SOP Oświatowiec

Okładka książki Świat w fazie przemian Podręcznik Część 3 Zakres podstawowy
Treści podręcznika dają szerokie wyobrażenie o procesach kształtujących oblicze świata w różnych skalach przestrzennych, od skali globalnej do lokalnej i stwarzają podstawy do samodzielnego dostrzegania przejawów tych procesów w najbliższym otoczeniu ucznia. Trudne i ważkie zagadnienia współpracy międzynarodowej i społecznych konsekwencji zachodzących w świecie przemian przedstawione są w sposób przystępny, obiektywny i zgodny z aktualnym stanem wiedzy geograficznej. Ciekawe jest ujęcie tematu globalizacji. Aspekty ekonomiczny, polityczny, kulturowy i ekologiczny omówiono na reprezentatywnych przykładach, ułatwiających uczniowi wskazanie korzyści i zagrożeń płynących z tego procesu. Ponadto pozycja ta jest udaną próbą prezentacji walorów środowiska oraz kultury materialnej najważniejszych regionów turystycznych świata i Polski.
28,90
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Człowiek gospodarzem przestrzeni geograficznej Zadania Część 2 Zakres podstawowy
Zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy.
14,50
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Geografia Człowiek gospodarzem przestrzeni geograficznej Podręcznik Część 2 Zakres podstawowy
Podręcznik do nauczania geografii (w zakresie podstawowym) na poziomie liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.
28,90
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Geografia LO KL 3 Ćwiczenia Zakres podstawowy Świat w fazie przemian
Zeszyt zawiera zadania dające możliwośc poszerzenia i utrwalenia wiedzy na temat przemian współczesnego świata na płaszczyznach politycznej, ekonomicznej i społecznej.
13,10
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Geografia polski Zbiór zadań maturalnych
Zbiór zadań został opracowany z myślą o uczniach, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z geografii zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym. Zbiór zawiera 110 zadań otwartych i zamkniętych. Zadania zostały zebrane w bloki tematyczne zgodnie z układem treści w podręczniku „Geografia Polski”, co umożliwia uczniowi systematyczna powtórkę materiału nauczania począwszy od geografii fizycznej po geografie społeczno-gospodarczą. Na końcu zbioru zamieszczono model odpowiedzi, schemat punktacji oraz kryteria zaliczania Zadania mogą być wykorzystywane na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz w samodzielnym przygotowaniu się ucznia do egzaminu maturalnego.
14,50
niedostępny
Okładka książki Discovering history from the beginning of the 18th century to 1939 Part 2
Publikacja może byc wykorzystana jako podręcznik lub materiał uzupełniający do nauczania historii w języku angielskim w: szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących klasy dwujęzyczne w języku angielskim, szkołach realizujących program Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureatte). Książka zawiera aż 10 map na wklejkach. Na końcu publikacji zamieszczono praktyczny angielsko-polski Słowniczek trudniejszych zwrotów i pojęć historycznych z podziałem na poszczególne tematy, w których zostały użyte.
13,10
niedostępny
Okładka książki Poznajemy przeszłość od początku XVIII w. do 1939 r. Podręcznik Część 2 Zakres podstawowy
Opracowany podręcznik historii obejmuje czasy od XVIII wieku do końca lat trzydziestych XX wieku. Jest to okres, w którym ukształtowało się wiele cech dzisiejszego świata. Książka przedstawia historię jako zbiór problemów i zagadnień wymagających zrozumienia i zasługujących na głębsze zastanowienie. Podobnie jak w poprzednim podręczniku, wszystkie rozdziały zawierają stałe elementy wyróżnione elementami tła lub tekstu. Znajdujące się w podręczniku ilustracje, mapy i diagramy stanowią integralną część treści i informacji zawartych w tekście pisanym i stanowią ich ciekawe rozszerzenie. Na końcu każdego rozdziału znajdują się zadania, których wykonanie pozwoli zarówno na sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy faktograficznej, jak i związków przyczynowo-skutkowych.
30,20
niedostępny
Okładka książki Earth and people Geography 2 Zeszyt zadań dla klas dwujęzycznych
Drugi zeszyt zadań do geografii w języku angielskim Earth and People. Geography 2 jest skorelowany z ofertą wydawnictwa SOP Oświatowiec Toruń dla gimnazjum w wersji polskiej (Ziemia i ludzie. Geografia 2, Numer dopuszczenia MEN – 110/2/2009). Każdy z tematów w zeszycie zadań składa się z dwóch głównych części: A. Summary – zawiera maksymalnie skondensowaną wiedzę z odpowiedniego tematu w podręczniku. B. Exercises – obejmuje tłumaczenie zadań zawartych w zeszycie Ziemia i ludzie. Geografia 2. Z kolei lekcje powtórzeniowe (Revision lessons) składają się z trzech części: A. Language summary - zawiera blok ćwiczeniowy. B. Exercises - obejmuje tłumaczenie zadań zawartych w zeszycie Ziemia i ludzie. Geografia 2. C. Extension – ostatnia część to propozycja dodatkowych ćwiczeń (dla zainteresowanych) przygotowanych na podstawie tekstu związanego z tematem lekcji. Język zastosowany w zeszycie zadań odpowiada poziomowi średnio zaawansowanemu B1+ (według Common European Framework of Reference for Language). Na końcu zeszytu zamieszczono dwa słowniczki angielsko-polskie (wraz z wymową - za Oxford lub Macmillan Dictionaries): 1. Glossary – słowniczek trudniejszych ogólnych pojęć użytych w książce. 2. Geographical names, terms – słowniczek terminów geograficznych. Całość uzupełnia blok mapek konturowych do wykorzystania w pracy z uczniem (Blank maps).
37,40
niedostępny
Okładka książki Earth and people. Geography 3 Zeszyt zadań dla klas dwujęzycznych
Trzeci zeszyt zadań do geografii w języku angielskim Earth and People. Geography 3 jest skorelowany z ofertą wydawnictwa SOP Oświatowiec Toruń dla gimnazjum w wersji polskiej (Ziemia i ludzie. Geografia 3, Numer dopuszczenia MEN – 110/3/2011). Każdy z tematów w zeszycie zadań składa się z trzech części: A. Summary – zawiera maksymalnie skondensowaną wiedzę z odpowiedniego tematu w podręczniku. B. Exercises – druga część obejmuje tłumaczenie zadań zawartych w zeszycie Ziemia i ludzie. Geografia 1 oraz miejsce na dodatkowe notatki z lekcji w polu Notes). C. Extension - zawiera propozycje dodatkowych ćwiczeń. Język zastosowany w zeszycie zadań odpowiada poziomowi średnio zaawansowanemu B1+/B2 (według Common European Framework of Reference for Language). Na końcu zeszytu zamieszczono dwa słowniczki angielsko-polskie (wraz z wymową): 1. Glossary – słowniczek trudniejszych ogólnych pojęć użytych w książce. 2. Geographical names, terms and people – słowniczek terminów geograficznych. Całość uzupełnia blok mapek konturowych do wykorzystania w pracy z uczniem (Blank maps).
37,40
niedostępny
Okładka książki Materiałoznawstwo odzieżowe
Publikacja stanowi propozycję łatwego i przystępnego opanowania wiadomości na temat materiałoznawstwa odzieżowego oraz kierunków rozwoju przemysłu włókienniczego. Odpowiednia analiza właściwości surowców, półproduktów i wyrobów włókienniczych zapewnia ich optymalne wykorzystanie do przerobu na potrzeby przemysłu włókienniczego. Treść została podzielona na trzy główne działy: Surowce włókiennicze, Wyroby włókiennicze i dodatki krawieckie oraz Magazynowanie i konserwacja wyrobów włókienniczych.
47,25
niedostępny
Okładka książki Techniki szycia odzieży
Numer dopuszczenia MEN: 15/2008 Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat szycia. Prezentuje przegląd technik wykonywania elementów odzieży i ich montaż, rysunki modelowe, techniczne i przekroje szwów oraz propozycje modelowe na dolną i górną część ciała. Opisane techniki szycia można stosować w szyciu miarowym i dla potrzeb własnych. Są one estetyczne i stosunkowo łatwe w sposobie wykonania. Wiadomości zawarte w publikacji mogą być wykorzystane w szkole na zajęciach praktycznych jak i w pracowni konfekcjonowania.
44,63
niedostępny
Okładka książki Historia LO KL 3 Podręcznik Zakres podstawowy
Podręcznik poświęcony jest dziejom najnowszym, które wywarły bezpośredni wpływ na kształt dzisiejszego świata. Autorzy, opisując okres budzący wiele emocji związanych z osobistymi przeżyciami wielu współczesnych postaci, zachowują maksymalną bezstronność w ocenach wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych. Celem książki jest dostarczenie faktów i różnorodnych źródeł wiedzy o przeszłości w taki sposób, aby zachęcać ucznia do samodzielnego wyciągania wniosków i formułowania ocen. W publikacji więcej miejsca poświęcono tekstom źródłowym dotyczącym życia codziennego, które stanowią cenne uzupełnienie wiedzy o postawach ludzi w tym krótkim, ale obfitującym w znaczące wydarzenia i przemiany okresie. Zamieszczony w podręczniku bogaty materiał graficzny zachęca ucznia do poszerzania wiadomości o współczesnym świecie.
30,20
niedostępny
Okładka książki Historia LO KL 3 Podręcznik Zakres rozszerzony Poznajemy przeszłość od 1939 r. do czasów współczesnych
Podręcznik poświęcony jest dziejom najnowszym, które wywarły bezpośredni wpływ na kształt dzisiejszego świata. Autorzy, opisując okres budzący wiele emocji związanych z osobistymi przeżyciami wielu współczesnych postaci, zachowują maksymalną bezstronność w ocenach wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych. Celem książki jest dostarczenie faktów i różnorodnych źródeł wiedzy o przeszłości w taki sposób, aby zachęcać ucznia do samodzielnego wyciągania wniosków i formułowania ocen. W publikacji więcej miejsca poświęcono tekstom źródłowym dotyczącym życia codziennego, które stanowią cenne uzupełnienie wiedzy o postawach ludzi w tym krótkim, ale obfitującym w znaczące wydarzenia i przemiany okresie. Zamieszczony w podręczniku bogaty materiał graficzny zachęca ucznia do poszerzania wiadomości o współczesnym świecie.
35,50
niedostępny
Okładka książki z.Historia LO KL 2 Podręcznik Zakres rozszerzony Poznajemy przeszłość od początku XVIII w. do 1939 r. (stare wydanie)
Opracowany podręcznik historii obejmuje czasy od XVIII wieku do końca lat trzydziestych XX wieku. Jest to okres, w którym ukształtowało się wiele cech dzisiejszego świata. Książka przedstawia historię jako zbiór problemów i zagadnień wymagających zrozumienia i zasługujących na głębsze zastanowienie. Podobnie jak w poprzednim podręczniku, wszystkie rozdziały zawierają stałe elementy wyróżnione elementami tła lub tekstu. Znajdujące się w podręczniku ilustracje, mapy i diagramy stanowią integralną część treści i informacji zawartych w tekście pisanym i stanowią ich ciekawe rozszerzenie. Na końcu każdego rozdziału znajdują się zadania, których wykonanie pozwoli zarówno na sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy faktograficznej, jak i związków przyczynowo-skutkowych.
35,50
niedostępny
Okładka książki Historia GIM 2 Poznajemy Przeszłość zb. zadań SOP
Zeszyt pracy ucznia: * posiada tematy spójne z tematami w podręczniku, planie dydaktycznym i rozkładzie materiału * spełnia jednocześnie funkcję zeszytu przedmiotowego, wykorzystując miejsce na Zapis z lekcji * wpływa na podniesienie efektywności kształcenia historycznego.
6,90
niedostępny
Okładka książki Historia GIM 1 Poznajemy przeszłość ćw.  SOP
Zeszyt pracy ucznia: * posiada tematy spójne z tematami w podręczniku, planie dydaktycznym i rozkładzie materiału * spełnia jednocześnie funkcję zeszytu przedmiotowego, wykorzystując miejsce na Zapis z lekcji * wpływa na podniesienie efektywności kształcenia geograficznego.
6,90
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka