Difin

Okładka książki Nauki o bezpieczeństwie
Publikacja przedstawia nową, autorską koncepcję definicji środowiska bezpieczeństwa. W książce zaprezentowano również koncepcję kultury bezpieczeństwa widzianej z perspektywy globalnego zjawiska społecznego, jakim jest społeczeństwo informa
18% rabatu
48,65
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zarządzanie różnorodnością w organizacji
Książka dotyczy zagadnień związanych z różnymi właściwościami osobowymi, które decydują o różnorodności zespołów pracowniczych. W monografii została poddana analizie różnorodność zasobów ludzkich na rynku pracy w odniesieniu do różnic kszta
18% rabatu
48,65
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Globalne dobra publiczne a organizacje...
Postępujący w ostatnich dekadach proces globalizacji wykreował wiele nowych rodzajów wyzwań wykraczających poza granice państw narodowych. Koronawirus, cyberprzestępczość, terroryzm, kryzysy finansowe, pranie brudnych pieniędzy – wszystkie
21% rabatu
51,64
65,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego
Książka dotyczy problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego w wymiarze militarnym i konfliktów zbrojnych. W sposób szczegółowy zostaną wyjaśnione kwestie: konfliktów zbrojnych w XXI wieku, w tym przyczyn konfliktów, geografii konfliktów zb
18% rabatu
74,20
90,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Q edukacji cyfrowej
Celem książki jest kompleksowa analiza wykorzystania technologii cyfrowych w szkołach na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz wypracowanie na jej podstawie rekomendacji w zakresie metod, form oraz narzędzi pracy niezbędnych w procesach dy
18% rabatu
48,65
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zarządzanie bezpieczeństwem miejskiej komunikacji zbiorowej
W monografii przedstawiono metody, narzędzia kontroli i sterowania bezpieczeństwem pojazdów miejskiej komunikacji zbiorowej. Oprócz podstawowych informacji dotyczących logistyki miejskiej i telematyki autorzy zamieścili szczegółowe analizy
18% rabatu
48,65
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Nadwaga otyłość i psychologia
Książka poświęcona jest analizie zastosowania interwencji poznawczo-behawioralnych jako strategii wspomagających proces redukcji masy ciała. Terapia poznawczo-behawioralna jest uznawana za jedno z najbardziej skutecznych podejść w leczeniu
21% rabatu
51,64
65,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Polityka rolna Polski w procesie integracji z Unią Europejską
Monografia zawiera analizę działań zmierzających do zniesienia różnic i wyrównania asymetrii pomiędzy Polską a innymi krajami Unii Europejskiej. Publikacja wpisuje się w nurt badań polegających na ponownej zbiorczej analizie wyników wielu w
21% rabatu
43,70
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Asymetria informacji na rynku bankowych kredytów konsumenckich w Polsce
Publikacja poświęcona jest zagadnieniom związanym z diagnozą występowania zjawiska asymetrii informacji na rynku kredytów konsumenckich w Polsce (przewagi informacyjnej po stronie kredytodawcy), wypełnieniem luki badawczej w zakresie tego z
21% rabatu
46,08
58,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kwalifikowany typ rozboju
Monografia stanowi kompleksową analizę zbrodni rozboju kwalifikowanego z art. 280 § 2 k.k. Ujmuje zarówno problematykę prawnokarną wskazanego przestępstwa z uwzględnieniem orzecznictwa i poglądów doktryny oraz kryminalistyczne opisy element
21% rabatu
46,88
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Legal and Social Aspects of Cybersecurity
This monograph will attempt to answer the question how legal, technological and social aspects of cybersecurity are shaped in the perspective of the activities of various bodies and commissions of the European Union and national government
18% rabatu
61,84
75,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Nowoczesna koncepcja logistyki produkcji
Książka koncentruje się na najnowszych trendach i innowacjach występujących w obrębie logistyki produkcji. Bardzo mocny nacisk położono na aspekty praktyczne, funkcjonujące w przedsiębiorstwach, które są liderami rynkowymi. Zawarte w niej m
18% rabatu
38,75
47,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Sprawozdawczość finansowa według polskiego prawa bilansowego
Opracowanie ma na celu wyjaśnienie praktycznych uwarunkowań sprawozdawczości finansowej według przepisów krajowego prawa bilansowego. Książka stanowi podręcznik dla studentów i poradnik dla praktyków, osób przygotowujących sprawozdania fina
21% rabatu
51,64
65,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP Art. 15, 16, 163-172
Przedmiotem niniejszego komentarza są przepisy Konstytucji RP dotyczące samorządu terytorialnego: art. 15 i art. 16, zamieszczone w pierwszym rozdziale „Rzeczpospolita”, określającym podstawowe zasady ustroju RP, oraz art. 163–172, czyli ca
18% rabatu
49,47
60,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki European Union
Książka poświęcona jest prezentacji funkcjonowania Unii Europejskiej w 10 lat po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego. Przedmiotem rozważań są w szczególności zmiany instytucjonalne wprowadzone Traktatem Lizbońskim, ze szczególnym uwzględn
18% rabatu
37,10
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kształtowanie przewag konkurencyjnych
Książka jest zwięzłym źródłem wskazówek, jak kształtować przewagi konkurencyjne w warunkach nowoczesnego zarządzania ryzykiem oraz stosowania współczesnych form finansowania procesów innowacyjnych. Książka łączy w sobie zatem trzy podstawow
21% rabatu
46,08
58,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Wybrane schorzenia rzadkie
Wybrane schorzenia rzadkie
Autor: Ploch Leszek
Wydawca: Difin
wysyłka: 48h
Inspiracją do napisania publikacji stała się potrzeba podzielenia z Czytelnikami bogactwem autorskiego doświadczenia pedagogiczno-terapeutycznego, uzyskanego w okresie ponad trzydziestu lat pracy z osobami dotkniętymi schorzeniem rzadkim. W
21% rabatu
54,82
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Przestrzeganie praw człowieka w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
W demokratycznym państwie wolność prowadzenia działalności gospodarczej może być realizowana tylko równolegle z prawami człowieka - przedsiębiorstwa korzystają zwłaszcza z ochrony swojej własności oraz nawiązują relacje mające wpływ na pryw
21% rabatu
31,78
40,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Konieczne i pożądane zmiany ustroju prokuratury w Polsce
Konieczne i pożądane zmiany ustroju prokuratury w Polsce
Autor: Michał Mistygacz
Wydawca: Difin
wysyłka: 48h
Efektywnie działająca prokuratura we współczesnym państwie demokratycznym pełni rolę jednego z gwarantów zachowania porządku oraz bezpieczeństwa publicznego, stojąc przy tym na straży poszanowania praw i wolności obywatelskich. Skuteczność
21% rabatu
55,62
70,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Następstwa braku bezpieczeństwa w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi
Książka dotyczy sytuacji zagrożenia i/lub utraty bezpieczeństwa jakich doświadczaja pracownicy pedagogiczni placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich w praktyce. Zaproponowana definicja, tych sytuacji oraz propozycje profesjonalnego reagow
18% rabatu
37,10
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
114
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka