Wojdylak-Sputowska Zofia

Okładka książki Zarządzanie kosztami egzekucyjnymi w administracji/JBK1410E
Książka zawiera gotowe do wykorzystania wzory pism, postanowień, zażaleń, skarg i wniosków, które zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien sporządzać wierzyciel oraz organ egzekucyjny. Wzory odpowiadają nowemu sposobowi zarządzania kosz
14% rabatu
207,57
241,50 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zarządzanie opłatą przedszkolną / JBK1377E
Artykuł 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17) reguluje kwestie funkcjonowania w obrocie prawnym opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowa
14% rabatu
153,42
178,50 zł
niedostępny
Okładka książki Opłata za odpady komunalne Wzory pism
Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579) zadania wykonywane przez organy właściwe w sprawie opłaty za odbieranie odpadów komunalnych
4% rabatu
191,42
199,50 zł
niedostępny
Okładka książki Postępowanie egzekucyjne w administracji/JBK1370E
Znowelizowana ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji od 2020 r. wzmocniła pozycję wierzyciela należności pieniężnych – wierzyciel niebędący równocześnie organem egzekucyjnym, ale także w sytuacji kiedy przepisy prawa przyznają m
4% rabatu
191,42
199,50 zł
niedostępny
Okładka książki Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Począwszy od 1 stycznia 2019 r., ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. poz. 2247), zmieniły się zasady postępowania w sp
4% rabatu
151,12
157,50 zł
niedostępny
Okładka książki Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.) jako środki egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności niepieniężnych wymienia: grzywnę w celu przymuszenia,
14% rabatu
135,37
157,50 zł
niedostępny
Okładka książki Kodeks postępowania administracyjnego – wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)
Niniejsze opracowanie powstało z uwagi na istotne zmiany w zakresie procedowania przed organami administracji publicznej stosującymi na co dzień postanowienia Kodeksu postępowania administracyjnego, obowiązujące od dnia 1 czerwca 2017 r., a
14% rabatu
144,40
168,00 zł
niedostępny
Okładka książki Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP
W publikacji przedstawiono krok po kroku przebieg czynności audytowych w systemie zamówień publicznych. Podstawę opracowania stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zmi
14% rabatu
162,45
189,00 zł
niedostępny
Okładka książki Audyt wewnętrzny programu „500+” - wzory list kontrolnych oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej
Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi organ właściwy, którym na podstawie art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).jest wójt, burmistrz lub prezyden
4% rabatu
161,20
168,00 zł
niedostępny
Okładka książki Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST
Poradnik zawiera 156 wzorów pism, postanowień, decyzji i zaświadczeń w zakresie postępowania podatkowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Dokumenty mają formę szablonów, pozwalających przyjąć określoną koncepcję rozstrzygnięcia indyw
14% rabatu
153,42
178,50 zł
niedostępny
Okładka książki Opłata reklamowa. Wzory uchwał, postanowień i decyzji z komentarzem (z suplementem elektronicznym)
Od 11 września 2015 r. nowa opłata lokalna – opłata reklamowa Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zmienioną przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmo
24% rabatu
118,94
157,50 zł
niedostępny
Okładka książki Czystość i porządek w gminie. 114 wzorów uchwał, postanowień, decyzji i protokołów z objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)
Poradnik zawiera wzory uchwał, postanowień, decyzji, zarządzeń, pism i protokołów niezbędnych w pracy pracowników urzędów samorządu terytorialnego zajmujących się problematyką utrzymania czystości i porządku w gminach oraz w związkach międz
14% rabatu
144,40
168,00 zł
niedostępny
Okładka książki Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem należności pieniężnych - wzory pism, postanowi
Publikacja prezentuje zbiór różnych, gotowych do wykorzystania wzorów pism procesowych: postanowień, zażaleń i instrukcji, które zgodnie ze swoją pozycją powinien sporządzać wierzyciel należności pieniężnych. Opracowanie zawiera także kilk
4% rabatu
151,12
157,50 zł
niedostępny
Okładka książki Pobór i kontrola opłaty śmieciowej 61 wzorów zarządzeń, pism, protokołów i decyzji z objaśnieniam
Gotowy do wdrożenia zbiór wzorów pism i postanowień samorządowego organu podatkowego właściwego w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: podpowie, jak przeprowadzić proceduralnie czynności sprawdzające związane z przyjmowa
14% rabatu
99,27
115,50 zł
niedostępny
Okładka książki Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych
GOTOWY WZORZEC INSTRUKCJI, który: pomoże zorganizować Referat Egzekucji Administracyjnej w urzędzie: – zadania i organizacja pracy Referatu Egzekucji Administracyjnej + biurowość – wskazówki dotyczące ogólnych przepisów o postępowaniu e
25% rabatu
110,38
147,00 zł
niedostępny
Okładka książki Instrukcja egzekucyjna dla urzędów miast i gmin wraz z 48 wzorami pism
Instrukcja egzekucji administracyjnej dla urzędu gminy – urzędu miasta. Gotowy wzorzec instrukcji przygotowany z uwzględnieniem szeregu bardzo istotnych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku oraz od 1 stycznia 2014 roku. W ustawie
4% rabatu
141,05
147,00 zł
niedostępny
Okładka książki Audyt systemu utrzymania czystości i porządku w gminach 67 list kontrolnych z suplementem elektronic
Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy, która zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania. W ramach tych zadań, rada gminy uchwala zarówno regula
14% rabatu
162,45
189,00 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj