Aktualny filtr:seriacykl: MONOGRAFIE PRAWNICZE
Okładka książki Najem i wynajem lokali komercyjnych
W publikacji Najem i wynajem lokali komercyjnych omówiono praktyczne zagadnienia zwią-zane z umową najmu na cele komercyjne. Autorka przedstawia tę umowę z dwóch różnych punktów widzenia. Te same zagadnienia zostały przeanalizowane z punktu
40% rabatu
33,00
55,00 zł
niedostępny
Okładka książki Publiczna własność nieruchomości
W książce przedstawiono problematykę wykorzystywania przestrzeni publicznej i jej zawłaszczania. Omówiono zagadnienia dotyczące własności nieruchomości publicznych, pod-kreślając, że – podobnie jak własność prywatna – zasługują one na skute
40% rabatu
53,40
89,00 zł
niedostępny
Okładka książki Wycena nieruchomości Operat szacunkowy Rzeczoznawstwo majątkowe
Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe stanowi pierwsze opracowanie tematyki wyceny nieruchomości i zawodu rzeczoznawcy majątkowego w ujęciu administracyjnoprawnym. Przedmiotem analizy jest przede wszystkim okreś
40% rabatu
41,40
69,00 zł
niedostępny
Okładka książki Służebności gruntowe drogowe osobiste i przesyłu
W publikacji Służebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu kompleksowo i zwięźle omó-wiono wszystkie służebności uregulowane w Kodeksie cywilnym. W monografii szeroko uwzględniono orzecznictwo Sądu Najwyższego. Szczególną uwagę poświęc
40% rabatu
47,40
79,00 zł
niedostępny
Okładka książki Przedsiębiorstwo publiczne kontrolowane przez państwo
Właściwe ukształtowanie styku sfery publicznej i prywatnego obrotu gospodarczego wynika z konstytucyjnej zasady subsydiarności. W monografii dokonano analizy i oceny rozwiązań prawnych dotyczących przedsiębiorstwa publicznego – rozumianego
40% rabatu
41,40
69,00 zł
niedostępny
Okładka książki Outsourcing danych osobowych w działalności przedsiębiorstw
W publikacji Outsourcing danych osobowych w działalności przedsiębiorstw omówiono praktyczne zagadnienia związane z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem umów zawieranych w obrocie
40% rabatu
35,40
59,00 zł
niedostępny
Okładka książki Handel elektroniczny Bariery prawne
Handel elektroniczny Bariery prawne
Wydawca: LexisNexis
wysyłka: niedostępny
„Monografia […] Handel elektroniczny. Bariery prawne stanowi oryginalne opracowanie naukowe, które w sposób kompleksowy przedstawia zagadnienia związane z handlem elektronicznym. Autor z powodzeniem omawia zarówno zagadnienia techniczne (in
40% rabatu
59,40
99,00 zł
niedostępny
Okładka książki Artystyczne wykonanie utworu
Artystyczne wykonanie utworu
Wydawca: LexisNexis
wysyłka: niedostępny
W publikacji Artystyczne wykonanie utworu. Prawa osobiste i majątkowe aktorów, muzyków i innych wykonawców przedstawiono praktyczne wskazówki umożliwiające odróżnianie w realiach konkretnej sprawy artystycznego wykonania od utworu lub świad
40% rabatu
47,40
79,00 zł
niedostępny
Okładka książki Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu
Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu to publikacja, w której omówiono zagadnienia związane ze statusem prawnym tzw. urządzeń przesyłowych oraz korzystaniem z nieruchomości gruntowych w celach przesyłowych. Autor przedstawił ewol
40% rabatu
53,40
89,00 zł
niedostępny
Opakowanie Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego
Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Uwarunkowania. Bariery. Perspektywy to pierwsze w literaturze przedmiotu kompleksowe studium problematyki prawnej procesu inwestycyjno-budowlanego. Bogactwo treści, ich ciekawy przekaz, a n
40% rabatu
41,40
69,00 zł
niedostępny
Okładka książki Ogłoszenie upadłości
Ogłoszenie upadłości
Wydawca: LexisNexis
wysyłka: niedostępny
Ogłoszenie upadłości. Skutki dotyczące zobowiązań w krajowym i transgranicznym postępowaniu upadłościowym to książka poświęcona jednemu z podstawowych zagadnień prawa upadłościowego materialnego. Analiza regulacji prawnej w zakresie skutków
40% rabatu
41,40
69,00 zł
niedostępny
Okładka książki System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych
Monografia zawiera omówienie systemu dowodów i postępowania dowodowego w sprawach cywilnych. Przedstawione zostały zasady rządzące tym postępowaniem oraz poszczególne środki dowodowe. Opracowanie przeznaczone jest dla sędziów, adwokatów, p
40% rabatu
39,00
65,00 zł
niedostępny
Okładka książki Utrzymanie czystości i porządku w gminie w prawie polskim
„Z punktu widzenia merytorycznego podkreślenia wymaga nowatorstwo wielu analiz prze-prowadzonych w pracy, które w polskiej doktrynie prawa utrzymania czystości i porządku nie były badane dotychczas w taki sposób. Wielki walor teoretyczny ma
40% rabatu
41,40
69,00 zł
niedostępny
Okładka książki Postępowania odrębne w procesie cywilnym
Postępowania odrębne w procesie cywilnym to publikacja zawierająca kompleksową charakterystykę wszystkich postępowań odrębnych występujących w procesie cywilnym. Polska procedura cywilna przewiduje w sądowym postępowaniu rozpoznawczym dwa
40% rabatu
59,40
99,00 zł
niedostępny
Okładka książki Brak świadomosci albo swobody przy sporządzaniu testamentu
Brak świadomości albo swobody przy sporządzaniu testamentu stanowi pierwsze w polskiej literaturze całościowe i pogłębione opracowanie problematyki niesprawności umysłowej człowieka i jej wpływu na sporządzenie testamentu. Zarzut, że spad
40% rabatu
45,00
75,00 zł
niedostępny
Okładka książki Ogólne oraz indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego
W monografii Ogólne oraz indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego Jacek Brolik pokazuje, w jaki sposób można pokonać trudności w zrozumieniu regulacji prawnych dotyczących interpretacji przepisów prawa podatkowego. Autor – na
40% rabatu
41,40
69,00 zł
niedostępny
Okładka książki Przywrócenie terminu w postępowaniu cywilnym
Przywrócenie terminu w postępowaniu cywilnym to opracowanie teoretyczne poświęcone instytucji przywrócenia terminu uregulowanej w art. 168–172 Kodeksu postępowania cywilnego. Publikacja skupia się przede wszystkim na najistotniejszych probl
40% rabatu
39,00
65,00 zł
niedostępny
Okładka książki Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne
Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne stanowi wyczerpujące przedstawienie postępowania w sprawie udzielenia patentu, kwalifikowanego jako administracyjne postępowanie szczególne. Autorka porównała postępowanie
40% rabatu
41,40
69,00 zł
niedostępny
Opakowanie Ochrona prawna obrotu gospodarczego
Ochrona prawna obrotu gospodarczego
Wydawca: LexisNexis
wysyłka: niedostępny
Niniejsza książka jest pierwszą pozycją na polskim rynku wydawniczym, która obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień związanych z ochroną prawną obrotu gospodarczego. Pozycja ta, mająca charakter interdyscyplinarny, pozwala na przedstawieni
40% rabatu
51,00
85,00 zł
niedostępny
Okładka książki Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód
Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód jest pierwszą w polskiej literaturze prawniczej próbą całościowego ujęcia tej problematyki. Większość zagadnień można również odnieść do spraw o separację i unieważnienie małżeństwa. W pracy
40% rabatu
45,00
75,00 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
2
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka