Maciej Dymkowski

Okładka książki Między psychologią a historią
Autor przekonuje czytelnika, że podjęcie problematyki roli złudzeń w ludzkich dziejach może przyczynić się do owocnej współpracy historyków z psychologami, współpracy w ramach powstającej kognitywnej psychologii historycznej. Swoje wywody ilustruje przykładami wpływu na procesy historyczne rozmaitych iluzji, którymi żywili się mniej lub bardziej znaczący uczestnicy dziejów.
23% rabatu
23,58
30,45 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Szkice psychologa o historii
Prezentowany zbiór tekstów zainteresuje bardzo różnych czytelników, również takich, którzy na co dzień raczej nieskorzy są do wertowania opasłych opracowań historyków. Znajdą tu, między innymi, opowieść o motywacjach średniowiecznych rycerzy-krzyżowców, rozważania o genezie mentalności współczesnych Polaków oraz o roli złudzeń w dochodzeniu do ustaleń Okrągłego Stołu, próbę odpowiedzi na pytania, czy Hitler był paranoikiem, jak też odwołujące się do wiedzy psychologicznej refleksje o przebiegu historii.
25% rabatu
26,41
35,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Z zagadnień psychologii historycznej. Interpretacje historyczne w oczach psychologa
Autorzy książki mają nadzieję, że zaprezentowane w niej wyniki studiów, badań i przemyśleń zainteresują nie tylko profesjonalnych historyków dokonujących interpretacji wydarzeń z przeszłości, ale też wszystkich zainteresowanych ludzkimi dziejami, jeżeli lektura książki skłoni ich do refleksji nad pożytkami płynącymi ze świadomego korzystania w narracjach historycznych z ustaleń psychologii - akademickiej lub potocznej - rnożna będzie uznać, że czas i wysiłek poświęcony na jej przygotowanie nie zostały zmarnowane. MACIEJ DYMKOWSKI jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu. Jego aktualne zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce psychologii historycznej oraz na meta-teoretycznych zagadnieniach psychologii społecznej. Najważniejsze książki jego autorstwa: Samowiedza w okowach przywdziewanych masek (Warszawa 1996), Między psychologią a historią. O roli złudzeń w dziejach (Warszawa 2000) oraz Wprowadzenie do psychologii historycznej (Gdańsk 2003). ALEKSANDRA PORADA jest adiunktem na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu. Ukończyła socjologię oraz psychologię, jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Interesuje się zjawiskiem władzy rozpatrywanej z perspektywy nauk społecznych, historią idei oraz problematyką psychologii historycznej. Autorka książki Dezercja ideologiczna elit w sytuacjach prerewolucyjnych. Francja / 7/5-- / 789, Rosja /856- /905, Imperium Osmańskie 1839-1908 (Kraków 2010).
27% rabatu
16,16
22,00 zł
niedostępny
Okładka książki Z zagadnień psychologii historycznej. Interpretacje historyczne w oczach psychologa
Autorzy książki mają nadzieję, że zaprezentowane w niej wyniki studiów, badań i przemyśleń zainteresują nie tylko profesjonalnych historyków dokonujących interpretacji wydarzeń z przeszłości, ale też wszystkich zainteresowanych ludzkimi dziejami, jeżeli lektura książki skłoni ich do refleksji nad pożytkami płynącymi ze świadomego korzystania w narracjach historycznych z ustaleń psychologii - akademickiej lub potocznej - rnożna będzie uznać, że czas i wysiłek poświęcony na jej przygotowanie nie zostały zmarnowane. MACIEJ DYMKOWSKI jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu. Jego aktualne zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce psychologii historycznej oraz na meta-teoretycznych zagadnieniach psychologii społecznej. Najważniejsze książki jego autorstwa: Samowiedza w okowach przywdziewanych masek (Warszawa 1996), Między psychologią a historią. O roli złudzeń w dziejach (Warszawa 2000) oraz Wprowadzenie do psychologii historycznej (Gdańsk 2003). ALEKSANDRA PORADA jest adiunktem na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu. Ukończyła socjologię oraz psychologię, jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Interesuje się zjawiskiem władzy rozpatrywanej z perspektywy nauk społecznych, historią idei oraz problematyką psychologii historycznej. Autorka książki Dezercja ideologiczna elit w sytuacjach prerewolucyjnych. Francja / 7/5-- / 789, Rosja /856- /905, Imperium Osmańskie 1839-1908 (Kraków 2010).
25% rabatu
26,41
35,00 zł
niedostępny
Okładka książki Wprowadzenie do psychologii historycznej
Książka prezentuje zupełnie nową dziedzinę - psychologię historyczną. Jest to pierwsza w polskiej literaturze psychologicznej i historycznej praca przedstawiająca znaczenie współpracy psychologów i historyków w toku konstruowania schematów wyjaśniających zachowanie. Autor wykazuje, że coraz pełniejsze wyjaśnianie historyczne powinno brać pod uwagę zmienne i konteksty zachowania o stricte psychologicznym charakterze.
17% rabatu
20,86
25,00 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka