Motowilczuk Izabela

Okładka książki Należności cywilnoprawne-ustalanie,pobieranie i ewidencja cz.I
Za niewłaściwe wykonywanie obowiązków w zakresie ustalania i pobierania należności cywilnoprawnych kierownikom i pracownikom jednostek sektora finansów publicznych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
14% rabatu
66,39
76,80 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r.w jednostkach sektora publicznego
statni kwartał roku obrotowego i pierwszy kwartał roku kolejnego w księgowości jednostek sektora finansów publicznych wiąże się z koniecznością wykonania wielu czynności dotyczących przygotowania do zamknięcia ksiąg rachunkowych, rozliczeni
16% rabatu
66,72
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Inwentaryzacja - najczęstsze błędy i sposoby ich eliminacji Część 1
nwentaryzacja jest jedną z podstawowych dziedzin rachunkowości. W części I zostały szczegółowo omówione nieprawidłowości związane z naruszeniem przepisów uor w zakresie terminów, częstotliwości i metod przeprowadzania inwentaryzacji oraz z
16% rabatu
66,72
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego
W publikacji przedstawiono zasady nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania oraz dokumentowania środków trwałych, a także ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych. Uwzględniono przy tym postanowienia KSR 11 oraz najn
16% rabatu
92,05
109,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prowadzenie ksiąg rachunkowych komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości część 2
Prowadzenie ksiąg rachunkowych – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości – część II Wstęp 1. Art. 18 – Zestawienia obrotów i sald 1.1. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej 1.2. Zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych
33% rabatu
42,49
63,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Przygotowanie jednostki do kontroli finansowej cz.III
Zestaw testów kontrolnych – cz. III INFORMATOR KSIĘGOWEGO ? Miesięczny przegląd nowości ? Z terminarza księgowego Maj 2016 ? Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów ? Jak to zrobić? – instruktaż krok po kroku, jak rozwiązać praktyczne probl
33% rabatu
42,49
63,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Rozrachunki z kontrahentami-stanowisko KSR w praktyce
Stosowanie Krajowych Standardów Rachunkowości oraz Stanowisk nie jest obligatoryjne. Jednostki sektora finansów publicznych mogą je stosować, ale nie mają takiego obowiązku. Od 2019 r. po aktualizacji KSR 7 jednostki nie muszą już przyjmowa
16% rabatu
66,72
79,00 zł
niedostępny
Okładka książki Inwentaryzacja - najczęstsze błędy i sposoby ich eliminacji Część 2
Inwentaryzacja jest jedną z podstawowych dziedzin rachunkowości. W części II Poradnika zostały przedstawione błędy w przeprowadzaniu inwentaryzacji metodami uzgodnienia i weryfikacji sald oraz nieprawidłowości dotyczące rozliczania ich wyn
16% rabatu
66,72
79,00 zł
niedostępny
Okładka książki KSR 7- stosowanie w jednostkach sektora publicznego
Po aktualizacji KSR Nr 7 jednostki mają możliwość stosowania pojedynczych, wybranych KSR. Jest to zmiana, która umożliwia jednostkom sektora finansów publicznych włączenie KSR do ich polityk rachunkowości w szerszym zakresie niż dotychczas.
16% rabatu
66,72
79,00 zł
niedostępny
Okładka książki Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach sektora publicznego
1. Tworzenie ZFŚS 1.1. Tworzenie ZFŚS w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych 1.2. Tworzenie ZFŚS w innych jednostkach organizacyjnych sektora publicznego 2. Odpis podstawowy na ZFŚS 2.1. Przeciętna liczba zatrudn
16% rabatu
66,72
79,00 zł
niedostępny
Okładka książki Koszty podróży służbowych w jednostkach sektora publicznego
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO 1. Podróż służbowa 1.1. Wykonywanie polecenia służbowego 1.2. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej 1.3. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży zagraniczn
12% rabatu
69,88
79,00 zł
niedostępny
Okładka książki Amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
33% rabatu
53,29
79,00 zł
niedostępny
Okładka książki Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
W publikacji na licznych przykładach podano wskazówki prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji (obowiązkowych i doraźnych) – od zaplanowania, przez prowadzenie, po rozliczenie i zakończenie. Wskazano rozwiązania praktycznych problemów pr
12% rabatu
114,10
129,00 zł
niedostępny
Okładka książki Ewidencja pozabilansowa po zmianach
Ósmy z serii Poradników dotyczy ewidencji pozabilansowej prowadzonej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych na kontach zespołu 9, wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów
33% rabatu
53,29
79,00 zł
niedostępny
Okładka książki Zespół 8 - Fundusze,rezerwy i wynik finansowy po zmianach
Miesięczny przegląd nowości ? Zmiany w sprawozdawczości budżetowej z 18 lipca 2018 r. – nowy wzór sprawozdania Rb-28S ? Racjonalizacja zadłużenia i wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego JST ? Zmiany w klasyfikacji budżetowej z 18 lipca 2
12% rabatu
69,88
79,00 zł
niedostępny
Okładka książki Zespół 7 - Przychody,dochody i koszty po zmianach
Miesięczny przegląd nowości ? Krótsze terminy przedawnienia roszczeń ? Zmiany w klasyfikacji budżetowej – projekt zmian z 30 maja 2018 r. ? Zmiany w sprawozdawczości budżetowej – projekt zmian z 1 czerwca 2018 r. ? Planowane zmiany ustaw
12% rabatu
69,88
79,00 zł
niedostępny
Okładka książki Zespół 4- Koszty według rodzajów i ich rozliczenie.Zespół 5 - Koszty według typu działalności i ich
Piąty z serii Poradników dotyczy ewidencji na kontach dwóch zespołów: 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” oraz 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”. Z tego Poradnika można dowiedzieć się m.in.: • na czym poleg
12% rabatu
69,88
79,00 zł
niedostępny
Okładka książki Zespół 3
Zespół 3
Wydawca: Infor
wysyłka: niedostępny
Miesięczny przegląd nowości - Mechanizm podzielonej płatności – dostosowanie przepisów - Z orzecznictwa GKO: Przesłanki złagodzenia wymiaru kary lub odstąpienia od jej wymierzenia - Odbiurokratyzowanie sprawozdawczości JST - Rezygnacja z
12% rabatu
69,88
79,00 zł
niedostępny
Okładka książki Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia po zmianach
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorzą
12% rabatu
69,88
79,00 zł
niedostępny
Okładka książki Zespół 1
Zespół 1
Wydawca: Infor
wysyłka: niedostępny
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorzą
12% rabatu
69,88
79,00 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
2
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka