Clear Speech Student's Book with Integrated Digital Learning
The Clear Speech, Fourth Edition, Student's Book provides easy-to-follow presentations, helpful rules, and extensive practice in pronunciation. This revised edition offers new and updated content, additional visual support, and is now in full color. The full Student's Book audio program is available for download at www.cambridge.org/clearspeech. Each student's book contains a single-use code for access to the course audio files in the CLMS.
15% rabatu
62,90
74,00 zł
Dodaj
do koszyka
Bright Ideas 1 Class Book
Bright Ideas Level 1 provides a flexible package that ensures exam success and encourages students to develop 21st century skills through creative games and activities. What do we like about school? How do we have fun? How are people and animals different? With a strong focus on the development of reading and writing skills through interactive learning, Bright Ideas Level 1 offers extensive exam and literacy support with the benefit of innovative content and familiar topics. Using 'Big Questions' to challenge students and promote the development of 21st century skills in areas such as critical thinking, the course links the classroom with the 'real world' and encourages the sharing of ideas through communication and collaboration. The comprehensive package of integrated print and digital material challenges traditional methods of learning with exciting new resources and activities that are adaptable to all teaching situations.
9% rabatu
63,34
69,60 zł
Dodaj
do koszyka
Bright Ideas 5 Starter Class Book
Bright Ideas Starter provides a flexible package that ensures exam success and encourages students to develop 21st century skills through creative games and activities. What's your favourite toy? What can you do? Who's in your family? With a strong focus on the development of reading and writing skills through interactive learning, Bright Ideas Starter offers extensive exam and literacy support with the benefit of innovative content and familiar topics. Using 'Big Questions' to challenge students and promote the development of 21st century skills in areas such as critical thinking, the course links the classroom with the 'real world' and encourages the sharing of ideas through communication and collaboration. Downloadable tests and worksheets provide resources and activities that are adaptable to all teaching situations.
9% rabatu
29,85
32,80 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Bright Ideas 3 Class Book
Bright Ideas Level 3 provides a flexible package that ensures exam success and encourages students to develop 21st century skills through creative games and activities. How do we make friends? What's fun about music? What's amazing about the sea? With a strong focus on the development of reading and writing skills through interactive learning, Bright Ideas Level 3 offers extensive exam and literacy support with the benefit of innovative content and familiar topics. Using 'Big Questions' to challenge students and promote the development of 21st century skills in areas such as critical thinking, the course links the classroom with the 'real world' and encourages the sharing of ideas through communication and collaboration. The comprehensive package of integrated print and digital material challenges traditional methods of learning with exciting new resources and activities that are adaptable to all teaching situations.
9% rabatu
63,34
69,60 zł
Dodaj
do koszyka
Muzyka SP 5 Zeszyt ćwiczeń OPERON
Zeszyt ćwiczeń do muzyki do klasy 5 szkoły podstawowej.
12% rabatu
19,06
21,66 zł
Dodaj
do koszyka
Muzyka SP 5 Podręcznik OPERON
Muzyka może opowiadać, oddawać nastroje, wzbudzać uczucia. W podręczniku pokazano to na przykładzie utworów zajmujących ważne miejsce w historii muzyki. Jej część związaną z polską kulturą muzykę ludową zilustrowano licznymi propozycjami utworów do śpiewania i gry na instrumentach, a opisy tańców narodowych wzbogacono wskazówkami do wykonania figur i kroków tanecznych.
13% rabatu
40,86
46,96 zł
Dodaj
do koszyka
Matematyka SP 8 Zeszyt ćwiczeń OPERON
Zeszyt ćwiczeń zawiera treści zgodne z nową podstawą programową. Układ materiału w ćwiczeniach jest taki sam jak w podręczniku. Starannie dobrane i zróżnicowane pod względem formy zadania utrwalają umiejętności zdobyte podczas lekcji. Zachęcają do samodzielnej pracy zarówno uczniów zdolnych, jak i tych mniej zainteresowanych matematyką. Ponadto w zestawach zadań przedstawiono aktualne treści uwzględniające realia życia codziennego, podane w interesujący sposób i w różnorodnej formie. Zebrane w zeszycie ćwiczeń zadania pozwolą uczniowi utrwalić wiedzę i nabyć umiejętności niezbędne w dalszych latach nauki. Tworzą przejrzystą i uporządkowaną strukturę, co znacznie ułatwia naukę.
12% rabatu
17,56
19,96 zł
Dodaj
do koszyka
Matematyka SP 5 Zeszyt ćwiczeń OPERON
Zeszyt ćwiczeń zawiera treści zgodne z nową podstawą programową. Układ materiału w ćwiczeniach jest taki sam jak w podręczniku. Starannie dobrane i zróżnicowane pod względem formy zadania utrwalają umiejętności zdobyte podczas lekcji. Zachęcają do samodzielnej pracy zarówno uczniów zdolnych, jak i tych mniej zainteresowanych matematyką. Ponadto w zestawach zadań przedstawiono aktualne treści uwzględniające realia życia codziennego, podane w interesujący sposób i w różnorodnej formie. Zebrane w zeszycie ćwiczeń zadania pozwolą uczniowi utrwalić wiedzę i nabyć umiejętności niezbędne w dalszych latach nauki. Tworzą przejrzystą i uporządkowaną strukturę, co znacznie ułatwia naukę.
12% rabatu
17,56
19,96 zł
Dodaj
do koszyka
Matematyka SP 5 Podręcznik OPERON
Podręcznik opatrzony jest fachową i rzetelną wiedzą merytoryczną i metodyczną. Wyróżnia go jasny, precyzyjny i przyjazny uczniom sposób przedstawiania treści, który sprzyja zrozumieniu matematyki. Rozwija myślenie matematyczne i angażuje uczniów do nauki.W zestawach zadań zawarte zostały aktualne treści, uwzględniające realia naszego życia codziennego.
12% rabatu
38,11
43,31 zł
Dodaj
do koszyka
Język polski SP 5 Zeszyt ćwiczeń OPERON
Zeszyt ćwiczeń jest przeznaczony dla ucznia klasy piątej. Jasny i czytelny sposób prezentacji zagadnień gramatycznych pomaga uczniowi zdobywać nowe umiejętności językowe. Zróżnicowane ćwiczenia pisemne oraz ustne przygotowują ucznia do kolejnych etapów kształcenia. Zawarte w zeszycie ćwiczeń nawiązania do tekstów kultury pozwalają uczniowi na świadome uczestnictwo w świecie kultury.
12% rabatu
17,56
19,96 zł
Dodaj
do koszyka
Język polski SP 5 Kształc. językowe. Podr. OPERON
Przystępne definicje, wiele ćwiczeń o różnym stopniu trudności, zachęta do współpracy w grupie pozwolą uczniom w przyjazny sposób poznawać kolejne zagadnienia naszego języka i utrwalać je, aby mogli z łatwością, a także poprawnie i skutecznie komunikować się z innymi.Nauczysz poprawnej i zrozumiałej komunikacji- Źródło wiedzy o częściach mowy, budowie zdań, zasadach wymowy i pisowni.- Precyzyjnie i zrozumiale sformułowane zasady i reguły gramatyczne oraz ortograficzne.- Wraz z podręcznikiem do kształcenia kulturowo-literackiego wyczerpujące kompendium wiedzy niezbędnej uczniowi klasy piątej szkoły podstawowej.
13% rabatu
26,17
30,08 zł
Dodaj
do koszyka
Technika SP 4-6. Część techniczna 1. Podr. OPERON
Zajęcia techniczne doskonale pobudzają kreatywność uczniów, uczą realizowania projektów w grupie, planowanie prac, a także rozwijają umiejętności manualne. Podręcznik w przystępny sposób przybliża zagadnienia nawiązujące do środowiska technicznego uczniów, odwołuje się do przykładów z najbliższego otoczenia. W publikacji znajdują się propozycje realizacji materiału metodą projektu. Sprzyja to kształtowaniu u uczniów umiejętności realizacji zaplanowanego zadania z uwzględnieniem etapów jego tworzenia: analizy potrzeb, wymagań, powstania pomysłu, planowania, doboru materiałów i procesu technologicznego oraz narzędzi, wykonania, eksploatacji pokazu, a na zakończenie oceny spełnienia oczekiwań. Autorzy uwzględnili możliwość wykonania projektu indywidualnie, jak i grupowo.
12% rabatu
31,62
35,93 zł
Dodaj
do koszyka
WOS LO 3 Ciekawi świata podr ZR OPERON
Podręcznik został dostosowany do wieloletniego użytku.Uczniowie dowiedzą się z podręcznika, na czym polega polityka zagraniczna, dyplomacja oraz racja stanu Polski. Poznają przyczyny zagrożeń i problemów współczesnego świata oraz propozycje ich rozwiązania, podejmowane obecnie zarówno przez organizacje międzynarodowe, jak i przez pojedyncze państwa.W podręczniku zaprezentowano także systemy bezpieczeństwa i współpracymiędzynarodowej w szerokim kontekście historycznym. Ponadto przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z Unią Europejską.W podręczniku zastosowano nowoczesne formy przekazu: schematy i infografiki, które skutecznie wspomagają przyswajanie wiedzy. Liczne zdjęcia, wykresy oraz teksty źródłowe, wzbogacone poleceniami, ułatwiają zrozumienie poruszanych tematów oraz uczą analizy źródeł ikonograficznych. Ciekawe propozycje zadańz zastosowaniem różnorodnych metod aktywizujących umożliwią zdobycie przydatnych umiejętności oraz pomogą w kształtowaniu odpowiednich postaw.Więcej informacji
12% rabatu
45,29
51,47 zł
Dodaj
do koszyka
Vitamina A1 Cuaderno de ejercicios
Vitamina C1 es un manual de nivel superior correspondiente al C1 del Marco común europeo de referencia (MCER) y está destinado a jóvenes y adultos. Está constituido por 12 unidades divididas en cuatro apartados, cada uno de los cuales constituye una secuencia didáctica. Las unidades se cierran con un apartado llamado Acción en el que se realiza una tarea o mini proyecto y con un diario de aprendizaje que fomenta la revisión de los contenidos trabajados. Vitamina C1 trata temas universales y variados con un renovado e interesante punto de vista. Los textos orales y escritos son auténticos y muestran la variedad de temas e integración de los acentos y cultura de España e Hispanoamérica y sus tareas y actividades significativas desarrollan la autonomía y la cooperación entre los estudiantes. Incluye también actividades integradas en las unidades que preparan para el DELE. En el apéndice, el apartado de Gramática y comunicación amplía y consolida la gramática con actividades extra y sus soluciones.
16% rabatu
71,40
85,00 zł
Dodaj
do koszyka
LaClasse A1 Cahier d'activités
Cahier d'activités de #LaClasse, nouvelle méthode en français langue étrangère (FLE) pour grands adolescent, niveau A1. #LaClasse, la communication au service de l'action Le hashtag est un signe marqueur de la communication et des relations sociales de notre temps. #LaClasse (prononcer hashtag-la-classe) donne à la classe de français au lycée une dimension sociale active conçue pour motiver les adolescents d'aujourd'hui. Avec #LaClasse, l'action est le moteur de l'apprentissage. Actionnelle et communicative, #LaClasse rend les jeunes apprenants autonomes dans leur vie sociale en français. Destinée aux adolescents à partir de 16 ans, #LaClasse est organisée en leçons autonomes regroupées en unités d'action autour d'un projet. La progression des trois niveaux de #LaClasse est conforme au Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) du niveau A1 au B1. Les points forts de #LaClasse: une approche actionnelle et communicative centrée sur les tâches des leçons autonomes en double page regroupées en unités d'action un apprentissage permettant l'acquisition de toutes les compétences pévues par le CECRL une évaluation continue des séquences vidéo directement exploitées dans les leçons des versions numériques conçues autour des usages en classe et en autonomie
16% rabatu
24,36
29,00 zł
Dodaj
do koszyka
LaClasse A1  Livre de l'éleve + DVD
Livre de l'élève de #LaClasse, nouvelle méthode en français langue étrangère (FLE) pour grands adolescent, niveau A1. #LaClasse, la communication au service de l'action Le hashtag est un signe marqueur de la communication et des relations sociales de notre temps. #LaClasse (prononcer hashtag-la-classe) donne à la classe de français au lycée une dimension sociale active conçue pour motiver les adolescents d'aujourd'hui. Avec #LaClasse, l'action est le moteur de l'apprentissage. Actionnelle et communicative, #LaClasse rend les jeunes apprenants autonomes dans leur vie sociale en français. Destinée aux adolescents à partir de 16 ans, #LaClasse est organisée en leçons autonomes regroupées en unités d'action autour d'un projet. La progression des trois niveaux de #LaClasse est conforme au Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) du niveau A1 au B1. Les points forts de #LaClasse: une approche actionnelle et communicative centrée sur les tâches des leçons autonomes en double page regroupées en unités d'action un apprentissage permettant l'acquisition de toutes les compétences pévues par le CECRL une évaluation continue des séquences vidéo directement exploitées dans les leçons des versions numériques conçues autour des usages en classe et en autonomie
16% rabatu
58,72
69,90 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Matematyka SP 6 Z Plusem ćw. wersja A cz.2 w.2019
Zeszyty ćwiczeń zawierają taką liczbę zadań, by zapewnić najbardziej efektywną naukę przedmiotu i umożliwić pełną realizację podstawy programowej. Ćwiczenia w wersji A przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą korzystać ze sprawdzonych metod nauczania na najwyższym poziomie.Zeszyty są dostosowane do zawartości nowego podręcznika.  
12% rabatu
11,35
12,90 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Bright Ideas 6 Class Book
How do we learn things? How does nature affect us? What can we predict about the future? With a strong focus on the development of reading and writing skills through interactive learning, Bright Ideas Level 6 offers extensive exam and literacy support with the benefit of innovative content and familiar topics. Using 'Big Questions' to challenge students and promote the development of 21st century skills in areas such as critical thinking, the course links the classroom with the 'real world' and encourages the sharing of ideas through communication and collaboration. The comprehensive package of integrated print and digital material challenges traditional methods of learning with exciting new resources and activities that are adaptable to all teaching situations.
9% rabatu
64,43
70,80 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Bright Ideas 6 Activity Book + Online Practice
How do we learn things? How does nature affect us? What can we predict about the future? With a strong focus on the development of reading and writing skills through interactive learning, Bright Ideas Level 6 offers extensive exam and literacy support with the benefit of innovative content and familiar topics. Using 'Big Questions' to challenge students and promote the development of 21st century skills in areas such as critical thinking, the course links the classroom with the 'real world' and encourages the sharing of ideas through communication and collaboration. The comprehensive package of integrated print and digital material challenges traditional methods of learning with exciting new resources and activities that are adaptable to all teaching situations.
7% rabatu
49,94
53,70 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Bright Ideas 5 Activity Book + Online Practice
Bright Ideas Level 5 provides a flexible package that ensures exam success and encourages students to develop 21st century skills through creative games and activities.
10% rabatu
48,33
53,70 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
1594
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka