Dziś w ofercie 127 008 pozycji
Historia GIM 3 Śladami przeszłości ćw NE
Zeszyt ćwiczeń Śladami przeszłości do historii dla 3 klasy gimnazjum pomaga utrwalać wiedzę i kształcić umiejętności historyczne.Ułatwia systematyczne przygotowania do egzaminu gimnazjalnego za pomocą Podsumowań z przykładowymi zadaniami typu egzaminacyjnego i poleceniami z arkuszy gimnazjalnych.Pozwala rozwijać umiejętności dzięki zadaniom Dla dociekliwych.Umożliwia zapoznanie się z dodatkowymi ćwiczeniami, samouczkami i podsumowaniami rozdziałów za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
9% rabatu
17,74
19,50 zł
Dodaj
do koszyka
Geografia GIM 3 Puls Ziemi ćw NE
Zeszyt ćwiczeń Puls Ziemi 3 zawiera szereg różnorodnych ćwiczeń, które pomagają zapamiętać najważniejsze treści z geografii oraz wykształcić wszystkie niezbędne umiejętności.Pomaga kształcić umiejętność analizy materiału ilustracyjnego za pomocą zadań z wykorzystaniem schematów oraz diagramów.Pomaga w usystematyzowaniu wiedzy dzięki elementowi Zapamiętaj!Pozwala skutecznie przygotować się do sprawdzianów oraz egzaminu gimnazjalnego dzięki Testom powtórzeniowym do poszczególnych rozdziałów oraz elementowi To było na egzaminie!Rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem poprzez elementy Korzystam z informacji, które zawierają ciekawe treści połączone z zadaniami, a także Krzyżówki geograficzne.Zachęca do poszerzania wiedzy dzięki dodatkowym zadaniom umieszczonym pod kodami dostępu (QR).
9% rabatu
17,74
19,50 zł
Dodaj
do koszyka
Geografia GIM 3 Planeta Nowa ćw NE
Zeszyt ćwiczeń Planeta Nowa 3 zawiera szereg różnorodnych ćwiczeń, które pomagają zapamiętać najważniejsze treści z geografii oraz wykształcić wszystkie niezbędne umiejętności.Pozwala na przećwiczenie umiejętności czytania map oraz oznaczania na nich różnych zjawisk dzięki licznym zadaniom z mapami konturowymi.Umożliwia kształcenie umiejętności analizy i interpretacji danych statystycznych dzięki zadaniom z danymi liczbowymi.Pomaga kształcić umiejętność analizy materiału ilustracyjnego za pomocą zadań z wykorzystaniem schematów oraz diagramów.Pomaga w usystematyzowaniu wiedzy dzięki elementowi Zapamiętaj!Pozwala skutecznie przygotować się do sprawdzianów oraz egzaminu gimnazjalnego dzięki Testom powtórzeniowym do poszczególnych rozdziałów oraz elementowi To było na egzaminie!Rozbudza zainteresowanie geografią poprzez element Korzystam z informacji, który zawiera ciekawe treści połączone z zadaniami, a także Krzyżówki geograficzne.Zachęca do poszerzania wiedzy uczniów i urozmaica pracę na lekcji dzięki dodatkowym zadaniom oraz animacjom umieszczonym pod kodami dostępu (QR).
9% rabatu
17,74
19,50 zł
Dodaj
do koszyka
Fizyka GIM 4 Spotkania z fizyką Podr. NE
Spotkania z fizyką cz. 4 to podręcznik przyjazny w nauce, przedstawiający zagadnienia fizyki w zrozumiały sposób.Ułatwia zrozumienie zjawisk fizycznych i rozbudza ciekawość świata m.in. dzięki czytelnie przekazywanym treściom, nowoczesnym infografikom i licznym ciekawostkom.Umożliwia skuteczną naukę rozwiązywania zadań dzięki rozwiązanym Przykładom i zadaniom różnego typu do samodzielnej pracy.Ułatwia utrwalenie wiedzy i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego poprzez wykorzystanie elementów powtórzeniowych zamieszczonych na koniec tematów i działów, jak Nowe pojęcia, Rozwiąż zadania i Podsumowanie działu składające się z przypomnienia teorii i Testu.Pokazuje fizykę jako naukę bliską życiu i zachęca do jej poznawania dzięki zilustrowanym doświadczeniom z wykorzystaniem zwykłych przedmiotów oraz przykładom z życia codziennego.
9% rabatu
29,03
31,90 zł
Dodaj
do koszyka
Biologia GIM 3 Puls Życia ćw NE
Zeszyt ćwiczeń Puls życia 3 zawiera różnorodne zadania z genetyki, ewolucjonizmu oraz ekologii i ochrony środowiska, które uczą analitycznego myślenia.Pomaga kształcić umiejętność rozwiązywania krzyżówek genetycznych za pomocą zadań ze schematami.Rozwija umiejętność przeprowadzania eksperymentów poprzez Doświadczenia biologiczne oraz Łatwo to sprawdzić.Pozwala skutecznie przygotować się do egzaminu gimnazjalnego dzięki elementom To było na egzaminie! oraz Testom powtórzeniowym.
9% rabatu
17,74
19,50 zł
Dodaj
do koszyka
Biologia GIM 3 Puls Życia Podr. NE
Podręcznik Puls życia 3 wyjaśnia zależności istniejące w świecie przyrody oraz mechanizmy dziedziczenia poprzez znakomite infografiki, ciekawe fotografie i realistyczne ilustracje.Pomaga w opanowaniu umiejętności rozwiązywania krzyżówek genetycznych dzięki Samouczkom oraz Sprawdź to sam.Pozwala powtórzyć najważniejsze terminy biologiczne z trzech lat nauki w gimnazjum za pomocą elementu Powtórz ważne terminy.Umożliwia uporządkowanie wiedzy oraz przygotowanie się do sprawdzianów i egzaminu gimnazjalnego dzięki Podsumowaniom oraz testom Wiesz czy nie wiesz?
9% rabatu
30,85
33,90 zł
Dodaj
do koszyka
Biologia GIM 3 Świat Biologii ćw NE
Zeszyt ćwiczeń Świat biologii 3 kształci umiejętności analizy, przetwarzania i interpretacji danych poprzez różne typy zadań.Ponadto:Uczy podawania trafnych przykładów do omawianych zjawisk i procesów.Doskonali umiejętność stosowania I prawa Mendla dzięki licznym krzyżówkom genetycznym.Umożliwia skuteczne utrwalenie wiadomości wymaganych na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym poprzez element Sprawdź, czy już umiesz.
10% rabatu
16,65
18,50 zł
Dodaj
do koszyka
Biologia GIM 3 Świat biologii Podr. NE
Podręcznik Świat biologii 3 pomaga zrozumieć i zapamiętać trudniejsze procesy zachodzące w przyrodzie dzięki przejrzystym infografikom.Ponadto:Ułatwia przyswajanie wiedzy dzięki informacjom podanym w przystępny sposób.Pozwala powtórzyć najważniejsze terminy biologiczne zawarte w podręczniku z pomocą Słowniczka.Zachęca do nauki biologii poprzez ciekawostki Czy wiesz, że oraz Informacje dodatkowe.
9% rabatu
30,85
33,90 zł
Dodaj
do koszyka
Chemia GIM 3 Chemia Nowej Ery ćw NE
Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum Chemia Nowej Ery część 3. systematycznie przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego.Kształci umiejętność opisywania doświadczeń chemicznych dzięki zadaniom To doświadczenie musisz znać oraz Niewielkie projekty duże efekty!Przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego zamieszczonym na końcu każdego działu: To było na egzaminie! oraz Test powtórzeniowy.Umożliwia skuteczne utrwalenie podstaw chemii dzięki zadaniom Na dobry początek; rozwija umiejętności starających się o ocenę celującą, czemu służą zadania Dla dociekliwych.Ułatwia kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji dzięki interesującym treściom połączonym z zadaniami Korzystam z informacji.Zapewnia dostęp do dodatkowych zadań, zdjęć, animacji i filmów na stronie docwiczenia.pl za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
9% rabatu
17,74
19,50 zł
Dodaj
do koszyka
Klasse!Super!Toll! 3 Podręcznik + CD
To trzyczęściowy kurs do nauki języka niemieckiego przeznaczony dla uczniów rozpoczynających naukę języka w gimnazjum w wymiarze 5-6 godzin w 3-letnim cyklu nauczania.
13% rabatu
36,24
41,66 zł
Dodaj
do koszyka
Klasse! Super! Toll! 3 Materiały ćwiczeniowe
Materiały ćwiczeniowe "Klasse! Super! Toll!" 3 stanowią doskonałe uzupełnienie treści prezentowanych w podręczniku - zawierają różnorodne ćwiczenia utrwalające materiał leksykalno-gramatyczny. Zadania w "Materiałach ćwiczeniowych": • są skorelowane z treściami z podręcznika • opatrzone przejrzystymi oznaczeniami poszczególnych zadań ułatwiają nawigację między podręcznikiem a ćwiczeniami • ułatwiają utrwalenie poznanego słownictwa i zagadnień gramatycznych • umożliwiają uczniom przygotowanie się do egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym (część zadań w typie zadań egzaminacyjnych).
13% rabatu
18,13
20,84 zł
Dodaj
do koszyka
Kompass 4 neu Podręcznik
Kompass neu przygotowuje gimnazjalistów do efektywnej komunikacji w języku niemieckim w różnych sytuacjach życia codziennego. Gwarantuje również przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Proponowane testy do samooceny i zadania grupowe wspierają dodatkowo autonomię ucznia. Czwarta część kursu doprowadza uczniów do poziomu A2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
13% rabatu
36,24
41,66 zł
Dodaj
do koszyka
Kompass 4 neu Nowa Edycja Materiały ćwiczeniowe
Materiały ćwiczeniowe Kompass 4 neu. Nowa edycja" to bogaty zbiór ćwiczeń ułatwiających utrwalenie materiału leksykalno-gramatycznego. Uczniowie znajdą tu ćwiczenia automatyzujące struktury gramatyczne, utrwalające i rozszerzające słownictwo oraz rozwijające sprawności rozumienia tekstu czytanego i pisania. W ćwiczeniach zastosowano różnorodne techniki, np. zadania z lukami, zadania wielokrotnego wyboru, krzyżówki, wypowiedzi sterowane obrazkiem. Uczący się znajdą tu również wskazówki dotyczące strategii uczenia się. "Materiały ćwiczeniowe" zawierają: - zadania typu egzaminacyjnego i przykładowy arkusz egzaminacyjny, uławiające przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego - testy do samooceny Teste dich selbst wraz z kluczem i kartą samooceny - listę aktywnego słownictwa do opanowania po każdym rozdziale z analogiami do innych języków obcych, głównie angielskiego - zestaw zadań - reakcje, dialogi, monologi - ułatwiający uczniom przygotowanie do sprawdzianu ustnego - odsyłacze do zadań w podręczniku. Nagrania (w formacie mp3) do zadań z materiałów ćwiczeniowych dostępne bezpłatnie w Strefie ucznia na www.wszpwn.pl
13% rabatu
24,17
27,78 zł
Dodaj
do koszyka
www.weiter deutsch 3 Podręcznik Kurs kontynuacyjny + CD
Wieloletni podręcznik "www.weiter_deutsch 3. Nowa edycja" kładzie nacisk na systematyczne rozwijanie sprawności mówienia, słuchania, czytania ze zrozumieniem oraz kreatywnego pisania. Tematy prezentowane w podręczniku są dostosowane do zainteresowań gimnazjalistów i zgodne z zadaniami egzaminu gimnazjalnego. Autentyczne materiały, obrazy i zdjęcia pomagają ćwiczyć reakcje językowe, będące podstawą komunikacji. "www.weiter_deutsch 3. Nowa edycja" to podręcznik dla: • uczniów klas trzecich gimnazjum, którzy kontynuują naukę języka niemieckiego w wymiarze 3 lub więcej godzin tygodniowo • uczniów, którzy przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Podręcznik dla klasy trzeciej składa się z 6 rozdziałów tematycznych - każdy z nich podzielony jest na jednostki, którym przypisane są poszczególne zagadnienia metodyczne. Do podręcznika dołączona jest płyta audio, która zawiera wzorce fonetyczne tekstów, nagrania piosenek oraz nagrania do zadań z zakresu rozumienia ze słuchu.
13% rabatu
36,24
41,66 zł
Dodaj
do koszyka
www.weiter_deutsch 3 Nowa edycja Materiały ćwiczeniowe
www.weiter_deutsch. Nowa edycja to trzyczęściowa seria do nauki języka niemieckiego w gimnazjum, przeznaczona dla uczniów kontynuujących naukę języka w wymiarze 3 lub więcej godzin tygodniowo. "Materiały ćwiczeniowe www.weiter deutsch 3 Nowa edycja" są ściśle zintegrowane z podręcznikiem i zawierają ćwiczenia utrwalające, uzupełniające i rozszerzające materiał językowy, gramatyczny. Publikacja zawiera szereg zadań skutecznie przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego. Na początku każdego rozdziału zamieszczone są ćwiczenia, na podstawie których uczeń określa, czy dysponuje odpowiednią wiedzą z zakresu danego zagadnienia tematycznego. Nagrania (w formacie mp3) do zadań z materiałów ćwiczeniowych dostępne bezpłatnie w Strefie ucznia na www.wszpwn.com.pl
13% rabatu
24,17
27,78 zł
Dodaj
do koszyka
Zbiór zadań z informatyki dla gimnazjalistów
Książka adresowana jest przede wszystkim do gimnazjalistów i licealistów oraz ich nauczycieli. Uczeń szkoły podstawowej znajdzie w niej inspirację do zgłębiania tajników komputera, a licealiście umożliwi sprawdzenie, czy rzeczywiście opanował wszystko, co dotyczy największego wynalazku XX wieku. Zadaniem zbioru jest ugruntowanie oraz pogłębienie wiadomości i umiejętności nabytych na lekcjach informatyki i matematyki w gimnazjum. Obejmuje całość zagadnień ujętych w podstawie programowej z informatyki, a dobór sporej liczby zadań w nim zawartych pozwala na sprawdzenie umiejętności matematycznych trzecioklasisty przed egzaminem gimnazjalnym. Zbiór podzielono na 12 rozdziałów związanych z informatyką. Zadania dotyczą systemu operacyjnego Windows XP, pakietu Office XP oraz języka programowania Logo w wersji Logomocja Imagine. Każdy rozdział zawiera kilkadziesiąt zadań i kończy się logogryfem lub rebusem, którego celem jest ugruntowanie i wzbogacenie znajomości pojęć i terminów związanych z informatyką.
18% rabatu
19,68
24,00 zł
Dodaj
do koszyka
Ortografia. Ćwiczenia. Pisownia wyrazów łączna...
Książka Ortografia. Ćwiczenia to kontynuacja serii Ortografia dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Podobnie jak poprzednie książki z cyklu, zawiera ćwiczenia o różnym stopniu trudności, przeznaczone do pracy zarówno z uczniem słabym, jak i zdolnym. Wykorzystane przez autorki aktywizujące metody nauczania doskonalą pamięć, uczą logicznego myślenia, a przede wszystkim kształcą praktyczną znajomość zasad polskiej pisowni. Przemyślany metodycznie układ ćwiczeń sprawia, że nauczanie ortografii odbywa się systematycznie, dokładnie i skutecznie.
13% rabatu
11,48
13,20 zł
Dodaj
do koszyka
Miniatury matematyczne 58
Oddajemy do rąk Czytelników kolejny tomik Miniatur Matematycznych, tradycyjnie przygotowany przez Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny. Niniejsza książeczka dedykowana jest przede wszystkim młodzieży szkół gimnazjalnych, ale liczymy też na to, że i nauczyciele znajdą w niej ciekawy materiał do wykorzystania w pracy z uczniami szczególnie zainteresowanymi matematyką i pragnącymi treści nauczane w szkole zobaczyć w szerszym kontekście. Niniejszy tomik składa się z trzech artykułów, które dotyczą matematyki w czystej formie, czyli arytmetyki i geometrii. Obie te „nauki” należą do najstarszych i stanowią podwalinę całej dzisiejszej matematyki. Wyrosły one w czasach starożytnych jako odpowiedź na potrzebę stworzenia uniwersalnego języka do opisu spraw związanych z życiem codziennym takich jak na przykład budownictwo świeckie i sakralne (geometria) czy opracowywanie wyników pomiaru kształtów geometrycznych lub handel (arytmetyka). Z biegiem czasu zostały wyabstrahowane z kontekstu zastosowań i stały się same w sobie celem rozważań. Pierwsza miniatura dotyczy zagadnienia znanego ze szkoły, mianowicie konstrukcyjnego wyznaczania stycznych do okręgu przechodzących przez ustalony punkt znajdujący się na zewnątrz koła wyznaczonego przez ten okrąg. Temat jest omawiany na lekcjach matematyki. Okazuje się jednak, że konstrukcje szkolne to jedynie mała część całego zbioru różnorakich sposobów rozwiązania tego problemu. W artykule przedstawiono aż czternaście konstrukcji, większość wraz z uzasadnieniem ich poprawności. Obok klasycznych konstrukcji platońskich, to znaczy przeprowadzanych z użyciem cyrkla i linijki, znalazły się także takie, które można wykonać przy użyciu samego cyrkla lub samej linijki.
15% rabatu
14,99
17,64 zł
Dodaj
do koszyka
Activate B1 Teacher's book
Activate! to intensywny kurs dla nastolatków, który doskonale sprawdza się w klasach gimnazjalnych z rozszerzonym programem języka angielskiego. W nauczaniu gimnazjalistów stawia na motywację i zaangażowanie. To kurs bliski prawdziwym zainteresowaniom młodzieży. Porusza aktualne tematy o modzie, grach komputerowych, problemach szkolnych, parkach rozrywki, sporcie czy technologicznych gadżetach. Dodatkowo każdy rozdział wzbogacony jest o klipy video.
14% rabatu
51,51
59,90 zł
Dodaj
do koszyka
Activate B1 class CD
Activate! to intensywny kurs dla nastolatków, który doskonale sprawdza się w klasach gimnazjalnych z rozszerzonym programem języka angielskiego. W nauczaniu gimnazjalistów stawia na motywację i zaangażowanie.
13% rabatu
32,10
36,90 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka