Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

nowość
Okładka książki Modele w ekonomii
Publikacja prezentuje zastosowanie modeli w różnych dziedzinach szeroko rozumianej ekonomii. Część tekstów ma charakter przeglądowy i dotyczy ewolucji takiego podejścia, na przykład do przedsiębiorstwa międzynarodowego, skutków integracji h
20% rabatu
31,38
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Patriotyzm, poświęcenie, jedność Społeczeństwo 1863 roku w dokumentach powstania
W monografii została ukazana wizja społeczeństwa, pojawiająca się w dokumentach powstania styczniowego, a przede wszystkim wyobrażenia o roli, jaką miało ono odgrywać w trakcie prowadzonej walki. Znalazły się w niej także refleksje o reprez
20% rabatu
31,38
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Przegląd Europejski 4/2020
W numerze poruszone zostały zagadnienia tak różnorodne, jak bezpieczeństwo i strategiczna autonomia kosmiczna dla UE czy kultura polityczna i zachowania wyborcze na Bałkanach. Teoretyczna część tego zeszytu zaczyna się od rozważań dotyczący
8% rabatu
23,11
25,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Transfer w myśli społecznej
Książka dotyczy transferu kulturowego i transferu między kulturami badanych z perspektywy nauk społecznych i humanistycznych. Wykorzystując nowatorskie podejście unidyscyplinarne, autor podejmuje próbę analizy i stworzenia ram teoretycznych
20% rabatu
23,33
29,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Samobójstwo w kulturze dzisiejszej
Autorka tej książki podjęła próbę znalezienia odpowiedniego języka do rozmowy o ludzkiej autodestrukcji. Prezentowane studium porównawcze, zestawiające autentyczne zapisy pozostawiane przez samobójców z ich kulturowymi przedstawieniami, umo
20% rabatu
34,59
43,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kompetencje XXI wieku certyfikacja biegłości językowej
Certyfikowanie kompetencji językowych w sposób trafny i rzetelny jest wyzwaniem od strony zarówno merytorycznej, jak i organizacyjnej, z którym mierzą się jednostki i instytucje przeprowadzające takie egzaminy. Międzynarodowa konferencja „K
20% rabatu
31,38
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Modernizmy Europy Środkowo-Wschodniej Coraz szersze marginesy
Zebrane w tomie artykuły ukazują z rozmaitych perspektyw doświadczenie nowoczesności zapisane w kulturze i literaturze Europy Środkowo-Wschodniej. Autorzy prezentują kształtowanie się modernistycznej „wspólnoty pytań” w naszym regionie, pod
20% rabatu
31,38
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Grunt i horyzont.
Autorka buduje interpretacje wybranych dzieł architektury i sztuki wokół pojęć zapożyczonych z nurtów fenomenologii (Hans-Georg Gadamer, Maurice Merleau-Ponty, Hermann Schmitz), psychologii postaci (Rudolf Arnheim, Juliusz Żórawski) oraz ws
20% rabatu
32,98
41,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Budowle obronne w Górnej Nubii na podstawie badań archeologicznych i etnologicznych
Od prostych wież mieszkalnych, które służyły jednej rodzinie czy niewielkiej grupie, do dużych założeń obronnych z bastionami i bastejami, strzegących granic imperiów i szlaków handlowych. Od nieinwazyjnych metod badawczych, jak fotografia,
20% rabatu
33,79
42,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Okruchy starożytności.
Monety antyczne (tj. greckie, celtyckie i rzymskie, wyemitowane do początku VI w. po Chr.) stanowią niewielką część datowanych na średniowiecze i epokę nowożytną skarbów i innych zespołów zabytków znajdowanych w Europie Środkowej, Wschodnie
20% rabatu
79,65
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Księga Pamięci poświęcona studentom Uniwersytetu Warszawskiego poległym i zmarłym w czasie walk o ni
Książka, pionierska na rynku polskim, zawiera biogramy 128 studentów i studentek Uniwersytetu Warszawskiego poległych lub zmarłych w czasie walk o niepodległość i o granice wskrzeszanego państwa polskiego. W ponad 200-letniej historii uczel
20% rabatu
39,42
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Listy Wybór
Wybór najciekawszych listów z lat około 1745–1768, ukazujących różne aspekty osobowości, motywacje Johanna Joachima Winckelmanna (1717–1768), a także obrazujących przemiany świadomości estetycznej XVIII stulecia. Autor Geschichte der Kunst
20% rabatu
24,14
30,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kobiety w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie interdyscyplinarnej
Historię regionu Europy Środkowo-Wschodniej, choć nie dla wszystkich jest to oczywiste, w znacznej mierze tworzyły mądre, zdolne i silne kobiety, zarówno anonimowe, jak i te, których nazwiska są dobrze znane szerokim kręgom. […] Biografie d
20% rabatu
32,98
41,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zakorzenienie dzieci repatriantów z Kazachstanu w polskiej przestrzeni edukacyjnej. Pierwsze kroki
W najbliższym czasie będą przybywały do Polski kolejne grupy repatriantów z Kazachstanu, a wśród nich dzieci i młodzież, zobligowane do realizacji obowiązku szkolnego w polskich instytucjach oświatowych. Aby zapobiec ich wykluczeniu społecz
20% rabatu
28,96
36,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Annie Proulx
Annie Proulx należy do grona najważniejszych współczesnych pisarzy amerykańskich związanych z nurtem literatury regionalnej. Urodziła się w 1935 roku w Norwich w stanie Connecticut. Przed swoim debiutem literackim, na początku lat 80. na ła
20% rabatu
23,33
29,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ewolucja Twórcza moc selekcji
Znakomite wprowadzenie do nauki o ewolucji, ukazujące powiązania między biologią, fizyką, chemią i geologią a humanistyką. Autor przedstawia ewolucję jako proces fizyczny zachodzący w geologicznym wymiarze czasu, omawia działanie darwinowsk
20% rabatu
53,10
66,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Notatki lwowskie 1944-1946
Prezentowany tom zawiera notatki sporządzane we Lwowie przez Ryszarda Gansińca, profesora filologii klasycznej na Uniwersytecie Jana Kazimierza oraz na radzieckim już Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki od lipca 1944 do czerwca 1946 r.,
20% rabatu
36,20
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Mieszczanie i podatki
Zniszczenia dokonane przez wojska – zarówno szwedzkie, jak i własne – na terytorium Rzeczypospolitej w czasie tzw. potopu uchodzą za wyjątkowo dotkliwe w dziejach kraju. Czarna legenda głosi, że rabunki i zniszczenia tego okresu przyczyniły
20% rabatu
31,38
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kryminologia zła Dożywotnie więzienie okiem ekspertów
• Czy skazani na karę pozbawienia wolności mają prawo do szczęścia? • Jak jest ono rozumiane przez więźnia i wykonawców kary pozbawienia wolności? • Co więzienie ma do zaproponowania więźniom dożywotnim, aby osiągnąć resocjalizacyjny cel ka
20% rabatu
21,72
27,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Szczerość. O wyłanianiu się nowoczesnego porządku komunikacyjnego
Proces przejścia od rytualnej koncepcji komunikacji do komunikacji opartej na szczerości. Autorka łączy opis przeobrażeń kultury europejskiej z analizą przemian polskiej praktyki epistolograficznej w XVIII i na początku XIX w. Analizując m.
20% rabatu
31,38
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
4
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj