Dziś w ofercie 141 753 pozycji
Chronią i służą... Mundurowi i cywile
Spis treści Marek Zawadka, Wstęp 7 Aleksandra Ziober, Sapieżyński dokument majątkowy z końca XVII wieku jako źródło do dziejów gospodarczych i politycznych rodziny 11 Małgorzata Łapa, Służby celne w II Rzeczypospolitej. Administracja celna, granice celne i ich ochrona. Zarys problematyki 29 Marcin Jakub Szymański, Publiczne czy prywatne? Koncepcje elektryfikacji Polski w latach 1918-1939 i próby ich realizacji 53 Cecylia Leszczyńska, Służby celne II Rzeczypospolitej 67 Edyta Majcher-Ociesa, Finansowanie Policji Komunalnej w Sosnowcu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 1919 roku 89 Robert Andrzejczyk, Dług reliefowy wobec Norwegii (1920-1955) 103 Dawid Keller, Cywilna administracja podczas III powstania śląskiego - między działaniami wojskowymi a służbą społeczeństwu - studium wstępne 115 Kacper Manikowski, Rozruchy z sierpnia 1923 roku na ziemi noworudzkiej. Przykład siłowej odpowiedzi władzy 131 Elżbieta Słabińska, Wykroczenia leśne dokonywane przez lokalną społeczność w lasach państwowych w latach 1924-1939. Zarys problematyki 139 Jacek Wójcik, Przywileje wypoczynkowe funkcjonariuszy nazistowskich w miejscowościach uzdrowiskowych III Rzeszy 155 Tomasz Gałwiaczek, Z problematyki funkcjonowania Milicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku w latach 1945-1946 163 Bartosz Kruk, Kolejarze na Dolnym Śląsku w pierwszych latach po II wojnie światowej 175 Piotr Franaszek, W mundurze i po cywilnemu. Najważniejsze zdarzenia w krakowskich zakładach przemysłowych w okresie „karnawału Solidarności" w raportach funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa 199 Sławomir Kamosiński, Miejsce i rola produkcji specjalnej w przedsiębiorstwie w latach Polski Ludowej i wczesnym okresie transformacji 1989-1990 215 Karolina Rybicka, Ośrodek pracy przymusowej więźniów przy kopalni rudy miedzi w Wilkowie w latach 1939-1945 227
26% rabatu
34,78
47,00 zł
Dodaj
do koszyka
W garnizonie i na kwaterze... Wojskowi i i cywile
Spis treści: Robert Klementowski, Wstęp 7 Wojciech Morawski, Powszechny obowiązek służby wojskowej - kilka uwag historyka 11 Dariusz Przybytek, Białe i czarne mundury w służbie urzędowej kartografii Śląska w XVIII wieku 21 Patrycja Ziomek, Uzdrowiska sudeckie wobec postanowień pierwszej konwencji genewskiej w kontekście wojny prusko-austriackiej (1866 r.) 31 Krzysztof Broński, Wojskowe dziedzictwo kulturowe z XIX i XX wieku jako zasób rozwojowy Polski południowo-wschodniej 45 Bartosz Pasterski, Cywilne i wojenne aspekty okupacji Gorlic podczas I wojny światowej w świetle pamiętników 63 ????? ?????, ?????? ????????????? ? ?????????? ???????????? ??????? ???????? ? ???????????? ?????????? ??????? ? ?????????? ?????? 77 Rafał Igielski Baza gospodarcza Rosji Sowieckiej jako podstawa ekonomiczna wojny z Polską w latach 1919-1920 93 Mariusz Relich, Wojsko Polskie jako instytucja inicjująca i kształtująca rozwój motoryzacji w okresie międzywojennym 107 Anna Jarosz-Nojszewska, Emerytury zawodowych wojskowych w II Rzeczypospolitej 119 Damian Bębnowski, Mundur i ziemia. Casus Witolda Pileckiego jako ziemianina 131 Tomasz Przerwa, Wpływ Reichswehry i Wehrmachtu na projektowanie autostrad i modernizację dróg krajowych na Śląsku w latach 30. XX wieku 145 Bogusław Piotr Marks, Stosunki gospodarcze w okresie kampanii wrześniowej 1939 roku w oparciu o akta Szefa Zarządu Cywilnego Okręgu Wojskowego w Łodzi 155 Marek Figura, Łukasz Staśkiewicz, Białorusini wobec polskiego osadnictwa wojskowego w II Rzeczypospolitej 171 Patrick Starczewski, Przejawy militaryzacji procesu produkcyjnego - kadry pracownicze wrocławskich zakładów Linke-Hofmann Werke wświetle propagandy „Werkszeitung" 179 Aleksandra Arkusz, Stosunek żołnierzy Armii Czerwonej i Wojsk Wewnętrznych NKWD do ludności cywilnej na ziemiach polskich w latach 1944-1945 189 Jakub Kuśnierz, Trudna koegzystencja. Piławskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego a Armia Czerwona 1945-1947 197 Sylwia Straszak-Chandoha, Rola Wojska Polskiego w zasiedlaniu wsi Dolnego Śląska w latach 1945-1948 201 Grażyna Trzaskowska, Żołnierze ludowego Wojska Polskiego jako konsumenci mięsa na tle problemów gospodarki mięsnej w Polsce w latach 1945-1956 211 Adriana Merta-Staszczak, Udział żołnierzy w odbudowie i zabezpieczeniu obiektów zabytkowych na Dolnym Śląsku w latach 1945-1980 227 Zygmunt Woźniczka, Żołnierze-górnicy - między wojskiem, gospodarką a ideologią (1949-1959) 239 Dariusz Jarosz, Służba wojskowa w PRL jako problem badawczy historii społecznej 249 Grzegorz Miernik, „Zhańbiliście honor polskiego narodu, splamiliście honor polskiego żołnierza". Opinie o udziale Wojska Polskiego w inwazji na Czechosłowację w 1968 r. w wybranych źródłach 271 Krzysztof Popiński, Ewolucja wyższego szkolnictwa wojskowego w Polsce 1918-2016 289
26% rabatu
39,22
53,00 zł
Dodaj
do koszyka
A Memoir of the Warsaw Uprising
A Memoir of the Warsaw Uprising
Wydawca: Random House
wysyłka: po 19.04.2018
On August 1, 1944, Miron Bia oszewski, later to gain renown as one of Poland s most innovative poets, went out to run an errand for his mother and ran into history. With Soviet forces on the outskirts of Warsaw, the Polish capital revolted against five years of Nazi occupation, an uprising that began in a spirit of heroic optimism. Sixty-three days later it came to a tragic end. The Nazis suppressed the insurgents ruthlessly, reducing Warsaw to rubble while slaughtering some 200,000 people, mostly through mass executions. The Red Army simply looked on. Bia oszewski s blow-by-blow account of the uprising brings it alive in all its desperate urgency. Here we are in the shoes of a young man slipping back and forth under German fire, dodging sniper bullets, collapsing with exhaustion, rescuing the wounded, burying the dead. An indispensable and unforgettable act of witness, "A Memoir of the Warsaw Uprising"is also a major work of literature. Bia oszewski writes in short, stabbing, splintered, breathless sentences attuned to the glaring identity of now. His pages are full of a white-knuckled poetry that resists the very destruction it records. Madeline G. Levine has extensively revised her 1977 translation, and passages that were unpublishable in Communist Poland have been restored."
24% rabatu
30,32
39,90 zł
Dodaj
do koszyka
The Book Thieves
The Book Thieves
Autor: Rydell Anders
Wydawca: Penguin Books
wysyłka: po 19.04.2018
"A most valuable book." --Christian Science Monitor For readers of The Monuments Men and The Hare with Amber Eyes, the story of the Nazis' systematic pillaging of Europe's libraries, and the small team of heroic librarians now working to return the stolen books to their rightful owners. While the Nazi party was being condemned by much of the world for burning books, they were already hard at work perpetrating an even greater literary crime. Through extensive new research that included records saved by the Monuments Men themselves--Anders Rydell tells the untold story of Nazi book theft, as he himself joins the effort to return the stolen books. When the Nazi soldiers ransacked Europe's libraries and bookshops, large and small, the books they stole were not burned. Instead, the Nazis began to compile a library of their own that they could use to wage an intellectual war on literature and history. In this secret war, the libraries of Jews, Communists, Liberal politicians, LGBT activists, Catholics, Freemasons, and many other opposition groups were appropriated for Nazi research, and used as an intellectual weapon against their owners. But when the war was over, most of the books were never returned. Instead many found their way into the public library system, where they remain to this day. Now, Rydell finds himself entrusted with one of these stolen volumes, setting out to return it to its rightful owner. It was passed to him by the small team of heroic librarians who have begun the monumental task of combing through Berlin's public libraries to identify the looted books and reunite them with the families of their original owners. For those who lost relatives in the Holocaust, these books are often the only remaining possession of their relatives they have ever held. And as Rydell travels to return the volume he was given, he shows just how much a single book can mean to those who own it.
24% rabatu
36,71
48,30 zł
Dodaj
do koszyka
Żandarmeria
Żandarmeria
Wydawca: Edipresse Polska
wysyłka: 48h
Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; to unikatowe wydawnictwo przedstawiające najciekawsze przykłady uzbrojenia Wojska Polskiego w kampanii 1939 roku. Po raz pierwszy zebraliśmy w jednej serii szczegółowy opis polskiego oręża, którym polscy żołnierze w 1939 roku próbowali wykonać niewykonalny wówczas rozkaz - obronę Ojczyzny. Zapraszamy do poznania historii uzbrojenia Wojska Polskiego z 1939 roku oraz osiągnięć polskiej myśli technicznej dwudziestolecia międzywojennego, z których do dziś dumne są następne pokolenia Polaków.
15% rabatu
12,74
14,99 zł
Dodaj
do koszyka
Renault R35 Hotchkiss H39 1939 CLXXXVII 447
Lekki czołg piechoty Renault R35 był podstawowym czołgiem używanym przez armię francuską w walkach w maju i czerwcu 1940 r.
30% rabatu
28,00
40,00 zł
Dodaj
do koszyka
Legenda Legionów
Legenda Legionów
Wydawca: Demart
wysyłka: 48h
Książka Legenda Legionów to barwna panorama czynu legionowego czasów I wojny światowej. Przeglądając spis treści, czytelnik znajdzie rozdziały dotyczące poglądów i autorytetów pokolenia Józefa Piłsudskiego, działalności kobiet w Legionach, a także opisujące dzień powszedni legionistów czy sztukę i literaturę legionową. Tak szerokie spojrzenie pozwala lepiej zrozumieć, jaką rolę w świadomości Polaków odegrały Legiony i skąd wzięła się ich szczególna sława w kraju i za granicą. Publikację podzielono na dwie części, z których pierwsza ukazuje dzieje Legionów, od ich początków jeszcze przed wybuchem wojny, aż po schyłek istnienia wiosną i latem 1918 roku. Część druga to mozaika tematów składających się na fenomen odysei legionowej. Książkę wyróżnia bogaty materiał ilustracyjny, w tym unikatowe materiały źródłowe. Tradycyjne ilustracje uzupełniają szczegółowe mapy oparte na planach sytuacyjnych z epoki, a także reprodukcje dokumentów i niepublikowanych fotografii. Przedruki z gazet, rękopisów i pamiętników same w sobie stanowią fascynującą lekturę. Dziesięcioosobowy zespół autorski składa się z historyków, historyków wojskowości, historyków sztuki i specjalistów od literatury zajmujących się poszczególnymi aspektami opisywanej tematyki. Tworzą go: Marek Cisek, dr Joanna Dufrat, prof. Krzysztof Filipow, Krzysztof Jeżewski, prof. Michał Klimecki, Mirella Kurkowska, Jarosław Kurkowski, prof. Jacek Majchrowski, Wacława Milewska, prof. Tomasz Nałęcz, dr Hanna Szczechowicz, Maria Zientara.
32% rabatu
67,93
99,90 zł
Dodaj
do koszyka
Walki I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego na Ziemi Kieleckiej 1914-1915
Książka napisana i wydana z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę Wszyscy oni szli na tę wielką wojnę ochotniczo, a z tego „ochotniczego wojska”, z tych ochotników, którzy wcześniej nie uczestniczyli w walkach, bitwach należało zrobić „prawdziwe wojsko”, ukształtować bojowego ducha, zdyscyplinować, wyszkolić, a okres rekrucki był krótki i nauka wojennego rzemiosła odbywała się pod kulami nieprzyjaciela. Zadanie uczynienia z nich prawdziwego wojska spoczęło na Komendancie i kadrze oficerskiej; ich Komendant Józef Piłsudski był starszy od nich o ponad dwadzieścia lat, nazywali go „Dziadkiem”, byli mu oddani jako swemu dowódcy, bezgranicznie mu ufali, uwielbiali go, na jego widok, nawet przy dużym zmęczeniu wiwatowali, wznosili okrzyki, uciekało z nich zmęczenie, wstępował zapał, tak bywało wielokrotnie w czasie walk na Kieleckiej Ziemi. Swoją wojnę o Polskę strzelcy-legioniści rozpoczynali w trudnych warunkach, władze C.K. Austro-Węgier traktowały ich nieufnie, a nierzadko wręcz wrogo, zaopatrzenie w broń było bardzo marne, Austriacy dali im jednostrzałowe karabiny Werndla, bez pasów, ładownic, zaopatrzenie w żywność też było marne, zdarzało się, że szli spać głodni, nie dostawali żołdu, a zatem nie mogli sobie kupić „coś do zjedzenia”; w pogoni za wrogiem, przemieszczali się w długich i uciążliwych marszach, szli w kieleckim piachu i kurzu, w spiekocie bądź zimnie, w deszczu bądź śniegu, ze zmęczenia zasypiali w przydrożnym rowie, na gołej ziemi lub w piachu. Pomimo tych trudnych warunków napełnieni patriotycznym duchem z dumą nosili maciejówki z orzełkiem i szli walczyć o Polskę. (fragment)
33% rabatu
19,70
29,40 zł
Dodaj
do koszyka
Classic Stories of World War II
"The noise of the explosions died slowly, as though the sound was moving heavily through the draws and along the ridges to collect in other places." Irwin Shaw, The Young Lions Authentic and impassioned stories of heroism and brutality, starvation and survival, defeats and triumphs from World War Two's most poignant hours. Gripping highlights from the greatest war novels include James Jones' From Here to Eternity, Evelyn Waugh's Officers and Gentlemen, and Joseph Heller's Catch 22. Compelling true-life accounts from around the world include the Battle of Britain from Guy Gibson, VC, the exploits of the French Resistance from Australian Nancy Wake, and a riveting report of Hiroshima by John Hersey. Contents include: IRWIN SHAW A Perfect Morning (from The Young Lions) J.G.BALLARD Lunghua Camp (from Empire of the Sun) JAMES JONES The Big Day (from From Here to Eternity) JAMES A. MICHENER The Landing at Kuralei (from Tales of the South Pacific) RICHARD HILLARY Shall Live for a Ghost? (from The Last Enemy) KURT VONNEGUT Billy Pilgrim (from Slaughterhouse Five) EVELYN WAUGH Battalion in Defence (from Officers and Gentlemen) NORMAN MAILER Anopopei (from The Naked and the Dead) GUYGIBSON, VC Some were Unlucky(from Enemy Coast Ahead) JOSEPH HELLER Major Major Major Major(from Catch 22) RAYMOND PAULL The Invasion of Papua (from Retreat from Kokoda) RONALD SETH Stalingrad- the Story of the Battle (from Stalingrad-Point of Return) NANCY WAKE The White Mouse and the Maquis d'Auvergne (from The White Mouse) JOHN STEINBECK The Invaders (from The Moon is Down) NICHOLAS MONSARRAT The Compass Rose (from The Cruel Sea) JOHN HERSEY Hiroshima - The Fire (from Hiroshima)
24% rabatu
38,00
50,00 zł
Dodaj
do koszyka
Mord w Lesie Katyńskim.
Mord w Lesie Katyńskim.
Wydawca: IPN
wysyłka: 48h
W drugim tomie edycji dorobku dochodzenia katyńskiego Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych prezentujemy europejską część prac komisji Maddena. Po przesłuchaniach w Stanach Zjednoczonych członkowie komisji stwierdzili, że nie mogą prowadzić skutecznie śledztwa bez wysłuchania dostępnych tylko w Europie świadków. W marcu 1952 r. komisja zwróciła się do Izby Reprezentantów z projektem rezolucji Izby nr 539, dającej zgodę na przyjmowanie zeznań za granicą. 11 marca 1952 r. Izba Reprezentantów większością głosów zaaprobowała rezolucję nr 539. Dziewięć dni później Izba przyjęła jeszcze rezolucję nr 556, zabezpieczającą sześćdziesiąt pięć tysięcy dolarów na poczet dalszych kosztów dochodzenia katyńskiego. Uchwalenie rezolucji Izby nr 539 otworzyło przed komisją Maddena nowe możliwości działania za oceanem. W kwietniu 1952 r. komisja przeprowadziła dwie serie przesłuchań, pierwszą w Londynie, drugą we Frankfurcie nad Menem, a jej podkomisja udała się do Neapolu. W Anglii, Niemczech i we Włoszech zeznawali m.in. najważniejsi przebywający na wychodźstwie polscy politycy i wojskowi, niemieccy generałowie oraz czterej członkowie Międzynarodowej Komisji Lekarskiej, która w 1943 r. potwierdziła odpowiedzialność sowiecką za zbrodnię z 1940 r. Zapisy odbytych poza Stanami Zjednoczonymi obrad zapełniły czwartą i piątą część oryginalnej edycji protokołów z 1952 r. W tomie tym Czytelnik odnajdzie wszystkie złożone w Europie zeznania i wiele dokumentów załączonych do protokołów.
33% rabatu
33,50
50,00 zł
Dodaj
do koszyka
D'Izieu a Auschwitz
Odprawiana msza w Izieu nagle zostaje przerwana przez osobę, która krzyczy: "Zabierają dzieci! Biorą maluchy! ! ! 6 kwietnia 1944 roku rano, gestapo zatrzymuje się na zewnątrz domu i nalot Izieu 44 dzieci i ich siedmiu towarzyszy. Te żydowskie dzieci, uchodźcy od maja 1943 r. są wysyłani na śmierć przez Klausa Barbie. Oto ich historia, opowiedziana przez dwóch z nich. Georgy Halpern, urodzony w Austrii w 1935 r., Został zamordowany w Auschwitz w kwietniu 1944 r .; Paul Niedermann, urodzony w Niemczech w 1927 r., Sierota, przeniósł się z Izieu do Szwajcarii w lipcu 1943 r. Obecnie mieszka pod Paryżem. Obie opowieści podkreślają kluczowe elementy w tym niespokojnym okresie: Obozy francuskich oraz rolę urzędników, życie codzienne w kolonii żydowskich dzieci. Ta książka o Izieu i Holocauście została wzbogacona o chronologię, bibliografię i załączniki edukacyjne. Książka w jezyku francuskim
15% rabatu
14,88
17,50 zł
Dodaj
do koszyka
Pressburg 1620 Jesienna kampania księcia Gábora Bethlena
Spis treści: Kilka wstępnych słów I Wprowadzenie II Armia Siedmiogrodu na początku XVII wieku III Armia cesarska w latach 1618-1620 i oddziały węgierskie na jej służbie IV Jesienna kampania księcia Bethlena w 1620 roku Bibliografia Spis map i schematów Notka o książce: Załamanie się ataku pod bramą zamkową, jak również śmierć ich odważnego do szaleństwa dowódcy sprawiły, że żołnierze i oficerowie załamali się i uciekli w popłochu, aby jak najszybciej dostać się do łodzi i odpłynąć do Hainburga: „Widząc to wszystko jego żołnierzy ogarnął wielki strach i wycofali się, jak podkomendni, którzy stracili swojego dowódcę. Kiedy Węgrzy dostrzegli to, wyszli z Pressburga i zabili stu lub stu dwudziestu tych, którzy niezbyt szybko uciekali, i zabrali martwe ciało owego hrabiego, które jego ludzie porzucili” . Część oddziału usiłowała przedostać się na drugi brzeg przez most pontonowy. Węgrzy, którzy zanieśli ciało hrabiego do zamku: „Rozebrali go z koszuli, a spodnie jego szydersko przymierzali, i wszyscy naśmiewali się z niego. Kiedy w końcu [wszyscy] ludzie [już go] obejrzeli, trupa wzięto do zamku, gdzie połączono ciało z głową”... Notka o autorze: Witold Biernacki (1946), częstochowianin. W sferze jego zainteresowań znajduje się historia wojskowości antycznej oraz XVI i XVII w. Autor wielu opracowań z tej dziedziny, takich jak m.in.: „Żółte Wody – Korsuń 1648” (Warszawa 2004, 2008), „Powstanie Chmielnickiego. Działania wojenne na Litwie w latach 1648–1649” (Zabrze 2006), „Pavstanne Chmjalnitskaga: vaennyja dejanni v Litve v 1648-1649 gg” (Vilnius 2010), „Ajgospotamoj 405 p.n.e.” (Zabrze 2006), „Wojna trzydziestoletnia. Powstanie czeskie i wojna o Palatynat 1618–1623” (Zabrze 2008–2010), „Wojna beocka 379–371 p.n.e. Koniec hegemonii Sparty” (Zabrze 2012), „Nieuwpoort 2 lipca 1600. Kampania flandryjska księcia Maurycego Orańskiego” (Zabrze – Tarnowskie Góry 2013), „Todmarch” (Zabrze – Tarnowskie Góry 2013–2017) czy „Heiligerlee 1568. Dzień, w którym narodził się naród” (Zabrze – Tarnowskie Góry 2017).
32% rabatu
18,36
27,00 zł
Dodaj
do koszyka
Zamki w Polsce Wyd. IV
Zamki w Polsce Wyd. IV
Wydawca: READ ME
wysyłka: 48h
„Wybudowałem tak piękne zamki , że ich ruiny mi wystarczą” Jules Renard Książka zawiera 380 opisów zamków, 470 kolorowych zdjęć, 15 map z lokalizacją obiektów i współrzędne GPS przy każdym opisie obiektu. Zamki, warownie, twierdze - niemi świadkowie ponadtysiącletniej historii państwa polskiego. Siedziby królewskie, książęce, biskupie oraz rycerskie to perły architektury gotyckiej i renesansowej. Często leżą na niedostępnych wzgórzach lub też na nizinnych równinach, wśród bagien i rzek. Niejednokrotnie zrujnowane, a mimo to nadal zachwycające swoją dostojnością i intrygujące legendami… Autor książki zaprasza w podróż szlakiem warowni i zamków Polski. W przewodniku znajdziesz opisy niemal 300 takich budowli – nie tylko tych powszechnie znanych i odwiedzanych, jak Wawel czy Malbork, ale także tych leżących z dala od turystycznych uczęszczanych tras i czekających na to, by odkryć ich uroki. Podziel pasję autora i wyruszaj, aby poznać te obiekty, które są naszą dumą.
35% rabatu
22,86
34,99 zł
Dodaj
do koszyka
Batalion harcerski wojsk polskich
Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946. Reprint z 1939 r. "Batalion harcerski wojsk polskich". Wydawnictwo niniejsze stanowi próbę spojrzenia na Batalion Harcerski z perspektywy czasu, pokazując w przekroju życie Batalionu takim, jakim ono było w rzeczywistości. W ciężkich warunkach, w twardej żołnierskiej służbie garnizonowej obok spełniania doniosłego zadania bezpośredniego — zapewnienia bezpieczeństwa stolicy w chwilach organizowania się na nowo Państwa wśród niebezpieczeństw komunizmu i nieładu pookupacyjnego, Batalion szkolił i wychowywał żołnierza-obywatela, który wszczepione mu ideały krzewił później w różnych formacjach armii polskiej. Dziś, po dwudziestu latach, na Zjeździe b. żołnierzy Batalionu Harcerskiego, słuszną rzeczą będzie nietylko odświeżyć w pamięci wspomnienia tamtych czasów, ale również stwierdzić, że, jakkolwiek rozproszeni po całym kraju, nadal tworzymy grupę zwartą ideowo i ożywioną duchem, jaki panował w Batalionie.
25% rabatu
17,99
24,00 zł
Dodaj
do koszyka
Niemieckie Odznaczenia Bojowe z okresu III Rzeszy
Książka ma formę albumu. Marcin Meyer - moderator znanego forum internetowego o tematyce historyczno - kolekcjonerskiej. Od lat interesuje się historią świata, a w szczególności historią I i II Wojny Światowej. Przez kilkanaście lat zajmował się kolekcjonowaniem polskich i niemieckich militariów z lat 1918 - 1945, obierając jako swoją główną specjalizację odznaczenia niemieckie z lat 1919 - 1935. W roku 2011 zadebiutował na łamach kwartalnika "Wiedza i Życie -Inne Oblicza Historii" serią artykułów o niemieckich odznaczeniach bojowych. W roku 2014 ukazała się na rynku wydawniczym książka jego autorstwa pod tytułem "Niemieckie Odznaczenia Bojowe z okresu III Rzeszy - Tom I"
25% rabatu
105,00
140,00 zł
Dodaj
do koszyka
Twierdza Tarnopol 1944
Twierdza Tarnopol 1944
Autor: Gert Fricke
Wydawca: Napoleon V
wysyłka: 48h
Na początku lutego 1944 roku Armii Czerwonej udało się wbić w rejonie Szepietowki, Równego i Łucka głęboki klin między niemieckie grupy armii Południe i Środek. Dalszym celem tej operacji mogło być jedynie ostateczne rozbicie północnego tej pierwszej i odcięcie obu związków operacyjnych od ważnej linii kolejowej Lwów – Płoskirów – Żmerynka. Hitler postanowił zatrzymać sowiecką ofensywę poprzez obronę ważnych miast, co miało umożliwić odtworzenie linii frontu. W tym celu rozkazał przekształcenie określonych miejscowości w «twierdze», które miały pozwolić się okrążyć i bronić do ostatka. 10 marca zupełnie nieumocniony Tarnopol, najważniejszy węzeł komunikacyjny między Lwowem a Płoskirowem, został ogłoszony «twierdzą». Miasto, absolutnie niespełniające niezbędnych warunków, nieposiadające żadnych umocnień ani zapasów, zostało okrążone. Jego załoga przez trzy tygodnie stawiała opór. Dwie, przeprowadzone z dużym nakładem sił, próby przerwania pierścienia okrążenia, zakończyły się niepowodzeniem. Gdy w końcu obrońcy musieli się poddać, tylko 55 z nich udało się przebić do niemieckich linii. Zamysł Hitlera nie przyniósł żadnych efektów. «Twierdze» nie były dla niemieckich działań w tym rejonie żadnym odciążeniem, a wręcz przeciwnie – ewidentnym obciążeniem.
25% rabatu
33,75
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
Krążowniki III Rzeszy
Książka Krążowniki III Rzeszy to opracowanie poświęcone okrętom tej klasy jakie pełniły służbę w niemieckiej Reichsmarine, a później Kriegsmarine. Traktat wersalski, który formalnie kończył I wojnę światową nakładał na przegrane Niemcy bardzo dotkliwe warunki rozbrojeniowe, ograniczając m.in. potencjał floty wojennej do zaledwie sześciu pancerników i tyluż krążowników. Zarówno jedne, jak i drugie były okrętami starymi i nieprzedstawiającymi większych wartości bojowych, a na domiar złego traktatowe postanowienia wprowadzały ograniczenia w jakości i liczebności nowobudowanych jednostek, co sprawiało, że niemieccy konstruktorzy zmuszeni byli do projektowania i budowy dość niezwykłych okrętów. Jednymi z nich były krążowniki, budowane przy zastosowaniu wielu nowatorskich rozwiązań i technologii, co niejednokrotnie pozwalało nazywać je wyjątkowymi, mając tutaj na uwadze m.in. napęd lub uzbrojenie, a nieraz także samą historię służby. Opracowanie jest niejako kontynuacją wydanej w 2016 roku książki pt. Pancerniki III Rzeszy i podobnie jak w tamtej autor w charakterystyczny dla siebie sposób opisuje dzieje hitlerowskich krążowników zachowując kolejność w jakiej wchodziły do służby, poświęcając przy tym wiele miejsca ich budowie i historii służby, nie stroniąc przy tym od polityki mającej ogromny wpływ na dzieje tych okrętów. Doskonałym uzupełnieniem są dziesiątki znakomitej jakości fotografii pochodzących w głównej mierze z prywatnych zbiorów osób wspierających autora oraz znakomitej jakości rysunki przedstawiające sylwetki wszystkich opisywanych w książce jednostek.
27% rabatu
109,50
150,00 zł
Dodaj
do koszyka
Państwo islamskie ISIS
Książka skierowana jest do Czytelnika, który chce zrozumieć fenomen Państwa Islamskiego, ale chce otrzymać wiedzę usystematyzowaną, naukową, pozbawioną medialnego szumu. Autorzy przedstawiają genezę ISIS, zarówno w aspekcie historycznym, jak i ideologicznym, pokazując przyczyny ruchów ekstremistycznych odwołujących się do fundamentalizmu islamskiego. Czytelnik pozna struktury ISIS, sposoby finansowania, werbunku i wpływ środowiska międzynarodowego na organizację i jej na stosunki międzynarodowe, nie tylko w wymiarze lokalnym. Istotnym walorem książki jest bardzo liczne wykorzystanie źródeł rosyjskich. Pojawia się też wiele wątków wskazujących na powiązania i problemy Federacji Rosyjskiej w kontekście powstania i działalności ISIS.
15% rabatu
47,60
56,00 zł
Dodaj
do koszyka
Czołgi II Wojny Światowej
Czołgi II Wojny Światowej
Autor: Jean Restayn
Wydawca: Vesper
wysyłka: 48h
Ta niezwykła encyklopedia zawiera ponad 500 barwnych rysunków, rzutów z profilu i trzech czwartych, pochodzących z obszernego zbioru prac Jeana Restayna, światowej sławy ilustratora, wybitnego specjalisty od pancernych wozów bojowych. Restayn jest autorem wielu opublikowanych na całym świecie książek, które omawiają wozy bojowe, w tym m.in. zbioru profili (H&C 1996) oraz dwóch opracowań o Tygrysie I (H&C 2000-2001). Dzięki tej encyklopedii pasjonaci mają możliwość zapoznania się w ogólnym zarysie z czołgami oraz pojazdami bojowymi używanymi przez wszystkich uczestników II wojny światowej, „złotego wieku” broni pancernej. Znajdą się tu oczywiście najsłynniejsze czołgi, takie jak Tygrys i Pantera, ale również inne typy, jak PzKpfw, Shermany, Churchille, sowieckie T-34 i IS. Dodatkowym walorem poznawczym są również ilustracje niesłusznie zapomnianych, mało znanych czołgów francuskich oraz pancernych wozów bojowych używanych przez siły zbrojne państw biorących udział w tym największym konflikcie zbrojnym w nowożytnej historii świata.
33% rabatu
46,83
69,90 zł
Dodaj
do koszyka
Między młotem a swastyką
Pozycja Władysława Kołacińskiego „Żbika” ma charakter wspomnieniowy i przede wszystkim osobisty. Jako taka nie zawiera zatem ocen ogólnych stosunków panujących w polskim podziemiu niepodległościowym, nie rozważa koncepcji politycznych i organizacyjnych. W książce autor opisuje przede wszystkim to, co robił i co widział, przedstawia swą drogę do konspiracji, działalność w Narodowej Organizacji Wojskowej i NSZ. Opisuje liczne potyczki i walki z Niemcami, współpracę z oddziałami partyzanckimi AK i BCh, problemy z partyzantką komunistyczną, która dotychczas przedstawiana nam była jako „jedynie słuszna” a tu ukazane jest jej prawdziwe oblicze. Władysław Kołaciński należy do najbardziej znienawidzonych antykomunistów. Poświęcono Mu wiele publikacji pseudonaukowych i publicystycznych. Do Jego adwersarzy należą nie tylko „utrwalacze władzy ludowej”, lecz również osoby, które w powszechnej opinii znacznie się od nich różnią. Nienawiść do NSZ łączy w przedziwny sposób historyków komunistycznych i publicystę „Tygodnika Powszechnego”, generałów Armii Ludowej i zasłużonych skądinąd oficerów Armii Krajowej…
30% rabatu
31,50
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka