nowość
Okładka książki Guitar
Guitar
wysyłka: 48h
Celebrate the world's most seductive instrument. An obsessive, full-colour gift book, Guitar captures the soul, the significance, the history, the magic, the raw mojo of the guitar in all of its beauty and variety. Written by David Schiller, author of Guitars and the Guitars wall calendar, here are 200 instruments in stunning detail. Iconic instruments - Leo Fender's history-making "Broadcaster," Les Paul's log, the Gretsch Country Gentleman, the trio of Martins (D-18, D-28, OM-28) collected, coveted and also copied by every important guitar builder since. Historic instruments - Eric Clapton's Brownie, George Harrison's hand-painted Rocky, Prince's Yellow Cloud, Willie Nelson's Trigger, the Hauser that was inextricably bound up with Andres Segovia's preeminent artistry. Hand-carved archtop jazz guitars, pinnacles of the luthier's art, from John D'Angelico to Ken Parker. There are instruments from a new wave of female builders, including Shelley D. Park, Joshia de Jonge, and Rosie Heydrich of England, with a guitar she built out of 5,000 year-old wood retrieved from a peat bog. And quirky, one-of-a-kind guitars, like Juha Ruokangas's steampunk masterpiece, "Captain Nemo," and Linda Manzer's Pikasso II built for Pat Metheny - four necks, 72 strings, and a thousand pounds of pressure.
158,00
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Panelki / Zupagrafika
Panelki / Zupagrafika
Autor: Zupagrafika
Wydawca: Zupagrafika
wysyłka: 48h
Plattenbau, Panelák, Wielka Płyta, Panelky, Panelház, ????????: Mieszkańcy byłego bloku wschodniego różnie nazywają swoje bloki z wielkiej płyty, jednak niezależnie od nazwy, ich budowie przyświecał jeden cel - zapewnić dach nad głową rosnącej liczbie ludności, napływającej do miast po drugiej wojnie światowej. Panelki od Zupagrafika pozwolą Ci zbudować autentyczny socjalistyczny blok, płyta po płycie, oraz poznać historię budownictwa mieszkaniowego za żelazną kurtyną. Książkę otwiera, ilustrowana fotografiami oraz socjalistycznymi plakatami propagandowymi, historia wielkopłytowych systemów budowlanych, stosowanych w byłym Związku Radzieckim oraz krajach satelickich. W drugiej części 164 małych wielkich płyt gotowych do wyciśnięcia z arkuszy i złożenia trójwymiarowego bloku, o wysokości 27 cm, oraz proste instrukcje. Małe wielkie płyty przedstawiają szczegółowe ilustracje, odtwarzające elewacje powojennych modernistycznych bloków, które są domem dla milionów mieszkańców miast po dziś dzień.
25% rabatu
67,15
89,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Jak ugryżć teatr współczesny / Fundacja Karpowicza
Nakładem Fundacji im. Tymoteusza Karpowicza w serii wydawniczej Tajne Komplety ukazała się książka „Jak ugryźć teatr współczesny?”.Wydawnictwo to ilustrowany przewodnik po teatrze współczesnym dla wszystkich, którzy mają ochotę zainteresować się tą dziedziną sztuki. Dzięki tej intrygującej pod względem graficznym książce teatr staje bardziej zrozumiały, ekscytujący – i niezwykle smakowity. Autorzy (Tomek Żarnecki, Gosia Kulik) serwują głodnym wiedzy czytelnikom nafaszerowane faktami i anegdotami lekkostrawne opowieści. Ich narratorem jest kasjer-łakomczuch, który ze swadą podróżuje w czasie i przestrzeni. Kostiumy wyciśnięte z tubki, aktorskie laboratoria, tańczące parawany, maszyny do grania czy torcik o smaku mielonki są przyprawą dla sutych historii o najważniejszych nurtach teatralnych XX wieku i wielkich inscenizatorach. Publikacja jest dedykowana wszystkim, w każdym wieku. Zamierzeniem autorów jest zwalczać przekonanie, wedle którego książka ilustrowana jest kierowana tylko do najmłodszych czytelników. Młodzi dorośli, dojrzałe dzieci, podstarzałe bobasy i zdziadziali nastolatkowie: jeśli nabraliście apetytu na oswojenie się z teatralnymi osobowościami i osobliwościami – życzymy smacznego! Z uwagi na opiekę merytoryczną specjalistów książka może być przydatna jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli i animatorów kultury.
25% rabatu
52,74
69,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ciało we współczesnych koncepcjach filozoficznych
Publikacja zawiera dziesięć tekstów autorów reprezentujących różne ośrodki akademickie w Krakowie i poza nim. Prezentują one różne podejścia do przedstawianej w tomie problematyki. Wiodącym tematem jest problem ciała (cielesności) człowieka, który został tu podjęty w świetle różnych koncepcji filozofii i literatury współczesnej. Głos w dyskusji zabrali między innymi teoretycy znani z wcześniejszych wypowiedzi dotyczących ciała (cielsności): Marek Drwięga, Piotr Duchliński, Joanna Hańderek, Ewa Podrez, Krzysztof Wieczorek, Władysław Zuziak. Zebrane w tomie materiały przedstawiają różnorodną problematykę skoncentrowaną wokół kwestii ciała (cielesności) w filozofii i literaturze, głównie współczesnej. Wszystkie artykuły pokazują jednoznacznie, że podjęta problematyka zajmuje ważne miejsce we współczesnej refleksji teoretycznej. Należy też stwierdzić z uznaniem, że teoretyczna realizacja zamierzenia we wszystkich przypadkach wypadła bardzo pozytywnie. Prof. dr hab. Leszek Sosnowski „Osoba ludzka staje się podmiotem dramatu jako istota ucieleśniona. Oznacza to, że nie tylko ona sama, ale również inny ukazuje się jej w ciele i poprzez ciało. Odkrywając obok siebie innego, osoba odkrywa zarazem jego i własną cielesność” – pisał w Sporze o istnienie człowieka ks. Józef Tischner. Myśl ta, podążająca tropem ludzkiej cielesności, zdaje się na nowo przypominać o sprawach z jednej strony znanych i oczywistych, z drugiej jednak ciągle zapominanych, gdzieś umykających w świecie technicyzacji, komputeryzacji, masowości i konsumpcji. I właśnie dlatego przywołanie tej myśli otwiera refleksję nad istotnym sposobem ludzkiego bycia – nad cielesnością, której to tematyce poświęcona jest niniejsza książka. Fragment Wstępu
35% rabatu
37,11
56,70 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Tam gdzie przeszła burza Losy polskiego dziedzictwa kulturowego w latach 1914-1920
W publikacji podjęto temat skutków konfliktów zbrojnych, które przetoczyły się przez ziemie polskie w latach 1914 – 1920 (I wojna światowa, walki polsko-ukraińskie z lat 1917-1918, wojna polsko-bolszewicka), dla dóbr kultury zgromadzonych na obszarze I Rzeczypospolitej. W okresie ponad siedmiu lat nieprzerwanych walk w Galicji, na Podolu i Wołyniu, a także na terenach Litwy, Białorusi i Ukrainy oraz Królestwa Polskiego ponieśliśmy straty ludzkie i materialne. Dotkliwe zniszczenia objęły mienie kulturalne, z takim trudem chronione w czasach zaborów. W okresie wojennego i rewolucyjnego zamętu, w sposób niepowetowany przetrzebiona została przede wszystkim spuścizna kulturalna i naukowa, w tym archiwa i biblioteki. Zagłada nie ominęła dzieł sztuki, zabytków architektury oraz pomników historycznych. Część ocalałych wówczas dóbr kultury znalazła się w 1918 roku poza granicami kraju. Już w 1914 roku rozpoczęto rejestrację ponoszonych strat mienia kulturalnego, także wywożonego przez ewakuujących się zaborców do Rosji, gdzie polskie organizacje społeczne starały się je chronić oraz inwentaryzować. W ten sposób przygotowano się do przyszłej akcji rewindykacyjnej. Losy dóbr kultury są przedmiotem niesłabnącego zainteresowania, zatem publikacja może zainteresować różne grupy czytelników, gdyż jest kompendium wiedzy na temat losów polskiego dziedzictwa kulturowego w pierwszych konfliktach zbrojnych XX wieku.
3% rabatu
24,36
25,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Umiar i namiętność Życie i sztuka Janusza Orbitowskiego / Pasaże
Ksia?żka Rafała Solewskiego przynosi bardzo wiele szczego´łowych, nieznanych i dobrze udokumentowanych informacji o z˙yciu i two´rczos´ci Janusza Orbitowskiego, a jednoczes´nie w sposo´b subtelny wia?że te? problematykę z szeroka? erudycja? teoretyczna?. Budowa opracowania jest w pełni klasyczna. Jednak wypełnienie tres´cia? układu tematycznego jest bogate i powiedziałbym „smakowite”... Grzegorz Sztabiński Ze znawstwem prowadzone opisy prac, z sugestiami podejmowanych przez Orbitowskiego dialogo´w z mistrzami abstrakcji, pozwalaja? Autorowi na porza?dkowanie materiału woko´ł obranych zagadnien´. Zaproponowana ro´z˙norodnos´c´ perspektyw badanych fenomeno´w opar- ta jest na dobrym warsztacie historyka sztuki. I trudno nie przyznac´ racji Autorowi, gdy konkluduje: „W rzeczywistos´ci włas´nie niemal detaliczny opis, kto´ry zmusza do przybliżenia sie? do dzieła, poda?z˙ania za liniami, s´ledzenia zmian kierunko´w, oddawania sie? rytmom, odkrywania jakos´ci materiału i sposobo´w jego wykorzystania, pozwala pojmowac´ wysiłek two´rczy artysty i zbliz˙ac´ do zrozumienia, dlaczego jego dzieła tak zatrzymuja? uwage?.” Maria Hussakowska-Szyszko
25% rabatu
90,54
120,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie UFO: Albert Watson
UFO: Albert Watson
Wydawca: Abrams
wysyłka: 48h
This retrospective of Albert Watson's (*1942) best photos from the past four decades reflects a history of an era, capturing cultural aspects such as design, fashion and beauty as well as their protagonists. Through his carreer that has lastet more than 40 years, the scottish photographer portrayed various moviestars, musicians or politicians for magazines and made more than 250 covers for Vogue magazine. Although graphically constructed, his pictures still reveal the soul of the person or object portrayed, while seeming like sculptures at the same time. One of his special abilities is to find the defining difference in his motives. For the catalogue "UFO - Unified Fashion Objectives", a special selection was compiled to present Watson's special abilities as a photographer, chosen from a huge archive.
15% rabatu
254,15
299,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Jackson Pollocks Mural Energy Made Visible
Jackson Pollock’s Mural, created early in his career in 1943, is a vast panorama spanning a 6-metre-long canvas – the largest painting he ever made. Mural marked a watershed for Pollock: a presentiment of the epic scale, complexity, energy and ambition of the work ahead. This monumental painting is one of the most influential yet little-seen works of the last century. This book sheds new light on its place in the artist’s meteoric career and the evolution of modern American art. David Anfam considers the many influences on Pollock that led to this landmark achievement – including the context of the American West, his little-known relationship with Clyfford Still and the importance of wartime action photography. He also traces the explosive magnetism Mural exerted over the emergent Abstract Expressionists and its legacy for painters and sculptors as diverse as Mark Rothko, Robert Motherwell, David Smith, Richard Serra and Brice Marden.
13% rabatu
112,81
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Introducing Wagner A Graphic Guide
Wagner’s operatic works rank with the supreme achievements of western culture. But acceptance of Wagner’s musical genius is tempered by feelings of misgiving and many believe the composer’s underlying ideas to be indefensible. A self-styled social revolutionary, Wagner thought the world could be redeemed through vegetarianism and Aryan philosophy. Introducing Wagner: A Graphic Guide separates the composer’s art from the ideas and the arrogant destructive personal behaviour of the man.
13% rabatu
34,11
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Opakowanie Edvard Munch Works on Paper
A celebratory homage to Edvard Munch on the 150th anniversary of his birth This superb book is dedicated to Edvard Munch’s vast and fascinating oeuvre of works on paper. Featured in beautiful color reproductions are key images related to well-known prints and drawings, as well as lesser known works, such as childhood drawings and caricatures. Essays by critically acclaimed art historians examine, among other things, the various techniques that Munch used for his prints and drawings; charming examples of childhood drawings featuring his family and their daily life; his interaction with contemporary artists and the intellectual milieu of the so-called “Kristiania Bohemia” and Oslo’s night life; and the impact of his volatile romantic relationship with Tulla Larsen. In sum, this invaluable book reveals many new insights into the life and work of one of the world’s best-known yet enigmatic artists.
15% rabatu
194,65
229,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Symbols A Universal Language
From logos to flags to punctuation marks, symbols are all around us. But we're so used to seeing them that we never question why, for instance, the heart symbol is anatomically incorrect - and why it represents love - or why the Bluetooth symbol is named after a tenth-century Danish king in need of dental work.
13% rabatu
60,34
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Opakowanie Harem
Harem
Wydawca: Koenemann
wysyłka: 48h
In the wake of Bonaparte's Egyptian Campaign, artists of the nineteenth century became fascinated by Orient and, most particularly, the harems which were so remote from western culture. These places rapidly provided a pretext for drawing the languid bodies of naked women, whose depiction in any other context would have been intolerable. This assembly of numerous works by Orientalist painters constitutes a sublime testimony to an imagined fantasy Orient, located between eroticism and sensuality.
13% rabatu
112,81
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Heavier Than Heaven
Heavier Than Heaven
Wydawca: Sceptre
wysyłka: 48h
Alongside the death of Elvis Presley and the assassination of John Lennon, Kurt Cobain’s suicide in 1994 ranks as one of the generational milestones of American life – an epochal event in both rock ‘n’ roll and youth culture. This book is the story of Kurt Cobain’s life, from abject poverty to unbelievable wealth, power and fame. It traces the journey from his humble origins in Aberdeen to becoming lead singer of Nirvana, the most popular rock band in the world from 1991 to 1994, and the most influential band of this decade. The beautifully written text is complimented by 16 pages of photographs. Based on over one hundred interviews, Charles Cross allows us to understand Kurt Cobain’s personality. This is an incredible tale of a strange, tortured and very talented man.
13% rabatu
47,22
54,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Geisha of Gion
Geisha of Gion
Wydawca: Simon & Schuster
wysyłka: 48h
No woman in the three-hundred-year history of the karyukai has ever come forward in public to tell her story—until now. "Many say I was the best geisha of my generation," writes Mineko Iwasaki. "And yet, it was a life that I found too constricting to continue. And one that I ultimately had to leave." Trained to become a geisha from the age of five, Iwasaki would live among the other "women of art" in Kyoto's Gion Kobu district and practice the ancient customs of Japanese entertainment. She was loved by kings, princes, military heroes, and wealthy statesmen alike. But even though she became one of the most prized geishas in Japan's history, Iwasaki wanted more: her own life. And by the time she retired at age twenty-nine, Iwasaki was finally on her way toward a new beginning. Geisha, a Life is her story -- at times heartbreaking, always awe-inspiring, and totally true.
13% rabatu
38,48
44,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Opakowanie Picasso Mania
Picasso Mania
Wydawca: Hirmer
wysyłka: 48h
Picasso’s work appears never to have ceased to haunt the imagination of his peers. The great stylistic periods and certain emblematic works by Picasso like "Les Demoiselles d’Avignon" or "Guernica" will be answered by contemporary artworks. The publication will showcase the rich confrontation with Picasso’s work undertaken by contemporary artists since the 1960s. Pablo Picasso’s vibrant presence struck a chord in the 1960s with the return to Picassien archetypal figures by Pop Art and Narrative Figuration by Warhol, Lichtenstein, Equipo Cronica, Erró. Martin Kippenberger’s self-portraits reveal the impact of Picasso’s public image on the imagination of 20th century artists. David Hockney’s Polaroid composites and multi-screen videos echo Picasso’s Cubism and his exploration of a polyfocal space. Picasso’s stylistic eclecticism, his “cannibalism” of the old masters, the free craftsmanship of the later paintings inspired a new generation of artists like Georg Baselitz, Jean-Michel Basquiat, or Julian Schnabel. Rineke Dijkstra’s video installation "I See a Woman Crying (Weeping Woman)", (2009-2010) will demonstrate the presence of Picasso’s work in contemporary imagination, in its most diverse means of expression (cinema, digital images, from videos to comic strips).
15% rabatu
169,15
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Opakowanie Anton Corbijn: The Living and the Dead
Anton Corbijn’s most recent publication goes back to his roots featuring his autobiographic series a. somebody; an early series of tombs, Cemetery; and eighty iconic portraits of musicians and bands from his career of 40 years. Schirmer/Mosel. Catalogue Bucerius Kunst Forum, Hamburg. Ed by Anton Corbijn and Franz Wilhelm Kaiser. With texts by Franz Wilhelm Kaiser, Marie-Noël Rio and Daria Dittmeyer-Hössl. 220 pages, 119 colour and duotone plates. Size: 22.5 x 28 cm, softcover. English/German edition.
15% rabatu
169,15
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Marilyn Monroe Private and Undisclosed
Meticulously researched and full of new insights into the private life of a very public superstar, Michelle Morgan tells the story of a movie actress whose fame never fades. In public, Marilyn Monroe was feted and loved, but in her private life there were controversies, conspiracies and unsolved puzzles. Including rare and previously unseen images from the star's life, this book reveals a different side of Marilyn from the celluloid invention and is based on the author's extensive interviews with the main players in Monroe's life - family and friends, as well as work colleagues and more casual acquaintances.
13% rabatu
42,85
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Are You Experienced?
Are You Experienced?
Autor: Johnson Ken
Wydawca: Prestel
wysyłka: 48h
Looking at art through the lens of psychedelic experience and culture, New York Times critic Ken Johnson reveals an unexpected and illuminating dimension of art since the 1960s. Art changed in a big way in the 1960s; it was no longer something just to look at and appreciate for its aesthetic qualities. The traditional ideal of connoisseurship was out; art as consciousnessaltering experience was in. Boundaries between conventional media such as paintings and sculpture stretched and dissolved. Hierarchical distinctions between high and low culture became irrelevant. Weird new forms proliferated. Would art have developed as it did in the past fifty years, would it be the way it is now, if psychedelics and psychedelic culture had not been so popular? To answer that question, Ken Johnson, the veteran art critic of The New York Times, has examined a broad array of art of the past half century, from Robert Smithson’s Spiral Jetty to Pipilotti Rist’s recent swooningly trippy video installation at the Museum of Modern Art and Richard Serra’s warped, spiraling mazes ofinches-thick Corten steel, looking not just for obvious signs of psychedelic style but for an underlying psychedelic ethos animating the art. Extensively illustrated in color, Johnson’s pioneering study may change the way we see contemporary art.
13% rabatu
130,30
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Stencil Type
Low-cost and mass-producible, stencil type is the world’s most universally used style, seen on everything from bridges to bags, from street signs to packaging. And because they are an affordable means of mass communication, stencils are often employed by populist, rebellious and street-art movements. Hundreds of international examples, chosen from the late 19th century to the 20th, are brought together in a compact package that will provide endless inspiration for typographical ideas. Packed with examples from a broad range of locations and objects – construction hoardings, footlockers, wine barrels, shipping containers and so much more – Stencil Type represents a unique and highly curated choice based on decades of graphic-design experience and knowledge. This is a companion to the cult typography volumes Scripts and Shadow Type, perennial favourites among designers looking for fresh and unexpected ideas in historical type.
13% rabatu
112,81
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Opakowanie Classique
Classique
Wydawca: Gestalten
wysyłka: 48h
Classique introduces 777 of the most inspiring classical LP covers from its heyday,documenting groundbreaking art work and cover culture that is typical of itsepoch. In the same way that an attractive cover lures you into buying a record,Classique entices readers taking them on a journey through the magnificentevolution of record cover art. Ranging from romantic motifs, naturalism, abstractart, psychedelic and surreal experimentation to supernatural artwork and pureunadulterated kitsch, the diverse examples of classical cover design assembledin the book are immense. Compiled by avid record collector Hort Scherg, the cover art featured in this bookis taken from his substantial collection and presented in fifteen chapters. Eachchapter is dedicated to the stylistic approaches significant to each decade fromthe 1950s to the 1980s, the variety and characteristic trends for countries suchas the US, England and Russia, the different musical genre
15% rabatu
152,15
179,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
1008
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka