Wolters Kluwer

zapowiedź
Okładka książki Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska
W książce przedstawiono zasady kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska, zarówno z punktu widzenia organu przeprowadzającego kontrolę, jak i podmiotów kontrolowanych. Publikacja omawia m.in.: - przebieg postępowania kontrolnego
20% rabatu
79,65
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Pokrzywdzenie wierzyciela przez dłużnika
Komentarz dotyczy przestępstw przeciwko wierzycielom opisanych w art. 300 § 1–3 oraz art. 301 § 1 Kodeksu karnego. Są to przestępstwa polegające na wyzbyciu się majątku przez dłużnika, różniące się okolicznościami lub metodami rozporządzeni
20% rabatu
79,65
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Benefity Jak budować atrakcyjną ofertę dla pracowników
Publikacja prezentuje wszystkie najistotniejsze zagadnienia związane ze świadczeniami pozapłacowymi oferowanymi przez pracodawców. Niezwykle dynamiczna sytuacja na rynku wymaga od organizacji elastycznego podejścia do wypracowanych przez os
20% rabatu
39,42
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo budowlane Komentarz w.4/20
W komentarzu przedstawiono wnikliwą interpretację przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych. Autorzy podpowiadają, jak można skutecznie rozwiązywać problemy prawne towarzyszące stosowaniu tych regulacji
20% rabatu
200,32
249,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe w.2/20
W publikacji szczegółowo zaprezentowano problematykę prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, akcentując problemy pojawiające się w praktyce i przedstawiając propozycje konkretnych rozwiązań. W książce omówiono postępowanie rejestrowe i
20% rabatu
127,92
159,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz
Książka stanowi przekrojowy komentarz do wszystkich przepisów stanowiących przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników, kształtowaniem stosunku pracy, regulacją zbiorowych stosunków pracy. W publikacji uwzględniono wszys
20% rabatu
103,78
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki System rachunkowości finansowej
Książka opisuje i objaśnia system rachunkowości finansowej przedsiębiorstwa w sposób całościowy i zintegrowany. Ujęcie całościowe oznacza prezentację wszystkich elementów systemu, począwszy od jego teoretycznych podstaw, które stanowią fund
20% rabatu
79,65
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Regulacje prawa finansów publicznych i prawa...
Regulacje prawa finansów publicznych i prawa...
Autor: praca zbiorowa
Wydawca: Wolters Kluwer
wysyłka: 48h
"Recenzowana publikacja posiada wyjątkowy charakter, wynikający z faktu, iż jest ona księgą jubileuszową dedykowaną Pani prof. dr hab. Wiesławie Miemiec. Pani Profesor jest cenioną badaczką prawa finansowego, autorką licznych prac z zakresu
20% rabatu
160,10
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Wydawanie decyzji interpretacyjnych przedsiębiorcom przez ZUS
W polskim porządku prawnym funkcjonują regulacje umożliwiające uzyskanie oficjalnej interpretacji obowiązujących przepisów prawnych w odniesieniu do konkretnej sytuacji, wskazanej przez uprawniony podmiot. Książka koncentruje się na instyt
20% rabatu
63,56
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo oświatowe Komentarz
W komentarzu omówiono przepisy „konstytucji polskiej oświaty”, jaką stanowi ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe. Zaprezentowano je z perspektywy dokonywanej fragmentarycznie reformy prawa oświatowego, powodującej trudności interpretacy
20% rabatu
160,10
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Tłumaczenie w prawie autorskim
W publikacji zaprezentowano autorską koncepcję nowego podgatunku dzieła inspirowanego, tzw. utworu autonomicznego. Problematykę oryginalności i zależności tłumaczenia w stosunku do utworu macierzystego zobrazowano licznymi przykładami z lit
20% rabatu
103,78
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kodeks spółek handlowych Tom 3
W tomie trzecim dużego komentarza do kodeksu spółek handlowych pod redakcją prof. Andrzeja Kidyby omówione zostały unormowania dotyczące spółki akcyjnej. Oprócz analizy przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych autorzy przedstawili przed
20% rabatu
160,10
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu 2020/2021
Publikacja szczegółowo omawia obowiązujące regulacje dotyczące nadzoru pedagogicznego, w tym m.in. jego formy, wymagań wobec przedszkoli, szkół i placówek, zadań dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oraz zadań i kompetencji kuratora o
20% rabatu
47,47
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kredyty pożyczki i gwarancje bankowe w.1/20
W publikacji przedstawiono cały cykl kredytowania, począwszy od złożenia wniosku o udzielenie kredytu poprzez zawarcie umowy kredytu aż do jego spłaty bądź niespłacenia w terminie. Autorzy omawiają m.in.: - zagadnienia prawne i ekonomiczne
20% rabatu
152,05
189,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Metodyka sporządzania umów gospodar. w.7/2020
Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach.
20% rabatu
144,01
179,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Odmowa dostępu do informacji publicznej
W książce omówiono sposoby realizacji prawa do informacji publicznej, a także przesłanki jakie mogą być podstawą odmowy udostępnienia takiej informacji. Szczegółowo przedstawiono strukturę prawną decyzji o odmowie udostępniania informacji p
20% rabatu
79,65
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo gospodarcze Aspekty publicznoprawne
Podręcznik prawa publicznego gospodarczego, przygotowany przez autorów związanych z Katedrą Prawa Publicznego Gospodarczego i Bankowego Uniwersytetu Warszawskiego, obejmuje całość zagadnień związanych z jedną z najbardziej reformowanych i r
20% rabatu
60,34
75,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Polski proces karny w.1/2020
Polski proces karny ukazuje w sposób nowatorski uniwersalne wartości procesu karnego i jego najważniejsze założenia konstrukcyjne. Celem podręcznika jest przekazanie czytelnikowi spójnego, analitycznego, a jednocześnie skoncentrowanego na
20% rabatu
63,56
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz
Książka stanowi kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych napisane przez praktyków z doświadczeniem orzeczniczym w rozstrzyganiu o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Autorzy w sposób przyst
20% rabatu
135,96
169,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Sprawność postępowania karnego a jego koszty
W publikacji przedstawiono zależność między sprawnością postępowania karnego a jego kosztami. Autorka wykazuje, że jakość orzekania w procesie karnym uzależniona jest od przeznaczonych na niego nakładów finansowych. W książce omówiono w szc
20% rabatu
79,65
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
244
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj