Anna Szelągowska (red.)

Okładka książki Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast w.2
Książka "Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast" pokazuje nieuchronność procesu urbanizacji, dokonującego się poprzez inwestycje, stwarzającego zagrożenia, które wiążą się z dynamicznym rozwojem populacji ludzkiej, miast i zaspokajaniem w
22% rabatu
61,06
78,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Branch banking w Polsce
„Branch banking w Polsce" to efekt kilkuletnich badań autorki nad potrzebą istnienia zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. W skali Polski jest to pierwsze tak rzetelne opr
24% rabatu
71,92
95,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Agencje ratingowe, a rynki akcji i obligacji
Kontrowersje związane z wpływem decyzji agencji ratingowych na zachowanie się cen na rynkach akcji i obligacji nadal budzą wiele emocji, chociaż od momentu głośnej kompromitacji tych instytucji wobec upadku amerykańskiego banku inwestycyjne
24% rabatu
46,94
62,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Współczesna bankowość hipoteczna
Książka ta idealnie wpisuje się we współczesny nurt badań nad finansowaniem rynku nieruchomości, prezentując Czytelnikom spójne kompendium wiedzy o nowej architekturze finansowej bankowości hipotecznej.
24% rabatu
52,23
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce
„Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce" to pionierska monografia przygotowana przez doświadczonych naukowców i praktyka, którzy od lat związani są z rynkiem nieruchomości. Zawarta w monografii wiedza może stanowić przekaz do osób,
31% rabatu
41,19
60,00 zł
niedostępny
Okładka książki Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast
Książka „Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast" pokazuje nieuchronność procesu urbanizacji, dokonującego się poprzez inwestycje, stwarzającego zagrożenia, które wiążą się z dynamicznym rozwojem populacji ludzkiej, miast i zaspokajaniem w
24% rabatu
41,64
55,00 zł
niedostępny
Okładka książki New Paradigm of the Social Housing Finance
Social housing plays a crucial role in the development of housing market as well as housing exclusion. Contemporary, it is not only financed by the state, but also includes new forms of publicly supported and non-market housing, such as coo
45% rabatu
16,50
30,00 zł
niedostępny
Okładka książki Współczesna bankowość centralna
,,Współ­cze­sna ban­ko­wość cen­tral­na"" to szó­ste, uni­ka­to­we opra­co­wa­nie z se­rii PLATINIUM, któ­re uka­za­ło się na­kła­dem wy­daw­nic­twa Ce­De­Wu. Wy­jąt­ko­wość te­go dzie­ła wy­ni­ka z bar­dzo ob­szer­ne­go i in­te­re­su­ją­ce
24% rabatu
49,20
65,00 zł
niedostępny
Okładka książki Współczesna bankowość spółdzielcza
,,Współ­cze­sna ban­ko­wość spół­dziel­cza"" to pią­ta z se­rii ,,Współ­cze­snej ban­ko­wo­ści"", nie­zwy­kle cen­na pu­bli­ka­cja na pol­skim ryn­ku wy­daw­ni­czym. Jej wa­lo­rem jest nie tyl­ko po­łą­cze­nie teo­rii z prak­ty­ką ban­ko­wą
24% rabatu
52,23
69,00 zł
niedostępny
Okładka książki Współczesna bankowość korporacyjna
,,Współ­cze­sna ban­ko­wość kor­po­ra­cyj­na"" to ko­lej­ne, dłu­go ocze­ki­wa­ne na pol­skim ryn­ku wy­daw­ni­czym opra­co­wa­nie po­świę­co­ne w ca­ło­ści dy­na­micz­nym pro­ce­som zmian za­cho­dzą­cych na kra­jo­wym i świa­to­wym ryn­ku
24% rabatu
42,38
56,00 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj