Dziś w ofercie 134 203 pozycji
Jedna Rzecz. Zaskakujący mechanizm... wyd. 2018
Chcesz więcej! Więcej pieniędzy, czasu i satysfakcji z życia.A zarazem chcesz mniej! Mniej pracy, obowiązków i stresu.Autorzy z list bestsellerów New York Timesa Gary Keller i Jay Papasan uczą, w jaki sposób koncepcja JEDNEJ rzeczy może całkowicie zmienić podejście do każdej dziedziny życia, wpłynąć na dokonywane wybory i odnoszone rezultaty.Czasami twoja JEDNA rzecz będzie pierwszą rzeczą na liście. Czasami jedyną.Ale zawsze to właśnie ona przyniesie niezwykłe efekty.Jaka jest twoja JEDNA rzecz?W obliczu niepewności, nieprzewidywalności i turbulencji współczesnego świata najtęższe głowy sięgają w życiu i w biznesie po modele oraz strategie, które łączą całościowe i procesowe podejście do rzeczywistości (complexity) z poszukiwaniem prostych i trafnych rozwiązań złożonych problemów (simplicity). W ten sposób rozwija się nowa filozofia, język szkoły życia (simplexity), do której należy ta książka. Jest po prostu świetna. Wprowadzamy ją na listę lektur Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Values.Jacek Santorski, konsultant, dyrektor Akademii i co-chairman Values.
34% rabatu
26,53
39,90 zł
Dodaj
do koszyka
Rozstrzyganie sporów w sektorze telekomunikacyjnym
Efektywne rozstrzyganie sporów w sektorze telekomunikacyjnym ma szczególne znaczenie dla jego prawidłowego rozwoju. Wynika to ze specyfiki tej dziedziny gospodarki. Obecnie funkcjonujący mechanizm rozstrzygania sporów w tym sektorze jest niezwykle specyficzny ponieważ nie opiera się na sądownictwie, ale na działalności organu administracji. Oczywiście sądy także pełnią tu pewną rolę, ale nie jest ona kluczowa. Przyjęcie takiego rozwiązania ma służyć zapewnieniu efektywnego rozstrzygania sporów powstających w sektorze telekomunikacyjnym, a celem książki jest próba analizy czy obecnie obowiązujące regulacje realizują to założenie.
15% rabatu
38,25
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
Zaangażowanie w pracę w kooperacji gospodarczej
Praca prezentuje autorski interdyscyplinarny model kompetencji relacyjnej w ramach współpracy gospodarczej. Nowością jest wprowadzenie do modelu, obok zmiennych ekonomicznych, dodatkowych zmiennych psychologicznych. Celem publikacji jest zintegrowanie teorii i koncepcji z obszaru nauk o zarządzaniu z dorobkiem współczesnej psychologii.W pierwszej części pracy przedstawione zostały teoretyczne podstawy współpracy międzyorganizacyjnej na poziomie przedsiębiorstwa, zespołów zaangażowanych w kooperację i jednostkowym (kierowniczym i pracowniczym). W drugiej części w oparciu o wyniki badań własnych autorka buduje psychologiczny portret kierownika, pracownika i zespołu zaangażowanych w międzyorganizacyjną współpracę.Książka zainteresuje menedżerów odpowiedzialnych za kooperację gospodarczą, ukazując rolę takich zmiennych, jak współdzielone przywództwo i regulowanie wpływu w procesach kierowania zespołami oraz motywacji autonomicznej i zaangażowania w pracę.
15% rabatu
42,50
50,00 zł
Dodaj
do koszyka
Patriotyzm gospodarczy
Patriotyzm gospodarczy
Autor: Eryk Łon
Wydawca: Zysk i S-ka
wysyłka: po 23.01.2018
Czym naprawdę są korporacje? Czy Polska potrzebuje euro? Jaką rolę w gospodarce odgrywa rodzina? To zaledwie kilka z wielu pytań nurtujących współczesnych ekonomistów. Patriotyzm gospodarczy jest książką opartą na serii wykładów wygłoszonych przez Eryka Łona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor zachęca w niej do refleksji nad rolą narodu oraz patriotycznych postaw w kształtowaniu gospodarki, co zdaje się szczególnie wartościowe z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Łon skupia się w szczególności na zagadnieniach rynku kapitałowego i bankowości, ale interesują go także prawo finansowe, polityka pieniężna i budżetowa oraz międzynarodowe stosunki finansowe. Specjalną wagę przykłada do pojęcia patriotyzmu gospodarczego i w tej książce wyjaśnia, na czym polegają patriotyczne postawy w kontekście ekonomicznym, oraz jaki korzystny wpływ mogą mieć na polską gospodarkę.
29% rabatu
23,36
32,90 zł
Dodaj
do koszyka
Neoliberalizm  turbokapitalizm kryzys
Zebrane w tym tomie teksty traktują o tym samym, o czym traktowały teksty zebrane w dwóch moich wcześniejszych książkach – Kapitalizm drobnego druku (Warszawa 2014) i Inny kapitalizm jest możliwy (Warszawa 2015). O współczesnym kapitalizmie, o jego polskiej odmianie oraz o zapomnianych wartościach, takich jak równość, empatia i solidarność. Cechą tekstów zawartych w tym tomie jest ich zaangażowanie etyczne. Dotyczy ono przede wszystkim mojej niezgody na formę, jaką przybrał współczesny kapitalizm. W tym sensie zatrzymanie procesów degrengolady dzisiejszego kapitalizmu musi być ściśle związane z zatrzymaniem procesów degrengolady liberalizmu. W moim przekonaniu tylko ponowne zbliżenie się liberalizmu do ideałów socjaldemokratycznych może uratować tę doktrynę przed ostateczną klęską. Zdaję sobie sprawę jak bardzo jest to niepopularny sąd wśród liberałów polskich zainfekowanych złą tradycją liberalizmu spod znaku Hayeka i Friedmana. Być może potrzebują oni więcej czasu, aby wreszcie zrozumieć, że tradycja ta okazała się ślepą uliczką. Od Autora
35% rabatu
23,40
36,00 zł
Dodaj
do koszyka
Nowoczesny audyt wewnętrzny
Nowoczesny audyt wewnętrzny
Wydawca: Gab
wysyłka: 48h
Książka jest kompleksowym przewodnikiem po założeniach i procesach audytu wewnętrznego. Publikacja jest przeznaczona dla specjalistów zajmujących się wykonywaniem audytów wewnętrznych, kadry zarządzającej przedsiębiorstwami tworzącymi działy audytu oraz dla studentów MBA kształcących się w tej dziedzinie. Jest to pierwsza książka na polskim rynku, która koncentruje się na biznesowym aspekcie stosowania audytu wewnętrznego w dużych korporacjach. W publikacji przedstawiono wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z przeprowadzaniem audytu, takie jak: – geneza i znaczenie nowoczesnego audytu wewnętrznego, – badanie i ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej, zasady ramowe, – podstawowe elementy praktyki audytu wewnętrznego – od standardów zawodowych po wybór obszarów w przedsiębiorstwie poddawanych audytowi, planowanie działań, etapy, zakończenie i ocenę, – najistotniejsze elementy Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, – organizowanie działań audytu i zarządzanie nimi, regulaminy audytu, kluczowe kompetencje audytorów, – zastosowanie technologii informacyjnej w wykonywaniu zadań audytu wewnętrznego, – audyt wewnętrzny a nadzór korporacyjny w przedsiębiorstwie, – certyfikaty zawodowe i wymagane kompetencje profesjonalnego audytora wewnętrznego, – wymagania dotyczące ujednolicenia norm i zasad działania audytu, wpływ standardów ISO, międzynarodowych standardów rachunkowości i innych. Robert R. Moeller ma ponad 30-letnie doświadczenie w tworzeniu projektów i doradztwie w dziedzinie audytu wewnętrznego. Uczestniczył aktywnie w działaniach zarówno Instytutu Audytorów Wewnętrznych (Institute of Internal Auditors – IIA), jak i Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (American Institute of Certified Public Accountants – AICPA). W 1996 roku założył firmę Compliance and Control Systems Associates, Inc. Prowadzi szkolenia dotyczące mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz nadzoru korporacyjnego.
26% rabatu
117,66
159,00 zł
Dodaj
do koszyka
The Art of Conversation
Good conversation is at the heart of networking, meetings, interviews, negotiations and raising your profile. It can ease your way in work, enabling you to build alliances, create strong relationships with staff, bosses and clients, succeed at interviews, motivate and inspire. But conversation is something most of us were never taught! We learn to speak as babies, but how conversation actually works is something most of us pick up only haphazardly, and many have yet to learn. Why is it some of us are stuck for words, but others blabber or can t stop? What is it that some people have naturally which enables them to converse comfortably and easily, to engage people and build better relationships? The Art of Conversation will show you step by step how to converse skillfully and enjoyably with other people, at home, at work, on the phone and in the street- even if you re daunted now, discover the difference good conversation can make in every aspect of your life. Learn to: -Overcome the most common block to good conversation- fear; find out how to break the silence and keep the conversation going - Understand the different types of conversation and how they work- which topics and language are suitable for the occasion - Learn simple methods for being heard and understood, including speaking clearly and audibly, listening well and using non-verbal communication - Find out how to hold a conversation in tricky situations, including how to disagree, how to speak to those in authority and people you find difficult -Use conversation to form relationships, improve friendships, make the sale, chat people up, to learn, influence and persuade.
24% rabatu
41,80
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
S.u.m.o (Shut Up, Move on)
Celebrating 10 Years of Shut Up, Move On! Paul McGee's international bestselling personal development heavyweight S.U.M.O. has helped hundreds of thousands of people around the world fulfil their potential, seize opportunities, succeed at work, and respond to adverse situations with a positive attitude. Weighing in with humour, insight, practical tips, and personal anecdotes, it's a thought provoking and possibly life-changing read. Now newly updated to celebrate 10 years since its first publication and including up-to-date case studies and examples, as well brand new exercises to test yourself, S.U.M.O: 10th Anniversary Edition will help SUMO fans, as well as SUMO amateurs, get more out of this bestselling, self-help classic. There are six S.U.M.O. principles that are designed to help you create and enjoy a brilliant life: * Change Your T-Shirt take responsibility for your own life and don't be a victim. * Develop Fruity Thinking change your thinking and change your results. * Hippo Time is OK understand how setbacks affect you and how to recover from them. * Remember the Beachball increase your understanding and awareness of other people's world. * Learn Latin change comes through action not intention. * Overcome the tendency to put things off. * Ditch Doris Day create your own future rather than leave it to chance. Forget the attitude que sera, sera, whatever will be, will be.'
24% rabatu
41,80
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
Simple Thinking
Simple behaviours that unclutter your mind and help you realise your true potential Awaken your passion and tap into your inner greatness as you remove the metaphorical clutter from your life with Simple Thinking. You'll learn how to expand your mind and understand your true potential through the power of thinking simply, while stripping back the jargon and digging to the core of any obstacle in your way. Let's be honest, life is full of unnecessary complexity and it's left most of us confused, angry and disenfranchised. This book will help you to remove the baggage, cut through the clutter and begin your smooth path to success. Learn how to: Live and act with resiliency, authenticity and passionLearn to trust your instincts again and see the world through new eyesRecalibrate your thoughts, behaviours and actionsDeclutter your mind, streamline your day and be successful at life Simple wisdom, simply shared, is personal development unplugged and when you begin peeling back the layers to expose the heart of the problem, you become well-equipped to devise a simpler, yet more effective solution. Simple Thinking will help you in achieving this state of clarity and confidence.
24% rabatu
41,80
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
The Art of Being a Brilliant Teenager
Calling all teenagers quit the moaning and start loving life! Don't be a cliche. Don't stay in your bedroom grunting and grumbling. How about getting motivated, energized and start making a difference?! The Art of Being A Brilliant Teenager teaches you how to become your very best self and how to figure out who that is, exactly. The bestselling authors of The Art of Being Brilliant and Be Brilliant Everyday are experts in the art of happiness and positive psychology and, with this new book, you'll find your way to becoming brilliant at school, work, and life in general. Stay cool under all the pressures you're facing, and plot a map for the future that takes you wherever it is you want to go. Become proactive, determined, successful and most importantly: happy! Fact: your life span is about four thousand weeks. It seems like a lot, but it's not. Complaining about life, homework, parents, and relationships may be normal now, but don't let it become your defining trait. When you're forty years old and still moaning, a big chunk of your four thousand weeks have slipped by, and you're no closer to happiness than you were as a teen. This book is a guide to starting the journey to your ideal life now, instead of wasting time being a drip. * Discover the real you, and what you want out of life * Stop moaning and get moving now, while there's plenty of time * Lose your bad habits before they become your personality * Figure out how you want to contribute, and find a way to do it The bottom line is this: it's easy to be the average version of yourself, but is that really all you want? Don't you want to achieve something? Get started now. The Art of Being A Brilliant Teenager helps you figure out where you want to go, and how to get there. So, whether you're an ambitious teenager, a parent or teacher desperate to turn a down-beat teenager into a ray of positivity and delight, How to Be a Brilliant Teenager is here to help.
24% rabatu
41,80
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
Real Calm
Real Calm
wysyłka: 48h
Let Psychologies Magazine show you the path to a calmer, happier life Real Calm is your guide to getting rid of stress for good. The unrelenting demands of everyday life never stop, and stress is a natural byproduct of modern life; you cannot change that, but you can change your response. Psychologies Magazine, the leading magazine for intelligent people, explores stress, calm and the spectrum in between to show you how to cope. Packed with tips, ideas and expert insight, this book draws on cutting edge global research to help you understand your brain's response to stress and build real calm into your everyday life. What does life look like when you're calm? What are the obstacles standing in your way? How is stress affecting you right now? Let the experts guide you to the answers you need, and start living better today. Everyone knows that stress is bad for your health, relationships, productivity and quality of life but how can we avoid it? The answer is we can't we can only temper our response, use the stress as a tool or make it go away. This book shows you how, with clear, helpful advice and a real-world focus on the little things that have a great impact on your day-to-day. Explore what real calm means to youLearn what's standing between you and your peace of mindIdentify your stressors and develop a self-care planDeal with the big things, and let the little things go Motivational, inspirational and highly practical, Real Calm is your roadmap to a happier, healthier, calmer you.
24% rabatu
37,24
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
Results
Results
Autor: Smart Jamie
wysyłka: 48h
Life can be a bit overwhelming sometimes, right? It can be difficult to clear your mind of a million different anxieties and focus in on the one thing you need to get done. Bestselling author of Clarity and The Little Book of Clarity goes one step further with Results by using his Clarity Coaching Model to help you de-clog your mind so you can make better decisions, prioritise and focus on achieving those important goals. Develop a deeper understanding of why you act the way you do and awaken your inner potential. Jamie's transformational coaching techniques will help you improve in all areas of your life, from developing your listening skills during meetings at work to reducing the levels of stress in your life. These techniques will see you through three important changes your personal transformation that will see you gaining confidence and understanding your own behaviour, your interpersonal transformation to guide you in having an impact on those around you, and lastly your commercial transformation to get your professional life moving in the direction you want. Results is full of helpful examples and exercises to get you on the road to the results you need. Learn how to: * Prioritise and focus on the right goals at the right time * Achieve the results you want by following the Clarity Coaching Model * Improve your overall performance to gain better relationships with your colleagues, close friends and family * Add more purpose to your life by allowing time for creativity and innovation * Encourage others to follow in your footsteps! Praise for Results : This book is going to wake up your innate ability to create results. Shaa Wasmund MBE, author of the Sunday Times No. 1 bestseller Stop Talking, Start Doing A visionary guide to success in the new transformation economy simple principles, practical applications and bottom line results . Michael Neill,
24% rabatu
41,80
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
Oversubscribed
Don't fight for customers, let them fight over you! Have you ever queued for a restaurant? Pre-ordered something months in advance? Fought for tickets that sell out in a day? Had a hairdresser with a six-month waiting list? There are people who don't chase clients, clients chase them. In a world of endless choices, why does this happen? Why do people queue up? Why do they pay more? Why will they book months in advance? Why are these people and products in such high demand? And how can you get a slice of that action? In Oversubscribed, entrepreneur and bestselling author Daniel Priestley explains why and, most importantly, how. This book is a recipe for ensuring demand outstrips supply for your product or service, and you have scores of customers lining up to give you money. Oversubscribed: * Shows leaders, marketers, and entrepreneurs how they can get customers queuing up to use their services and products while competitors are forced to fight for business * Explains how to become oversubscribed, even in a crowded marketplace * Is full of practical tips alongside inspiring examples to alter our mindsets and get us bursting with ideas * Is written by a successful entrepreneur who's used these ideas to excel in the ventures he has launched
24% rabatu
49,40
65,00 zł
Dodaj
do koszyka
Passion Into Profit
It's time to get paid what you're truly worth Although you may not realise it, the knowledge and knowhow you have acquired in your life to date is a truly marketable asset. You've made valuable distinctions because of your passions and have unique empathy and understanding because of your pains. Through this book you will come to understand how other people are ready and willing to pay you money to know what you already know and to do what you can already do. You don t need to be qualified, certified or have letters after your name. Your qualification to do this work is your life experiences, your passion for helping others and your determination to make a difference. Andy Harrington has worked with Richard Branson, Tony Robbins, Robert Kiyosaki, Brian Tracy, Bob Proctor and even Former President of the United States Bill Clinton, and through this book he will show you how to find and shape the message inside of you, and importantly, in such a way that you get paid for sharing your advice. You will also discover how to: * Position yourself as an expert so you are seen as an authority. * Prepare your advice so it's easy for others to follow. * Package your knowledge into programs, workshops, and books. * Promote yourself intelligently so you get paid what you are really worth. * Perform like a professional with confidence, congruency and charisma. In his debut book Andy shows you how to harness your experiences and turn them into advice for others whilst becoming a person of influence, impact and inspiration. You have incredible untapped potential residing within yourself in your own talents and abilities. This book shows you how to achieve all your goals by focusing on making a difference with what you already have. Brian Tracy, Brian Tracy International
24% rabatu
41,80
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
Wartość pracy w percepcji młodzieży stojącej u progu kariery zawodowej
Niniejsza publikacja stanowi próbę połączenia teorii i praktyki, dotyczących zagadnienia pracy i jej wartości w percepcji adolescentów. Dotychczasowa literatura polska poświęcona tej problematyce nie często eksponuje to zagadnienie, a przecież wyzwania edukacyjno-zawodowe stojące przed młodymi ludźmi to zagadnienie niezwykle ważne zarówno z perspektywy samych zainteresowanych, jak i społeczeństwa, zwłaszcza w przyszłościowej perspektywie. Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na możliwości pomocy młodym osobom w zakresie ukazania im możliwości edukacyjnych i zawodowych, a także w zakresie kształtowania ich kompetencji społecznych i tworzenia obrazu siebie, tak aby dokonywali wyborów zawodowych z pełną świadomością i zgodnie ze swoimi możliwościami i aspiracjami.
13% rabatu
32,89
37,80 zł
Dodaj
do koszyka
Jolt
Jolt
Autor: Tyler Richard
wysyłka: 48h
Jolt! Provides the burst of fresh thinking needed to upgrade yourself from ordinary to extraordinary Are your habits and limiting beliefs holding you back in your professional and personal life? Are you stuck stagnating in your comfort zone? What you need is a jolt. Organizations are no longer looking for people who turn up and do a good job; they are looking for the extraordinary. So it s time to get motivated, be positive and make exceptional things happen. Jolt will help you recognize that in many situations it s not a lack of skill that s holding you back but your own limiting beliefs and habitual thinking. Deep within all of us lies an inner spark to be unleashed, if only we can find the way to shape our thinking, carve out the right action, and rock the world. Jolt will show you how to: Shake up your thinking, embrace the new and unleash the extraordinary version of yourself Help make a sustainable gear change Recognize the habits and limiting beliefs holding you back Test out new ways of thinking and doing things
24% rabatu
49,40
65,00 zł
Dodaj
do koszyka
Great Answers to Tough Questions at Work
SHORTLISTED FOR THE CMI MANAGEMENT BOOK OF THE YEAR AWARDThe essential guide to turning tough questions into positive opportunities Difficult questions can be thrown at you from your first job interview through to challenges you get when you ve made it to the top. If you find yourself on the firing line on a regular or occasional basis this is the perfect go-to guide to help you turn tough questions into positive opportunities. Great Answers to Tough Questions at Work promotes a confident 'win-win-win' mindset for questioner, answerer and wider audiences beyond. Author Michael Dodd provides golden formulae and proven strategies for constructing inspirational answers however challenging, vicious, tricky or stupid the question. He outlines simple but successful techniques for dealing with the kind of nightmare questions which all ambitious people in the workplace have to face along their journey, whatever stage of their career. Contains critical communication skills for executives, managers, leaders and those aspiring to fill these rolesCovers a wide range of work place scenarios such as job interviews, performance reviews, negotiations, customer relations, parliamentary inquiries and cross-examinationDiscusses how to see the issues underlying tough questions that you face in a different, more positive, solution-oriented wayIncludes case study examinations of key moments where people in the public spotlight have done something particularly well or particularly badly while answering questions and draws out the lessons for readers.
24% rabatu
49,40
65,00 zł
Dodaj
do koszyka
The Negotiation Book
Winner! - CMI Management Book of the Year 2017 Practical Manager category Master the art of negotiation and gain the competitive advantage Now revised and updated, the second edition of The Negotiation Book will teach you about one of the most important skills in business. We all have to negotiate at some point; whether in the office or at home and good negotiation skills can have a profound effect on our lives both financially and personally. No other skill will give you a better chance of optimizing your success and your organization's success. Every time you negotiate, you are looking for an increased advantage. This book delivers it, whilst ensuring the other party also comes away feeling good about the deal. Nothing will put you in a stronger position to build capacity, build negotiation strategies and facilitate negotiations through to successful conclusions. The Negotiation Book: Explains the importance of planning, dynamics and strategiesWill help you understand the psychology, tactics and behaviours of negotiationTeaches you how to conduct successful win-win negotiationsGives you the competitive advantage
24% rabatu
49,40
65,00 zł
Dodaj
do koszyka
The Wealth of Nations
Published in 1778, The Wealth of Nations was the first book on economics to catch the public's attention. It provides a recipe for national prosperity that has not been bettered since, based on small government and the freedom of citizens to act in their best interests. It reassuringly assumes no knowledge of its subject, and over 200 years on still provides valuable lessons on the fundamentals of economics. This deluxe, selected edition is a stylish keepsake from the Capstone Classics series. This edition includes: An abridged selection of all 5 books for the contemporary reader An original commentary offering new research and analysis by classic literature guru Tom Butler-Bowdon A biography and chronology of Adam Smith's life and the events surrounding the original publication of the work Today, The Wealth of Nations is still essential reading for any business or self-development library, reminding us that it is the ingenuity and drive of people, not governments, that remains the source of personal, national and global prosperity.
24% rabatu
37,24
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
10 kroków do maksymalnej produktywności
Czy wiesz, że faktyczną pracę wykonujemy zaledwie przez 4 z 8 godzin w ciągu dnia? A pełne skupienie osiągamy zaledwie przez 2-3 godziny dziennie... i nie jest to wcale zły wynik. Masz zatem od 10 do 15 godzin tygodniowo na intensywną pracę. Realizujesz wtedy kluczowe zadania, które popychają Twoje projekty do przodu? Bardzo możliwe, że nie. Pora dowiedzieć się, dlaczego tak jest oraz przede wszystkim jak temu zaradzić?!
35% rabatu
19,44
29,90 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka