Currenda

Okładka książki Tytuły egzekucyjne
Tytuły egzekucyjne
Wydawca: Currenda
wysyłka: 48h
Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia teoretyczne oraz wskazano problemy praktyczne zwi
42% rabatu
86,27
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
Bogactwo tematyczne recenzowanego dzieła, wielość i różnorodność składających się na nie studiów pozwalają je traktować jako opracowanie interesujące nie tylko teoretyka ale także praktyka stykającego się w swej działalności z sądowym prawe
42% rabatu
75,40
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Czynności egzekucyjne Zagadnienia ogólne
Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia teoretyczne oraz wskazano problemy praktyczne zwi
42% rabatu
86,27
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Egzekucja sądowa z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie polskim i niemieckim
Publikacja stanowi wzorcowe studium porównawcze, które zawiera wszechstronną charakterystykę egzekucji sądowej z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Autorowi w ramach konsekwentnej i symetrycznej systematyki udało się przedst
40% rabatu
53,80
89,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych
Tematyka poszczególnych opracowań została dobrana w taki sposób, by zamieszczone w pierwszej części ogólniejsze prace tworzyły bazę pojęciową dla rozważań poświęconych kwestiom bardziej szczegółowym, zawartym w dalszych tekstach. Publikacj
39% rabatu
36,26
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Opracowanie nowej wersji komentarza stało się konieczne z powodu pojawienia się w praktyce stosowania ustawy o komornikach sądowych i egzekucji nowych problemów, jak również z potrzeby uwzględnienia najnowszego orzecznictwa, zwłaszcza wyrok
42% rabatu
57,32
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji
„W 2016 r. wchodzą w życie bardzo istotne regulacje w zakresie informatyzacji prawa i postępowania cywilnego. W dniu 1 lipca tego roku wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 r. w sprawie identyfikac
42% rabatu
45,74
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych
Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych pod redakcją Prof. A. Marciniaka, to pierwsze naukowe opracowanie fundamentalnej zmiany w systemie funkcjonowania jednego z podstawowych organów egzekucyjnych
33% rabatu
99,76
149,00 zł
niedostępny
Opakowanie Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika
Zbiór studiów odnosi się do współczesnych problemów postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego oraz wzajemnych relacji między tymi postępowaniami. Problem rozwiązań prawnych dotyczących różnych a
32% rabatu
60,48
89,00 zł
niedostępny
Opakowanie Studia z postępowania egzekucyjnego
Studia z postępowania egzekucyjnego
Wydawca: Currenda
wysyłka: niedostępny
„Monografia jest przygotowana na odpowiednim poziomie merytorycznym, a autorzy posługują się dobrym, przejrzystym językiem, co ułatwia czytelnikowi przyswojenie trudnych problemów poruszanych w przygotowanych opracowaniach.” Z recenzji dr h
42% rabatu
57,32
99,00 zł
niedostępny
Okładka książki Sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej
Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw została wprowadzona nowa forma sprzedaży ruchomości w toku egzekucji sądowej z ruchomości-licytacja elektr
32% rabatu
60,48
89,00 zł
niedostępny
Okładka książki Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
Praca obejmuje cztery rozdziały. W pierwszym przedstawiono ogólne zagadnienia związane ze standardami konstytucyjnymi i międzynarodowymi dotyczącymi praw i wolności człowieka w zakresie związanym z egzekucją opróżnienia lokalu wykorzystywan
32% rabatu
60,48
89,00 zł
niedostępny
Opakowanie Kierunki zmian egzekucji sądowej
Kierunki zmian egzekucji sądowej
Wydawca: Currenda
wysyłka: niedostępny
Niniejsza publikacja jest odpowiedzią młodej generacji procesualistów cywilnych na największą od 2011 r. nowelizację przepisów kodeksu postępowania cywilnego, a mianowicie ustawę z dn. 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ust
32% rabatu
87,66
129,00 zł
niedostępny
Okładka książki Egzamin komorniczy. Zbiór zadań. Kazusy 2018
Przygotowanie do końcowego egzaminu komorniczego to wyjątkowo czasochłonny proces; wymagający wielu wyrzeczeń, trudny okres dla każdego prawnika. Niniejsza publikacja, w zamierzeniu autorek, ma być ułatwieniem w utrwalaniu zdobytej już wied
32% rabatu
114,84
169,00 zł
niedostępny
Okładka książki Elektronizacja polskiego sądowego postępowania egzekucyjnego
W dobie poszukiwania przez naukę i praktykę postępowania cywilnego odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest uzyskanie przyspieszenia załatwiania spraw cywilnych bez uszczerbku dla rzetelności i sprawiedliwości prowadzonych postępowań, elektr
32% rabatu
60,48
89,00 zł
niedostępny
Okładka książki Zasada nieobciążania ponad potrzebę strony biernej postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego
Opracowanie stanowi nowatorskie podejście do skomplikowanych kwestii związanych z prowadzeniem postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych z poszanowaniem praw strony biernej tych postępowań, a więc odpowiednio obowiązanego i dłużnika. Pra
32% rabatu
80,86
119,00 zł
niedostępny
Okładka książki Współczesny model egzekucji sądowej i postępowania egzekucyjnego
Oddajemy do rąk Czytelników efekt współpracy przedstawicieli nauki i praktyki, na co dzień zajmujących się problematyką postępowania egzekucyjnego i innych postępowań wykonawczych. W monografii omówiono szerokie spektrum problemów interpre
33% rabatu
86,37
129,00 zł
niedostępny
Okładka książki Powództwa o zwolnienie od egzekucji w postępowaniu karnym wykonawczym
Przedmiotem prezentowanej monografii jest opracowane całościowo postępowanie z powództw ekscydencyjnych uregulowanych w Kodeksie karnym wykonawczym. (...) Praca adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, poczynając od sędziów, referenda
20% rabatu
71,16
89,00 zł
niedostępny
Okładka książki Egzekucja sądowa z gospodarstwa rolnego
Nowelizacja Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego znacznie skomplikowała proces dochodzenia należności wierzycieli poprzez sięgnięcie do należącego do dłużnika majątku składającego się na gospodarstwo rolne. Poruszona przez autorkę tematyk
32% rabatu
60,48
89,00 zł
niedostępny
Okładka książki Aktualne problemy egzekucji sądowej w Polsce i na Litwie
Recenzowana monografia stanowi interesujące opracowanie dotyczące egzekucji sądowej w Polsce i na Litwie. Przedstawiciele doktryny i komornicy poddali pogłębionej analizie status prawny komornika, zasady ustalania kosztów egzekucji oraz inf
20% rabatu
87,15
109,00 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
3
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj