Zapowiedzi

Okładka książki Job Crafting
Job crafting jest metodą zwiększania zaangażowania pracowników i wspierania ich w budowaniu poczucia sensu pracy. Polega na dokonywaniu przez nich fizycznych oraz poznawczych zmian w sposobie wykonywania pracy, stosunku do niej lub w relacj
28% rabatu
49,99
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Historia doktryn politycznych i prawnych
Podręcznik omawia kształtowanie się poglądów – od czasów grecko-rzymskich do współczesności – mających decydujący wpływ na cele, zasady powstania, organizację oraz funkcjonowanie dzisiejszych instytucji państwa i prawa. Autor eksponuje zasa
28% rabatu
49,99
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Wspólnotowy wymiar samorządu terytorialnego – rzeczywistość a oczekiwania
W publikacji omówiono ustawowe i ustrojowe gwarancje partycypacji obywatelskiej w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw wspólnoty samorządowej. Wśród zagadnień poruszonych przez autorów są m.in.: • rola samorządu terytorialnego w realizacj
25% rabatu
112,03
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki (LN) Kodeks postępowania karnego. Przepisy
W 14. wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z: ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 kwietnia 2022 r. (SK 53/20), ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz
28% rabatu
11,52
15,90 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne. Tom III. Komentarz
Stan prawny: 1 lipca 2022 r., z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 września 2022 r. Komentarz napisany przez praktyków i z myślą o praktykach w sposób kompleksowy omawia postępowanie egzekucyjne, międzynarodowe postępowanie
28% rabatu
144,18
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Proces karny
W książce kompleksowo omówiono obszerną problematykę prawa karnego procesowego, obejmującą zagadnienia teorii procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości oraz przebiegu postępowania karnego we wszystkich odmianach i trybach. Szczegółowo zapre
28% rabatu
64,48
89,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz
W komentarzu omówiono zagadnienia ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz jego relacji z prawem dostępu do informacji publicznej, z przepisami z zakresu prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej, ochrony danyc
28% rabatu
180,40
249,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Postępowanie cywilne. Przed egzaminem
Opracowanie zawiera kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu postępowania cywilnego z wykorzystaniem metody nauki poprzez pytania i zawarte w książce odpowiedzi. Jest to nowoczesny niezbędnik do nauki i powtórki przed egzaminem czytelnik u
28% rabatu
35,50
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Psychologia potoczna w myśleniu prawniczym
Na okładce został zreprodukowany miedzioryt Jacka Gaja Zuzanna, który w naszym przekonaniu najpełniej wyraża przesłanie tej książki. Przypomnijmy, że pochodząca ze Starego Testamentu (z Księgi Daniela) przypowieść przynajmniej od XVI wieku
28% rabatu
42,75
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Postępowanie karne. Przed egzaminem
Prezentowane opracowanie to niezbędnik do nauki i powtórki przed egzaminem z zakresu postępowania karnego. Forma pytań i odpowiedzi sprzyja szybkiemu przyswojeniu, powtórzeniu i usystematyzowaniu wiedzy. Zawarte informacje to najczęściej po
28% rabatu
35,50
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kodeks karny. Przepisy
W 12. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej, z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niekt
30% rabatu
9,37
13,37 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Przepisy
W 23. wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z: ustawy z 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej, ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg o
28% rabatu
10,07
13,90 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej
Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej
wysyłka: 48h
Publikacja dotyczy coraz większego skomplikowania spraw będących przedmiotem orzekania organów administracji publicznej oraz sądów administracyjnych. Wybór tematu publikacji jest wyrazem przekonania, że problemy efektywności jurysdykcji adm
28% rabatu
144,18
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kodeks cywilny. Przepisy
W najnowszym 12. wydaniu książki uwzględniono zmiany dotyczące m.in. przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia, wymagania aktu notarialnego w przypadku gruntów rolnych mających wchodzić w skład rolniczej spółdzielni produkcyjnej, instytu
30% rabatu
9,37
13,37 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo karne materialne. Kazusy
Książka zawiera kazusy z zakresu prawa karnego materialnego odnoszące się do wszystkich części Kodeksu karnego, w tym do części wojskowej. Zostały one ułożone zgodnie z systematyką ustawy. Wszystkie stany faktyczne opatrzono odesłaniem do p
28% rabatu
35,50
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego
W najnowszym 12. wydaniu książki uwzględniono m.in. zmiany w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego wynikające z ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej usługi ele
30% rabatu
9,37
13,37 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, zwią
Najnowsze zmiany: o zapewnienie środków dla zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zakładowych funduszy aktywności, o rozszerzono zadania Państwowej Inspekcji Pracy, o wysokość dofinansowania projektów dotyczących dz
28% rabatu
57,24
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo budowlane. Komentarz
Książka zawiera praktyczną interpretację przepisów ustawy – Prawo budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień, takich jak: – projekt budowlany (i konsekwencje jego podziału na trzy części: projekt zagospodarowania działki lub terenu,
28% rabatu
187,65
259,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo ochrony środowiska. Komentarz
W publikacji omówiono zasady ogólne prawa ochrony środowiska oraz definicje i podstawowe pojęcia. Przedstawiono kompleksowo rozwiązania dotyczące m.in.: • pozwolenia na korzystanie ze środowiska, • przeciwdziałania zanieczyszczeniom, • opł
28% rabatu
209,38
289,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo administracyjne materialne
Podręcznik w sposób kompleksowy wyjaśnia współczesne zagadnienia materialnego prawa administracyjnego, uwzględniając obecnie obowiązujące regulacje prawne. Wykład obejmuje m.in.: o regulacje administracyjnoprawne stanowiące o: obywatelstwie
28% rabatu
57,24
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
63
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj