CeDeWu

Okładka książki Transfer technologii.
Transfer technologii.
Wydawca: CeDeWu
wysyłka: 48h
Praktyczne zastosowanie technologii i wiedzy to nieodłączny element uzyskiwania konkurencyjnej przewagi. Coraz większe wymagania klientów, silnie i dynamicznie rozwijająca się konkurencja oraz coraz krótsze cykle życia produktów - wymuszają
31% rabatu
38,20
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Konteneryzacja w transporcie morskim
Publikacja prezentuje szerokie ujęcie wyzwań współczesnego transportu kontenerowego jako jednego z najistotniejszych czynników stymulujących rozwój światowego handlu. Przedmiotem analizy jest również aktualny sposób funkcjonowania skontener
31% rabatu
54,87
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Okazje w zarządzaniu innowacjami w firmach...
Monografia w kompleksowy sposób prezentuje zintegrowane i dynamiczne podejście oparte na okazjach do rozwoju innowacyjności firm sektora MŚP. Obejmuje ono 10-etapowy proces eksploracji i eksploatacji okazji przebiegający w określonych warun
31% rabatu
59,03
85,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Reaktywność sensoryczna i teoria umysłu
Celem podjętych w książce analiz jest scharakteryzowanie wzorców zróżnicowania nasilenia poszczególnych symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) poprzez poziom reaktywności sensorycznej i poziom rozwoju teorii umysłu. Opis tych wzorców
31% rabatu
45,14
65,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Wewnątrzgałęziowa wymiana handlowa Polski z UE
Proces integracji Polski z Unią Europejską oznacza wzrost jej zaangażowania w międzynarodowy podział pracy, a także pogłębienie się procesu specjalizacji produkcji, co nie pozostaje bez znaczenia dla charakteru wymiany handlowej. Jedną z na
31% rabatu
45,14
65,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prospects and Challenges to the Development of...
The monograph presents the results of research conducted in Poland and Greece. The originality of the monograph is also evidenced by its interdisciplinarity - it combines issues related to the enterprise sector and financial institutions, i
31% rabatu
62,50
90,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów...
Upadek żelaznej kurtyny na początku lat 90. XX wieku pozwalał żywić nadzieję, że społeczność międzynarodowa uwolniła się od groźby wybuchu poważnego konfliktu zbrojnego. Niestety, aktualnie trwająca rekonfiguracja ładu międzynarodowego, odr
28% rabatu
57,96
80,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Narzędzia rachunkowości zarządczej...
Sprawozdawczość zintegrowana dynamicznie się rozwija, co stwarza zapotrzebowanie na odpowiednie narzędzia, z których mogliby skorzystać sporządzający sprawozdania. W strukturze ramowej sprawozdawczości zintegrowanej IIRC nie zaproponowano ż
31% rabatu
34,72
50,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Wszystko ma markę - ODNAJDŹ SWOJĄ!
Kreowanie wizerunku może stanowić rodzaj wciskania się w za mała kreację, szytą nie na nasz rozmiar, lub dawać poczucie, że to, co mamy na sobie, jest o wiele za duże jak na nasze możliwości lub potrzeby. Jak sprawić, by owa kreacja była ko
31% rabatu
51,39
74,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Determinanty użyteczności raportów finansowych..
Książka prezentuje problematykę użyteczności raportów finansowych w kontekście grup użytkowników informacji finansowej. Podjęto w niej próbę rozpoznania głównych czynników determinujących użyteczność informacji finansowych, prezentowanych w
31% rabatu
38,20
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Determinanty kształtowania instytucjonalnego..
Przedmiotem analizy niniejszej publikacji jest aparat skarbowy zajmujący się poborem podatków do budżetu państwa. W kompleksowy sposób zaprezentowano podstawy teoretyczne kosztu poboru podatków ponoszonych przez organy podatkowe. Dokonano s
20% rabatu
48,27
60,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Agencje ratingowe oraz ratingi kredytowe
Książka stanowi aktualne kompendium wiedzy o agencjach ratingowych. Wśród zaprezentowanych zagadnień: • geneza ich powstania oraz ewolucja modeli biznesowych; • spektrum oferowanych usług i produktów; • struktura rynku usług ratingowych i
31% rabatu
41,67
60,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Podatki bankowe i instrumenty regulacyjne
Budowanie stabilności instytucji finansowych wymaga zdecydowanych działań ze strony decydentów politycznych i organów regulacyjnych. Badanie tych zagadnień, ich opiniowanie oraz przygotowywanie propozycji nowych narzędzi kształtujących stab
31% rabatu
54,87
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Miasto-idea. Nowe podejście do gospodarowania..
Przyszłość naszego świata zarówno w sensie gospodarczym, społecznym, jak również kulturowym i środowiskowym w istotnej mierze zależeć będzie od miast - od kierunków ich rozwoju, sposobu gospodarowania zasobami oraz, co bardzo istotne, od mo
31% rabatu
45,14
65,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Jakość życia - na co masz wpływ
Książka „Jakość życia - na co masz wpływ" to publikacja przygotowana przez 15 naukowców i praktyków zajmujących się różnymi dziedzinami: biogerontologią, ekonomią, fizjoterapią, genetyką, ginekologią, ochroną środowiska, optometrią, psychol
31% rabatu
62,50
90,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Energetyka rozproszona w polityce regionalnej
Polska gospodarka staje przed ogromnym wyzwaniem dotyczącym przyszłości energetyki w Polsce. Obecny system energetyczny jest bardzo nieefektywny, pochłania ogromne środki, które wzorem krajów o wysokiej efektywności energetycznej można było
31% rabatu
45,14
65,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Międzynarodowy system walutowy
Funkcje pieniądza, początkowo pełnione przez kruszce, w szczególności złoto, następnie pieniądz papierowy, dziś przejmowane są przez pieniądz bezgotówkowy, stopniowo wypierający gotówkę. Do pełnienia funkcji pieniądza pretendują również kry
25% rabatu
59,61
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kontrakty budowlane.. Ryzyka, waloryzacja, ubezp.
Kontrakty budowlane są prawnym zapisem wynegocjowanych przez inwestora i zleceniobiorcę warunków dotyczących realizacji określonego projektu inwestycyjnego. Ich skutki w praktyce często odczuwane są przez cały proces budowlany. Bywa, że dłu
31% rabatu
45,84
66,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Alternatywne formy lokowania kapitału dla..
Monografia przedstawia wybrane możliwości inwestycyjne, stanowiące opłacalną alternatywę dla depozytów bankowych. Ich dobór został podyktowany odmienną specyfiką poszczególnych form alokacji kapitału, stopami zwrotu (w latach 2011-2020), a
31% rabatu
34,72
50,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Fundamentalna siła miasta
Miasta to obszary o dużej koncentracji ludności i działalności gospodarczej, spraw społecznych, technicznych, administracyjnych i politycznych, dlatego są interesującym, ale trudnym obszarem do zarządzania. Jednym z aspektów, które rozpatru
31% rabatu
47,23
68,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
74
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj