Elipsa Dom Wydawniczy

Okładka książki Wolność wypowiedzi a ochrona dóbr osobistych i prywatności uczestników medialnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Książka poświęcona jest trudnemu zagadnieniu, wymagającemu zastosowania metod badawczych właściwych zarówno dla prawoznawstwa, jak i politologii. Została ona poświęcona problematyce wolności słowa (wypowiedzi) w kontekście ochrony dwóch inn
16% rabatu
35,47
42,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Zarządzanie kryzysowe w województwie świętokrzyskim
Monografia stanowi zbiór artykułów dotyczących w części ogólnych zagadnień zarządzania bezpieczeństwem, ale głównie problematyki zarządzania kryzysowego w skali lokalnej. Dla czytelnika mogą być interesujące zarówno informacje i rozważania
16% rabatu
24,83
29,40 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Mechanizmy sprawiedliwości okresu przejściowego w stosunkach międzynarodowych
Monografia dr D. Heidrich Mechanizmy sprawiedliwości okresu przejściowego w stosunkach międzynarodowych: studium przypadku Kosowa jest ważna z przynajmniej trzech powodów. Po pierwsze, rozwija i pogłębia nurt badań nad kwestią etyki, sprawi
16% rabatu
28,38
33,60 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Bezpieczeństwo jako wartość konstytucyjna
Praca wzbogaca dotychczasowy dorobek nauk o bezpieczeństwie. Przede wszystkim czyni z tematu bezpieczeństwa jako wartości konstytucyjnej pełnoprawny obszar badań, łącząc w całość szereg kontekstów jego analizowania, począwszy od leksykalnyc
14% rabatu
39,94
46,20 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Świadomość grafotaktyczna uczniów szkoły podstawowej w kontekście nauki pisania
Badanie nad świadomością grafotaktyczną w Polsce ma ciągle jeszcze charakter pionierski. Dlatego Autorka włożyła wiele pracy, aby polskiemu czytelnikowi przybliżyć stan badań światowych nad tą problematyką. Przedstawiła je na podstawie obsz
16% rabatu
28,38
33,60 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Wybrane systemy współpracy międzynarodowej w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Monografia pod redakcją naukową Tomasza Kownackiego została poświęcona ważnemu problemowi poznawczemu w postaci systemów współpracy międzynarodowej w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Stanowi ona uzupełnienie istniejącej w ty
16% rabatu
31,92
37,80 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Pozycja i rola rzeczników rządów w Polsce po 1989 roku w dobie profesjonalizacji komunikowania politycznego
Książka Bartłomieja Biskupa wpisuje się w katalog publikacji niezbędnych do analiz komunikowania politycznego. Pogłębione badania odnoszą się do pozycji i roli rzeczników prasowych rządów w Polsce po 1989 roku. Zastosowane metody i podejści
16% rabatu
21,28
25,20 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kryzys imigracyjny w Europie w polskim dyskursie publicznym w latach 2015-2018
Jest to pierwsza na rynku wydawniczym praca, w której dokonano tak wnikliwej analizy dyskursu kryzysu imigracyjnego obecnego w debatach parlamentarnych i wypowiedziach polskich polityków. Autor jako jeden z nielicznych zaproponował połączen
16% rabatu
42,56
50,40 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Hybrydyzacja demokracji lokalnej w państwach Europy Południowej (Francja, Hiszpania, Włochy)
Przedmiotem monografii jest funkcjonowanie instytucji oraz mechanizmów demokratycznych na szczeblu lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem nowych form partycypacji obywatelskiej. Badania zostały przeprowadzone na podstawie analizy systemu r
16% rabatu
42,56
50,40 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Globalne implikacje polityki zagranicznej George'a W. Buscha
Autorka omawia w sposób całościowy główne przesłanki i ewolucję polityki zagranicznej w okresie prezydentury G.W. Busha, zarówno w wymiarze założeń, doktrynalnym, jak i w fazie realizacji. Publikacja Stanowi istotne uzupełnienie publikacji
16% rabatu
28,38
33,60 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Fundusze europejskie na półmetku perspektywy finansowej 2014-2020
Publikacja jest interesującą i udaną próbą analiz naukowych w obszarze problematyki funduszy europejskich, uwzględniającą okres półmetka siedmioletniej perspektywy finansowej na lata 2014–2020. Autorzy zamieszczonych w książce artykułów pre
16% rabatu
15,96
18,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Euranet Plus Europejski głos w twoim domu Radio w procesie europeizacji
Autorka w rozważaniach teoretycznych bardzo trafnie łączy zagadnienie europeizacji (zwykle wykorzystywane do charakterystyki procesów politycznych) z procesem komunikacji na przykładzie projektu Euranet Plus. Marta Jas-Koziarkiewicz podjęła
16% rabatu
31,92
37,80 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Bezład warszawski O erozji i odnowie przestrzeni publicznych
Czy rewitalizacja przestrzeni miejskich musi prowadzić do gentryfikacji i napięć tożsamościowych? Analogicznie, czy ogólnokrajowym i lokalnym projektom modernizacyjnym musi nieuchronnie towarzyszyć wzrost nierówności i podziałów społecznych
16% rabatu
28,38
33,60 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie War and Peace in Indian Literature and Culture
The volume is the effect of the International Seminar ‘The State and Society at Peace and War in Indian Literature and Art’, , was held on the University of Warsaw premises between 13-15 September 2012 and attended by 21 active participants
16% rabatu
24,83
29,40 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Kobiety w polityce Studia i rozprawy
Publikacja traktuje o bezdyskusyjnym problemie związanym z aktywnością polityczną kobiet . Autorki w drobiazgowy sposób weryfikują szereg hipotez, np.: co decyduje, że w szeroko rozumianej polityce zwiększa się udział kobiet; czy dyskrymina
16% rabatu
33,70
39,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Filozofia słowa klasycznej i poklasycznej sankhji
Celem książki jest historyczno-filozoficzna rekonstrukcja i analiza filozofii języka sankhji klasycznej. Największym osiągnięciem Indii i wkładem do powszechnego dorobku naukowego było stworzenie i rozwój nauki o języku, która od czasów wed
16% rabatu
35,47
42,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Parafia w dobie internetu
W realizacji swej misji Kościół lokalny nie może dziś pominąć mediów elektronicznych, które dla ogromnej rzeszy ludzi stały się głównym źródłem informacji. Parafialna strona internetowa, dzięki swej lokalności, wnosi znaczący wkład w budowa
16% rabatu
31,92
37,80 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki System grafematyczny współczesnej polszczyzny na tle innych systemów pisma
Głównym celem monografii jest ustalenie inwentarza grafemów i alografów współczesnego języka polskiego, a następnie dokonanie funkcjonalnego opisu jednostek podsystemów grafematycznego i fonologicznego polszczyzny. Dlatego też autorka monog
12% rabatu
26,00
29,40 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Instytucjonalne podstawy bezpieczeństwa państwa w Rzeczypospolitej Polskiej
Przedmiotem publikacji są instytucje bezpieczeństwa państwa, ujmowane jako „organy i służby posiadające funkcje i uprawnienia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa państwa”. Celem opracowania jest przedstawienie roli i kompetencji tychże in
12% rabatu
20,43
23,10 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Tyle się we mnie słów zebrało Szkice o języku i tekstach
Publikacja to zbiór kilkudziesięciu artykułów napisanych przez najwybitniejszych polskich językoznawców, ofiarowanych profesorowi Andrzejowi Markowskiemu, wieloletniemu przewodniczącemu Rady Języka Polskiego i dyrektorowi Instytutu Języka P
16% rabatu
53,20
63,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
17
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka