Elset

Okładka książki Tajemnice jeziora Szeląg
Powieść, której akcja dzieje się w okolicach Starych Jabłonek położonych urokliwie nad jeziorami Szeląg Mały i Wielki.
28% rabatu
30,43
42,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Gościniec Niborski
Gościniec Niborski
Wydawca: Elset
wysyłka: 48h
Gościniec Niborski to wyjątkowy szlak historyczny, sięgający czasów średniowiecza, prowadzący z warmińskiego Olsztyna do mazurskiej Nidzicy, a nawet i dalej – do Warszawy i Królewca. W przeszłości Gościńcem Niborskim podróżowały wybitne postacie, chociażby Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski, Mikołaj Rej czy biskupi warmińscy. Dawny szlak dawny dzięki swoim niezwykłym walorom historycznym i przyrodniczym może służyć turystom odwiedzającym Warmię i Mazury oraz mieszkańcom okolicznych miejscowości jako miejsce wielu akcji i imprez integrujących lokalne społeczności (wystarczy wspomnieć o odbywającym się tu corocznie integracyjnym rajdzie rowerowym). Publikacja oprócz niezbywalnych wartości historycznych wiele uwagi poświęca walorom przyrodniczym i turystycznym Gościńca Niborskiego. Dużą wartością publikacji jest niejako odkrycie Gościńca Niborskiego, gdyż mimo tak bogatej historii trakt dotychczas nie został gruntownie opisany. Publikacja obejmuje wstęp oraz sześć rozdziałów. Autorzy to uznani w regionie specjaliści w swoich dziedzinach, opisują trakt wszechstronnie, z różnych punktów widzenia.
28% rabatu
42,68
58,91 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie 100 wybitnych postaci Warmii i Mazur
100 wybitnych postaci Warmii i Mazur, pod red. S. Achremczyka i J. Kiełbika – to wyjątkowa książka wydana z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę we współpracy Ośrodka Badań Naukowych i Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. W regionie takim jak nasz, o bogatej historii, gdzie przeplatają się dzieje różnych narodów, warto poszukać tych elementów, które mówią o jego tożsamości, a jednocześnie wpisują go w przestrzeń kultury polskiej i europejskiej. W ocenie twórców tej książki takimi elementami są po prostu ludzie. Zarówno ci, którzy się tu urodzili, jak i ci, którzy tu przyszli. Swą działalnością, często wychodzącą daleko poza granice regionu, kształtowali go, zmieniali, a wreszcie rozsławiali. Wybór stu osób ma charakter symboliczny – dominują postacie związane z nauką, kulturą i sztuką, rzadziej z polityką, osoby odznaczane, honorowane, artyści, mecenasi sztuki. Wśród nich są ci, którzy swój ślad pozostawili w czasach najdawniejszych, jak i ci, którzy do niedawna byli pomiędzy nami. Publikacja jest próbą zebrania różnych wątków stanowiących o historii Warmii i Mazur a jednocześnie próbą pokazania, że mimo swego peryferyjnego położenia zawsze silnie wpisywały się w główne prądy myśli europejskiej i polskiej.
28% rabatu
60,86
84,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Nielegalny e-hazard
Nielegalny e-hazard
Wydawca: Elset
wysyłka: 48h
Książkę Nielegalny e-hazard. Studium prawnokarne i kryminologiczne można polecić nie tylko środowiskom naukowym, lecz również prawnikom praktykom, którzy w swej działalności zawodowej spotykają się ze sprawami, które dotyczą szeroko rozumianych wątków hazardowych. Publikacja podzielona jest na VIII rozdziałów: Rozdział I. Zjawisko nielegalnego e -hazardu Rozdział II. E-hazard jako zagrożenie dla interesu publicznego w perspektywie europejskiej Rozdział III. Modele regulacji rynku e-hazardowego Rozdział IV. Kryminalizacja nielegalnego e-hazardu Rozdział V. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych w kontekście nielegalnego e-hazardu Rozdział VI. Przestępstwa i wykroczenia powszechne przeciwko mieniu w kontekście nielegalnego e-hazardu Rozdział VII. Środki reakcji prawnokarnej związane z e-hazardowymi czynami zabronionymi Rozdział VIII. Sankcje w ramach nadzoru administracyjnego w ustawie o grach hazardowych w zakończeniu monografii dokonano przedstawienia wniosków końcowych. Podstawowym celem badawczym pracy jest przedstawienie problematyki kryminalizacji nielegalnego e-hazardu w polskim prawie karnym (skarbowym) oraz ocena rozwiązań prawnokarnych służących zwalczaniu zagrożeń związanych z e-hazardem. Monografia ma zatem za zadanie dostarczyć informacji, poza zagadnieniami definicyjnymi, na temat historii oraz symptomatologii nielegalnego hazardu, a także zagrożeń z min związanych.
28% rabatu
42,60
58,80 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Perkunowe wyroki
Perkunowe wyroki
Wydawca: Elset
wysyłka: 48h
"Perkunowe wyroki" to opowieść o powrotach i bolesnych rozstaniach, o wolności wyboru i konsekwencjach podejmowanych decyzji, o ciężarze odpowiedzialności, o konieczności zachowania wiary i tradycji przy jednoczesnej akceptacji tego, co nowe, o poszukiwaniu szczęścia i spełnienia nawet daleko poza rodzinnym, bezpiecznym gniazdem, bo kto wie, dokąd prowadzą kręte Perkunowe ścieżki. Lata 70 XIV wieku. Puszczański ogród nad Alną rozrasta się i prężnie rozwija, przybywają kolejni przybysze w nadziei na lepszą przyszłość. To właśnie tu, w średniowiecznym Allenstein, Joanna Żamejć rozpoczyna swą opowieść - kontunuację losów Auszry, Namira, Maurersohnów, zasadźcy i Margrit, ale oddaje także głos nowemu pokoleniu, czyli dzieciom pierwszych osadników. Społeczność grodu powoli zaczyna się krystalizować, umacniają się lokalne więzi oparte na tradycji i Jedynej Wierze. Czy we wspólnocie Allenstein jest zatem miejsce dla obcej, innej - dla litewskiej ragany? Czy Auszra i jej współplemieńcy ocalą swą tradycję, żyjąc wśród chrześcijan? Czy można jeszcze przestrzegać odwiecznych praw natury, gdy coraz bardziej kuszą "brzęcząca moneta" i wielki świat pełen nowych wyzwań, tajemnic i zagrożeń? Autorka w barwnych słowach kreśli historie pełnokrwistych postaci, którymi rządzą ludzkie, jakże uniwersalne namiętności: miłość, przyjaźń, oddanie, ale także nienawiść, zazdrość, chęć zemsty...Na tle losów bohaterów rozgrywa się bezwzględna walka biskupstwa warmińskiego z państwem zakonnym. Krzyżackie intrygi dawno przestały mieć wymiar dyplomatyczny, a stały się niebezpieczną grą, która bezceremonialnie wkracza w życie bohaterów i burzy ich spokój.
28% rabatu
33,47
46,20 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Nawrócenie wiedźmy
Nawrócenie wiedźmy
Wydawca: Elset
wysyłka: 48h
„Nawrócenie wiedźmy” to opowieść o odkrywaniu drzemiącego w człowieku potencjału, o poświęceniu i pokorze, o potrzebie akceptacji i zrozumienia, a także o sile miłości i przyjaźni przekraczającej wszelkie granice. Czy świat chrześcijański i pogański mogą istnieć obok siebie? Jaką cenę trzeba zapłacić, aby uchronić swoje dziedzictwo? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w książce Joanny Żamejć „Nawrócenie wiedźmy”, która jest debiutem wydawniczym autorki.
28% rabatu
27,39
37,80 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Stało się.t I Karol
Stało się.t I Karol
Wydawca: Elset
wysyłka: 48h
Rzecz dzieje się w latach 1972-1981, czyli w ,,epoce gierkowskiej"". Głównym bohaterem powieści jest miasto Rotyń - prowincjonalna, choć o randze wojewódzkiej miejscowość, jakich w Polsce jest wiele, i każdy czytelnik może w sylwetkach mieszkańców tego miasta odnaleźć odbicie własnych losów. Stąd uniwersalność tej książki. Bohaterowie opowieści - ludzie z różnych środowisk, przeżywając zwyczajną codzienność tamtych czasów, kierując się własnym sumieniem i poglądami podejmują wybory, które prowadzą ich niezauważalnie, ale konsekwentnie do wielkiego historycznego przełomu - powstania ,,Solidarności"" i obalenia komunizmu. Dla jednych jest to zwycięstwo, dla innych klęska.
34% rabatu
22,59
34,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Brzozowo
Brzozowo
Wydawca: Elset
wysyłka: niedostępny
Dlaczego tak trudno nam się zadomowić? Czy można przegapić znaczące chwile naszego życia? Dlaczego tak często udajemy życie, a boimy się żyć naprawdę? Jak bardzo uważnym trzeba być na szepty z innego świata, zjawiające się poprzez Spotkania z "przypadkowymi" Ludźmi, których witamy i żegnamy podczas naszej wędrówki? "Brzozowo" to powieść, która mierzy się z tymi pytaniami. To opowieść o nadziei. O tym, że każdy, ze swoją mniej lub bardziej pokręconą historią, może ostatecznie znaleźć usprawiedliwienie dla siebie. Że na każdego czeka fascynująca, własna historia. Że warto zaufać Temu, który zna nasze serca na wskroś - spragnione życia w pełni, poranione, zalęknione... "Brzozowo" zdaje się wypełniać Herbertowskie polecenie "przypominania starych zaklęć ludzkości bajek i legend". Odwiecznych prawd. Po co? By życie miało smak. Piotr Ozygała
24% rabatu
32,11
42,00 zł
niedostępny
Okładka książki Sarmackie dziedzictwo
Sarmackie dziedzictwo
Wydawca: Elset
wysyłka: niedostępny
W historiografii polskiej roi się od zmyśleń o przeszłości polskiej, prapolskiej czy wręcz prasłowiańskiej, tworzonych w różnych czasach ku pokrzepieniu serc, a z prawdą historyczną nie mających nic wspólnego. Tym prowokującym stwierdzeniem rozpoczyna Andrzej Piskozub swoją najnowszą pracę zatytułowaną Sarmackie dziedzictwo. Traktat o czterech rodzimych ojczyznach. Autor profesor historii zajmujący się dziejami i geografią cywilizacji podejmuje swoistą walkę z historycznymi stereotypami, nieraz tak głęboko zakorzenionymi w świadomości Polaków. Jak sam stwierdza, jego głównym celem jest tropienie i piętnowanie przestarzałej, choć wciąż żywej polityki historycznej. Podejmując tę walkę, kieruje się zasadami:Powinnością historyka jest odkłamywanie dziejów ojczystych. Celem nauki historii jest poszukiwanie prawdy.W Sarmackim dziedzictwie... przybliża historię Polski od czasów najdawniejszych, począwszy od narodzin cywilizacji europejskiej, po współczesne wydarzenia. Zgodnie z podziałem zawartym w tytule, opisuje i ilustruje mapami losy czterech rodzimych ojczyzn: ojczystej Słowiańszczyzny, ojczystej Polski, ojczystej Sarmacji i ojczystej Europy.Swoją książkę Andrzej Piskozub dedykuje wszystkim tym, którzy pragną żyć w państwie przyjaznym i wolnościowym, a my wierzymy, że jest ich wielu.
28% rabatu
38,04
52,50 zł
niedostępny
Okładka książki W kręgu polityki i literatury
W kręgu polityki i literatury
Wydawca: Elset
wysyłka: niedostępny
„Stanisław Herakliusz Lubomirski (1642–1702), zwany za życia Salomonem polskim, marszałek wielki koronny za czasów Jana III Sobieskiego, nie doczekał się do tej pory monografii. Trudno się dziwić. Napisanie biografii tak wybitnej, ale i kontrowersyjnej osobistości obdarzonej wieloma talentami (politycznym, mecenasowskim, pisarskim) wymaga współpracy historyków, filologów, historyków sztuki i filozofii. Mam nadzieję, że studia zebrane w tej książce przyczynią się do wzbogacenia wiedzy o życiu i twórczości S.H. Lubomirskiego. Powstały w latach 1979–2010 i rozproszone były w różnych czasopismach i pracach zbiorowych. W układzie książki wyodrębniają się dwa bloki zagadnień: biograficzny i literacki. Będzie można dowiedzieć się o ambitnym planie małżeństwa Stanisława Herakliusza Lubomirskiego z Domicelą Izabelą de Portia, córką Jana Ferdynanda, przyjaciela i doradcy Ferdynanda III i Leopolda I Habsburga, o korespondencji Lubomirskiego z Ludwikiem XIV z lat 1674–1678. Listy te nie były publikowane przez Kazimierza Waliszewskiego; ich kserokopie otrzymałam w latach siedemdziesiątych XX wieku od księżnej Leonii Lubomirskiej z Krakowa. Będzie można poznać talent oratorski marszałka wielkiego koronnego, który na sejmie koronacyjnym Jana Sobieskiego wygłosił mowę z okazji nominacji biskupa warmińskiego Jana Stefana Wydżgi na podkanclerza koronnego. Osiem studiów dotyczy twórczości literackiej interesującego nas autora, a w szczególności jego komedii, ich miejsca w ówczesnym życiu teatralnym, rodowodu, ukształtowania językowego. W kilku studiach obserwacje wykraczają poza twórczość komediową i dokumentują korzystanie przez pisarza z tradycji literackiej polskiej i obcej, a także wpływ Lubomirskiego na rozwój literatury polskiej XVII stulecia." (Krystyna Stasiewicz, słowo wstępne)
24% rabatu
27,29
35,70 zł
niedostępny
Okładka książki Muza Krasickiego Tajemnice lidzbarskiego zamku
„Muza Krasickiego to kolejna powieść przygodowa, opowiadająca o poszukiwaniu skarbów. Tym razem zapraszam do poznania historii lidzbarskiego zamku oraz okolic tego urokliwego miasteczka. Zachęcam do wędrówki szlakiem wyznaczonym przez przygody głównego bohatera. Czy odnajdziecie skarb? Nie wiem. Ja go znalazłem. Dla mnie jest nim odkrywanie świata, w którym żyli ludzie przed wiekami. Oddaję w Państwa ręce książkę, która powstała z potrzeby przeżycia przygody. W idzbarskim Hotelu Krasicki gościłem kilka dni na początku pewnej zimy. Odkrywałem na nowo znane mi miejsce i szukałem Muzy. Ona przyszła niespodziewanie. Najpierw wychynęła zza półek hotelowej biblioteki, nawiedzała mnie wieczorem z każdą bajką Krasickiego, pojawiającą się na poduszce w hotelowym pokoju w starannie zwiniętym ruloniku. W końcu dopadła mnie w podziemiach lidzbarskiego zamku. Spojrzała na mnie z fresków na krużgankach. Kim jest ta Muza? Czy jest nią św. Katarzyna, której pomnik stoi na przedzamczu? Czy skrywa się w innej tajemnicy? Będę szczęśliwy, jeśli ta powieść stanie się przewodnikiem po choćby fragmencie tej minionej rzeczywistości. Może odnajdziecie Państwo tam to, co i ja znalazłem, a będę uradowany, jeśli odkryjecie więcej. Poznajcie historię miejsca, gdzie przebywali m.in. Mikołaj Kopernik, Ignacy Krasicki czy Napoleon Bonaparte." (Sebastian Mierzyński - autor) Sebastian Mierzyński – ur. 28 października 1972 r. w Biskupcu. Doktor historii, dziennikarz, pracownik Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Autor książki „Tajemnice zamku w Rynie” oraz 28 tytułów z serii „Pan Samochodzik i...”, pisanych pod pseudonimem Sebastian Miernicki. Wykorzystując wiedzę historyczną i pasję podróżniczą, pokazuje Czytelnikom uroki pięknego regionu Warmii i Mazur, jego skomplikowaną i intrygującą historię. W swoich książkach stara się docierać do ludzi o interesujących życiorysach i ciekawych pasjach.
28% rabatu
21,30
29,40 zł
niedostępny
Okładka książki Powiat lidzbarski na weekend
Powiat lidzbarski na weekend
Autor: praca zbiorowa
Wydawca: Elset
wysyłka: niedostępny
Powiat lidzbarski na weekend"" jest pierwszym miniprzewodnikiem z serii Najpiękniejszy weekend na Warmii. Lidzbark Warmiński, Orneta, Lubomino to niezwykle urokliwe miejsca: z bogatą historią, piękną przyrodą, licznymi atrakcjami turystycznymi. W przewodniku zostały zawarte liczne propozycje miejsc wartych poznania, jak również informacje o bazie noclegowej i ofercie gastronomicznej, które mogą być pomocne dla turystów spoza regionu.Idea, która przyświeca naszej serii, to zapoznanie czytelników z najpiękniejszymi i najbardziej interesującymi turystycznie miejscami w naszym województwie oraz zachęcenie do ich zwiedzenia.Nikogo nie trzeba przekonywać, że Warmia i Mazury to region niezwykle atrakcyjny. Nasze przewodniki mogą pomóc w odkrywaniu tych jednak nie tak oczywistych miejsc na mapie naszego województwa, a powiat lidzbarski stanowić może początek pasjonującej podróżny.Wydano nakładem Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmiński.
29% rabatu
6,00
8,40 zł
niedostępny
Okładka książki Dobre Miasto. Skrawek uroczej Warmii
Dobre Miasto. Skrawek uroczej Warmii
Wydawca: Elset
wysyłka: niedostępny
Przewodnik Dobre Miasto. Skrawek uroczej Warmii wiedzie czytelników po historiii czasach współczesnych niedużego urokliwego miasta, położonego w samym sercu Warmii, zaledwie 25 km od Olsztyna. Jego autorem jest wielki miłośnik historii Dobrego Miasta, prezes miejscowego oddziału Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Pojezierze, nauczyciel z zawodu, Zygmunt Suchenek. Książka przybliża czytelnikom i turystom historię Warmii oraz prezentuje kalendarium najważniejszych wydarzeń w dziejach Dobrego Miasta. Autor prowadzi nas po Dobrym Mieście czterema trasami spacerowymi i omawia szczegółowo jego zabytki: zespół kolegiacki, kościół pw. św. Mikołaja, kościół ewangelicki, Basztę Bocianią. Opowiada również o budowlach, które nie przetrwały do naszych czasów, są to m.in. ratusz, hotel Koschorreck czy dobromiejskie kino. Wszystkie reprezentacyjne budynki miasta możemy podziwiać zarówno na zdjęciach, jak i na starych, pełnych uroku widokówkach. Pozycja prezentuje także warte odwiedzenia okolice Dobrego Miasta, m.in. Smolajny, Orzechowo, Międzylesie. Szczegółowo opisuje, położone 5,5 km od Dobrego Miasta, Głotowo z jego unikalną Kalwarią Warmińską. Miłośnicy aktywnego wypoczynku na łonie przyrody znajdą w książce trasy rowerowe z okolic Dobrego Miasta opracowali je nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Dobrym Mieście oraz Lokalna Grupa Działania Warmiński Zakątek. W publikacji nie brak również praktycznych wiadomości, dzięki którym dowiedzą się Państwo, gdzie warto się zatrzymać oraz gdzie można smacznie zjeść. Walorem przewodnika są dołączony do niego plan miasta oraz mapa i szczegółowy opis tras rowerowych okolic Dobrego Miasta.
28% rabatu
14,49
20,00 zł
niedostępny
Okładka książki Przyszłość polskiego prawa karnego
Przyszłość polskiego prawa karnego
Autor: Praca zbiorowa
Wydawca: Elset
wysyłka: niedostępny
Monografia Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo składa się z ośmiu części poświęconych w szczególności zagadnieniom prawa karnego materialnego, procesowego, wykonawczego, polityki kryminalnej i kryminalistyki. Część pierwsza obejmuje idee pro futuro, czyli te z ogólnych zagadnień prawa karnego, które pozwalają w sposób najbardziej uchwytny określić przyszłe kierunki jego rozwoju i sposobów interpretacji. () Część druga poświęcona jest zagadnieniom części ogólnej prawa karnego, które usystematyzowano zasadniczo według kolejności ich uregulowania w kodyfikacji. () Część trzecia została poświęcona szczególnym zagadnieniom prawa karnego i zawiera rewizję takich zagadnień kryminalizacji zachowań, jak: zbrodnia ludobójstwa, służba w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, uporczywe nękanie, wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, oszustwo, przestępstwa w cyberprzestrzeni, a także wywołujące sytuacje kryzysowe, jak również nieprawidłowości i uchybienia przy prowadzeniu badań klinicznych wyrobów medycznych. () W części czwartej podjęto zagadnienia prawa karnego procesowego związane z ostatnią jego nowelizacją, w szczególności dotyczące wpływu konsensualnych sposobów zakończenia postępowania karnego na łagodzenie represji karnej. () Część piąta obejmuje aktualne problemy prawa karnego wykonawczego, dotyczące w szczególności funkcji, znaczenia i perspektyw wykonywania kar w systemie dozoru elektronicznego, orzekania o udzieleniu i o odwołaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia, realizacji prawa do podtrzymywania więzi rodzinnych u osób skazanych na karę pozbawienia wolności za pomocą programu Skype oraz perspektyw zmiany roli kuratora sądowego w pragmatyce postępowania wykonawczego w zakresie kary ograniczenia wolności. W części szóstej opracowano zagadnienia właściwe dla polityki kryminalnej dotyczące populizmu penalnego, ratio legis wprowadzenia prawnego zakazu stosowania kar cielesnych wobec małoletnich. () Część siódma poświęcona jest aktualnym problemom kryminalistyki, a wśród nich metodyce badawczej do zdarzeń związanych z użyciem broni palnej z perspektywy identyfikacji indywidualnej, orzeczniczym podstawom rozwoju sposobu przeprowadzania eksperymentu, okazania i konfrontacji w sprawach zabójstw, a także doktrynalnym podstawom rozwoju sposobu przeprowadzania oględzin w tychże sprawach. () Ostatnia, ósma, część stanowi zbiór zagadnień, które ze względu na swój oryginalny profil zostały wyodrębnione jako Varia. Wśród nich zwrócono uwagę na problematykę pracy jako elementu systemu kar na przykładzie Federacji Rosyjskiej, postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia, udaremniania lub utrudniania czynności służbowych podczas czynności sprawdzających i kontroli w sprawach podatkowych, a także ochrony czci w Polsce przedrozbiorowej. (Fragment wstępu, Stanisław Pikulski, Wojciech Cieślak, Marta Romańczuk-Grącka)Publikacja towarzyszyła III Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych, która odbyła się w dniach 12-14 października 2015 roku w Olsztynie, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA w Olsztynie.
28% rabatu
42,60
58,80 zł
niedostępny
Okładka książki Pomniki historii na Warmii i Mazurach
Trzymacie Państwo w rękach książkę poświęconą pomnikom historii na Warmii i Mazurach. Nadanie zabytkowi tego zaszczytnego miana to jedna z czterech form ochrony zabytków w naszym kraju, określona w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Miano pomnika historii nadawane jest Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Honorowane są w nim tylko te zabytki, które w dziejach naszego narodu odegrały szczególną rolę i utrwaliły się jako rozpoznawalny symbol, mający dla naszego kraju duże znaczenie nie tylko materialne, ale też symboliczne. W województwie warmińsko-mazurskim ten zaszczytny tytuł noszą trzy zabytki.Są to Pola Grunwaldu, Kanał Elbląski oraz Zespół Wzgórza Katedralnego we Fromborku. Ten ostatni zespół zabytkowy został wpisany na prestiżową listę pomników historii najwcześniej tuż po ustanowieniu tego tytułu. Dokonał tego prezydent Lech Wałęsa 8 września 1004 roku. W roku 2014 świętujemy zatem dwudziestą rocznicę tego wydarzenia. Z tego powodu narodziła się pomysł, by wydać publikację, która przybliżyłaby czytelnikowi pomniki historii w naszym regonie. Zostałaby ona trwałym śladem organizowanej 3 października 2014 roku we Fromborku konferencji, poświęconej rocznicy wpisania Wzgórza Katedralnego na listę pomników historii oraz prezentacji tych trzech warmińsko-mazurskich zabytków najwyższej rangi.
28% rabatu
15,98
22,05 zł
niedostępny
Okładka książki Mazury zapamiętane
Tę wyjątkową publikację tworzy dwadzieścia jeden relacji, zebranych i opracowanych w ra-mach projektu Mazury zapamiętane. Zgromadzony materiał wspomnieniowy stanowi ważne świadectwo przemian zachodzących w tej części regionu w XX stuleciu. Autorów, mimo że często wywodzą się z różnych stron kraju, łączy jednak jedno wszyscy oni odnaleźli tu swój dom. Poszczególne opowieści opatrzono odredakcyjnymi przypisami objaśniającymi lub takimi, które pozwalają na umieszczenie opisywanych zdarzeń w szerszym kontekście faktograficznym. Całość poprzedza obszerny szkic Waldemara Brendy, stanowiący wstępną analizę zebranego materiału i swoiste wprowadzenie do tematu. Warstwę tekstową książki uzupełniają zdjęcia i dokumenty przedstawiające różne oblicza tutejszych mieszkańców, miast i miasteczek, w tym dokumenty pochodzące z prywatnych zbiorów autorów.
28% rabatu
27,39
37,80 zł
niedostępny
Okładka książki Atlas kulinarny Rybne regionalia
Atlas kulinarny Rybne regionalia
Autor: Praca zbiorowa
Wydawca: Elset
wysyłka: niedostępny
Trójjęzyczny atlas, wydany z inicjatywy Lokalnej Grupy Działania Mazurskie Morze"" i Lokal-nej Grupy Rybackiej Pojezierze Dobiegniewskie"", to podsumowanie kulinarnego spotkania wschodu z zachodem Polski zdjęcia krajobrazów i zbiór przepisów na dania z ryb.We wstępie książki napisano Pomimo tego, że obszary działania naszych stowarzyszeń znajdują się na przeciwnych krańcach Polski, staramy skupiać się na tym co łączy, niż zastanawiać nad tym co dzieli. Przyroda, lasy, jeziora a w jeziorach ryby!. To jedno z podo-bieństw, które jednoczy obie grupy. Drugim jest paralelna historia. Zarówno dzisiejsze Mazury, jak i Ziemia Lubuska to tereny, zamieszkane głównie przez ludność napływową, zmieniającą się na przestrzeni wielu lat szczególnie po 1945 roku przez przesiedleńców, repatriantów i ich potomków. Mozaika kultur, doświadczeń, tradycji, rdzenni mieszkańcy stanowią mniejszość.Projekt współpracy stowarzyszeń pozwolił na poznanie kuchni obu regionów będących tyglem kulinarnym tradycji polskich, kresowych, niemieckich i staropolskich. Ale to przecież ich dzisiejsze dziedzictwo kulinarne.
29% rabatu
28,51
39,90 zł
niedostępny
Okładka książki Bajkowe dziwy
Bajkowe dziwy
Wydawca: Elset
wysyłka: niedostępny
Bogato ilustrowane, wierszowane bajki dla najmłodszych. Zabawni bohaterowie: chomik, kokoszka, borsuk i inni zachęcają dzieci do lektury.
24% rabatu
10,70
14,00 zł
niedostępny
Okładka książki Bardovsky
Bardovsky
Wydawca: Elset
wysyłka: niedostępny
Po opracowaniu i wydaniu niezwykle barwnych wspomnień swego dziadka („Na skraju imperium”, „Wolne Miasto”, „Requiem dla Ziemiaństwa”) – kniazia Mieczysława Pieriejasławskiego-Jałowieckiego, wywodzącego się z rozlegle skoligaconego rodu arystokratycznego Litwy, członka służby dyplomatycznej Polski i Rosji – autor sięga do własnej przeszłości. Historia Bardovskiego splata się nierozerwalnie z transformacją ustrojową na Ukrainie i w Polsce. Tytułowy bohater, który został oddelegowany do nadzoru przy budowie okrętów w rosyjskich stoczniach (Jałowiecki pracował w stoczniach rozpadającej się Jugosławii, Rumunii i Ukrainy), patrzy na otaczającą go rzeczywistość przez pryzmat mentalnego dziedzictwa swych przodków. Lektura tej niezwykłej książki wprowadza czytelnika w świat pełen intryg i polityki wielkich korporacji, ukazanych na tle czasów „pieriestrojki”, jej wypaczonych idei kapitalizmu i równie wypaczonej moralności. Całe to kłębowisko ludzkich pragnień i niemożności wyzwala w nich nieprzewidywalne reakcje…
24% rabatu
14,53
19,01 zł
niedostępny
Okładka książki Pam-Pam-Pam
Pam-Pam-Pam
Wydawca: Elset
wysyłka: niedostępny
Więzi rodzinne i miłość są w stanie pokonać każdą odległość, nawet tę między Anglią, w której znajduje się rodzinny dom małej Mai i jej pluszowego królika a północą Polski, gdzie mieszkają dziadkowie. Codziennością Mai jest polsko-francuska rodzina i staroangielski dom w Oksfordzie, więc bardzo rzadko może widywać się z dziadkami w ich leśnym domku. Z tęsknoty za wnuczką, powstały magiczne opowieści o przygodach Mai i jej pluszaka Pam-pama. Ich autor Jerzy Szczudlik jest również twórcą tekstów piosenek, wierszy i limeryków, opowiadań, a także sztuk scenicznych. ""Pam-pam-pam"" to druga część przygód złotowłosej dziewczynki, tym razem Maia broni Ziemian przed naporem sztucznej inteligencji. ""Pam-pam"", czyli pierwsza historia o króliku i jego przyjaciółce został nominowany do ""Zielonej Gąski 2012"".
24% rabatu
24,08
31,50 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
2
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka