Brzozowska Krystyna

Okładka książki Finansowe determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego
Opracowanie wpisuje się w nurt badań nad możliwościami dalszego rozwoju na szczeblu regionalnym i niższym lokalnym. Celem, jaki postawiły sobie Autorki opracowania, było dokonanie wszechstronnej analizy warunków finansowych, które mogą sprz
29% rabatu
42,14
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu....
Celem publikacji ,,Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego"" jest stworzenie całościowego kompendium wiedzy o gospodarce finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego prezentujące wiedzę teoretyczną i praktyczną w no
32% rabatu
45,01
66,00 zł
niedostępny
Okładka książki Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu ter.
Ce­lem pu­bli­ka­cji ,,Go­spo­dar­ka fi­nan­so­wa w jed­nost­kach sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go"" jest stwo­rze­nie ca­ło­ścio­we­go kom­pen­dium wie­dzy o go­spo­dar­ce fi­nan­so­wej w jed­nost­kach sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go pre­
27% rabatu
45,23
62,00 zł
niedostępny
Okładka książki Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie
W pierwszej części Autorka zaprezentowała zagadnienia dotyczące specyfiki inwestycji publicznych i ryzyka z nimi związanego zwracając szczególną uwagę na aspekty zarządzania ryzykiem. Druga część została poświęcona ocenie tendencji rozwoju
30% rabatu
36,51
52,00 zł
niedostępny
Okładka książki Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych
Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych to temat bardzo aktualny chociażby w kontekście budowy autostrad. W książce przedstawiono analizę szczególnych cech projektów infrastruktury gospodarczej oraz czynników o charakterze ekonomicznym,
30% rabatu
34,41
49,00 zł
niedostępny
Okładka książki Partnerstwo publiczno - prywatne
Partnerstwo publiczno - prywatne
Wydawca: CeDeWu
wysyłka: niedostępny
W pracy przedstawiono główne zagadnienia związane z organizowaniem i prowadzeniem przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego, zwracając szczególną uwagę na konieczność ich zabezpieczenia przed wystąpieniem skutków wynikających w rozbież
26% rabatu
36,11
49,00 zł
niedostępny
Okładka książki Business Angels na rynku kapitałowym
Autorka przedstawia motywacje włączania się zamożnych osób prywatnych w finansowanie i prowadzenie bardzo ryzykownych przedsięwzieć innowacyjnych oraz podejmuje próbę wyjaśnienia przyczyn dynamicznego rozwoju instytucji aniołów biznesu w ob
30% rabatu
32,31
46,00 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj