Aktualny filtr:Wydawca: SOP
Geografia SP 7 Teraz geografia podręcznik SOP
Zmiany w strukturze szkół w Polsce wchodzą od roku szkolnego 2017/2018. We wrześniu 2017 roku uczniowie, którzy ukończyli klasę VI starej 6-letniej szkoły podstawowej rozpoczynają naukę w klasie VII nowej 8-letniej szkoły podstawowej. W tym czasie gimnazja zaprzestają naboru uczniów do klas pierwszych.
13% rabatu
18,53
21,30 zł
niedostępny
Historia GIM 3 Poznajemy przeszłość zad w.2015 SOP
Zeszyt pracy ucznia: posiada tematy spójne z tematami w podręczniku, planie dydaktycznym i rozkładzie materiału, spełnia jednocześnie funkcję zeszytu przedmiotowego, wykorzystując miejsce na Zapis z lekcji, wpływa na podniesienie efektywności kształcenia historycznego.
13% rabatu
11,74
13,50 zł
Dodaj
do koszyka
Historia LO Teraz historia podręcznik ZP 2017 SOP
Podręcznik ""Teraz historia"" obejmuje dzieje od zakończenia I wojny światowej do czasów współczenych. Zawiera 52 tematy, które ujęte są w czterech działach chronologicznych: Między wojnami, Druga wojna światowa, Dwubiegunowy świat. Polska ludowa oraz Na przełomie XX i XXI wieku.Podręcznik napisany jest prostym i przyjaznym dla czytelnika językiem. W książce uwzględniono różne źródła wiedzy: narrację autorską, teksty źródłowe, fotografie, ryciny, mapy, schematy, wykresy i dane statystyczne. Mają one sprzyjać twórczemu poznawaniu oraz rozumieniu historii. Do utrwalania i porządkowania wiedzy ucznia przydatne są tablice synchroniczne, słowniczek trudniejszych nazw i terminów, a także wykaz skrótowców i ""wizytownik historyczny"".
13% rabatu
26,10
30,00 zł
niedostępny
Historia - Zbiór Zadań dla LO SOP ST
Treścią zbioru są zadania sprawdzające umiejętności/kompetencje ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. Zadania ułożono w porządku chronologicznym, dzieląc każdą epokę na dwie części: Polskę i świat (oczywiście poza starożytnością). W poszczególnych rozdziałach znajdują się również przykładowe zadania zawierające informacje dotyczące różnych epok/okresów, tak by historia nie sprawiała wrażenia odrębnych części. Wyposażenie zadań z historii w różnego rodzaju źródła informacji, pozwala uczniowi na pracę z wykorzystaniem tzw. elementarnego warsztatu naukowego, a równocześnie na kształtowanie wielu umiejętności.
11% rabatu
13,35
15,00 zł
niedostępny
Geografia Polski dla LO SOP
SOP Krynicka-Tarnacka, Wnuk, Wojtkowicz
13% rabatu
28,71
33,00 zł
Dodaj
do koszyka
Geografia GIM 2 Ziemia i ludzie... podr wyd. III
Podręcznik stanowi drugą część serii wydawniczej do gimnazjum Ziemia i ludzie. Obejmuje on zagadnienia dotyczące Polski i jej sąsiadów.Książka napisana jest przystępnym językiem i zawiera ciekawą ilustrację omawianych zjawisk. Wśród elementów graficznych zwracają uwagę trafnie dobrane wykresy, rysunki, fotografie i mapy oraz powtarzające się bloki aktywizujące ucznia: A to ciekawe!, Jak to wykonać?, Informacje praktyczne, To jest łatwe!.Publikacja w przyjazny sposób inspiruje ucznia do dalszych poszukiwań wiedzy geograficznej.
33,00
Dodaj
do koszyka
Historia LO Teraz historia zadania ZP SOP wyd. II
13% rabatu
14,36
16,50 zł
Dodaj
do koszyka
Geografia LO Teraz geografia podręcznik ZP w.2015
Treści podręcznika pozwalają na poznanie i ocenę zachodzących na świecie zjawisk i procesów przyrodniczych, społecznych, gospodarczych, politycznych i kulturowych. Globalne postrzeganie świata uświadamia uczniowi potrzebę podejmowania działań zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z nową podstawą programową podręcznik obejmuje trzy główne działy: Współczesne problemy demograficzne i społeczne świata, Zróżnicowanie gospodarcze świata i Relacja człowiek-środowisko przyrodnicze a zrównoważony rozwój. Zrozumienie problemów współczesnego świata ułatwia zamieszczona w podręczniku bogata szata graficzna, w tym mapy tematyczne, wykresy, schematy, tabele i ilustracje. W tekst podstawowego przekazu wkomponowano graficznie dodatkowe informacje ułatwiajace naukę i dające uczniowi impuls do samodzielnego myślenia: ""Pytania wprowadzające"", ""To interesujące..."", ""Przykładem jest..."", ""Podsumowanie"" i blok zadaniowy. Realizacja treści podręcznika przewidywana jest na 30 godzin zajęć dydaktycznych (przy wymiarze 1 godz. geografii w tygodniu).
13% rabatu
24,80
28,50 zł
Dodaj
do koszyka
Geografia LO Teraz geografia zeszyt ćw w.2013 SOP
Zeszyt pracy ucznia: posiada tematy spójne z tematami w podręczniku i programie nauczania spełnia jednocześnie funkcję zeszytu przedmiotowego, wykorzystując miejsce naZapis z lekcji zawiera dodatkowy zestaw map konturowych do wykorzystania w procesie kształcenia wpływa na podniesienie efektywności kształcenia geograficznego.
13% rabatu
13,05
15,00 zł
Dodaj
do koszyka
Techniki szycia odzieży w.2018
Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat szycia. Prezentuje przeglądtechnik wykonywania elementów odzieży i ich montaż, rysunki modelowe, technicznei przekroje szwów oraz propozycje modelowe na dolną i górną część ciała. Opisanetechniki szycia można stosować w szyciu miarowym i dla potrzeb własnych. Są oneestetyczne i stosunkowo łatwe w sposobie wykonania. Wiadomości zawarte wpublikacji mogą być wykorzystane w szkole na zajęciach praktycznych jak i wpracowni konfekcjonowania.
13% rabatu
36,54
42,00 zł
Dodaj
do koszyka
Materiałoznawstwo odzieżowe w.2018
Publikacja stanowi propozycję łatwego i przystępnego opanowania wiadomości na temat materiałoznawstwa odzieżowego oraz kierunków rozwoju przemysłu włókienniczego. Odpowiednia analiza właściwości surowców, półproduktów i wyrobów włókienniczych zapewnia ich optymalne wykorzystanie do przerobu na potrzeby przemysłu włókienniczego. Treść została podzielona na trzy główne działy: Surowce włókiennicze, Wyroby włókiennicze i dodatki krawieckie oraz Magazynowanie i konserwacja wyrobów włókienniczych.
13% rabatu
44,63
51,30 zł
Dodaj
do koszyka
Wiedza o społeczeństwie LO Podręcznik wieloletni. Zakres pod
Wiedza o społeczeństwie LO Podręcznik wieloletni. Zakres pod
13% rabatu
27,40
31,50 zł
Dodaj
do koszyka
Modelowanie form odzieży damskiej w.2019
Publikacja ma charakter przewodnika, jak poznać i zastosować sztukę rysowania konstrukcji oraz modelowania form odzieży damskiej. Wyjaśnia podstawowe pojęcia przydatne przy zdejmowaniu pomiarów, konstruowaniu i modelowaniu form odzieży na dolną i górną część ciała. Przedstawia konkretne opisy konstrukcji i kolejność czynności w trakcie modelowania różnych form odzieży. Prezentuje metodę Standardu konstrukcji odzieży damskiej. Radzi jak ukryć wady figury. Ponadto zawiera m.in. Tabele wymiarów kobiet iTabele wielkości dodatków konstrukcyjnych.
13% rabatu
36,54
42,00 zł
Dodaj
do koszyka
Geografia LO KL 3 Ćwiczenia Zakres podstawowy Świat w fazie przemian
Zeszyt zawiera zadania dające możliwośc poszerzenia i utrwalenia wiedzy na temat przemian współczesnego świata na płaszczyznach politycznej, ekonomicznej i społecznej.
13,10
Dodaj
do koszyka
Świat w fazie przemian Podręcznik Część 3 Zakres podstawowy
Treści podręcznika dają szerokie wyobrażenie o procesach kształtujących oblicze świata w różnych skalach przestrzennych, od skali globalnej do lokalnej i stwarzają podstawy do samodzielnego dostrzegania przejawów tych procesów w najbliższym otoczeniu ucznia. Trudne i ważkie zagadnienia współpracy międzynarodowej i społecznych konsekwencji zachodzących w świecie przemian przedstawione są w sposób przystępny, obiektywny i zgodny z aktualnym stanem wiedzy geograficznej. Ciekawe jest ujęcie tematu globalizacji. Aspekty ekonomiczny, polityczny, kulturowy i ekologiczny omówiono na reprezentatywnych przykładach, ułatwiających uczniowi wskazanie korzyści i zagrożeń płynących z tego procesu. Ponadto pozycja ta jest udaną próbą prezentacji walorów środowiska oraz kultury materialnej najważniejszych regionów turystycznych świata i Polski.
28,90
Dodaj
do koszyka
Geografia Człowiek gospodarzem przestrzeni geograficznej Podręcznik Część 2 Zakres podstawowy
Podręcznik do nauczania geografii (w zakresie podstawowym) na poziomie liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.
28,90
Dodaj
do koszyka
Człowiek gospodarzem przestrzeni geograficznej Zadania Część 2 Zakres podstawowy
Zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy.
14,50
Dodaj
do koszyka
Materiałoznawstwo odzieżowe
Materiałoznawstwo odzieżowe
Wydawca: SOP
wysyłka: niedostępny
Publikacja stanowi propozycję łatwego i przystępnego opanowania wiadomości na temat materiałoznawstwa odzieżowego oraz kierunków rozwoju przemysłu włókienniczego. Odpowiednia analiza właściwości surowców, półproduktów i wyrobów włókienniczych zapewnia ich optymalne wykorzystanie do przerobu na potrzeby przemysłu włókienniczego. Treść została podzielona na trzy główne działy: Surowce włókiennicze, Wyroby włókiennicze i dodatki krawieckie oraz Magazynowanie i konserwacja wyrobów włókienniczych. 
14% rabatu
36,89
42,90 zł
niedostępny
Modelowanie form odzieży damskiej
Publikacja ma charakter przewodnika, jak poznać i zastosować sztukę rysowania konstrukcji oraz modelowania form odzieży damskiej. Wyjaśnia podstawowe pojęcia przydatne przy zdejmowaniu pomiarów, konstruowaniu i modelowaniu form odzieży na dolną i górną część ciała. Przedstawia konkretne opisy konstrukcji i kolejność czynności w trakcie modelowania różnych form odzieży. Prezentuje metodę Standardu konstrukcji odzieży damskiej. Radzi jak ukryć wady figury. Ponadto zawiera m.in. Tabele wymiarów kobiet iTabele wielkości dodatków konstrukcyjnych.
44,63
niedostępny
Geografia  GIM 3 Ziemia i ludzie... podr 2011 SOP
Podręcznik stanowiostatnią część serii wydawniczej dogimnazjum ,,Ziemia i ludzie"". Obejmuje on zagadnienia dotyczące pozaeuropejskich regionów świata: Azji, Afryki, Ameryki Pólnocnej, Ameryki Południowej, Australii i obszarów okołobiegunowych.Książka napisana jest przystępnym językiem i zawiera ciekawą ilustrację omawianych zjawisk. Wśród elementów graficznych zwracają uwagę trafnie dobrane wykresy, rysunki, fotografie i mapy oraz powtarzające się bloki aktywizujące ucznia: ,,A to ciekawe!"", Jak to wykonać?"", ,,Informacje praktyczne"", ,,To jest łatwe!"".Realizacja treści przewidywana jest na 30 godzin lekcyjnych (1 godz. geografii w tygodniu w III klasie).
26,30
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
3
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka