Henryk Pietruszczak

Okładka książki Historie Aleksandra Wielkiego
Curtius Rufus (Kwintus Kurcjusz Rufus) był rzymskim senatorem, konsulem, pisarzem i historykiem. Prawdopodobnie żył i tworzył za czasów cesarzy: Tyberiusza, Kaliguli i Klaudiusza. Jedyne częściowo zachowane jego dzieło pt."Historiae Alexandri Magni" było napisaną po łacinie dziesięciotomową biografią Aleksandra Wielkiego.
26% rabatu
51,37
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Dialog o cudach
Cezary z Heisterbach ur. ok. 1180 w Kolonii, zm. 1240 w Heisterbach, łaciński pisarz niemiecki. Uczył się w szkołach w Kolonii. W roku 1198 lub 1199 wstąpił do zakonu cystersów w Heisterbach, gdzie był mistrzem nowicjatu i przełożonym. Opactwa i klasztory cysterskie były w średniowieczu ważnymi ośrodkami kultury, nauki, medycyny; wprowadzały postęp w rzemiośle i rolnictwie. Jego twórczość zawiera dużej wartości materiał źródłowy do poznania życia i duchowieństwa średniowiecza. To również przykład dobrej prozy. Wywarł duży wpływ na późniejszą literaturę religijną oraz ikonografię.
26% rabatu
115,40
155,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Żywot Konstantyna
Spis treści: Księga pierwsza /5 Księga druga /51 Księga trzecia /97 Księga czwarta /151
26% rabatu
31,27
42,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Antapodosis
Liutprand z Cremony (ok. 920, Pawia - ok. 970, Konstantynopol), dyplomata i historyk. Przebywał na dworze Hugona z Prowansji, a jego następca Berengar II wysłał go jako ambasadora do Konstantynopola. Liutprand popadł jednak w konflikt z Berengarem i musiał szukać schronienia na dworze Ottona I. Przez Ottona został mianowany biskupem Cremony i uzyskał znaczący wpływ na politykę Niemiec względem Italii i Państwa Kościelnego. W roku 968 został wysłany ponownie do Konstantynopola, tym razem z misją przygotowania małżeństwa syna Ottona z córką cesarza bizantyjskiego Romana II. Napisał również historię Europy obejmującą okres od 888 do 962. Ponadto w Relatio de legatione Constantinopolitana zawarł swoje wspomnienia z misji na dworze bizantyjskim z roku 958.
26% rabatu
34,99
47,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kronika Soboru Trydenckiego Tom 1-2
Kronika Soboru Trydenckiego ze względu na ówczesną cenzurę papieską, była drukowana po raz pierwszy w Londynie. Fulgenzio Micanzio był najbliższym współpracownikiem Paola Sarpiego. Spis treści: Fulgenzio Micanzio - Żywot ojca Paolo 1552-1623 Paolo Sarpi Kronika Soboru Trydenckiego Księga pierwsza 1500 - sierpień 1544 Księga druga wrzesień 1544 - marzec 1547 Księga trzecia kwiecień 1547- kwiecień 1551 Księga czwarta maj 1551 - sierpień 1552 Księga piąta wrzesień 1552 - grudzień 1561 Księga szósta 1 styczeń - 17 wrzesień 1562 Księga siódma 18 wrzesień 1562 - 15 maja 1563 Księga ósma 17 maj 1563 - 12 marzec 1565 Sesje I - IV 1545 - 1547 Sesja V 17 czerwca 1546 Sesja VI 13 stycznia 1547 Sesja VII 3 marca 1547 Sesja VIII 11 marca 1547 Sesja IX 21 kwietnia 1547 Sesja X 2 czerwca 1547 Sesja XI 10 maja 1551 Sesja XII 10 września 1551 Sesja XIII 11 października 1551 Sesja XIV 25 listopada Sesja XV - XVI 1551 - 1552 Sesja XV 25 stycznia 1552 Sesja XVI 21 kwietnia 1552 Sesja XVII 1562 -1563 Sesja XVIII 26 lutego 1562 Sesja XIX 14 maja 1562 Sesja XX 5 czerwca 1562 Sesja XXI 16 lipca 1562 Sesja XXII 17 września 1562 Sesje XXIII - XXIV 1563 Sesja XXIII 15 lipca 1563 Sesja XXIV 11 listopada 1563 Sesja XXV 3-4 grudnia 1563
26% rabatu
177,94
239,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Historia Kościoła
Historia Kościoła Teodoreta z Cyru opisuje lata 323-428, obejmujące okres walk z ariańska herezją
26% rabatu
55,84
75,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Anekdota
Spis treści: 1. Wstęp /5 2. Belizariusz udaje się do Persji /8 3. Belizariusz i Antonina /12 4. Pozbawienie Belizariusza urzędu /16 5. Belizariusz w Italii. O planach Teodory /21 6. O cesarzu Justynie /25 7. O stronnictwach w cyrku /29 8. Chciwość Justyniana /34 9. Pochodzenie Teodory /37 10. Teodora i Justynian /43 11. Rozrzutność Justyniana /46 12. Rzekoma łagodność Justyniana, jego świętoszkowatość i chciwość /47 13. Zło w życiu powszechnym /51 14. O sposobie życia Teodory /53 15. Teodora i jej żądza zemsty /58 16. Mieszanie się Teodory w sprawy państwa /61 17. Justynian ściąga nędzę i katastrofę /66 18. Fatalne finanse państwa /71 19. Ingerencja Justyniana w sposób funkcjonowania urzędów /73 20. Dalsze przykłady polityki finansowej Justyniana /76 21. Lichwiarskie interesy prefekta pretorium Petrosa Barsymasa /79 22. Duże podatki nakładane na właścicieli ziemi /84 23. Ograbianie żołnierzy /87 24. O podniesieniu ceł, obniżeniu wartości pieniądza i monopolu na jedwab /91 25. Fatalna polityka cesarza wobec Kościoła /95 26. Przykłady polityki cesarza wobec Kościoła /100 27. O skandalu w Emesie /104 28. O wyłudzaniu spadku /106 29. Zmiany na poczcie i w ceremoniach /110
26% rabatu
32,01
43,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Sagi ze wschodniego Nordlandu
Spis treści: Część pierwsza /5 Opowieść o Glumie /7 Saga o Ljocie z Vellir /85 Saga o ludziach z Czystego Jeziora /114 Saga o Gudmundzie Mocnym /116 Część druga /179 Saga o Eyjolfie i ludziach z Jeziora Czystego /181 Saga o ludziach z Salvarfadadalr /223 Opowieść o Skucie Zabijace /343
26% rabatu
41,69
56,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Łąka duchowa
Łąka duchowa
wysyłka: 48h
Spis treści: Rozdział 1. Żywot ojca świętego Jana. O jaskini Sapsas /11 Rozdział 2. O ojcu, który we własnej jaskini karmił lwa /12 Rozdział 3. Żywot księdza Conona w klasztorze Penthucus /13 Rozdział 4. Twarz przeora Leo ncja /13 Rozdział 5. Opowieść przeora Polychroniusza o trzech mnichach /14 Rozdział 6. Inna opowieść tego przeora /14 Rozdział 7. Życie i śmierć pewnego ojca, który nigdy nie chciał zostać przeorem w klasztorze Na Wieży /15 Rozdział 8. Żywot przeora Myrogenesa, cierpiącego na puchlinę wodną /15 Rozdział 9. O cudownej miłości pewnego ojca świętego /16 Rozdział 10. Żywot eremity Barnaby /16 Rozdział 11. Żywot przeora Agiodulusa /17 Rozdział 12. Powiedzenie przeora Olimpiusza /18 Rozdział 13. Żywot eremity Marka /18 Rozdział 14. O pewnym bracie, kuszonym przez ducha nieuczciwości i chorującym na trąd /18 Rozdział 15. O cudzie przeora Conona /19 Rozdział 16. Opowieść przeora Mikołaja o sobie i towarzyszach /19 Rozdział 17. Żywot ojca Maknusa /20 Rozdział 18. Żywot innego ojca z klasztoru Laura, który spał z lwami /20 Rozdział 19. Opowieść przeora Eliasza o sobie /21 Rozdział 20. Nawrócenie się żołnierza z powodu zaistniałego cudu /22 Rozdział 21. Śmierć anachorety i jego mordercy /22 Rozdział 22. O innym ojcu, który też nazywał się Conon /23 Rozdział 23. Żywot mnicha Teodulusa /23 Rozdział 24. Żywot ojca mieszkającego w celi w Cuzibie /23 Rozdział 25. O bracie z klasztoru Cuziba, o świętych słowach przemienienia i o klasztornej farze /24 Rozdział 26. Żywot brata Teofanesa, o jego cudownej twarzy /25 Rozdział 27. Życie pewnego kapłana z Mardandos /26 Rozdział 28. O cudownym dziele Juliana Słupnika /27 Rozdział 29. Cud, który wydarzył się przy Najświętszym Sakramencie Ołtarza/28 Rozdział 30. Żywot mnicha Izydora z Malty. O innym cudzie Najświętszego Sakramentu Ołtarza /28 Rozdział 31. Nawrócenie i żywot jawnogrzesznicy Marii /29 Rozdział 32. Nawrócenie i żywot aktora Babilasa oraz jego grzesznic Comety i Nikosy /30 Rozdział 33. Żywot świętego biskupa Teodota /31 Rozdział 34. Żywot błogosławionego patriarchy Aleksandra z Jerozolimy /32 Rozdział 35. Żywot arcybiskupa Eliasza z Jerozolimy i o patriarsze Flavianusie z Antiochii /32 Rozdział 36. Żywot patriarchy Efrema z Antiochii i o tym, jak nawrócił stojącego na słupie serwiańskiego mnicha /33 Rozdział 37. Żywot biskupa, który potajemnie opuścił siedzibę i w przebraniu służył budowniczym w Jerozolimie /34 Rozdział 38. Śmierć bezbożnego cesarza Anastazego /35 Rozdział 39. Żywot pewnego mnicha w klasztorze przeora Seweriana i jak wiejska dziewczyna ustrzegła go mądrze od grzechu /36 Rozdział 40. Żywot przeora Cosmasa Eunucha /37 Rozdział 41. Żywot przeora Pawła z Nazarbus /39 Rozdział 42. Żywot sługi Bożego Anaxonoma /40 Rozdział 43. Okropna śmierć arcybiskupa Thaleleusza z Tessaloniki /41 Rozdział 44. Żywot ojca przebywającego w mieście Antinous; o modlitwie za umarłych /42 Rozdział 45. Żywot mnicha zamkniętego na Górze Oliwnej; o czci wizerunku Najświętszej Matki Boga, Maryi /42 Rozdział 46. Cudowne widzenie przeora z Laura Calamon; o obu księgach Nestoriusza /43 Rozdział 47. Cud Matki Boskiej dokonany przeciwko aktorowi Gajanusowi, który obraził ją w teatrze/45 Rozdział 48. Jak Matka Boska nawróciła Cosmianę, żonę patrycjusza Germanusa /45 Rozdział 49. Cudowna wizja mówiąca księciu Palestyny, aby odrzucił herezję i nawrócił się na wiarę katolicką /46 Rozdział 50. Wizja i opowieść przeora Jerzego /47
26% rabatu
31,27
42,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Historia o Barłaamie i Joazafacie
Barłaam i Jozafat byli czczeni jako chrześcijańscy święci. Są bohaterami opowieści hagiograficznej, bardzo popularnej w średniowieczu, inspirowanej rzekomym nawróceniem się Buddy. Legenda Buddy była znana chrześcijanom wschodniego Iranu i Azji centralnej, gdzie stykali się z buddystami mazdeistami i manichejczykami. Pierwsza redakcja tekstu pochodzi z VI wieku, napisano go w języku irańskim, potem przełożono na syryjski i arabski. Później były liczne przekłady na język łaciński i języki narodowe. Najstarszy rękopis tych przekładów pochodzi z roku 1021 i znajduje się w Kijowie, inny jest na górze Atos, a jeszcze inny, z roku 1064 - w Oxfordzie. Opowieść, która dotarła na zachód w XI wieku jest przypisywana świętemu Janowi z Damaszku, była bardzo znana, uważana za historyczną, a imiona Barłaama i Jozafata zostały włączone do rzymskiego Martyrologium.
26% rabatu
32,76
44,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Saga o jarlach z Orkadów
Saga o jaru Thorfinnie Mocnym 1. Królestwo króla Haralda i jarla Rognvalda 2. Sigurd zabija jarla Melbriktę 3. Podróż Einara na wyspy 4. Zabicie wikingów 5. Walka jarla Einara z synem króla, Halfdanem 6. Zabójstwo Havarda 7. Ljot walczy ze Skulim 8. Kruczy sztandar 9. Chrzest jarla Sigurda 10. O synach jarla Sigurda 11. O Thorkelu Wychowawcy 12. Umowa między braćmi 13. Zabójstwo jarla Einara 14. Porozumienie króla Olafa z jarlem Brusim 15. Umowa jarlów z królem Olafem 16. Thorfinn godzi się z Thorkelem 17. Walka Thorfinna ze Szkotami 18. Pobyt Rognvalda w Rosji 19. Ugoda Rognvalda z Thofinnem 20. Kpiny Anglików 21. Jarl Thorfinn udaje się do Anglii 22. Thorfinn domaga się zwrotu trzeciej części Orkadów 23. Bitwa pod Raudabjorg 24. Jarl Thorfinn zdobywa wszystkie wyspy 25. Rognvald napada Thorfinna 26. Śmierć jarla Rognvalda 27. Jarl Thorfinn u króla agnusa 28. Podróże Thorfinna do Norwegii i Danii 29. Śmierć jarla Thorfinna Mocnego Opowieść o jarlach Rognvaldzie Kalim i Haraldzie Maddadsonie 1. Morska wyprawa Magnusa Bosonogiego 2. Król Magnus zdobywa szkockie wyspy 3. Narodziny Kalego 4. Sigurd zostaje królem 5. Rodzina Moddana 6. O zabójstwie Thorkela 7. Jarl Harald zostaje zabity przy pomocy czarów 8. Jarl Par i ludzie z Orkadów 9. Jak dorastał Kali Kolson 10. Gillim Chrześcijaninie 11. Kali i Jon 12. Podróż Kalego do jaskini Doll. Jego spór z Jonem 13. Spór królów 14. Rognvald przesyła wiadomość Frakok 15. Wyprawy Rognvalda i Frakok 16. Niepowodzenie Rognvalda 17. Zabójstwo w Orfir 18. Przygotowania jarla Pala 19. Rada Kola 20. Podstęp Kola 21. Podstęp Uniego 22. Zawodne stosy na Orkadach 23. Sprzysiężenie przeciw Ragnvaldowi 24. O jarlu Ragnvaldzie i Palu 25. Svend bierze do niewoli jarla Pala 26. Koniec jarla Pala 27. O jarlu Ragnvaldzie i Svendzie Asleifsonie 28. Biskup Jon przybywa ze Szkocji 29. Spalenie Frakok. Posłanie Holdbodiego 30. Zdrada Holdbodiego 31. Jarl Ragnvald godzi Svenda z Thorbjornem 32. Żartobliwe słowa jarla Ragnvalda 33. Spór Svenda Asleifsona z Thorbjornem 34. Svend ucieka do króla Szkocji 35. Upadek jarla Vaithjofa 36. Eindridi Chłopiec 37. Wyjazd 38. Jarl Rognvald zdobywa zamek 39. Rognvald zdobywa dromund. Podróż do Bizancjum 40. Powrót do Nowergii 41. Powrót jarla Ragnvalda 42. Co wydarzyło się na Orkadach 43. Umowa jarlów Haralda i Erlenda 44. Jarl Harald przybywa niespodziewanie na Orkady 45. Spór trzech jarlów 46. Svend zabija Erlenda 47. Spotkanie Svenda z jarlem Rognvaldem 48. Jarl Harald jedna się ze Svendem 49. Jarl Rognvald popiera nowe pojednanie 50. Svend Asleifson jedzie do Haralda
26% rabatu
29,78
40,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Sagi z Grenlandii i Wysp Owczych
Saga o Braciach Sprzysiężonych Saga o ludziach z Wysp Owczych Saga o ludziach z Floi
26% rabatu
38,34
51,50 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Floryda
Floryda
wysyłka: 48h
O nieudanej wyprawie hiszpańskich konkwistadorów do Ameryki Północnej. Kronika napisana przez syna inkaskiej księżniczki i jednego z pierwszych konkwistadorów.
26% rabatu
69,95
93,95 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Podbój Peru
Dokonując przeglądu mojej wiedzy, pisząc, chciałbym cieszyć się od pierwszego wersu Waszą obecnością, światłem Waszej łaski, gładzącym cień i niedoskonałość grzechu Adama, żywy obrazie nowego, niebieskiego Adama, Boski odbiciu piękna, racz wybawić nas od plamy pierworodnego grzechu. Niechaj po wszystkie wieki, ludzie i anioły, śpiewają pieść na cześć czystego i niepokalanego poczęcia, wolnego od grzechu. Z Przedmowy
26% rabatu
93,06
125,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wojna wandalska
Wojna wandalska
wysyłka: niedostępny
Spis treści: Księga pierwsza /5 Zawiera: 1. Ogólne wiadomości o Cesarstwie Rzymskim /7 2. Wdarcie się plemion barbarzyńskich /10 3. Wędrówki Wandalów i ich wdarcie się do Afryki /16 4. O znakach Marcjana /21 5. Zamordowanie Maksymusa. Genzeryk plądruje Rzym /26 6. Atak cesarza Leona na Wandalów w roku 468 /29 7. Stosunki Rzymian z Wandalami do roku 477 /33 8. Następcy Genzeryka /36 9. Panowanie Hilderyka i Gelimera /40 10. Różne opinie na temat wojny z Wandalami /44 11. O wojsku cesarza. Gelimer próbuje odzyskać Sardynię /48 12. Odpłynięcie z Bizancjum /52 13. Podróż na Sycylię /55 14. Dalsza podróż do Afryki /58 15. Zejście na ląd /60 16. Początek marszu na Kartaginę /64 17. Gelimer każe zabić króla Hilderyka /67 18. Pierwszy sukces Belizariusza /69 19. Atak Gelimera /71 20. Belizariusz wkracza do Kartaginy /74 21. Belizariusz w królewskim pałacu /77 22. O zemście za czyny Genzeryka /80 23. Czyn Diogenesa. Belizariusz odbudowuje mury Kartaginy /82 24. Tzazon odzyskuje Sardynię. Król Wizygotów zrywa porozumienie z Wandalami /84 25. Większość Maurów staje po stronie Belizariusza /86 Księga druga /91 Zawiera: 1. Gelimer próbuje odzyskać Kartaginę /93 2. Przed bitwą pod Trikamaron /95 3. Klęska Wandalów pod Trikamaron /98 4. Rozluźnienie dyscypliny w rzymskim wojsku. Pościg za Gelimerem /101 5. Zdobywanie dalszych terytoriów. Spór Rzymian i Ostrogotów pod Lilibeum /106 6. Atak na górę Papua. O sposobie życia wandalów i Maurów /109 7. Poddanie się Gelimera /113 8. Belizariusz zostaje oskarżony przed cesarzem /115 9. Wspaniały powrót Belizariusza do Bizancjum /118 10. Maurowie zadają Rzymianom wielką klęskę /120 11. O sukcesach Solomona /123 12. Kolejna klęska Maurów na górze Burgaon /128 13. Wyprawa Solomona przeciwko Jaudasowi /132 14. Belizariusz zajmuje Sycylię. Powstanie przeciwko Solomonowi /136 15. Powstanie w Libii /141 16. Cesarz Justynian wysyła Germanosa do Libii /146 17. Germanos ściga Stotzasa do Numidii /149 18. Bunt doryphora Maksiminosa /152 19. Solomon zostaje ponownie zarządcą Libii /154 20. Zdobycie Tunar /157 21. Zdradzieckie zamordowanie mauretańskiej szlachty /161 22. O dalszych walkach w Libii /164 23. Maurowie zdobywają Hadrumentum /166 24. Przybycie Areobindosa /169 25. Bunt Gontharisa /171 26. Początkowe sukcesy Areobindosa /173 27. Gontharis walczy z Maurami /177 28. Artabanes odsuwa Gontharisa, Johannes przywraca spokój w Libii /180
22% rabatu
36,87
47,00 zł
niedostępny
Opakowanie Sagi prehistoryczne
Sagi prehistoryczne
wysyłka: niedostępny
Spis treści Saga o Asmundzie Kappabanim Saga o Volsungach Saga o Ragnarze Lodbrok Saga o królu Halfie i jego ludziach Saga o Odd - Orvarim Asga o An Bogusveigir
22% rabatu
42,36
54,00 zł
niedostępny
Opakowanie Żywoty ojców
Żywoty ojców
wysyłka: niedostępny
Spis treści: KSIĘGA PIERWSZA /9 Święty Hieronim Żywot świętego Pawła /11 Święty Anastazy Żywot świętego Antoniego /23 Święty Hieronim Żywot Hilarego /77 Święty Hieronim Żywot i niewola mnicha Malachusa /107 Anonim Żywot koptyjski Pachomiusza i Teodora /127 Apendyks A Saidycka wersja prologu /265 Apendyks Pierwsze doświadczenia Pachomiusza /269 Apendyks C Synod w Latopolis /275 Święty Diakon Efrem Życie świętego putelnika Abrahama /279 Amfilochiusz, biskup Ikonium Żywot świętego Bazylego /291 Żywot świętego Efrema Syryjczyka Diakona Edessy /309 Leoncjusz, biskup Neapolis na Cyprze. Żywot świętego Jana Jałmużnika /327 Anonim, Żywot świętego Kapłana Epikteta i świętego zakonnika Aftiona /377 Święty Hieronim Żywot świętej Pauli, rzymskiej wdowy /421 Anonim Żywot świętej Eugenii, dziewiczy i męczennicy /455 Anonim Żywot świętej Eufrazji /473 Sofroniusz z Jerozolimy Żywot świętej Pokutnicy Marii z Egiptu /527 Święty Hieronim Żywot świętej Fabioli /545 Anonim Żywot świętej dziewicy Mariny /569 KSIĘGA DRUGA /575 Rufin z Akwilei Żywoty Ojców /577 KSIĘGA TRZECIA /641 KSIĘGA CZWARTA /717 1. O samotnym mnichu mieszkającym w chacie na granicy Cyreny /719 2. O pewnej wypowiedzi Origenesa, którą niektórzy uznają za heretycką /720 3. O życiu świętego Hieronima w Jerozolimie /722 4. Przeorzy utrzymują braci, kiedy ci osiedlają się na pustyni za ich zgodą /723 5. Brat żyjący na pustyni, dostaje chleb z nieba /723 6. Jak starzec karmił oswojoną lwicę /724 7. Pewien starzec karmi wilczycę. Złodziej prosi o przebaczenie /725 8. Eremita uzdrawia pięć ślepych, młodych lwów /726 9. Jeden z braci uczył się od koziorożca, jakie rośliny może spożywać /727 10. Pewien brat żył pięćdziesiąt lat na górze Synaj i nikomu nie pozwolił zbliżyć się do siebie /727 11. Wielki cud niewiarygodnego posłuszeństwa /728 12. O innym cudzie związanym z posłuszeństwem /729 13. Ten, kto wypędził diabła, sam został opętany, po czym powrócił do zdrowia /729 14. Kara dla eremity, który wrócił do świata /730 15. O habicie albo stroju egipskich mnichów /730 16. O rodzaju modlitwy chóralnej i doskonałym wyrzeczeniu się świata /731 17. Anioł przygląda się śpiewom dwunastu psalmów na zgromadzeniu starszych /732 18. Jak należy czuwać i uważać przy modlitwie /733 19. Nie powinno się dodawać do psalmów "alleluja", nie licząc tych, w których występuje ono w tytule /733 20. O pracach ręcznych i śpiewie psalmów podczas tercji, seksty i nony /733 21. Jak ostrożnie przyjmuje się do klasztoru tych, którzy wyrzekli się świata /734 22. Nikt nie może zrobić niczego bez rozkazu starszych /735 23. O trzech niedbałych kucharzach /736 24. O dwóch mnichach, którym zabrakło drewna /736 25. O świętym Janie, który mieszkał niedaleko miasta Lycus /736 26. O posłuszeństwie tego Jana /737 27. O ogromnym bloku skalnym, toczonym przez posłusznego Jana /737 28. O cudownej cierpliwości przeora Mutiusa /737 29. O mnichu, który był synem hrabiego i za karę musiał nosić kosze /738 30. O przeorze Pinuphiusie, który oddalił się od klasztoru /739 31. Upomnienie dla nowego mnicha /740 32. O pewnym mnichu, który karmił obcych przed ustaloną godziną /742 33. O pewnym mnichu, który nigdy nie jadł sam /742 34. O starym mnichu Machetesie /742 35. O przeorze Teodorze /743 36. O anachorecie, żyjącym na jałowej pustyni /743 37. O mnichu Archebiuszu /744 38. O dwóch uczniach, którzy nieśli choremu figi i zmarli w drodze /744 39. O pracy egipskich mnichów /744 40. O przeorze Pawle /745 41. O pewnym bluźniącym bracie zniszczony żarem złej żądzy /745 42. Wielu mnichów przychodzi do świętego Antoniego po pociechę /745 43. O ojcu Hero /746 44. O dwóch mnichach, którzy podróżując przez pustynię, postanowili nic nie jeść, o ile Bóg im czegoś nie ześle /747
25% rabatu
123,75
165,00 zł
niedostępny
Okładka książki Aleksiejada
Aleksiejada
Autor: Komnene Anna
wysyłka: niedostępny
"1.2. Zrozumiałam to ja, Anna, córka cesarzy Aleksego i Ireny, urodzona i wychowana w Porphyrze, która nie tylko jest wykształcona, lecz przewyższa innych znajomością greki, retoryki, traktatów Arystotelesa i Dialogów Platona. Dokładnie je przeczytałam i pilnie uczyłam się quadrivum. Mogę spokojnie o tym mówić i nie jest to samo chwalenie się, gdyż otrzymałam to z natury i osobistego wysiłku. Również Bóg podarował mi możliwość ogarnięcia tej wiedzy. Teraz pragnę napisać dzieło i opowiedzieć w nim o czynach ojca, które na pewno nie zasługują na zapomnienie w rzece milczenia i na milczenie w morzu zapomnienia. Mam tu na myśli zarówno to, czego dokonał po objęciu władzy, jak również sprawy toczące się przed jego koronacją, w służbie innych cesarzy" (fragment ze Wstępu)
22% rabatu
66,49
84,75 zł
niedostępny
Opakowanie Sagi z Zachodniego Nordlandu
Sagi z Zachodniego Nordlandu
wysyłka: niedostępny
Spis treści: Saga o ludziach z Morskiej Doliny /5 Saga o Finnbogim Mocnym /106 Saga o Thordzie i jego przybranym synu /188 Saga o szanowanym ofeigu /248 Saga o Thorhallu Piwnej Czapce /287
22% rabatu
40,01
51,00 zł
niedostępny
Okładka książki Gesta Danorum Dzieje Duńczyków
Spis treści: Prolog /5 Księga Pierwsza /19 Księga Druga /63 Księga Trzecia /113 Księga Czwarta /159 Księga Piąta /199 Księga Szósta /277 Księga Siódma /343 Księga Ósma /405 Księga Dziewiąta /477
24% rabatu
58,10
76,00 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
2
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka