Kowalczyk Marianna

Okładka książki Matematyka Wokół nas SP 6 Zbiór zadań WSIP
Publikacja Matematyka wokół nas. Zbiór zadań. Szkoła podstawowa. Klasa 6 jest podzielona na 9 rozdziałów takich jak w podręczniku (Liczby naturalne, Wyrażenia algebraiczne i równania, Własności figur płaskich, Liczby całkowite, Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, Pola wielokątów, Procenty, Figury przestrzenne, Liczby wymierne).W każdym rozdziale znajdują się dwa bloki zadań: zamkniętych i otwartych.Dzięki pracy ze Zbiorem zadań uczeń poszerzy zakres swoich umiejętności matematycznych, udoskonali je i przygotuje się do sprawdzianów i konkursów matematycznych.Polecenia zamieszczone w publikacji mają ciekawą treść, często odnoszą się do życia codziennego (obliczanie kwoty należnej za zakupy, obliczanie czasu między wydarzeniami, obliczanie drogi, czasu i prędkości poruszających się pojazdów, obliczanie oszczędności, oprocentowania lokat i kredytów, odczytywanie danych statystycznych podanych w postaci tekstu, jak i wykresów oraz tabel, obliczanie powierzchni kontynentów, działki, ogródka i in., obliczanie pojemności, np. wanny, akwarium, obliczanie różnicy temperatur, obliczanie wzrostu liczby ludności, obliczanie średniej ocen itd.). Poruszają też tematykę przyrodniczą i historyczną (zagadnienia dotyczące np. rodzajów upraw, roślin, cech i zwyczajów zwierząt; polecenia związane z latami życia postaci historycznych, datami wybudowania zabytkowych obiektów itp.).W zbiorze zadań umieszczono ponadto informacje dotyczące ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów matematycznych z ich adresami internetowymi.
8% rabatu
20,70
22,39 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Matematyka Wokół nas SP 6/2 ćw. 2019 WSiP
Zeszyt ćwiczeń. Część 2 obejmuje tematykę czterech ostatnich działów podręcznika.Zadania mają ciekawą treść i odnoszą się do codziennego życia, dzięki czemu rozwijają zainteresowanie przedmiotem.Dzięki różnorodności form ćwiczeń, wśród których występują krzyżówki, rebusy matematyczne, rysunki do kolorowania, wycinanki, wyklejanki, uczniowie bardziej angażują się w pracę na lekcji.Pomoce dla ucznia zamieszczone na kolorowej wkładce są doskonałym uzupełnieniem i urozmaiceniem materiału.Każde zadanie w zeszycie ćwiczeń ma wystarczająco dużo miejsca na jego rozwiązanie.
8% rabatu
3,79
4,10 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Matematyka Wokół nas SP 6/1 ćw. 2019 WSiP
Zeszyt ćwiczeń. Część 1 obejmuje tematykę pięciu pierwszych działów podręcznika, czyli: liczby naturalne, wyrażenia algebraiczne i równania, własności figur płaskich, liczby całkowite oraz działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Zadania mają ciekawą treść i odnoszą się do codziennego życia, dzięki czemu rozwijają zainteresowanie przedmiotem. Dzięki różnorodności form ćwiczeń, wśród których występują krzyżówki, rebusy matematyczne, rysunki do kolorowania, wycinanki, wyklejanki, uczniowie bardziej angażują się w pracę na lekcji. Pomoce dla ucznia zamieszczone na kolorowej wkładce są doskonałym uzupełnieniem i urozmaiceniem materiału. Każde zadanie w zeszycie ćwiczeń ma wystarczająco dużo miejsca na jego rozwiązanie.
7% rabatu
3,74
4,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Matematyka Wokół nas SP 6 Podr. 2019 WSiP
W podręczniku zagadnienia arytmetyczne występują na przemian z geometrycznymi. Struktura każdego tematu jest przejrzysta i uporządkowana. Zawiera te same elementy, zawsze w tej samej kolejności: powtórzenie i nawiązanie do poznanych wcześniej wiadomości (Sowa przypomina), wprowadzenie nowych treści (Sowa uczy), opatrzonych licznymi przykładami niejednokrotnie rozwiązanymi na kilka sposobów, zadania do samodzielnego rozwiązania, ciekawostka pokazująca związek matematyki z innymi przedmiotami szkolnymi i życiem codziennym (A to ciekawe), zadanie wymagające niestandardowego rozwiązania, czasem mające więcej niż jedno rozwiązanie (Problem), trzyzadaniowy test podsumowujący i sprawdzający opanowanie treści omawianych podczas lekcji (Czy umiesz? Sprawdź!). Zadania w podręczniku są ułożone w kolejności od najłatwiejszych do najtrudniejszych, dzięki czemu nauczyciel może łatwo zorganizować pracę zarówno uczniowi słabszemu, jak i bardzo dobremu. Po każdym rozdziale zawierającym od kilku do kilkunastu tematów występuje: blok Zadania utrwalające, który pozwala przypomnieć sobie i zapamiętać wiadomości, test wielokrotnego wyboru Sprawdź siebie, dzięki któremu uczeń może sprawdzić i ocenić swoją wiedzę. Liczne ilustracje zawarte w podręczniku ułatwiają uczniowi opanowanie nowych treści, wzbudzają zainteresowanie tematem, pomagają zrozumieć treść zadania i naprowadzają na właściwe rozwiązanie.
8% rabatu
31,53
34,10 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Matematyka   SP KL. 5. Ćwiczenia część 2. Matematyka wokół nas
Zeszyt ćwiczeń klasa 5. Część 2 obejmuje tematykę 7 ostatnich działów podręcznika i jest ściśle skorelowany z podręcznikiem, tytuły działów i kolejnych tematów są takie same jak w podręcznik.Zamieszczone w zeszycie ćwiczeń zadania mają ciekawą treść i odnoszą się do codziennego życia, dzięki czemu rozwijają zainteresowanie przedmiotem.W zeszycie znajdują się również zadania najnowszego typu egzaminacyjnego.Zadania dzięki różnorodności form, wśród których występują: krzyżówki, rebusy matematyczne, rysunki do kolorowania, wycinanki, wyklejanki jeszcze bardziej angażują uczniów w pracę na lekcji.Zwarte na dołączonej do zeszytu kolorowej wkładce pomoce dla ucznia są doskonałym uzupełnieniem i urozmaiceniem materiału.Pod każdym zadaniem jest wystarczająco dużo miejsca na wpisanie rozwiązania.
8% rabatu
3,79
4,10 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Matematyka   SP KL. 5. Ćwiczenia część 1. Matematyka wokół nas
Zeszyt ćwiczeń klasa 5. Część 1 obejmuje tematykę 4 pierwszych działów podręcznika i jest ściśle skorelowany z podręcznikiem. Tytuły działów i kolejnych tematów są takie same jak w podręcznikZamieszczone w zeszycie ćwiczeń zadania mają ciekawą treść i odnoszą się do codziennego życia, dzięki czemu rozwijają zainteresowanie przedmiotem.W zeszycie znajdują się również zadania najnowszego typu egzaminacyjnego.Zadania dzięki różnorodności form, wśród których występują: krzyżówki, rebusy matematyczne, rysunki do kolorowania, wycinanki, wyklejanki jeszcze bardziej angażują uczniów w pracę na lekcji.Zwarte na dołączonej do zeszytu kolorowej wkładce pomoce dla ucznia, są doskonałym uzupełnieniem i urozmaiceniem materiału.Pod każdym zadaniem jest wystarczająco dużo miejsca na wpisanie rozwiązania.
8% rabatu
3,79
4,10 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Matematyka wokół nas. Podręcznik. Klasa 5
Szkoła podstawowa
W podręczniku zagadnienia arytmetyczne występują na przemian z geometrycznymi.Struktura każdego tematu jest przejrzysta i uporządkowana. Występują w nim te same elementy i zawsze w tej samej kolejności:powtórzenie i nawiązanie do poznanych wcześniej wiadomości Sowa przypomina,wprowadzenie nowych treści Sowa uczy, opatrzonych licznymi przykładami niejednokrotnie rozwiązanymi na kilka sposobów,zadania do samodzielnego rozwiązania,ciekawostka pokazująca związek matematyki z innymi przedmiotami i życiem codziennym A to ciekawe,zadanie wymagające niestandardowego rozwiązania i zdarza się, że mające więcej niż jedno rozwiązanie Problem,test podsumowujący i sprawdzający opanowanie omawianych podczas lekcji treści Czy umiesz? Sprawdź!.Zadania w podręczniku są ułożone w kolejności od najłatwiejszych do najtrudniejszych, dzięki czemu nauczyciel może łatwo zorganizować pracę zarówno uczniowi słabszemu, jak i bardzo dobremu.Po każdym rozdziale zawierającym od kilku do kilkunastu tematów występuje:blok Zadania utrwalające, który pozwala utrwalić i zapamiętać wiadomości,test wielokrotnego wyboru Sprawdź siebie, dzięki któremu uczeń może sprawdzić i ocenić swoją wiedzę.Liczne ilustracje zawarte w podręczniku ułatwiają uczniowi opanowanie nowych treści, budzą zainteresowanie tematyką oraz pomagają zrozumieć treść zadania i naprowadzają na właściwe rozwiązanie.Treści i zadania zawarte w podręczniku są zgodne z nową podstawą programową i uwzględniają wprowadzone zmiany.
8% rabatu
31,53
34,10 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Matematyka   SP KL. 4. Ćwiczenia część 2. Matematyka wokół nas 2017 BPZ
eszyt ćwiczeń. Część 2 obejmuje tematykę czterech kolejnych działów podręcznika: 6. Podzielność liczb naturalnych 7. Ułamki zwykłe 8. Prostopadłościany 9. Ułamki dziesiętne. Polecenia zawarte w zeszycie ćwiczeń mają ciekawą treść i odnoszą się do codziennego życia, dzięki czemu rozwijają zainteresowanie przedmiotem. Urozmaicone formy zadań (krzyżówki, rebusy matematyczne, rysunki do kolorowania, wycinanki, wyklejanki) zwiększają zaangażowanie uczniów w pracę na lekcji. Pomoce dla ucznia, zamieszczone na dołączonej do zeszytu kolorowej wkładce, są doskonałym uzupełnieniem i urozmaiceniem materiału nauczania. Przy każdym zadaniu zaplanowano wystarczająco dużo miejsca na jego rozwiązanie, tak by uczeń nie musiał sięgać po dodatkowy zeszyt.
10% rabatu
3,62
4,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Matematyka wokół nas. Podręcznik. Klasa 4
Szkoła podstawowa 2017 BPZ
W podręczniku zagadnienia arytmetyczne występują na przemian z geometrycznymi. Struktura tematów jest przejrzysta i uporządkowana. Występują w nich te same elementy, rozmieszczone zawsze w tej samej kolejności: krótkie wprowadzenie często nawiązujące do historii matematyki, powtórzenie i nawiązanie do poznanych wcześniej wiadomości (Sowa przypomina), wprowadzenie nowych treści (Sowa uczy), opatrzonych licznymi przykładami rozwiązanymi często na kilka sposobów, zadania do samodzielnego rozwiązania, ciekawostka pokazująca związek matematyki z innymi przedmiotami i życiem codziennym (A to ciekawe), zadanie wymagające niestandardowego rozwiązania, mające w wielu wypadkach więcej niż jedno rozwiązanie (Problem), trzyzadaniowy test podsumowujący i sprawdzający opanowanie omawianych podczas lekcji treści (Czy umiesz? Sprawdź!). Zadania w podręczniku są ułożone w kolejności od najłatwiejszych do najtrudniejszych, dzięki czemu nauczyciel może łatwo zorganizować pracę zarówno uczniowi słabszemu, jak i bardzo dobremu. Po każdym rozdziale zawierającym od kilku do kilkunastu tematów występuje: blok Zadania utrwalające, który pozwala powtórzyć i zapamiętać wiadomości, test wielokrotnego wyboru Sprawdź siebie, dzięki któremu uczeń może zweryfikować i ocenić swoją wiedzę. Liczne ilustracje zawarte w podręczniku ułatwiają uczniowi opanowanie nowych treści, wzbudzają zainteresowanie tematyką oraz pomagają zrozumieć treść zadania i naprowadzają na właściwe rozwiązanie. Treści i zadania zamieszczone w podręczniku są zgodne z nową podstawą programową i uwzględniają zmiany wprowadzone w tym dokumencie.
7% rabatu
26,17
28,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Matematyka   SP KL. 4. Ćwiczenia część 1. Matematyka wokół nas 2017 BPZ
Zeszyt ćwiczeń. Część 1 obejmuje tematykę pięciu działów podręcznika:Działania na liczbach naturalnychFigury geometryczne, część 1Rozszerzenie zakresu liczbowegoFigury geometryczne, część 2Skala i plan. Diagramy.Polecenia zawarte w zeszycie ćwiczeń mają ciekawą treść i odnoszą się do codziennego życia, dzięki czemu rozwijają zainteresowanie przedmiotem.Urozmaicone formy zadań (krzyżówki, rebusy matematyczne, rysunki do kolorowania, wycinanki, wyklejanki) zwiększają zaangażowanie uczniów w pracę na lekcji.Pomoce dla ucznia, zamieszczone na dołączonej do zeszytu kolorowej wkładce, są doskonałym uzupełnieniem i urozmaiceniem materiału nauczania.Przy każdym zadaniu zaplanowano wystarczająco dużo miejsca na jego rozwiązanie, tak by uczeń nie musiał sięgać po dodatkowy zeszyt.
8% rabatu
3,79
4,10 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Matematyka   SP KL. 6. Ćwiczenia część 1. Matematyka wokół nas BPZ
Zeszyt jest uzupełnieniem części ćwiczeniowej podręcznika Matematyka wokół nas do klasy szóstej. Pomaga w utrwalaniu umiejętności i uczy systematyczności. Zestawy zadań są ściśle skorelowane z podręcznikiem – gwarantują praktyczną powtórkę wiedzy z każdego działu. Na stronach pozostawiono wystarczająco dużo miejsca na wpisywanie obliczeń i wykonywanie rysunków. W części 1 zeszytu ćwiczeń znajdują się takie zagadnienia, jak: liczby naturalne, własności figur płaskich, działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, procenty, figury przestrzenne, liczby całkowite. Zeszyt zawiera: ciekawe zadania odnoszące się do codziennego życia, które rozwijają zainteresowanie przedmiotem; krzyżówki i rebusy matematyczne, wycinanki angażujące ucznia w pracę na lekcji; pomoce dla ucznia, np. zabawy i gry na oddzielnych wkładkach, będące doskonałym uzupełnieniem i urozmaiceniem materiału.
10% rabatu
3,62
4,00 zł
niedostępny
Okładka książki Matematyka   SP KL. 6. Ćwiczenia część 2. Matematyka wokół nas BPZ
Zeszyt jest uzupełnieniem części ćwiczeniowej podręcznika Matematyka wokół nas do klasy szóstej. Pomaga w utrwalaniu umiejętności i uczy systematyczności. Zestawy zadań są ściśle skorelowane z podręcznikiem – gwarantują praktyczną powtórkę wiedzy z każdego działu. Na stronach pozostawiono wystarczająco dużo miejsca na wpisywanie obliczeń i wykonywanie rysunków.Część Powtórka z Sową składa się z ciekawych zestawów zadań dotyczących matematyki w różnych dziedzinach życia. Każdy z nich jest zbudowany wokół tematu poruszonego w tekście. Matematyka w praktyce i zabawie z kolei to prezentacja ciekawych zastosowań matematyki, które działają na wyobraźnię i rozbudzają zainteresowania tą dziedziną wiedzy.Zeszyt ćwiczeń zachęca do nauki matematyki dzięki: ciekawym zadaniom odnoszącym się do codziennego życia, które rozwijają zainteresowanie przedmiotem; krzyżówkom i rebusom matematycznym, rysunkom do kolorowania, wycinankom, wyklejankom angażującym ucznia w pracę na lekcji; pomocom dla ucznia, np. zabawom i grom zamieszczonym na oddzielnych wkładkach, będącym doskonałym uzupełnieniem i urozmaiceniem materiału.
13% rabatu
6,47
7,40 zł
niedostępny
Okładka książki Matematyka   SP KL. 6. Podręcznik. Matematyka wokół nas (2017) BPZ
Znany, lubiany i ceniony cykl. Matematyka praktyczna w najlepszym wydaniu i gwarancja sukcesu na miarę każdego ucznia! Podręcznik udowadnia, że matematyka jest zrozumiała i potrzebna na co dzień. Wybór 1100 odpowiednio dobranych zadań umożliwia pracę na różnych poziomach trudności. Różnorodność typów zadań skłania uczniów do systematyczności i wspiera rozwój wymaganych umiejętności. Przejrzysta i uporządkowana struktura każdej lekcji, przystępnie wyjaśniona teoria oraz zadania rozwiązywane kilkoma sposobami – to niewątpliwe atuty podręcznika i nieoceniona pomoc w nauce matematyki. Rozdział Matematyka w praktyce i zabawie to propozycja ciekawych zadań pokazujących różnorodne zastosowanie matematyki. Rozwiązywanie ich pomoże dostrzec, jak ważną funkcję matematyka pełni w przyrodzie czy historii, oraz pokaże, że można się nią świetnie bawić. Rozdział Powtórka z Sową obejmujący materiał ze wszystkich klas pozwoli uporządkować i utrwalić zdobyte wiadomości. Dzięki Matematyce wokół nas każdy szóstoklasista: przekona się, że nauka może być przyjemna i ciekawa; przećwiczy na wiele sposobów oraz powtórzy i utrwali materiał klasy szóstej; poszerzy swoją wiedzę dzięki interesującym wiadomościom matematycznym zawierającym odniesienia do innych przedmiotów oraz do sytuacji z życia codziennego; będzie miał szansę wykazać się na lekcji kreatywnością i rozwiązywać problemy na miarę swoich możliwości. Doskonałym uzupełnieniem podręcznika są: - 2 zeszyty ćwiczeń, - zbiór zadań. Papierowy podręcznik ma także swój odpowiednik w wersji elektronicznej.
9% rabatu
25,70
28,10 zł
niedostępny
Okładka książki Matematyka   SP KL. 5. Podręcznik. Matematyka wokół nas (201
Matematyka SP KL. 5. Podręcznik. Matematyka wokół nas (201
9% rabatu
25,70
28,10 zł
niedostępny
Okładka książki Matematyka SP 4 Wokół nas Podr. WSIP
Matematyka SP 4 Wokół nas Podr. WSIP
29,60
niedostępny
Okładka książki Matematyka SP wokół nas 6 Przygot. do sprawdzianu
Matematyka. Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty. Zeszyt ćwiczeńPublikacja skutecznie przygotuje szóstoklasistę do sprawdzianu, którego zmieniona formuła będzie obowiązywała od roku szkolnego 2014/2015. Uczeń znajdzie tu sprawdziany odnoszące się do każdego wymagania szczegółowego oraz sprawdziany próbne, nawiązujące formą do prawdziwego sprawdzianu i obejmujące cały materiał matematyki. Każdy sprawdzian składa się z 8 zadań zamkniętych i 4 zadań otwartych. W sprawdzianach występują wszystkie typy i formy zadań, także te, które po raz pierwszy pojawią się na egzaminie w roku 2015. W zeszycie są zadania o różnym stopniu trudności, z kontekstem praktycznym. Zadania sprawdzają wszystkie matematyczne umiejętności uczniów objęte programem matematyki w szkole podstawowej.
9% rabatu
20,30
22,20 zł
niedostępny
Okładka książki Matematyka SP wokół nas 6/1 ćw w.2014 WSIP
Zeszyt jest uzupełnieniem części ćwiczeniowej podręcznika Matematyka wokół nas do klasy 6. Pomaga w utrwalaniu umiejętności i uczy systematyczności. Zachęca do nauki matematyki poprzez:ciekawe zadania odnoszące się do codziennego życia;krzyżówki i rebusy matematyczne, rysunki do kolorowania;pomoce dla ucznia, np. zabawy i gry umieszczone na oddzielnych wkładkach.Zadania z zeszytu ćwiczeń można rozwiązywać również na platformie edukacyjnej WSiPnet.pl. Elektroniczne treningi pomagają powtarzać oraz utrwalać wiadomości i umiejętności z każdego działu podręcznika. WSiPnet sprawdza zadania automatycznie. Po rozwiązaniu zestawu treningowego od razu widać wynik i wiadomo, co już nie sprawia trudności, a co jeszcze trzeba powtórzyć. WSiPnet.pl to skuteczna nauka w atrakcyjnej formie.
9% rabatu
20,21
22,10 zł
niedostępny
Okładka książki Matematyka SP wokół nas 5 podr. w.2013 WSIP
Matematyka praktyczna w najlepszym wydaniu i gwarancja sukcesu na miarę każdego ucznia! Podręcznik udowadnia, że matematyka jest zrozumiała i potrzebna na co dzień. Dzięki ,,Matematyce wokół nas"" każdy piątoklasista: systematycznie powtórzy materiał z czwartej klasy potrzebny do zrozumienia nowych zagadnień, przećwiczy na wiele sposobów, powtórzy i utrwali materiał klasy piątej, poszerzy swoją wiedzę dzięki interesującym wiadomościom matematycznym znajdującym się pod hasłem A to ciekawe!, będzie miał szansę wykazać się na lekcji kreatywnością i rozwiązywać problemy na miarę swoich możliwości.W podręczniku zagadnienia arytmetyczne i algebraiczne występują na przemian z geometrią. Zadania są ułożone od bardzo łatwych po coraz trudniejsze. Blok Zadania utrwalające pozwala zrozumieć i zapamiętać wiadomości z każdego działu podręcznika. Test wielokrotnego wyboru Sprawdź siebie pozwala sprawdzić i ocenić swoją wiedzę.Na CD-ROM-ie dołączonym do podręcznika znajdują się interaktywne zadania, edukacyjne gry matematyczne i słownik z animacjami.Komplet dla ucznia na rok nauki w klasie piątej: podręcznik z CD-ROM-em, zeszyt ćwiczeń (część 1 i 2) w wersji papierowej i elektronicznej na WSiPnet.pl, ćwiczenia wyrównawcze, zbiór zadań.
9% rabatu
31,82
34,80 zł
niedostępny
Okładka książki Matematyka SP wokół nas 5/2 ćw w.2013 WSIP
Zeszyt jest uzupełnieniem części ćwiczeniowej podręcznikaMatematyka wokół nasdo klasy piątej. Pomaga w utrwalaniu umiejętności i uczy systematyczności. Zachęca do nauki matematyki poprzez: ciekawe zadania odnoszące się do codziennego życia; krzyżówki i rebusy matematyczne, rysunki do kolorowania; pomoce dla ucznia, np. zabawy i gryna oddzielnych wkładkach; odniesienia do CD-ROM-u z interaktywnymi grami i animacjami dołączonego do podręcznika.Odpowiednio oznaczone zadania z zeszytu znajdują się również na platformie edukacyjnej WSiPnet.pl.Elektroniczne treningi pomagają powtarzać oraz utrwalać wiadomości i umiejętności zkażdego działu podręcznika. WSiPnet sprawdza ćwiczenia automatycznie. Po rozwiązaniu zestawu treningowego od razu widać wynik i wiadomo, co już nie sprawia trudności, a co jeszcze trzeba powtórzyć. WSiPnet.pl to skuteczna nauka w atrakcyjnej formie.
9% rabatu
2,93
3,20 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka