Okładka książki Tłumacząc nieprzetłumaczalne
Autorka analizuje kwestię tłumaczenia imiesłowów na przykładzie przekładu wybranych ksiąg Pana Tadeusza na bułgarski. Na podstawie szczegółowej analizy zastosowanych tam technik i strategii tłumaczenia przedstawia swoje spostrzeżenia na temat możliwości przekładu istniejących w języku polskim (a nieistniejących w języku bułgarskim) dwóch typów imiesłowów przysłówkowych. Pomimo znaczących systemowych różnic między tymi językami w zakresie bezosobowych form czasownika, bułgarski system językowy posiada właściwe środki językowe umożliwiające przekazanie semantyki polskiego imiesłowu. W publikacji zostały dokładnie i kompleksowo przeanalizowane imiesłowowe konstrukcje w klasycznym dziele Adama Mickiewicza Pan Tadeusz i ich odpowiedniości w tłumaczeniu Błagi Dymitrowej. Joanna Satoła-Staśkowiak oferuje odpowiedni i działający model usystematyzowania i opisywania sposobów tłumaczenia rozważanych konstrukcji gramatycznych z języka polskiego na bułgarski. Model ten byłoby można również z powodzeniem zastosować w dalszych badaniach nad tłumaczeniem polskich konstrukcji imiesłowowych (imiesłowów przysłówkowych uprzednich i imiesłowów przysłówkowych współczesnych) na bułgarski. Chociaż w ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie badaniami translatologicznymi w zakresie słowiańskich przekładów, możliwości tłumaczenia polskich struktur z formami imiesłowowymi na język bułgarski są wciąż stosunkowo słabo zbadane. Badania naukowe zaprezentowane w pracy Joanny Satoły-Staśkowiak są jednymi z pierwszych w tej dziedzinie. Z recenzji prof. dr hab. Diany Blagoevej (Bułgarska Akademia Nauk)
21% rabatu
31,70
39,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Słownik ortograficzny PWN+CD
Słownik ortograficzny PWN+CD
Autor: Kłosińska Anna
wysyłka: 48h
Wiarygodny i aktualny słownik, przydatny w rozwiązywaniu problemów ortograficznych! Przystępność i przejrzysty układ sprawiają, że stanowi nieocenioną pomoc dla uczniów. Niezbędny w każdej domowej bibliotece. Książka zawiera: 100 000 wyrazów, w tym bogaty wybór nazw własnych, skrótów i skrótowców; formy odmiany wyrazów; zalecane miejsca podziału wyrazu na granicy wierszy; zasady pisowni i interpunkcji w opracowaniu prof. Edwarda Polańskiego; odsyłacze od haseł do zasad pisowni; indeks pojęć występujących w zasadach pisowni, ułatwiający odnalezienie właściwej reguły; aneks z najnowszymi zmianami w ortografii; listę wyrazów równobrzmiących, a różnie pisanych; zestawienie wyrazów trudnych ortograficznie. Do słownika dołączona jest płyta CD-ROM! Płyta zawiera: 100 000 wyrazów, w tym bogaty wybór nazw własnych, skrótów i skrótowców; formy odmiany wyrazów; zalecane miejsca podziału wyrazu na granicy wierszy; zasady pisowni i interpunkcji w opracowaniu prof. Edwarda Polańskiego; odsyłacze od haseł do zasad pisowni.
18% rabatu
51,86
62,90 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Słownik języka polskiego PWN +CD
Słownik obejmuje 60 000 definicji i ponad 40 000 haseł, w tym około 3 000 nowych haseł z najnowszymi wyrazami np.: becikowe, blog, clubbing, eurodeputowany, lobby, niskopodłogowy, offowy, recykling, speckomisja, zorbing oraz wyrazami potocznymi np.: ściema, trendy, wrzutka, wyczaić, zakupoholizm. Uwzględnia najczęściej używane związki frazeologiczne, terminy specjalistyczne, znaczenia przenośne, najważniejsze synonimy, informacje o wymowie i odmianie wyrazów, zarówno przy haśle, jak i w tabelach fleksyjnych. Podstawą źródłową słownika jest Korpus Języka Polskiego – elektroniczny zbiór tekstów, liczący 100 mln słów. Niezbędny w każdej domowej bibliotece! Bogactwo informacji w jednym poręcznym tomie oraz przystępna forma i przejrzysta budowa haseł sprawiają, że może stanowić wielką pomoc dla uczniów. Słownikowi towarzyszy płyta CD-ROM z jego zawartością.
18% rabatu
41,14
49,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Language and Culture Contact Phenomena in the Sixteenth-Century Vocabulario trilingüe in Spanish, La
Publikacja poświęcona jest szesnastowiecznemu manuskryptowi z Nowej Hiszpanii (ob. Meksyk), zawierającemu trójjęzyczny słownik hiszpańsko-łacińsko-nahuatl. Jest to najstarsze znane dzieło leksykograficzne poświęcone jednemu z rdzennych języków Ameryk. Rękopis ten jest prawdopodobnie dziełem indiańskiego intelektualisty działającego w środowisku franciszkańskim, najprawdopodobniej w Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Celem publikacji jest przeanalizowanie poświadczonego w badanym manuskrypcie słownictwa nahuatl pod kątem wpływu kultury hiszpańskiej i jej języków – kastylijskiego i łaciny. ****** The book concerns a sixteenth-century manuscript from the colonial New Spain, containing a trilingual dictionary in Spanish, Latin, and Nahuatl. The manuscript is the oldest known lexicographic work in one of the indigenous languages of the Americas. It was presumably created by a Nahua intellectual working in a Franciscan milieu, most probably in the Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. The book presents an analysis of the Nahuatl lexis attested in the dictionary, focusing on the influence of the Spanish culture and its languages—Castilian and Latin.
18% rabatu
41,22
50,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wielka gramatyka języka hiszpańskiego
Wielka gramatyka języka hiszpańskiego na poziomie początkującym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym to napisany przystępnym językiem podręcznik z licznymi ćwiczeniami, który w wyczerpujący sposób wyjaśnia zagadnienia gramatyczne języka hiszpańskiego. Książka została przygotowana z myślą zarówno o tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z językiem, jak i tych, którzy przygotowują się do egzaminów językowych, takich jak matura czy DELE. Podręcznik doskonale sprawdzi się również jako pomoc dla studentów iberystyki. Zaprezentowane w podręczniku zagadnienia teoretyczne poprzedzone są testami sprawdzającymi znajomość gramatyki na poziomie A2, B1, B2 oraz C1. Uzyskany wynik pozwoli określić stopień zaawansowania i zidentyfikować materiał wymagający powtórzenia. W dwudziestu ośmiu rozdziałach znajdziemy takie zagadnienia jak: strona bierna, mowa zależna, rekcja czasownika, tryb łączący subjuntivo, tworzenie zdań, czas teraźniejszy czy przeszły. Kompendium gramatyczne zawiera blisko 300 ćwiczeń o różnym stopniu trudności. Zaś na końcu podręcznika znajduje się klucz odpowiedzi do ćwiczeń oraz praktyczne tablice koniugacyjne. Wielka gramatyka hiszpańskiego to: blisko 300 ćwiczeń utrwalających z kluczem odpowiedzi klarowne omówienie wszystkich zagadnień gramatycznych zadania podsumowujące testy poziomujące tabele gramatyczne (czasowniki nieregularne) przykłady użycia języka potocznego i formalnego
35% rabatu
26,11
39,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Defi 2 ćwiczenia + MP3 w. francuska
Defi 2 ćwiczenia + MP3 w. francuska
Autor: praca zbiorowa
Wydawca: Difusion
wysyłka: 48h
Defi to kurs do nauki języka francuskiego w szkołach ponadpodstawowych, od poziomu A1.1 do poziomu A2.2.
14% rabatu
41,50
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Defi 4 ćwiczenia + CD w. francuska
Defi 4 ćwiczenia + CD w. francuska
Autor: praca zbiorowa
Wydawca: Difusion
wysyłka: 48h
Defi to kurs do nauki języka francuskiego w szkołach ponadpodstawowych, od poziomu A1.1 do poziomu A2.2.
15% rabatu
41,02
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Defi 3 ćwiczenia + CD
Defi 3 ćwiczenia + CD
Autor: praca zbiorowa
Wydawca: Difusion
wysyłka: 48h
Defi to kurs do nauki języka francuskiego w szkołach ponadpodstawowych, od poziomu A1.1 do poziomu A2.2.
14% rabatu
41,50
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki C de C1 ćwiczenia
C de C1 ćwiczenia
Autor: praca zbiorowa
Wydawca: Difusion
wysyłka: 48h
C de C1 (C od C1)Kurs ogólny na poziomie zaawansowanym C1 dedykowany uczniom, którzy chcieliby szlifować swoje kompetencje językowe z hiszpańskiego lub też chcieliby przygotować się do egzaminów oficjalnych.Najlepszy podręcznik dla ucznia, który chciałby mówić jak rodzimy użytkownik języka.Książka ucznia z szesnastoma rozdziałami każdy po 10 stron (w sumie 180 stron) i oddzielny zeszyt ćwiczeń.Między 12 a 15 godzin poświęconych na każdy rozdział (180h).Rozdziały tematyczne (M de Mujeres: K jak Kobiety, T jak Technologia, H jak Humor, etc.)Różnorodne rejestry (formalny i nieformalny ustny i pisemny) oraz odmiany językowe (Hiszpania, Argentyna, Meksyk, Kolumbia...).Critical thinking, flipped classroom oraz kompetencja audiowizualna
15% rabatu
57,25
67,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Defi 1 Podręcznik + CD w. francuska
Defi 1 Podręcznik + CD w. francuska
Autor: praca zbiorowa
Wydawca: Difusion
wysyłka: 48h
Defi to kurs do nauki języka francuskiego w szkołach ponadpodstawowych, od poziomu A1.1 do poziomu A2.2.
14% rabatu
79,53
92,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Defi 1 Podręcznik + CD w. francuska
Defi 1 Podręcznik + CD w. francuska
Autor: praca zbiorowa
Wydawca: Difusion
wysyłka: 48h
Kurs języka francuskiego dla 4-letnich liceów i 5-letnich techników
14% rabatu
79,53
92,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Defi 3 Podręcznik + CD w.francuska LEKTORKLETT
Defi 3 Podręcznik + CD w.francuska LEKTORKLETT
Autor: praca zbiorowa
Wydawca: Difusion
wysyłka: 48h
Defi to kurs do nauki języka francuskiego w szkołach ponadpodstawowych, od poziomu A1.1 do poziomu A2.2.
14% rabatu
79,53
92,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Grammaire progressive du francais intermediaire
Quatrième édition de l'ouvrage de Grammaire de français langue étrangère (FLE), niveau intermédiaire, dans la collection Progressive du français destiné aux grands adolescents et adultes. Ce qui fait le succès de cet ouvrage de Grammaire: une organisation claire : la leçon de grammaire sur la page de gauche; les exercices d'entraînement sur la page de droite 52 chapitres présentant les points généralement abordés aux niveaux A2 et B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues un apprentissage progressif : il suit la progression naturelle des méthodes de français un usage souple : pour la classe ou en auto-apprentissage une préparation adaptée aux certifications : un entreînement efficace pour mieux réussir aux examens
17% rabatu
61,67
73,90 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Vocabulaire progressif debutant complet
29 lekcji prezentujących podstawowe słownictwo krajów frankofońskich (poziom A1.1 według Europejski ego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) • Stopniowa nauka – podążanie za naturalnym rytmem podręczników do francuskiego • Elastyczność w użyciu – zarówno do nauki samodzielnej, jak i w klasie • Przygotowanie do egzaminów certyfikacyjnych – skuteczne ćwiczenia pomogą w uzyskaniu lepszych rezultatów • Szeroki zakres ćwiczeń ewaluacyjnych – liczne zadania powtórkowe oraz podsumowujące dany rozdział Dodatkowe atuty: • czytelny układ stron w celu ułatwienia lektury • liczne zdjęcia – przyjemna nauka • płyta z 200 nagrań w formacie mp3 – niemal 2 godziny słuchania • 200 ćwiczeń i zadań na komunikację • test końcowy na podsumowanie rozdziału • słownictwo • oraz… książka dostępna online w komplecie.
17% rabatu
32,38
38,80 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Biologia Zbiór zadań wraz z odpowiedziami Tom 3 2002-2016
Biologia Tom 3 - zbiór zadań maturalnych z odpowiedziami. Genetyka Ewolucjonizm Ekologia, Ochrona środowiska
14% rabatu
28,53
33,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Biologia Matura 2015 Zbiór zadań wraz z odpowiedziami Tom 2
Jesteś uczniem przygotowującym się do matury z BIOLOGII by studiować medycynę (lekarski, farmacja, stomatologia, analityka medyczna, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i inne) na Uniwersytecie Medycznym, weterynarię, biotechnologię, psychologię lub inne nauki przyrodnicze. Zamierzasz skutecznie powtórzyć materiał do egzaminu... chodzisz na korepetycje z biologii... chcesz perfekcyjnie utrwalić przerabiany materiał... Jesteś nauczycielem biologii, prowadzisz zajęcia dla uczniów w klasach biol—chem, masz fakultet i koło przedmiotowe, udzielasz korepetycji... I zależy Ci, by Twoi uczniowie zdali maturę jak najlepiej… Te książki mogą w 100% pozwolić Ci spełnić wszystkie oczekiwania!!! Książki zawierają zadania otwarte z zakresu materiału z biologii dotyczące problemów roślin i zwierząt oraz ewolucjonizmu i ekologii, który należy posiąść w szkole średniej, aby właściwie przygotować się do egzaminu maturalnego a tym samym by dostać się na wymarzone studia. Zbiory (podobnie jak znane Zbiory, np. z chemii) zawierają zadania na poziomie rozszerzonym jak też i na poziomie podstawowym.
14% rabatu
30,26
35,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Wielka encyklopedia PWN t.31 Suplement
Encyklopedia jest opracowana z myślą o czytelniku wykształconym i kształcącym się, który nie tylko poszukuje określonej informacji, ale interesują go mechanizmy procesów społecznych i kulturowych, ewolucja ludzkiej myśli, nauki i techniki, geneza i skutki wydarzeń historycznych, związki zjawisk należących do świata przyrody i kultury, teoretyczne podstawy i praktyczne skutki odkryć i ustaleń naukowych.
18% rabatu
49,47
60,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie The Camping Trip # Read it you
The Camping Trip # Read it you
40% rabatu
48,58
80,96 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Banana Muffins # Read it yours
Banana Muffins # Read it yours
40% rabatu
32,38
53,96 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Wags the Big Dog # Read it
Wags the Big Dog # Read it
Wydawca: Ladybird
wysyłka: 48h
Wags the Big Dog # Read it
40% rabatu
107,89
179,82 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
1577
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka