UMCS

nowość
Okładka książki Rozumne społeczeństwo? Wokół José Ortegi y Gasseta i zachodniej cywilizacji. Cz. III
José Ortega y Gasset nie był wrogiem demokracji jako ustroju politycznego, ale był krytykiem pewnych zjawisk społecznych z demokracją związanych. Podstawowe założenie monografii stanowi przekonanie, że uzasadniona krytyka może w większym st
25% rabatu
31,59
42,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Mechanizm kontrolny Europejskiej Konwencji Praw...
Autor przedstawił uwarunkowania efektywności systemu kontrolnego Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i przeprowadził badania teoretyczne i empiryczne w tej dziedzinie. Rezultaty badań zawarte w monografii mają istotne znaczenie zarówno dl
14% rabatu
37,72
44,10 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Przekład. Język. Kultura T.6
Profesor Roman Lewicki to postać rozpoznawalna w kraju i za granicą, wybitna osobowość naukowa, ceniony dydaktyk i wychowawca kolejnych pokoleń kadry rusycystycznej. To autor prawie 200 publikacji z zakresu lingwistyki przekładu i językozna
28% rabatu
31,83
44,10 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Parergon jako metafora współczesnego świata
Monografia dotyczy metafory, przestrzeni dzieła, nexusu aktu twórczego, parergonu i ergonu, ale właściwie ludzkiej potrzeby całościowego oglądu świata i umiejscowienia siebie w świecie. Jest książką estetyczną, metafizyczną i etyczną. Jest
14% rabatu
37,72
44,10 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Województwo bełskie (1462-1772). Społeczeństwo, polityka, gospodarka, kultura
Monografia województwa bełskiego, jakkolwiek nie obejmuje chronologicznie całości jego dziejów ani wszystkich aspektów, to jednak przynosi artykuły, które dopełniają naszą wiedzę w tym zakresie. Należy podkreślić, że wszystkie zamieszczone
14% rabatu
39,52
46,20 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Polityka pieniężna i finansowanie zrównoważonego rozwoju - rola obligacji korporacyjnych
Problematyka opracowania trafnie wypełnia lukę publikacyjną na rynku wydawniczym, bowiem w sposób kompleksowy pokazuje zagadnienia i związki polityki pieniężnej oraz zrównoważonego rozwoju. To, co wyróżnia monografię na tle zbliżonych oprac
14% rabatu
32,34
37,80 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Dziedzictwo europejskie i przyszłość Europy
Pojęcie „dziedzictwo europejskie” weszło do obiegu publicznego dopiero niedawno dzięki instytucjom i dokumentom Unii Europejskiej (UE). Kiedy? Są trzy konkurujące ze sobą daty. W 2002 roku Komisja Europejska ustanowiła Nagrodę Dziedzictwa
25% rabatu
23,70
31,50 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Trójkąt ukraiński
Trójkąt ukraiński
Wydawca: UMCS
wysyłka: 48h
Bohdan Osadczuk) Beauvois odkrywa całe połacie nieznanych faktów i problemów, pomaga w istotny sposób sprawie przywracania pamięci historycznej Polakom, Ukraińcom i Rosjanom. Czyni to naprawdę sine ira et studio w imię maksymalnej rzetelnoś
29% rabatu
73,52
102,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Nauka w epoce postprawdy. Warsztat naukowy historyka w kontekście prób reinterpretacji postaci Romua
Celem nowej koncepcji prawdy nie jest dostarczanie wiedzy, lecz sformatowanie odbiorcy, który z czasem ma z jednej strony otrzymać wyselekcjonowane matryce myślowe, ale z drugiej ma zostać impregnowany na odmienne treści przekazów. Powstaje
29% rabatu
25,50
35,70 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Poselstwa do królów rodaków
Tematyka publikacji dotyczy problemów praktycznie dotychczas nieprzebadanych w polskiej historiografii. Są one związane z funkcjonowaniem demokracji bezpośredniej, w jej [] międzysejmowym wymiarze. Poselstwa wysyłane przez szlachtę z różneg
14% rabatu
44,90
52,50 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Insourcing procesów organizacyjnych. Istota, przyczyny i efekty
Outsourcing i insourcing są ważnymi instrumentami restrukturyzacji działalności gospodarczej przedsiębiorstw. O ile problematyka outsourcingu jest dobrze opracowana naukowo i sprawdzona praktycznie, o tyle problematyka insourcingu jest w ni
29% rabatu
30,01
42,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Dyplomacja i polityka. Ros-poi słownik przekładowy
Publikacja „Dyplomacja i polityka. Rosyjsko-polski słownik przekładowy E – K” stanowi naturalną kontynuację części pierwszej słownika wydanego w 2019 roku. Po czterech latach lubelska badaczka przedstawia czytelnikom kolejną część swojej pr
29% rabatu
28,50
39,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Czystsza Produkcja elementem Zielonej Gospodarki
Czystsza Produkcja jest istotnym elementem strategii zrównoważanego rozwoju, której celem jest zrównoważenie potrzeb gospodarczych, społecznych i ekologicznych. W ramach Zielonej Gospodarki Czystsza Produkcja staje się ważnym narzędziem wsp
14% rabatu
55,69
65,10 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Nierówność wynagrodzeń w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce
Recenzowana monografia buduje bardzo dziś potrzebną platformę do dyskusji oraz refleksji [], jest interesującym i wartościowym studium opisowo-analitycznym na temat zagadnień nierówności wynagrodzeń w przedsiębiorstwach produkcyjnych ze zró
28% rabatu
30,33
42,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Nepalczycy w Polsce
Nepalczycy w Polsce
Wydawca: UMCS
wysyłka: 48h
Książka Nepalczycy w Polsce Joanny Bieleckiej-Prus jest pionierskim dziełem, przedstawiającym nierozpoznane dotąd niszowe ścieżki migracyjne i ich kontekst społeczny. Jest to nie tylko monografia wybranej migranckiej społeczności, ale i kom
14% rabatu
35,93
42,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wybrane korelaty poczucia obciążenia pracą funkcjonariuszy policji
Przekazana mi do recenzji wydawniczej monografia jest niewątpliwie interesującym studium badawczym, poświęconym osobowym i społecznym kontekstom pracy funkcjonariuszy polskiej policji. Dotyczy problematyki mało znanej w akademickich środowi
14% rabatu
32,34
37,80 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki IPO jako sposób finansowania spółek innowacyjnych
Monografia wpisuje się w nurt badań poświęconych finansom przedsiębiorstwa, na styku jego relacji z rynkiem kapitałowym. Walorem publikacji jest tematyka – jednoznacznie ukierunkowana na specyfikę przedsiębiorstw innowacyjnych. Zagadnienia
28% rabatu
27,29
37,80 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Model cyklu życia organizacji w zarządzaniu spółdzielnią socjalną
Monografia dotyczy niezwykle istotnej problematyki zwiększających się nierówności dochodowych we współczesnym świecie, zwłaszcza w kontekście wyzwań społeczno-gospodarczych. W czasach narastających nierówności i utrzymujących się obszarów u
29% rabatu
25,50
35,70 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Książka w mediach, media w książce. Rynek - Technologie - Konsumpcja
W ostatnich latach media i technologie cyfrowe znacząco wpłynęły na kształt rynku wydawniczo-księgarskiego, procesy produkcji i dystrybucji książki, jej formę edytorską oraz społeczny obieg i praktyki lekturowe czytelników/konsumentów. Z je
28% rabatu
28,80
39,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wielojęzyczność i lokalne realia w przekładzie afrykańskich literatur portugalskojęzycznych
Książka dr Agnieszki Kruk jest oryginalną, naukowo i poznawczo interesującą oraz merytorycznie wartościową rozprawą poświęconą problematyce przekładu na język polski literatur afrykańskich tworzonych w języku portugalskim. Autorka postawiła
29% rabatu
28,50
39,90 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
104
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj