Borcuch Artur

Okładka książki Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza cyfrowego
Wśród wielu wyzwań, które stają się udziałem ekonomii na szczególna uwagę zasługuje wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na gospodarkę (a w szczególności system finansowy) i funkcjonującego w niej człoweika. Wpływ ten w okresie os
25% rabatu
54,19
72,00 zł
niedostępny
Okładka książki Ekonomia designu
Ekonomia designu
Autor: Borcuch Artur
Wydawca: CeDeWu
wysyłka: niedostępny
Wiek XXI będzie wiekiem gospodarki opartej na designie. Design przestał być kojarzony wyłącznie ze wzornictwem, modą czy architekturą. Na szczególną uwagę zasługuje umiejscowienie designu w ekonomii. Odnosząc się do proweniencji terminu eko
29% rabatu
32,11
45,00 zł
niedostępny
Okładka książki Rozwój rynku płatności mobilnych w Polsce
We współczesnym zdigitalizowanym świecie mobilność staje się coraz ważniejszym elementem codziennego funkcjonowania człowieka. Smartfony stały się wszechobecne, a konsumenci coraz chętniej korzystają z aplikacji mobilnych, które pomagają im
29% rabatu
56,37
79,00 zł
niedostępny
Okładka książki Ekonomia designu
Ekonomia designu
Autor: Borcuch Artur
Wydawca: CeDeWu
wysyłka: niedostępny
Wiek XXI będzie wiekiem gospodarki opartej na designie. Design przestał być kojarzony wyłącznie ze wzornictwem, modą czy architekturą. Na szczególną uwagę zasługuje umiejscowienie designu w ekonomii. Odnosząc się do proweniencji terminu eko
29% rabatu
24,98
35,00 zł
niedostępny
Okładka książki Bankowość elektroniczna w Polsce
Bankowość elektroniczna w Polsce
Autor: Borcuch Artur
Wydawca: CeDeWu
wysyłka: niedostępny
Ban­ko­wość elek­tro­nicz­na to z jed­nej stro­ny usłu­gi zwią­za­ne z do­stępem do kon­ta ban­ko­we­go przez In­ter­net, z dru­giej zaś kar­ty płat­ni­cze. W Pol­sce jest ok. 18 mln kont ban­ko­wych, do któ­rych po­sia­dacze ma­ją do­stęp
29% rabatu
29,97
42,00 zł
niedostępny
Okładka książki Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza
Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza
Autor: Borcuch Artur
Wydawca: CeDeWu
wysyłka: niedostępny
Wśród wielu wyzwań, które stają się udziałem ekonomii na szczególna uwagę zasługuje wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na gospodarkę (a w szczególności system finansowy) i funkcjonującego w niej człoweika. Wpływ ten w okresie os
25% rabatu
52,68
70,00 zł
niedostępny
Okładka książki Bankowość elektroniczna w Polsce
Bankowość elektroniczna w Polsce
Autor: Borcuch Artur
Wydawca: CeDeWu
wysyłka: niedostępny
Bankowość elektroniczna to, z jednej strony - usługi związane z dostępem do konta bankowego przez Internet, z drugiej zaś - karty płatnicze. W Polsce jest ponad 14 mln kont bankowych, do których posiadacze mają dostęp za pośrednictwem sieci
26% rabatu
28,75
39,00 zł
niedostępny
Okładka książki Cyfrowe społeczeństwo w elektronicznej gospodarce
Pojawienie się nowych zjawisk świata wirtualnego może mieć poważne konsekwencje w świecie rzeczywistym na płaszczyznach: społecznej, psychicznej, kulturowej, jak też gospodarczej. Dotychczasowe definicje związane z gospodarką wymagają przem
29% rabatu
37,10
52,00 zł
niedostępny
Okładka książki Pieniądz w ekonomi i socjologii
Pieniądz w ekonomi i socjologii
Autor: Borcuch Artur
Wydawca: CeDeWu
wysyłka: niedostępny
Książka opisuje ewolucję pieniądza od kruszcowego do papierowego, od kredytowego do elektronicznego, od przymusowego środka wymiany do dobrowolnie przyjmowanego instrumentu rozliczania społeczności internetowych. Jest to historia zacierania
29% rabatu
30,68
43,00 zł
niedostępny
Okładka książki Społeczności wirtualne a wirtualny obieg pieniądza
Eksponując czynniki wyznaczające sposoby funkcjonowania w wirtualnym świecie, w książce podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: Jakie funkcje pełni informacja w społeczeństwie informacyjnym? Czy nowe formy i procesy społeczne deter
32% rabatu
32,03
47,00 zł
niedostępny
Okładka książki Globalny system pieniężny
Globalny system pieniężny
Autor: Borcuch Artur
Wydawca: CeDeWu
wysyłka: niedostępny
Globalizacja – rynki finansowe – pieniądz – bankowość, to zagadnienia, które współcześnie są ze sobą integralnie połączone. Coraz częściej mówi się o globalnych rynkach finansowych, globalnej bankowości oraz umiędzynarodowionym pieniądzu. W
25% rabatu
38,38
51,00 zł
niedostępny
Okładka książki Pieniądz elektroniczny pieniądz przyszłości
Pieniądz elektroniczny jest innowacją. W przyszłości będzie tak powszechny jak gotówka. Jego upowszechnienie przyczynia się do poprawy efektywności i automatyzacji płatności, a co za tym idzie całego obrotu gospodarczego. Aby pieniądz elekt
29% rabatu
27,06
37,90 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj