SQL

Okładka książki Uzależnienie młodzieży od internetu jako problem wychowawczy i moralny
Rozwój i specyfika internetu Uwarunkowania uzależnienia od internetu Badania własne dotyczące uzależnienia młodzieży od internetu Formy uzależnienia młodzieży od internetu Oddziaływanie podmiotów wychowawczych
32% rabatu
34,62
50,95 zł
niedostępny
Okładka książki Prodesse ausis Warmińscy księża profesorowie
Prodesse ausis Warmińscy księża profesorowie
Autor: praca zbiorowa
Wydawca: SQL
wysyłka: niedostępny
Tytuł publikacji Prodesse ausis - tym, którzy odważyli się pomagać, łączy dwa wymiary odwagi: bycia mądrym i bycia pomocnym. Wyraża uznanie dla służby dobru, wierności prawdzie i miłości do drugiego człowieka. Niniejszy zbiór artykułów biog
32% rabatu
19,03
28,00 zł
niedostępny
Okładka książki Etyczny wymiar wychowania
Etyczny wymiar wychowania
Autor: Guzowski Jan
Wydawca: SQL
wysyłka: niedostępny
Wartość Moralna Wkład psychologii w proces wychowawczy Osoba wychowawcy Specyficzna funkcja katechety Postawa wychowawcy w procesie wychowawczym
32% rabatu
21,74
32,00 zł
niedostępny
Opakowanie Gelasius I Gelazy I
Gelasius I Gelazy I
Wydawca: SQL
wysyłka: niedostępny
Zamieszczony w pracy nietypowy ze względu na swoją budowę komentarz do tekstu Gelazego od strony merytorycznej i metodologicznej składa się z dwóch części. Część pierwsza została poświęcona tematyce święta luperkaliów w przekazach autorów p
32% rabatu
19,18
28,20 zł
niedostępny
Okładka książki Budownictwo sakralne diecezji warmińskiej w latach 1821-1945
Ks. Marek Jodkowski - absolwent Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie oraz Wyższego Seminarium Duchownego "Hosianum" w Olsztynie. Zajmuje się historią kultury materialnej, historią Warmii w XIX i XX wieku, kampa
35% rabatu
44,81
69,00 zł
niedostępny
Opakowanie Odnowa parafii i duszpasterstwa
Odnowa parafii i duszpasterstwa
Wydawca: SQL
wysyłka: niedostępny
Niniejsze opracowanie miało w swoim zamierzeniu stanowić przyczynek w dziele ponownego odkrycia dorobku naukowego i duszpasterskiego ks. F. Blachnickiego, a także stać się próbą akomodacji jego myśli do obecnej rzeczywistości duszpasterskie
39% rabatu
25,56
42,00 zł
niedostępny
Okładka książki Parafia Gniew w XVI-XVIII w.
Parafia Gniew w XVI-XVIII w.
Wydawca: SQL
wysyłka: niedostępny
Prezentowana praca obejmuje dzieje parafii Gniew w okresie nowożytnym. Czytelnik, interesujący się przeszłością Ziemi Gniewskiej, miał już okazję zapoznać się z "Dziejami parafii Gniew od XIII wieku do 1939 roku", której autorem był ks. kan
32% rabatu
27,76
40,85 zł
niedostępny
Okładka książki Święty Paweł o chrzcie
Święty Paweł o chrzcie
Wydawca: SQL
wysyłka: niedostępny
Listy Pawłowe stanowią bardzo cenne świadectwo potwierdzające, jak ogromną rolę w Kościele pierwotnym odgrywał chrzest.
39% rabatu
21,17
34,80 zł
niedostępny
Okładka książki Homo amatus et amans
Homo amatus et amans
Wydawca: SQL
wysyłka: niedostępny
Zamierzeniem obecnego opracowania jest próba uzyskania odpowiedzi na pytanie nie tyle o całą teologię, jaka jest śpiewana w Polsce, lecz przede wszystkim o teologię człowieka i jej ewolucję w tradycji śpiewanej, a więc o teologię z punktu w
45% rabatu
24,06
43,75 zł
niedostępny
Okładka książki Współczesne modele pastoralnej działalności Kościoła
Niniejsza książka stanowi próbę prezentacji modeli duszpasterskiego działania Kościoła, których obecność widoczna jest w posoborowej refleksji teologów pastoralistów nie tylko hiszpańskojęzycznych. Na podstawie wniosków wypływających z anal
39% rabatu
30,73
50,50 zł
niedostępny
Okładka książki Heroldowie Słowa Bożego
Heroldowie Słowa Bożego
Wydawca: SQL
wysyłka: niedostępny
Profetyzm na starożytnym Bliskim Wschodzie Prorocy w okresie dominacji asyryjskiej (VIII wiek przed Chr.) Prorocy w cieniu Babilonii (VII wiek przed Chr.) Prorocy niewoli babilońskiej (586-538 roku przed Chr.) Prorocy w czasach dominacji pe
36% rabatu
26,00
40,45 zł
niedostępny
Okładka książki Alienacja majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce
Przeobrażenia gospodarczo-społeczne Europy końca XX wieku oraz transformacja ustrojowa Polski po 1989 roku sprawiły, że Kościół katolicki w Polsce, w coraz szerszym wymiarze stał się stroną czynności prawnych a jego udział w obrocie gospoda
39% rabatu
24,92
40,95 zł
niedostępny
Okładka książki Antropologia a nacjonalizm w myśli Johanna Gottlieba Fichtego
Założenia idei antropologicznych Fichtego Fichtego antropologia transcendentalna Fichtego idea prymatu Niemiec
39% rabatu
21,73
35,70 zł
niedostępny
Okładka książki Idea Antychrysta w kulturze współczesnej
Celem pracy o Antychryście, jest ukazanie tego pojęcia w historycznych transformacjach oraz jego funkcjonowanie w kulturze współczesnej. Jest to kultura wyjątkowa, czego świadectwo daje Vaclav Havel gdy twierdzi: "Żyjemy (...) w pierwszej c
32% rabatu
33,53
49,35 zł
niedostępny
Opakowanie Logos i Praxis
Logos i Praxis
Wydawca: SQL
wysyłka: niedostępny
Pytanie o skuteczność ludzkiej aktywności duchowej przynajmniej od czasów Oświecenia z coraz większą intensywnością pojawia się w pejzażu kultury europejskiej. Aktualnie stanowi wręcz swoisty papierek lakmusowy dla sprawdzania sensowności w
39% rabatu
32,57
53,55 zł
niedostępny
Okładka książki Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana
Dynamiczny rozwój studiów biblijnych na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci zaowocował licznymi badaniami o profilu historycznym, literackim czy teologicznym. Ich przedmiotem stały się nie tylko księgi Pisma Świętego, ale także tworzące ich
39% rabatu
23,64
38,85 zł
niedostępny
Okładka książki Sakramentologia pastoralna
Sakramentologia pastoralna
Wydawca: SQL
wysyłka: niedostępny
Prezentowana praca usiłuje zwrócić uwagę na podstawowe zagadnienia w realizowaniu się Kościoła w świecie. Treść pracy nie wnosi niczego nowego, ma charakter zebrania materiału i przypomnienia rzeczy już znanych. Dla czytelnika będzie to sch
39% rabatu
21,73
35,70 zł
niedostępny
Okładka książki Teologia historiozbawcza w dogmatyce polskiej XX wieku
Temat "Teologia historiozbawcza w dogmatyce polskiej XX wieku" wyłonił się z badań nad specyfiką dogmatyki katolickiej uprawianej przez teologów polskim w ubiegłym stuleciu. Jest częścią szerokiego obszaru, obejmującego kilka nurtów i metod
39% rabatu
28,75
47,25 zł
niedostępny
Okładka książki Obraz świata, bóstwa i człowieka w kulturze starożytnej Mezopotamii oraz Egiptu
Wprowadzenie Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była bezładem oraz pustkowiem i ciemność była nad powierzchnią otchłani wodnej. A Duch Boży unosił się nad powierznią wody (Rdz 1,1-2)
39% rabatu
17,03
28,00 zł
niedostępny
Okładka książki Katechizacja w diecezji i archidiecezji warmińskiej w latach 1945-2005
Praca ks. Adama Bielinowicza stanowi udokumentowaną monografię katechezy w ważnej polskiej (archi)diecezji. Doktorant w swojej dysertacji aktualnie odniósł się do tych wszystkich elementów, jakie podjęciu organizacji katechezy przypisują ob
39% rabatu
26,65
43,79 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
2
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj