Wolters Kluwer

audiobook
nowość
Okładka książki Wędrowanie po wyspach pamięci audiobook
Wspomnienia jednej z najbardziej znanych postaci świata nauki. Prof. Waltoś to niezwykła osobowość - prawdziwy erudyta, człowiek renesansu. Autorytet z zakresu postępowania karnego i historii sztuki. Na jego podręczniku "Proces karny. Zarys systemu" wychowały się pokolenia prawników. A Muzeum Collegium Maius, którego był dyrektorem w latach 1977–2011, odwiedziły miliony turystów. Na książkę składa się 9 esejów, w których ze swadą i humorem opisuje swoje wspomnienia z różnych obszarów życia prywatnego i naukowego. Czyta Stanisław Biczysko
18% rabatu
31,96
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz
W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy wdrażającej RODO. Autor przedstawił w książce m.in. takie zagadnienia jak: - obowiązki usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną, - wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną, - zawieranie umów on-line, - zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Uzupełnieniem części komentarzowej są liczne tabele, schematy i aktualne tezy z orzecznictwa TSUE dotyczące świadczenia usług elektronicznych.
20% rabatu
143,20
179,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo cywilne i handlowe w zarysie
Siódme wydanie Prawa cywilnego i handlowego w zarysie to zaktualizowana i uzupełniona wersja podręcznika akademickiego, w którym omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące obrotu prywatnoprawnego (cywilnego i handlowego). Autorzy publikacji są wykładowcami Uniwersytetu Łódzkiego i jednocześnie wykonują zawody adwokata lub radcy prawnego. Redaktor naukowy i współautor podręcznika jest sędzią Sądu Najwyższego. Wpłynęło to na wybór zawartej w książce problematyki i sposób jej prezentacji, łączący teorię z praktyką prawniczą i gospodarczą. W podręczniku zostały omówione podstawowe kwestie części ogólnej prawa cywilnego, w tym: prawo osobowe, czynności prawne, przedstawicielstwo i przedawnienie roszczeń, ustrój i funkcjonowanie przedsiębiorców (zwłaszcza prawo spółek handlowych), zarys prawa rzeczowego (własność, inne prawa rzeczowe, księgi wieczyste, posiadanie), zobowiązania (m.in. umowy handlowe i odpowiedzialność odszkodowawcza), podstawy prawa spadkowego, prawa papierów wartościowych, zabezpieczenia wierzytelności i prawa własności przemysłowej (w tym znaki towarowe, patenty) oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji. W nowej edycji szczegółowo przedstawiono: - zmiany w Kodeksie cywilnym, w tym kwestię prokury, oraz w Kodeksie spółek handlowych, -łącznie z prostą spółką akcyjną, - nowe prawo przedsiębiorców w Polsce (krajowych i zagranicznych), - zmiany w prawie rzeczowym i spadkowym, w tym zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, - nowe regulacje w zakresie prawa umów handlowych.
18% rabatu
48,35
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo rolne
Prawo rolne
Wydawca: Wolters Kluwer
wysyłka: 48h
Prawo rolne to kontynuacja znanego podręcznika wydawanego przez lata pod redakcją Profesora Andrzeja Stelmachowskiego. Autorzy książki, zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Prawników Agrarystów (w sekcji Europejskiego Komitetu Prawa Rolnego w Paryżu), reprezentują: Instytut Nauk Prawnych PAN, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Warszawski. Książka w sposób kompleksowy przedstawia zagadnienia objęte zakresem prawa rolnego oraz ewolucję polskiego ustawodawstwa w tym zakresie. Piąte wydanie zostało zaktualizowane oraz rozszerzone. Uwzględniono w nim m.in. nowelizacje ustaw: – o kształtowaniu ustroju rolnego, – o lasach, – Prawo łowieckie, – o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wraz z przepisami wprowadzającymi, – o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, – o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
18% rabatu
64,74
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz
W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Autorzy przedstawili w książce m.in. takie zagadnienia, jak: - zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania, - warunki ustalania opłat, - sposoby rozpatrywania wniosków, - obowiązki podmiotów zobowiązanych do udostępnienia lub przekazania informacji, - katalog dopuszczalnych warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, - zasady bezwarunkowego przekazania informacji W książce wyjaśniono także ograniczenia związane z dostępem do informacji sektora publicznego wynikające m.in. z ochrony prywatności osoby fizycznej, praw własności intelektualnej, przepisów o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych, tajemnicy przedsiębiorcy i innych tajemnic ustawowo chronionych.
20% rabatu
191,20
239,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki KPC Nowelizacja 2019
Książka omawia najważniejsze zmiany Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzone na mocy ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zagadnienia zostały przedstawione w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Autorzy odpowiadają m.in. na takie pytania, jak: • Kiedy sąd będzie mógł pominąć dowody, i czy musi wskazywać podstawę prawną? • Jakie są nowe warunki formalne wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku? • Czy sąd będzie mógł wydać zaskarżalne postanowienie na posiedzeniu niejawnym bez sporządzenia uzasadnienia? • Jakie sprawy będą rozpatrywane przez sądy gospodarcze? • Czy pismo procesowe bez podpisu może być ocenione jako nadużycie? • Jak sąd oceni, czy pozew jest pozorny? Książka jest przeznaczona dla sędziów oraz profesjonalnych pełnomocników w sprawach cywilnych.
18% rabatu
31,96
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kodeks postępowania karnego Zestawienie zmian przepisów Nowelizacja 2019
W publikacji zaprezentowano w sposób czytelny i przejrzysty – w formie tabeli – porównanie brzmienia dotychczasowych przepisów kodeksu postępowania karnego z ich nowym brzmieniem wynikającym z nowelizacji wprowadzonej ustawą z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. W opracowaniu podano daty dzienne wejścia w życie poszczególnych znowelizowanych przepisów tego Kodeksu oraz ich hasłową definicję. Publikacja zawiera też wprowadzenie omawiające najważniejsze zmiany wprowadzone reformą k.p.k. w tym nowe obowiązki stron postępowania. Książka zawiera także najnowszy tekst ustawy – Kodeks postępowania karnego.
18% rabatu
31,96
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Rachunkowość Biegli rewidenci
Rachunkowość Biegli rewidenci
Autor: praca zbiorowa
Wydawca: Wolters Kluwer
wysyłka: 48h
Stan prawny na: 10.10.2019 r. W zbiorze zamieszczono teksty ustawy o rachunkowości, a także ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Najnowsze uwzględnione zmiany wynikają m.in. z ustaw: - z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw, - z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. W książce zamieszczono skorowidze przedmiotowe ułatwiające odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytuliki przed artykułami ustaw objaśniają ich sens.
18% rabatu
11,39
13,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kodeks postępowania karnego
Kodeks postępowania karnego
Autor: praca zbiorowa
Wydawca: Wolters Kluwer
wysyłka: 48h
Stan prawny na: 10.10.2019 r. W 11. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytuliki przed artykułami objaśniają ich sens. Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów oraz osób, którym niezbędna jest znajomość przepisów z zakresu procedury karnej.
18% rabatu
12,21
14,90 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawa zwierząt Praktyczny przewodnik
Książka zawiera omówienie narzędzi prawnych, które mogą służyć poprawie losu zwierząt, zarówno w odniesieniu do bieżącej interwencyjnej pomocy poszczególnym z nich, jak i w ujęciu bardziej systemowym. Wskazano najważniejsze przepisy ustawy o ochronie zwierząt. Zwrócono uwagę na te obszary, w których konieczne są zmiany systemowe w prawie. W opracowaniu przedstawiono takie zagadnienia jak: - zakres ochrony przypisany poszczególnym kategoriom zwierząt; - przestępstwo znęcania się nad zwierzętami, a także doprowadzenie do przepadku zwierzęcia i ukarania sprawcy wraz z ewentualnym zakazem posiadania zwierząt; - wymogi formalnoprawne, jakie należy spełnić, aby odebranie zwierzęcia było zgodne z prawem. Opracowanie zawiera analizę wielu wyroków sądów w sprawach zwierząt, w tym dotyczących przestępstw popełnionych ze szczególnym okrucieństwem.
13% rabatu
33,91
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Proces karny
Proces karny
Wydawca: Wolters Kluwer
wysyłka: 48h
Podręcznik zawiera systematyczne i gruntowne omówienie: - teorii procesu karnego, - międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego, - zagadnień części ogólnej prawa karnego procesowego oraz dotyczących przebiegu procesu karnego, z uwzględnieniem jego zasadniczych odmian. W publikacji przedstawiono konkretne rozwiązania kwestii spornych w praktyce. Nowe wydanie podręcznika uwzględnia gruntowne zmiany legislacyjne dokonane nowelą do k.p.k. z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, które mają na celu: - usprawnienie postępowania karnego, a także - dostosowanie regulacji procesowych do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego. Nowelizacja wprowadza również m.in.: - ograniczenia zasady bezpośredniości, - mechanizmy mające zapobiegać zbędnemu powtarzaniu czynności procesowych, - zmianę formuły uzasadnień wyroków.
18% rabatu
64,74
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
audiobook
nowość
Okładka książki Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem os. fiz. CD - Audiobook
Książka stanowi kompleksowe omówienie nowego rozwiązania prawnego, jakim jest zarząd sukcesyjny dla przedsiębiorców, którzy troszczą się o los swojej działalności gospodarczej po ich śmierci. W przystępny sposób przedstawiono tu zagadnienia wynikające z przepisów ustawy z 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, a także z realiów, w jakich osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podejmują decyzje związane z określeniem losów przedsiębiorstwa. Aby uczynić opracowanie jak najbardziej praktycznym, przyjęto formułę 200 pytań i odpowiedzi, które dotyczą spraw odnoszących się do różnych obszarów aktywności gospodarczej oraz decyzji pozostających w gestii przedsiębiorcy i jego następców prawnych. W książce zamieszczono wzory pism, przepisy prawa (z zaznaczeniem tych, które mogą szczególnie interesować określone grupy zawodowe) oraz materiały ułatwiające zaplanowanie procesów sukcesyjnych (succession checklist, czyli lista 100 spraw związanych z zaplanowaniem sukcesji przez przedsiębiorcę, i modelowy wykaz składników przedsiębiorstwa w spadku). Czyta Autor
18% rabatu
31,96
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
audiobook
nowość
Okładka książki Sztuka manipulacji audiobook
Manipulujemy innymi z różnych powodów. Chociażby dlatego, że niektórzy nie potrafią postępować inaczej, będąc z natury ludźmi złymi, noszącymi w sobie jakąś „pierwotną urazę”. W swoim działaniu kierują się przede wszystkim emocjami negatywnymi, w szczególności zawiścią, strachem oraz poczuciem niższości. Dlatego chcą w każdej sytuacji kontrolować innych, a taka totalna kontrola staje się możliwa między innymi przez manipulację. Wystarczy przyjrzeć się zachowaniu wszelkiej maści wodzów lub naczelników autorytarnych bądź totalitarnych struktur, plemion, państw lub partii politycznych. Im większy jest ich strach i wyobcowanie, tym intensywniejsza staje się manipulacja, dokonywana głównie za pomocą propagandy, która obejmuje stopniowo coraz więcej obszarów życia członków określonych wspólnot lub zbiorowości. Ze wstępu Czyta Autor
18% rabatu
31,96
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Umowa o podwykonawstwo w prawie zamówień publicznych
W publikacji omówiono konstrukcję i znaczenie umów o podwykonawstwo w kontekście zamówień publicznych udzielanych na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem zagadnień cywilnoprawnych. Autorka omawia tę problematykę na gruncie prawa polskiego z odniesieniami do przepisów prawa unijnego. W monografii przedstawiono następujące zagadnienia: - charakter prawny i elementy składowe umowy o podwykonawstwo, - dopuszczalność powierzenia wykonania części zamówienia osobom trzecim, - ograniczenie możliwości korzystania z podwykonawstwa, - podwykonawstwo na etapie przygotowania postępowania, udzielania i wykonania zamówienia publicznego, - prawa i obowiązki stron umowy o podwykonawstwo, - instrumenty ochrony podwykonawców oraz dalszych podwykonawców (np. systemy płatności wykonawcom, gwarancja zapłaty za roboty budowlane, obligatoryjne postanowienia umowy o roboty budowlane).
18% rabatu
113,91
139,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego
W opracowaniu podjęto rozważania na temat spełniania przez prawo administracyjne i administrację publiczną standardów służących dobru wspólnemu i innym zasługującym na ochronę prawną dobrom. Autorzy wskazują sposoby rozwiązywania dostrzeżonych problemów wiążących się z kreowaniem i przestrzeganiem oczekiwanych społecznie standardów ukierunkowanych na poprawienie jakości prawa i szeroko ujmowanego administrowania publicznego. W opracowaniu zostały przedstawione m.in. takie zagadnienia, jak: - nowe zasady wnoszenia skarg na akty prawa miejscowego, - standardy organizacyjne opieki zdrowotnej oraz standardy akredytacyjne w ochronie zdrowia jako przykłady standardów w prawie medycznym, - wypieranie prawa karnego przez prawo administracyjne, - zasada proporcjonalności przy wymierzaniu administracyjnych kar pieniężnych, - wyzwania stawiane administracji pub licznej w zakresie rozwoju e -usług, - trwałość decyzji administracyjnej w orzecznictwie sądów administracyjnych.
18% rabatu
122,11
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Zmiany w podatkach związane z nowelizacjami VAT od 1 września oraz 1 listopada 2019 r.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu m.in. białej listy podatników VAT, wystawiania faktur do paragonu fiskalnego oraz split payment. Książka zawiera 137 zagadnień, w tym odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. W książce znajdziesz m.in. odpowiedzi na następujące pytania: Czy w związku z białą listą obecna lista podatników VAT przestanie istnieć? Czy zapłacenie faktury VAT poniżej 15 000 zł na konto inne niż zgłoszone również wyklucza zaliczenie kosztów do kosztów uzyskania przychodów? Czy należy sprawdzać rachunki bankowe kontrahentów, jeżeli we wrześniu i w październiku dostanę kilka faktur zakupowych na kwoty przekraczające 15 000 zł? Czy nowe przepisy dotyczące faktur o wartości powyżej 15 000 zł mają zastosowanie do polskiego kontrahenta mającego rachunek w banku zagranicznym? Czy faktury VAT RR mogą być wystawiane elektronicznie? Czy mogę odliczyć zryczałtowany zwrot (podatek) z faktur VAT RR w deklaracji za październik? Czy od faktury VAT RR zapłaconej gotówką od 1.09.2019 r. mogę odliczyć VAT naliczony? Czy od września 2019 r. również będzie obowiązywał przepis dotyczący konieczności umieszczenia na paragonie fiskalnym NIP, żeby można było wystawić jedną zbiorczą fakturę później, np. za cały miesiąc? Czy jeśli przyjmę zwrot towarów, których sprzedaż była udokumentowana paragonem, będę mógł wystawić fakturę na ich sprzedaż? Czy można wystawić fakturę VAT do paragonu fiskalnego, jeśli faktura miałaby być wystawiona na podatnika VAT zwolnionego? Kto ponosi sankcje za wystawienie faktury do paragonu bez NIP: właściciel przedsiębiorstwa czy pracownik? Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej wbrew zakazowi do paragonu? Czy płatność dokonywana po 1.11.2019 r. za faktury wystawione z VAT przed 1.11.2019 r. (obowiązek podatkowy też powstał przed 1.11.2019 r.) należy wykonać za pomocą podzielonej płatności? Czy limit 15 000 zł dotyczy wartości faktury, czy transakcji? Jak postąpić w przypadku, gdy faktura na nabycie towaru z załącznika 15 do ustawy o podatku od towarów i usług opiewa na wartość np. 14 000 zł, lecz później zostaje do tej faktury wystawiona korekta in plus i ostatecznie wartość transakcji przekracza 15 000 zł? Czy podzieloną płatność trzeba będzie stosować przy zwracaniu kwoty z tytułu korekty faktury wystawionej dla nabywcy? Czy można zapłacić fakturę opiewającą na kwotę mniejszą niż 15 000 zł metodą split payment? Czy usługi hotelowe i gastronomiczne będą podlegać obowiązkowej podzielonej płatności? Czy usługi menedżerskie podlegają obowiązkowej podzielonej płatności? Czy wystawiając fakturę VAT za dzierżawę pomieszczeń na kwotę powyżej 15 000 zł, należy umieszczać na nich dopisek „mechanizm podzielnej płatności”? Czy podatnik nieposiadający firmowego rachunku bankowego jest zobowiązany do jego założenia? Czy podmiot zagraniczny zarejestrowany do celów VAT na terenie Polski musi regulować swoje zobowiązania w split payment, jeżeli ma taką adnotację na fakturze zakupu? W jaki sposób płacić mechanizmem podzielonej płatności faktury wystawiane w walutach obcych? Od kiedy wchodzi w życie podzielona płatność VAT w samorządowych instytucjach kultury i od jakiej kwoty? Czy w jednym przelewie bankowym można zapłacić metodą split payment za kilka faktur? Czy – w przypadku faktur podlegających obowiązkowi podzielonej płatności – można dokonać rozliczenia poprzez barter? Czy są jakieś konsekwencje dla firmy, która wystawiła fakturę VAT (za towary podlegające podzielonej płatności) z dopiskiem „mechanizm podzielonej płatności”, lecz od swojego kontrahenta otrzymała zapłatę zwykłym przelewem bankowym? Czy na każdej fakturze VAT można umieścić napis „mechanizm podzielnej płatności”? Czy podzielona płatność dotyczy również faktur wystawianych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (usługi budowlane)?
18% rabatu
105,72
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Roszczenia uzupełniające roszczenie windykacyjne
Autor szczegółowo omówił istotne zagadnienia związane z problematyką tzw. roszczeń uzupełniających roszczenie windykacyjne (art. 224 i 225 oraz 228–230 k.c.). W książce zaprezentowane zostały następujące zagadnienia: - instytucja roszczeń uzupełniających – istota, funkcja oraz ich obligacyjny i samodzielny (względem roszczenia windykacyjnego) charakter; - przymusowe (sądowe) dochodzenie tytułowych roszczeń – przesłanki roszczeń uzupełniających, treść tych roszczeń, ich wymagalność oraz przedawnienie; - zakres zastosowania przepisów o roszczeniach uzupełniających; - problematyka roszczeń o wynagrodzenie za nieuprawnione korzystanie z rzeczy wspólnej między współwłaścicielami; - ocena roszczeń jako instrumentu prawnego służącego sprawnemu przywróceniu stanu majątkowego właściciela do poziomu, który byłby możliwy do osiągnięcia, gdyby jego własność nie została naruszona.
18% rabatu
105,72
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Aktualne problemy sądowej kontroli administracji publicznej
Książka podejmuje aktualną problematykę dotyczącą sądowej kontroli administracji publicznej. Zawiera opracowania najistotniejszych zagadnień i wyzwań, przed którymi stoi sądownictwo administracyjne. Autorzy poruszają zagadnienia m.in. z zakresu prawa budowlanego, egzekucji administracyjnej, kontroli zarządczej, postępowania administracyjnego oraz procedury sądowoadministracyjnej. Wszystkie opracowania obok literatury przedmiotu zawierają pogłębioną analizę orzecznictwa sądów administracyjnych, a także łączą rozważania teoretyczne z uwagami praktycznymi, co stanowi kompleksowe omówienie poruszanej problematyki. Opracowania zaprezentowane w książce są wynikiem współpracy doktorantów i profesorów prawa administracyjnego.
18% rabatu
81,13
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
W podręczniku zaprezentowano koncepcje instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sadowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. Uwzględniono nowe rozwiązania prawne, przedstawiono zmiany w przyjętej linii orzeczeń sądów administracyjnych, nowe sposoby gwarancji dobrowolnego wykonania obowiązków. W 17. wydaniu omówiono m.in. zmiany wprowadzone ustawami: - o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); - Prawo przedsiębiorców; - o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; - o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
18% rabatu
64,74
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Specustawa mieszkaniowa
W publikacji zostały omówione nie tylko przepisy prawa, lecz także problemy, które mogą pojawić się przy ich stosowaniu. Specustawa mieszkaniowa umożliwia bowiem realizację inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej bez względu na to, czy na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a nawet z pominięciem jego ustaleń. Jednoczesny brak szczegółowego uregulowania procedury przygotowania i podejmowania uchwały lokalizacyjnej powoduje, że zastosowanie znajdują również przepisy Prawa budowlanego. Konieczna więc jest odpowiedź na pytanie, które z tych przepisów organy gminy mogą stosować bez narażania się na konsekwencje ze strony organu nadzoru oraz sądu, np.: - czy możliwe jest przeniesienie uchwały lokalizacyjnej, podobnie do pozwolenia na budowę? - jakie działania ma podjąć rada gminy, kiedy przepisy stanowią, że uchwała wygasa? - czy uchwała powinna być zgodna ze wszystkimi przepisami, np. z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czy też uchwała stanowi jedynie wytyczne, które mogą być potem modyfikowane, jak w przypadku decyzji o warunkach zabudowy? Autorzy przedstawili proponowane rozwiązania mogących się pojawić trudności, wskazali ich możliwe konsekwencje.
18% rabatu
81,13
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
223
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka