Okładka książki C de C1 ćwiczenia
C de C1 ćwiczenia
Autor: praca zbiorowa
Wydawca: Difusion
wysyłka: 48h
C de C1 (C od C1)Kurs ogólny na poziomie zaawansowanym C1 dedykowany uczniom, którzy chcieliby szlifować swoje kompetencje językowe z hiszpańskiego lub też chcieliby przygotować się do egzaminów oficjalnych.Najlepszy podręcznik dla ucznia, który chciałby mówić jak rodzimy użytkownik języka.Książka ucznia z szesnastoma rozdziałami każdy po 10 stron (w sumie 180 stron) i oddzielny zeszyt ćwiczeń.Między 12 a 15 godzin poświęconych na każdy rozdział (180h).Rozdziały tematyczne (M de Mujeres: K jak Kobiety, T jak Technologia, H jak Humor, etc.)Różnorodne rejestry (formalny i nieformalny ustny i pisemny) oraz odmiany językowe (Hiszpania, Argentyna, Meksyk, Kolumbia...).Critical thinking, flipped classroom oraz kompetencja audiowizualna
15% rabatu
57,25
67,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Grammaire progressive du francais intermediaire
Quatrième édition de l'ouvrage de Grammaire de français langue étrangère (FLE), niveau intermédiaire, dans la collection Progressive du français destiné aux grands adolescents et adultes. Ce qui fait le succès de cet ouvrage de Grammaire: une organisation claire : la leçon de grammaire sur la page de gauche; les exercices d'entraînement sur la page de droite 52 chapitres présentant les points généralement abordés aux niveaux A2 et B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues un apprentissage progressif : il suit la progression naturelle des méthodes de français un usage souple : pour la classe ou en auto-apprentissage une préparation adaptée aux certifications : un entreînement efficace pour mieux réussir aux examens
17% rabatu
61,67
73,90 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Vocabulaire progressif debutant complet
29 lekcji prezentujących podstawowe słownictwo krajów frankofońskich (poziom A1.1 według Europejski ego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) • Stopniowa nauka – podążanie za naturalnym rytmem podręczników do francuskiego • Elastyczność w użyciu – zarówno do nauki samodzielnej, jak i w klasie • Przygotowanie do egzaminów certyfikacyjnych – skuteczne ćwiczenia pomogą w uzyskaniu lepszych rezultatów • Szeroki zakres ćwiczeń ewaluacyjnych – liczne zadania powtórkowe oraz podsumowujące dany rozdział Dodatkowe atuty: • czytelny układ stron w celu ułatwienia lektury • liczne zdjęcia – przyjemna nauka • płyta z 200 nagrań w formacie mp3 – niemal 2 godziny słuchania • 200 ćwiczeń i zadań na komunikację • test końcowy na podsumowanie rozdziału • słownictwo • oraz… książka dostępna online w komplecie.
17% rabatu
32,38
38,80 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie The Camping Trip # Read it you
The Camping Trip # Read it you
40% rabatu
48,58
80,96 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Banana Muffins # Read it yours
Banana Muffins # Read it yours
40% rabatu
32,38
53,96 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Wags the Big Dog # Read it
Wags the Big Dog # Read it
Wydawca: Ladybird
wysyłka: 48h
Wags the Big Dog # Read it
40% rabatu
107,89
179,82 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Tim Bess and Tess # Read it UK
Tim Bess and Tess # Read it UK
40% rabatu
37,75
62,91 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Go Kit Cat! Read it yourself w
Go Kit Cat! Read it yourself w
40% rabatu
24,28
40,46 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Pippa and the Pip # Read it yo
Pippa and the Pip # Read it yo
40% rabatu
51,28
85,46 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Co z czym
Co z czym
Wydawca: Universitas
wysyłka: 48h
Podręcznik szeroko omawia zagadnienia składni, wykorzystując przy tym najnowsze osiągnięcia językoznawstwa stosowanego. Prezentowane tu ćwiczenia są tak dobrane, że ułatwiają uczącemu się szybkie i skuteczne opanowanie reguł gramatycznych oraz samodzielne budowanie zdań dłuższych i wypowiedzi.
28% rabatu
31,15
43,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Taiwan’s Exceptionalism
Take a look at the political map of the world and you will see that almost every piece of land belongs to a state. This division – in contrast, for example, to the split created by a valley between two mountains – is man-made, imaginary, and arbitrary, and therefore can be easily questioned. Indeed, in addition to the multiple disputed borders that permeate the world map, some countries are not recognized or partially recognized. Other states decide whether a certain political unit can be recognized as sovereign. Again, even though their decision concerns imaginary divisions created by borders, accepting or rejecting them has far-reaching consequences in real life. The unrecognized country stays outside of a club of sovereign states, which makes cooperation with its members very difficult or even impossible. It has no choice but to invent novel ways to conduct external relations. Moreover, this specific international situation has a major impact on its politics, people’s lifestyles, culture, etc. This book is about just such an exceptional entity in the international community of states – Taiwan. It explains how the island’s specific international situation influences the developments in its external and internal affairs.
17% rabatu
38,55
46,20 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Новая фразеология в современной российской прессе - Olga Iakovleva
Monografia dr Olgi Jakowlewej podejmuje temat niezwykle istotny dla współczesnej praktyki badań rusycystycznych. Jest to praca niezmiernie potrzebna, ponieważ przedstawia materiał nie do końca poznany; mimo bogatej literatury przedmiotu zarówno w językoznawstwie polskim, jak i rosyjskim brak jest opracowań, które by w sposób kompleksowy, syntetyczny ujmowały problematykę zawartą w tytule [...]. Recenzowana praca z powodzeniem stara się wypełnić tę lukę, co czyni ją (pracę) aktualną i pożyteczną. Książka zawiera syntezę przytoczonego materiału językowego i prezentacji interesujących i ważkich naukowo wyników. Omawiana monografia ma charakter wieloaspektowy, gdyż łączy w sobie różne procedury badawcze i naświetla badany problem możliwie ze wszystkich stron, a jej zawartość merytoryczna i materiałowa są imponujące. […] Monografia dr Olgi Jakowlewej […] jest nowocześnie napisanym, profesjonalnie przygotowanym i niezmiernie ważnym dla rusycystyki i slawistyki opracowaniem interesującego zagadnienia językoznawczego i kulturologicznego. Jest wreszcie pracą niezmiernie potrzebną i przydatną w dydaktyce obu języków oraz praktyce translatorskiej. Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Kusaly, prof. nadzw.
24% rabatu
25,69
33,60 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Orthographe Progressive du francais debutant
Deuxième édition des corrigés de l'ouvrage d'Orthographe en français langue étrangère (FLE), niveau débutant, dans la collection Progressive du français, destinée aux grands adolescents et adultes. Ce qui fait le succès de cet ouvrage d'orthographe Une organisation claire: la leçon sur la page de gauche; les exercices et les activités communicatives sur la page de droite 61 chapitres présentants les points généralement abordés au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues Un apprentissage progressif : il suit la progression naturelle des méthodes de français Un usage souple: pour la classe ou en auto-apprentissage Une préparation adaptée aux certifications: un entraînement efficace pour mieux réussir aux examens À découvrir dans cette deuxième édition revue et augmentée Un CD audio avec 46 documents sonores accompagnés d'activités communicatives Un test d'évaluation avec ses corrigés Des illustrations pédagogiques actuelles et colorées Des nouveaux exercices
17% rabatu
46,73
56,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Orthographe Progressive du francais Debutant
Deuxième édition de l'ouvrage d'Orthographe en français langue étrangère (FLE), niveau débutant, dans la collection Progressive du français, destinée aux grands adolescents et adultes. Ce qui fait le succès de cet ouvrage d'orthographe Une organisation claire: la leçon sur la page de gauche; les exercices et les activités communicatives sur la page de droite 61 chapitres présentants les points généralement abordés au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues Un apprentissage progressif : il suit la progression naturelle des méthodes de français Un usage souple: pour la classe ou en auto-apprentissage Une préparation adaptée aux certifications: un entraînement efficace pour mieux réussir aux examens À découvrir dans cette deuxième édition revue et augmentée Un CD audio avec 46 documents sonores accompagnés d'activités communicatives Un test d'évaluation avec ses corrigés Des illustrations pédagogiques actuelles et colorées Des nouveaux exercices
17% rabatu
87,62
105,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Grammaire expliquee du francais Intermediaire Podręcznik
Deuxième édition de l'ouvrage de Grammaire de français langue étrangère (FLE), niveau intermédiaire (B1-B2), dans la collection Expliquée destiné aux grands adolescents et adultes. Organisée et méthodique, cet ouvrage de grammaire répond de manière précise, claire et cohérente aux interrogations des apprenants désireux de communiquer à l'oral et à l'écrit. Dans cette 2ème édition révisée et augmentée : des explications reformulées plus simplement des exemples actualisés, en phase avec la société française contemporaine une plus grande importance accordée à la langue orale de tous les jours une plus grande visibilité du genre féminin une nouvelle section "En contexte" reprenant les points de grammaire étudiés dans des textes les plus souvent authentiques une maquette aérée et illustrée
17% rabatu
90,96
109,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Grammaire Expliquee Intermediaire Ćwiczenia
Deuxième édition du cahier d'exercices de l'ouvrage de Grammaire de français langue étrangère (FLE), niveau intermédiaire (B1-B2), dans la collection Expliquée destiné aux grands adolescents et adultes. Organisée et méthodique, cet ouvrage de grammaire répond de manière précise, claire et cohérente aux interrogations des apprenants désireux de communiquer à l’oral et à l’écrit. Dans cette 2ème édition révisée et augmentée : des explications reformulées plus simplement des exemples actualisés, en phase avec la société française contemporaine une plus grande importance accordée à la langue orale de tous les jours une plus grande visibilité du genre féminin une nouvelle section “En contexte” reprenant les points de grammaire étudiés dans des textes les plus souvent authentiques une maquette aérée et illustrée
17% rabatu
47,57
57,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Francais.com debutant Podręcznik+ DVD poziom A1-A2
Français.com est une méthode de français professionnel et des affaires destinées aux apprenants débutant en français. Elle correspond à une centaine d'heures d'apprentissage couvrant les niveau A1 et A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues CECRL. Français.com s'adapte aux différents contextes et situations d'apprentissage du français des affaires. Elle répond particulièrement aux attentes : des apprenants de français général intéressés par le monde des affaires ; des professionnels en activité ou en recherche d'emploi dans un environnement francophone ; des candidats à un examen, diplôme ou certification de français des affaires (comme le Diplôme de français professionnel des affaires A2 de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France ou le DELF Pro A2) ; des étudiants en école de commerce, d'économie ou de gestion. Dans cette 3e édition très largement revue et actualisée : des activités centrées sur la communication professionnelle ; de nombreux nouveaux documents et activités écrits et audio ; des fiches de grammaire complétées par des exercices ; un "Gros plan" à la fin de chaque unité sur un sujet d'actualité (smartphone, Airbnb, comparateurs en ligne...) ; des bilans "Faire le point" enrichis ; des activités de phonétique.
17% rabatu
88,46
106,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Francais.com debutant Zeszyt ćwiczeń poziom A1-A2
Français.com est une méthode de français professionnel et des affaires destinées aux apprenants débutant en français. Elle correspond à une centaine d'heures d'apprentissage couvrant les niveau A1 et A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues CECRL. Français.com s'adapte aux différents contextes et situations d'apprentissage du français des affaires. Elle répond particulièrement aux attentes : des apprenants de français général intéressés par le monde des affaires ; des professionnels en activité ou en recherche d'emploi dans un environnement francophone ; des candidats à un examen, diplôme ou certification de français des affaires (comme le Diplôme de français professionnel des affaires A2 de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France ou le DELF Pro A2) ; des étudiants en école de commerce, d'économie ou de gestion. Dans cette 3e édition très largement revue et actualisée : des activités centrées sur la communication professionnelle ; de nombreux nouveaux documents et activités écrits et audio ; des fiches de grammaire complétées par des exercices ; un "Gros plan" à la fin de chaque unité sur un sujet d'actualité (smartphone, Airbnb, comparateurs en ligne...) ; des bilans "Faire le point" enrichis ; des activités de phonétique.
17% rabatu
49,24
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Civilisation progressive du francais Intermediaire
Deuxième édition de l'ouvrage de Civilisation de français langue étrangère (FLE), niveau intermédiaire (A2-B1), dans la collection Progressive du français destiné aux grands adolescents et adultes. Ce qui fait le succès de cet ouvrage de civilisation: une organisation claire : les réalités culturelles françaises sur la page de gauche, les activités sur la page de droite un apprentissage progressif : il suit la progression naturelle des méthodes de français un usage souple : pour la classe ou en auto-apprentissage A découvrir dans cette deuxième édition revue et augmentée: une large part faite à la fancophonie et aux régions françaises (les productions, les coutumes, les cuisines, les modes de vie.) les tendances les plus actuelles de la société française : le numérique, l'environnement, les nouvelles pratiques sociales, les préoccupations des jeunes. une actualisation des données, des documents, des photos un CD mp3 avec trente reportages qui illustrent les descriptions et les analyses des différents aspects de la civilisation française un accompagnement pédagogique entièrement repensé : des activités de compréhension, d'analyse et d'interprétation, des propositions de débat et ... un livre web, 100% en ligne inclus.
17% rabatu
40,06
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Polski kieszonkowy dla Francuzów w podróży ASSIMIL
Polski kieszonkowy dla Francuzów w podróży ASSIMIL
Autor: praca zbiorowa
Wydawca: Nowela
wysyłka: 48h
Oryginalne i łatwe w użyciu rozmówki, dzięki którym poznasz:- kluczowe pojęcia,- najczęściej stosowane wyrażenia,- lokalne obyczaje,- ponad 2000 słów. Od pierwszych stron masz kontakt z typowymi dla języka strukturami i możesz konstruować własne zdania.Tematycznie uporządkowane rubryki dają możliwość reagowania i radzenia sobie we wszystkich typowych sytuacjach życia codziennego, a bogate, zróżnicowane słownictwo oraz najczęściej stosowane wyrażenia i typowe zdania ułatwią komunikację.
23% rabatu
25,48
32,90 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
1046
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka