Jochemczyk Wanda

Okładka książki Informatyka LO 1 Podr. w.2019 ZP WSIP
Podejście problemowe wykorzystywane w podręczniku oraz stosowanie metody odwróconej klasy to sprawdzone rozwiązania zgodne z nową podstawą programową. Stwarzają one możliwość zainspirowania uczniów do samodzielnej pracy i rozwijania ich umiejętności. W podręczniku są do wyboru dwa języki programowania: Python i C++. Podręcznik do klasy 1 został podzielony na siedem działów głównych: Wprowadzenie skupiające się na bezpiecznej pracy z komputerem, Arkusz kalkulacyjny, Grafika rastrowa, Edytor tekstu, Algorytmika i programowanie w Pythonie/Algorytmika i programowanie w C++, Nauka przez internet, Interaktywne strony WWW. Struktura lekcji jest uporządkowana i przedstawia się następująco: samodzielna analiza problemu, przedstawienie zagadnień od strony teorii, zastosowanie omówionych zagadnień w rozwiązanych krok po kroku ćwiczeniach, ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania, podsumowanie najważniejszych wiadomości, pytania sprawdzające oraz zadania dodatkowe.
11% rabatu
41,77
46,70 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Informatyka SP 6 Podr. WSiP
Podejście problemowe wykorzystywane w podręczniku to sprawdzone rozwiązanie zgodne z podstawą programową. Podręcznik jest podzielony na 4 rozdziały: Lekcje z aplikacjami, Lekcje w sieci, Lekcje z liczbami, Lekcje z algorytmami. Po każdym rozdziale znajduje się podsumowanie najważniejszych informacji. Publikacja łagodnie wprowadza w świat programowania, jest w pełni dostosowana zarówno do możliwości percepcyjnych ucznia, jak i do potrzeb nauczyciela. Informatyka inspiruje dzieci do samodzielnej pracy i pomaga im zdobyć kompetencje niezbędne w skomputeryzowanym świecie. Dzięki podejściu problemowemu uczniowie krzyżowo ćwiczą umiejętności wymagane w podstawie programowej. W podręczniku nauka programowania jest oparta na języku Scratch – barwnym programie wizualnym dostosowanym do wieku uczniów. To sprawdzone rozwiązanie, które doceniło już wielu nauczycieli. Tematy informatyczne poruszane podczas lekcji łączą się z innymi przedmiotami. Uczeń w klasie szóstej pracuje: z edytorem tekstu (m.in. tworzy krzyżówkę z tabeli); z arkuszem kalkulacyjnym (m.in. sortuje i filtruje dane, kopiuje formuły); z programem prezentacyjnym (tworzy multimedialną prezentację, pracuje w chmurze nad wspólną prezentacją); w sieci (korzysta z Tłumacza Google, Akademii Khana, wyszukuje informacje w internecie); ze Scratchem (m.in. projektuje grę, znajduje największą lub najmniejszą wartość). Autorzy – doświadczeni metodycy – proponują pracę metodą problemową, na co obecna podstawa programowa stawia szczególny nacisk. Struktura lekcji jest uporządkowana i przedstawia się następująco: Na początku każdej z 30 lekcji stawiany jest ciekawy problem. W trakcie lekcji uczeń poznaje sposób jego rozwiązania. Po każdej lekcji znajdują się zadania do samodzielnego wykonania. Lekcje zawierają też listę zdobywanych umiejętności, wskazówki i rady ułatwiające zapamiętanie ważnych zasad, listę pojęć komputerowych do tworzonego przez uczniów słownika.
7% rabatu
9,53
10,20 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Informatyka. Podręcznik. Klasa 8
Szkoła podstawowa
Podejście problemowe wykorzystywane w podręczniku to sprawdzone rozwiązanie zgodne z podstawą programową. Dzięki podejściu problemowemu uczniowie krzyżowo ćwiczą wymagane umiejętności. Podręcznik uczy programowania w Pythonie, tworzenia dokumentów HTML, analizowania dużych zestawów danych, przetwarzania rozproszonego, przeprowadzania symulacji procesu o losowym przebiegu, korzystania z funkcji losowych w arkuszu kalkulacyjnym, czym są fraktale, zachęca do nauki i rozwijania zainteresowań w sieci oraz pokazuje jak korzystać z nowych technologii.
10% rabatu
11,58
12,80 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Informatyka. Podręcznik. Klasa 5
Szkoła podstawowa
Podejście problemowe wykorzystywane w podręczniku to sprawdzone rozwiązanie zgodne z podstawą programową. Dzięki podejściu problemowemu uczniowie krzyżowo ćwiczą wymagane umiejętności. W podręczniku nauka programowania jest oparta na języku Scratch – barwnym programie wizualnym dostosowanym do wieku uczniów – to sprawdzone rozwiązanie!Uczeń w klasie piątej nauczy się pracować:z arkuszem kalkulacyjnym (m.in. analizuje dane i tworzy wykresy liniowe);z programem prezentacyjnym (tworzy prezentację, wstawia animację do niej);w sieci (zakłada konto pocztowe, korzysta z forów dyskusyjnych, czatów, komunikatorów);z edytorem dźwięku i edytorem wideo;wyszukiwać informacje w internecie;programować w Scratchu (m.in. projektuje grę).Struktura lekcji jest uporządkowana i przedstawia się następująco:Na początku każdej z 30 lekcji stawiany jest ciekawy problem.W trakcie lekcji pokazywany jest sposób jego rozwiązania.Po każdej lekcji zadania do samodzielnego wykonania.Tematy informatyczne łączą się z innymi przedmiotami.Lekcje zawierają listę zdobywanych umiejętności, wskazówki i rady ułatwiające zapamiętanie ważnych zasad, listę pojęć komputerowych do tworzonego przez uczniów słownika, zadania.Rozdziały w podręczniku :Lekcje z obrazkami,Lekcje w sieci,Lekcje z multimediami,Lekcje ze Scratchem,Lekcje z globusem.Po każdym rozdziale jest podsumowanie najważniejszych informacji. Podręcznik łagodnie wprowadza w świat programowania, jest przyjazny w pracy zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela
8% rabatu
10,91
11,80 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Informatyka. Podręcznik. Klasa 4
Szkoła podstawowa
Uczeń w klasie czwartej nauczy się pracować: z edytorem tekstu (m.in. zredaguje tekst, połączy tekst z grafiką, narysuje, zilustruje i sformatuje tabelę); edytorem grafiki (m.in. narysuje, połączy tekst z grafiką, stworzy własną ikonę); arkuszem kalkulacyjnym (m.in. przeanalizuje dane i narysuje wykresy); programem prezentacyjnym (przygotuje prezentację, wstawi do niej dźwięk); z internetem (wyszuka potrzebne informacje); w Scratchu (m.in. zbuduje projekt z dźwiękiem). Autorzy – doświadczeni metodycy – proponują w podręczniku pracę metodą problemową, na co obecna podstawa programowa stawia szczególny nacisk.
7% rabatu
10,75
11,50 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Informatyka. Podręcznik. Klasa 7
Szkoła podstawowa
Podręcznik kontynuuje naukę programowania w wizualnym środowisku Scratch oraz rozpoczyna naukę w językach HTML i Python, wprowadza w zagadnienia algorytmiczne, uczy projektowania i realizowania rozbudowanych prezentacji, tworzenia projektów multimedialnych w edytorze grafiki, rozwija umiejętności edycji tekstu i grafiki, pokazuje sposoby pracy nad wspólnymi dokumentami tekstowymi i graficznymi w internetowej chmurze, zachęca do nauki i rozwijania zainteresowań w sieci oraz pokazuje, jak korzystać z nowych technologii. Uczeń w klasie siódmej dowie się: na czym polega praca w chmurze; czy można wierzyć informacjom zaczerpniętym z internetu; czego nie można publikować w internecie; co to jest funkcja, liczba doskonała, rekurencja, algorytm; jakiego języka programowania warto się uczyć; jak oblicza się kolejne liczby Fibonacciego; jak ilustrować i formatować teksty; jak pracować z wielostronicowymi dokumentami; jak łączyć różne elementy w jeden obraz, jak przygotować film wideo z różnymi efektami. Struktura lekcji jest uporządkowana i przedstawia się następująco: Na początku każdej z 30 lekcji stawiany jest ciekawy problem. W trakcie lekcji uczeń poznaje sposób jego rozwiązania. Po każdej lekcji samodzielnie rozwiązuje zadania. Tematy zajęć komputerowych łączą się z innymi przedmiotami.
10% rabatu
11,58
12,80 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Informatyka  SP KL 6. Podręcznik. Lekcje z komputerem 2017
Podręcznik do zajęć komputerowych dla uczniów klasy 6 szkoły podstawowej należy do znanego i lubianego cyklu Lekcje z komputerem. Ciekawie i przystępnie uczy, jak pracować z komputerem. Uczniowie na lekcjach: pracują z edytorem grafiki, m.in. prezentują graficznie informacje, sporządzają infografikę; wykorzystują arkusz kalkulacyjny, m.in. kopiują proste formuły, wprowadzają serie danych; tworzą wideo z prezentacji w programie prezentacyjnym; szukają informacji w Internecie – zwiedzają komputerowe planetaria, czytają literaturę, rozwiązują zadania matematyczne w Akademii Khana; umieszczają w chmurze dokumenty, korzystają z dokumentów Google; programują w Scratchu i Logo. Autorzy podręcznika – doświadczeni metodycy i współtwórcy podstawy programowej – proponują w nim pracę metodą problemową. Każda z 30 lekcji zaczyna się postawieniem ciekawego problemu. W trakcie lekcji pokazywany jest sposób jego rozwiązania. Po każdej lekcji zamieszczono zadania do samodzielnego wykonania przez ucznia. Tematy zajęć komputerowych łączą się z innymi przedmiotami. Lekcje zawierają listę zdobywanych umiejętności, wskazówki i rady ułatwiające zapamiętanie ważnych zasad, listę pojęć komputerowych do tworzonego przez uczniów słownika, zagadki z rozwiązaniami i zadania. Na końcu podręcznika zamieszczono słownik pojęć komputerowych.
10% rabatu
9,23
10,20 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Informatyka SP 5 Lekcje z komputerem w.2016 WSIP
Podręcznik Lekcje z komputerem dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej należy do znanego i lubianego cyklu pod tym samym tytułem. Ciekawie i przystępnie zostały tu pokazane sposoby pracy i zabawy z komputerem. Uczniowie poznają metody pracy: z edytorem tekstu (m.in. redagują, łączą tekst z grafiką); edytorem grafiki (m.in. kadrują i korygują zdjęcia); arkuszem kalkulacyjnym (m.in. analizują i tworzą wykresy); programem prezentacyjnym (tworzą film ze zdjęć); szukają informacji w internecie (wirtualnie podróżują, zwiedzają miasta); programują w Sctratchu i Logo. Autorzy podręcznika – doświadczeni metodycy i współtwórcy podstawy programowej – proponują pracę metodą problemową. Na początku każdej z 30 lekcji jest stawiany ciekawy problem. W trakcie lekcji zostaje pokazany sposób jego rozwiązania. Po każdej lekcji znajdują się zadania do samodzielnego wykonania. Tematy zajęć komputerowych łączą się z innymi przedmiotami. Lekcje zawierają listę zdobywanych umiejętności, wskazówki i rady ułatwiające zapamiętanie ważnych zasad, listę pojęć komputerowych do tworzonego przez uczniów słownika, listę zagadnień do całorocznego projektu Blaski i cienie internetu, zagadki z rozwiązaniami i zadania. Podręcznik został przystosowany do wymagań MEN obowiązujących w szkołach od września 2015 roku.
9% rabatu
9,33
10,20 zł
niedostępny
nowość
Okładka książki Informatyka GIM Lekcje z komputerem WSIP
Nowy podręcznik do nauki informatyki w gimnazjum zawiera siedem działów głównych: 1. Lekcje z komputerem - wprowadzenie, 2. Lekcje programowania w Scratchu, 3. Lekcje w edytorze, 4. Lekcje w chmurze, 5. Lekcje z multimediami, 6. Lekcje z liczbami i zbiorami danych, 7. Lekcje z modelami, podzielonych na poszczególne lekcje. Każda lekcja rozpoczyna się od postawienia ciekawego problemu, który stymuluje uczniów do aktywności i wykonywania ćwiczeń przy komputerze.Podręcznik uczy programowania w wizualnym środowisku Scratcha, wprowadza w zagadnienia algorytmiczne, uczy projektowania i realizowania rozbudowanych prezentacji, tworzenia projektów multimedialnych w edytorze grafiki, podstaw języka HTML i budowania własnej witryny WWW, rozwija umiejętności edycji tekstu i grafiki oraz rozwiązywania zadań rachunkowych w arkuszu kalkulacyjnym, pokazuje sposoby pracy nad wspólnymi dokumentami tekstowymi i graficznymi w internetowej chmurze, zachęca do nauki i rozwijania zainteresowań w sieci oraz pokazuje, jak korzystać z nowych technologii.Podręcznik przedstawia praktyczne wykorzystanie wiedzy informatycznej i umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną. Pokazuje użyteczność informatyki w życiu ucznia i szkoły oraz jak wiedza i umiejętności zdobyte na lekcjach informatyki łączą się z innymi przedmiotami szkolnymi. Sposób, w jaki wprowadza zagadnienia, stymuluje zainteresowanych i uzdolnionych uczniów do rozwijania talentów informatycznych i samokształcenia.Podręcznik został przygotowany zgodnie z nowymi wymaganiami MEN obowiązującymi w gimnazjum od września 2015 r.Ten papierowy podręcznik ma także swój odpowiednik w wersji elektronicznej.   
13,60
niedostępny
Okładka książki J.polski SP Czarowanie słowem 6 podr w.2014 WSIP
W podręczniku uczeń znajdzie różnorodne, starannie dobrane utwory, głównie polskiej współczesnej literatury młodzieżowej, ale także przykłady klasyki światowej. Ich tematyka dotyczy spraw istotnych dla nastolatków. Przykłady literackie zostały tak dobrane, aby zachęcić uczniów do refleksji i rozmowy oraz aby zapewnić im pozytywne wsparcie dzięki poznawaniu fikcyjnych i realnych bohaterów. W podręczniku znalazły się także propozycje interpretacji różnych tekstów kultury.Do każdej lekcji zaproponowano polecenia, które pobudzają aktywność uczniów i zachęcają ich do kreatywnego myślenia. Wskazówki na temat redagowania tekstów pomagają opanować umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych. Kwestie gramatyczne przybliża uczniom Myślnik, a w zagadnienia ortografii i interpunkcji wprowadza Kropka. Obie sympatyczne postacie są znane z poprzednich klas.Każdy rozdział podręcznika zamyka Kropka nad i - test, który sprawdza poziom wiedzy ucznia oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem i pomaga w systematycznych przygotowaniach do sprawdzianu szóstoklasisty. W tej części znajdują się także propozycje indywidualnych oraz zespołowych prac projektowych.Na końcu podręcznika zamieszczono wykaz ważnych terminów literackich, kulturowych i językowych.
13% rabatu
34,37
39,30 zł
niedostępny
Okładka książki Informat SP 6 Lekcje z komp w.2014 NPP WSIP
Interdyscyplinarny podręcznik podzielony na 30 lekcji z komputerem. Tematy zajęć komputerowych są powiązane z innymi przedmiotami.Podczas lekcji z komputerem w klasie 6. uczniowie będą tworzyć filmy, infografiki i glog, będą też uczyć się angielskich słówek, rozwiązywać zadania matematyczne, pracować w chmurze, zwiedzać komputerowe planetaria. Dowiedzą się, jak założyć i prowadzić blog, w jaki sposób wyznaczać datę i obliczać czas. Udoskonalą umiejętność programowania w językach Logo i Scratch. Poznają ciekawe zagadki wraz z rozwiązaniami.Na końcu każdej lekcji znajdują się zadania ułożone według stopnia trudności, do rozwiązywania indywidualnie lub w grupach, a na końcu podręcznika - słownik pojęć komputerowych poznanych przez uczniów w trakcie nauki w szkole podstawowej.Cennym uzupełnieniem podręcznika są elektroniczne materiały umieszczone na platformie edukacyjnej wsipnet.pl. Zawierają one materiały pomocnicze do ćwiczeń i zdań w podręczniku: ilustracje, przykłady, wskazówki, opisy nowo poznanych programów komputerowych, prezentacje multimedialne, quizy, pokazy w Logomocji i projekty w Scratchu oraz wiele ciekawych zadań dodatkowych.
13% rabatu
29,03
33,20 zł
niedostępny
Okładka książki Informat SP 5 Lekcje z komp w.2013 NPP WSIP
Podręcznik do zajęć komputerowych dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej należy do znanego i lubianego cyklu LEKCJE Z KOMPUTEREM. Ciekawie i przystępnie uczy, jak pracować i bawić się z komputerem. Autorzy - doświadczeni metodycy i współtwórcy podstawy programowej - proponują w nim pracęmetodą problemową. Na początku każdej z30 lekcjistawiają ciekawy problem, a w trakcie lekcji pokazują sposób jego rozwiązania. Łączą tematy zajęć komputerowych z innymi przedmiotami. Rozbudzają w uczniach pasję programowania w językuLogo.Lekcje zawierają listę zdobywanych umiejętności, wskazówki i rady ułatwiające zapamiętanie ważnych zasad, listę pojęć komputerowych do tworzonego przez uczniów słownika, zagadki z rozwiązaniami i zadania.Uzupełnieniem podręcznika sądodatkowe materiały i zadaniaumieszczone na internetowej platformie edukacyjnejWSiPnet.pl: zdjęcia, prezentacje, animacje, pliki audio, materiały do ćwiczeń z podręcznika, gry edukacyjne, opisy działania nowo poznanych programów komputerowych i projekty w Scratchu.
9% rabatu
27,62
30,20 zł
niedostępny
Okładka książki Informat SP 3 Lekcje z komputerem w.2011 WSIP
Podręcznik zawiera 20 lekcji i wraz z płytą stanowi integralną całość. Płyta jest zasadniczym i podstawowym narzędziem do realizacji założeń przedmiotu, natomiast ćwiczenia w podręczniku są wprowadzeniem do działań na komputerze. Przeważającą część czasu na lekcji uczniowie wykorzystują na pracę przy komputerze.
9% rabatu
26,61
29,10 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka