Matematyka SP 8 Podręcznik OPERON
Dzięki bogatemu wyborowi zadań osadzonych w kontekście praktycznym umożliwia uczniom nabycie umiejętności określonych w nowej podstawie. Zadania i ćwiczenia różnią się stopniem trudności, umożliwiając przede wszystkim pogłębienie materiału.Nauczyciel pracujący z tym podręcznikiem, ma pewność, że osiągnął założone w podstawie programowej cele.
11% rabatu
37,38
42,00 zł
Dodaj
do koszyka
Język polski SP 8 Podręcznik OPERON
Podręcznik jest pisany z szacunkiem dla uczennicy i ucznia. Z myślą o ich pasjach i zainteresowaniach niekoniecznie językiem polskim, z nadzieją, że uda się obudzić potrzebę poszerzania wiedzy o własnym języku i doskonalić umiejętności posługiwania się nim.
12% rabatu
38,50
43,75 zł
Dodaj
do koszyka
Język polski SP 8 Zeszyt ćwiczeń OPERON
Zawartość zeszytu ćwiczeń do języka polskiego dla uczniów klasy ósmej jest zgodna z nową podstawą programową. Odpowiednio dobrane zadania ułatwiają zrozumienie trudniejszych zagadnień językowych, w tym budowy wypowiedzeń wielokrotnie złożonych, interpunkcji, odmiany nazw miejscowych czy nazwisk. Pomagają w nauce redagowania nowych form wypowiedzi: rozprawki czy reportażu. Zachęcają do kultury wypowiedzi i krytycznego myślenia. Uczą analizować i interpretować utwory literackie, wzbogacają słownictwo uczniów oraz utrwalają wiadomości z historii literatury. Zeszyt ćwiczeń to przydatna i niezbędna pomoc podczas pracy na lekcji, gdyż zawarte w nim zadania dobrze przygotują do egzaminu po szkole podstawowej.
12% rabatu
16,98
19,30 zł
Dodaj
do koszyka
WSTĘP DO NAUKI O STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH REPRINT WYDANIA Z 1947 ROKU
Reprint wydania Księgarni Stefana Kamińskiego w Krakowie z 1947 roku.Gdyby w stulecie naszej Niepodległości szukać kogoś, ktow podobnej perspektywie czasowej inicjował polskie badaniastosunków międzynarodowych, a potem mógłby być uznanyza „ojca” naszej nauki o stosunkach międzynarodowych,niewątpliwie byłby to Ludwik Ehrlich. (...)Wznawiany przez nas Wstęp do nauki stosunków międzynarodowych,po raz pierwszy od 1947 roku, jest pierwszą pracą podtakim właśnie tytułem w polskim piśmiennictwie. I napisał jąautor najbardziej spośród wszystkich polskich badaczy ówcześniedo tego predysponowany.Pomimo upływu ponad siedemdziesięciu lat od jej napisania oraz innej niż współcześnienarracji w tej dziedzinie, tekst jest klarowny. Niniejsze wydanieskierowane jest do badaczy i koneserów przedmiotu, więclektura będzie wyłącznie przyjemnością i ogromnym pożytkiem.Filozofowie od średniowiecza przypominają nam, że „widzimywięcej, stojąc na ramionach olbrzymów”. Oto mamy okazję.z Przedmowy prof. dr. hab. Romana Kuźniara
15% rabatu
16,06
18,90 zł
Dodaj
do koszyka
Techniki szycia odzieży w.2018
Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat szycia. Prezentuje przeglądtechnik wykonywania elementów odzieży i ich montaż, rysunki modelowe, technicznei przekroje szwów oraz propozycje modelowe na dolną i górną część ciała. Opisanetechniki szycia można stosować w szyciu miarowym i dla potrzeb własnych. Są oneestetyczne i stosunkowo łatwe w sposobie wykonania. Wiadomości zawarte wpublikacji mogą być wykorzystane w szkole na zajęciach praktycznych jak i wpracowni konfekcjonowania.
12% rabatu
36,96
42,00 zł
Dodaj
do koszyka
Materiałoznawstwo odzieżowe w.2018
Publikacja stanowi propozycję łatwego i przystępnego opanowania wiadomości na temat materiałoznawstwa odzieżowego oraz kierunków rozwoju przemysłu włókienniczego. Odpowiednia analiza właściwości surowców, półproduktów i wyrobów włókienniczych zapewnia ich optymalne wykorzystanie do przerobu na potrzeby przemysłu włókienniczego. Treść została podzielona na trzy główne działy: Surowce włókiennicze, Wyroby włókiennicze i dodatki krawieckie oraz Magazynowanie i konserwacja wyrobów włókienniczych.
12% rabatu
45,14
51,30 zł
Dodaj
do koszyka
AGROTURYSTYKA SIGNUM TURYSTYKI I OBSZARÓW WIEJSKICH
Książka jest jednym z nielicznych opracowań z zakresu agroturystyki, w którym przedstawiono tak szerokie spektrum zagadnień dotyczących problematyki uwarunkowań rozwoju usług agroturystycznych i funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych w Polsce. Temat jest bardzo aktualny i wychodzi naprzeciw potrzebom nauki oraz praktyki rolniczej i turystycznej. Książka powinna znaleźć szerokie grono odbiorców: studentów kierunku agroturystyka, turystyka i rekreacja i kierunków pokrewnych (przydatne w dydaktyce są m.in. zagadnienia do dyskusji i zalecana lektura – przedstawione w książce na zakończenie każdego rozdziału głównego), przedstawicieli samorządów lokalnych (zwłaszcza tych, które czynnie wspierają rozwój agroturystyki, ale i tych, które mają dopiero takie plany, przedstawicieli nauki, branży turystycznej i ekonomicznej, a także branży rolniczej czy ogrodniczej (zwłaszcza osób rozważających podjęcie działalności agroturystycznej), jak też samych usługodawców agroturystyki”. z recenzji dr. hab. prof. nadzw. Cezarego Kwiatkowskiego
17% rabatu
49,72
59,90 zł
Dodaj
do koszyka
Historia LO Teraz historia podręcznik ZP 2018 SOP
Podręcznik ""Teraz historia"" obejmuje dzieje od zakończenia I wojny światowej do czasów współczenych. Zawiera 52 tematy, które ujęte są w czterech działach chronologicznych: Między wojnami, Druga wojna światowa, Dwubiegunowy świat. Polska ludowa oraz Na przełomie XX i XXI wieku.Podręcznik napisany jest prostym i przyjaznym dla czytelnika językiem. W książce uwzględniono różne źródła wiedzy: narrację autorską, teksty źródłowe, fotografie, ryciny, mapy, schematy, wykresy i dane statystyczne. Mają one sprzyjać twórczemu poznawaniu oraz rozumieniu historii. Do utrwalania i porządkowania wiedzy ucznia przydatne są tablice synchroniczne, słowniczek trudniejszych nazw i terminów, a także wykaz skrótowców i ""wizytownik historyczny"".
12% rabatu
26,40
30,00 zł
Dodaj
do koszyka
YouTube w edukacji
Możliwości warsztatowe oraz znakomite rozeznanie co do istoty mediów społecznościowych pozwoliły Autorce na przygotowanie rozprawy nowatorskiej i wartościowej poznawczo, [która jest] ważnym punktem odniesienia w badaniach nad mediami społecznościowymi i działalnością popularnonaukową w ogóle.Z recenzji dr hab. prof. UMCS Danuty Kępy-FiguryWybór tematyki badawczej jest ze wszech miar trafny. Nie mieliśmy dotąd w nauce takiego opracowania []. Autorka jest w swoich założeniach harmonijnie eklektyczna i umiejętnie łączy sprawdzone, utrwalone w językoznawstwie, klasyczne metody strukturalne badania tekstu (także całego dyskursu) popularnonaukowego z metodami nowszymi dotyczącymi badań językowych stylów, strategii komunikacyjnych i badań medioznawczych. Praca stanowi duże osiągnięcie badawcze Autorki i znacząco rozszerza naszą wiedzę o współczesnych relacjach między językiem i kulturą (medialną, internetową).Z recenzji prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga
32% rabatu
26,52
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
Historia LO WIEK XX Podr. ZP
Historia LO WIEK XX Podr. ZP
7% rabatu
42,87
46,10 zł
Dodaj
do koszyka
Onkologia psów i kotów
W najbliższym czasie lekarze weterynarii będą coraz częściej leczyć psy i koty z chorobą nowotworową, co bezpośrednio wiąże się ze wzrostem średniej długości życia zwierząt towarzyszących oraz rosnącymi oczekiwaniami ich opiekunów. Jestem pewien, że książka Onkologia psów i kotów będzie nieocenioną pomocą w codziennej pracy każdego praktykującego lekarza weterynarii. Ta kultowa już pozycja jest nie tylko cennym podręcznikiem akademickim, ale przede wszystkim niezwykle praktycznym przewodnikiem, którego wartość polega na połączeniu aktualnej wiedzy naukowej z doświadczeniem klinicznym znanych na całym świecie autorów.Wydanie oryginalne tej książki znajduje się na mojej podręcznej półce, odkąd rozpocząłem pracę jako lekarz weterynarii. Polecam ją wszystkim studentom medycyny weterynaryjnej oraz praktykującym lekarzom.
10% rabatu
252,00
280,00 zł
Dodaj
do koszyka
Angielskie zakreślanki dla dzieci
32 plansze na których należy znaleźć i zakreślić angielskie słówka pokazane na kolorowych rysunkach.
15% rabatu
8,42
9,90 zł
Dodaj
do koszyka
Labirynty
Labirynty
Wydawca: Rea
wysyłka: 48h
32 kolorowe plansze z labiryntami o różnym stopniu trudności.
15% rabatu
8,42
9,90 zł
Dodaj
do koszyka
Psi Patrol Książka z zegarem Pieski i wyścig balonów
Czytaj książkę i ustawiaj wskazówki zegara na odpowiednią godzinę zgodnie z poleceniami.
25% rabatu
18,73
24,99 zł
Dodaj
do koszyka
Stacyjkowo Książka z zegarem Dzień w Stacyjkowie
Czytaj książkę i ustawiaj wskazówki zegara na odpowiednią godzinę zgodnie z poleceniami.
25% rabatu
18,73
24,99 zł
Dodaj
do koszyka
Świnka Peppa Książka z zegarem Dzień z Peppą
Czytaj książkę i ustawiaj wskazówki zegara na odpowiednią godzinę zgodnie z poleceniami.
25% rabatu
18,73
24,99 zł
Dodaj
do koszyka
Matematyka. KP dla uczniów z niepeł. intel. cz.3
Publikacja przeznaczona jest dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi i innymi deficytami rozwojowymi. Może być stosowana w przedszkolach i szkołach specjalnych, klasach integracyjnych i oddziałach edukacyjno-terapeutycznych oraz podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Może być również wykorzystana jako materiał przygotowujący do edukacji wczesnoszkolnej, czyli w przedszkolach masowych. Karty pracy mogą posłużyć także rodzicom do pracy z dziećmi w domu. Zostały one przygotowane z myślą zarówno o pracy z całym zespołem, jak i w trakcie zajęć indywidualnych. Materiał zawiera zadania dotyczące: • poznawania i utrwalania podstawowych pojęć kalendarzowych; • orientacji w stosunkach przestrzennych; • umiejętności wyodrębniania zbiorów; • wyodrębniania i porównywania cech wielkościowych; • rozpoznawania figur geometrycznych; • poznawania i utrwalania znajomości cyfr w zakresie 12; • podstawowych działań matematycznych
23% rabatu
33,11
43,00 zł
Dodaj
do koszyka
Komiksowy kurs niemieckiego A2 (M)
Komiksowy kurs niemieckiego nauczy cię języka na poziomie A2 dzięki zabawnej historyjce obrazkowej, której bohaterami są Sofia, Felix i ich znajomi. Początkiem każdej lekcji jest wstęp, z którego dowiesz się, jakie tematy będą w niej omawiane. Na następnych stronach przeczytasz historię Felixa i Sofii opowiedzianą w formie komiksu. W każdym rozdziale poznasz bliżej ich wspólne życie. Następnie poznasz ważne słownictwo przedstawione za pomocą obrazków. W części komunikacja nauczysz się, co i w jaki sposób możesz powiedzieć w różnych sytuacjach. W dalszej części poznasz i przećwiczysz zagadnienia gramatyczne. Na końcu znajdziesz odpowiedzi do wszystkich ćwiczeń, słowniczek zawierający wszystkie słówka z książki, listę czasowników nieregularnych oraz objaśnienia najważniejszych zagadnień gramatycznych.
23% rabatu
23,02
29,90 zł
Dodaj
do koszyka
Wybór etiud na obój z.2 PWM
Wybór etiud na obój z.2 PWM
15% rabatu
13,60
16,00 zł
Dodaj
do koszyka
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Książka ta adresowana jest do nauczycieli i specjalistów chcących uporządkować swoją wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, form i metod pracy pozwalających zindywidualizować wobec nich wymagania, a także procedur udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej i możliwości formalnych, jakie stwarza system oświatowy dla wyrównywania szans edukacyjnych. Dodatkowo książka zawiera propozycję arkuszy służących opracowaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
24% rabatu
28,88
38,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka