Wolters Kluwer

nowość
Okładka książki Prosta spółka akcyjna Praktyczny poradnik dla start-upowca
Stan prawny: 1 kwietnia 2021 r., z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 lipca 2021 r. Książka jest praktycznym poradnikiem dotyczącym prowadzenia nowego typu spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej, przeznaczonym dla start-upowc
18% rabatu
64,74
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Proces karny w perspektywie ewolucji naukowej i współczesnych trendów rozwojowych
Książka jest prezentacją procesu karnego z perspektywy ewolucji naukowej, wkładu ważnych postaci w rozwój tej dziedziny oraz jej aktualnej specyfiki. Definiuje kierunki tej transformacji wraz z opisem ich historycznych i współczesnych uwaru
18% rabatu
105,72
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Rzymskie prawo prywatne Kompendium
Opracowanie obejmuje całość zagadnień prawa rzymskiego. W publikacji przystępnie i zwięźle zaprezentowano instytucje i zasady tego prawa, w tym: • pojęcie, podziały, systematykę prawa rzymskiego, • zarys historii rozwoju państwa i prawa rzy
18% rabatu
56,55
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Osoby ubogie niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej
Książka szczegółowo omawia sytuację osób niepełnosprawnych, bezdomnych i ubogich w systemie pomocy społecznej w Polsce, prezentując konkretne rodzaje wsparcia: m.in. zasiłki stałe, okresowe i celowe, usługi opiekuńcze, lecznicze i specjalis
18% rabatu
97,52
119,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Foundations of Law The Polish Perspective
“Foundations of Law: The Polish Perspective” covers a range of issues forming the core of academic legal education in Poland. It provides basic knowledge about Polish law and Polish legal culture, and constitutes an innovative introduction
18% rabatu
72,94
89,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Podział nieruchomości w.2/21
Publikacja łączy zagadnienia stricte administracyjne z cywilistycznymi, dotyczy tematyki obejmującej podział nieruchomości, zarówno prywatnych (w tym inwestycyjnych), jak i stanowiących własność podmiotów publicznych. Ponadto wyjaśnia zasad
20% rabatu
159,20
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Procedury oświatowe z wzorami dokum.Tom 1 w.3
Publikacja obejmuje obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów ustawy o systemie oświaty, jak i ust
20% rabatu
159,20
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Metodyka prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o błędy medyczne
Publikacja całościowo omawia postępowanie przygotowawcze w sprawach dotyczących błędów medycznych, czyli jednej z najbardziej złożonych i specyficznych kategorii spraw karnych, wymagających od organów procesowych nie tylko intuicji i typowe
18% rabatu
105,72
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Utrzymanie czystości i porządku w gminach Komentarz
Komentarz zawiera wyczerpujące i przystępne omówienie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian wynikających m.in. z ustawy z 17.12.2020 r. (Dz.U. poz. 2361). Autorki zwra
18% rabatu
122,11
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Obrót wierzytelnościami wyd.4/2021
W publikacji zwięźle i w usystematyzowany sposób przedstawiono instytucje prawne obsługujące obrót wierzytelnościami. Samo określenie „obrót wierzytelnościami” występuje w bardzo szerokim znaczeniu i obejmuje środki prawne powodujące: • um
18% rabatu
105,72
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Ustawa o ochronie zwierząt Komentarz
Komentarz do ustawy o ochronie zwierząt obejmuje zagadnienia administracyjne oraz karne w zakresie ochrony zwierząt przed cierpieniem lub przemocą oraz dotyczące stosunków cywilnych, w których do zwierząt odpowiednio stosuje się przepisy o
18% rabatu
105,72
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Własność lokali Komentarz
Książka jest praktycznym przewodnikiem po ustawie o własności lokali dla właścicieli, zarządców nieruchomości, sędziów, adwokatów i radców prawnych. Komentarz uwzględnia wszystkie dotychczasowe zmiany stanu prawnego wpływające na interpret
20% rabatu
127,20
159,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Wspólnota mieszkaniowa Działalność rozliczenia podatki
Książka omawia zagadnienia związane ze statusem prawnym wspólnoty mieszkaniowej. W sposób szczególny przedstawia kwestię rozrachunków z właścicielami lokali, w tym dochodzenia roszczeń z tytułu różnych wierzytelności, np. zaliczek na pokryc
20% rabatu
159,20
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo autorskie i prawa pokrewne
Książka jest przewodnikiem po polskim i międzynarodowym prawie autorskim. Prezentuje całość problematyki tej gałęzi prawa (łącznie z kwestiami organizacji zbiorowego zarządzania i sui generis ochrony baz danych) w świetle aktualnego orzeczn
18% rabatu
56,55
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Działania naruszające prawa do domen internetowych
Opisana w książce problematyka prawnych aspektów domen internetowych stanowi jedno najbardziej aktualnych zagadnień w obszarze prawa nowych technologii. Dotyczy zarówno postępowań karnych w sprawach o przestępstwa z wykorzystaniem domen int
18% rabatu
81,13
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1. Artykuły 1–366
Tom I komentarza pod redakcją naukową prof. dr. hab. Tadeusza Wiśniewskiego obejmuje art. 1–366 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, regulujące m.in. tematykę stron i kosztów procesu, postępowania przed sądami pierwszej instancji, dowodó
20% rabatu
159,20
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kodeks postępowania administrac Kom w.13/2021
Komentarz zawiera obszerną i szczegółową analizę przepisów dotyczących postępowania administracyjnego ogólnego, w tym m.in. odnoszących się do: • skarg i wniosków, • wydawania zaświadczeń, • rozstrzygania sporów o właściwość w obrębie admin
20% rabatu
215,20
269,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Odwołania od decyzji w sprawach dotyczących pomocy społecznej
Książka prezentuje najbardziej aktualne problemy pojawiające się w związku z realizacją przepisów ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Przedstawia aktualne
18% rabatu
48,35
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika
Publikacja obejmuje wszystkie aspekty mediacji – od zagadnień ogólnych aż po problemy specyficzne dla mediacji w danej kategorii spraw i dziedzinie prawa (cywilne, karne, administracyjne, rodzinne, gospodarcze itd.) oraz koszty przeprowadza
15% rabatu
109,59
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Opłata skarbowa Komentarz wyd.1/21
Komentarz do ustawy o opłacie skarbowej omawia wszystkie istotne nowelizacje dotyczące ustawy i załącznika do niej. Wyjaśnia szczególnie problematyczne zagadnienia na gruncie przepisów i orzecznictwa, takie jak: • zwolnienia i wyłączenia o
20% rabatu
143,20
179,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
253
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj