Scholar

nowość
Okładka książki Polska polityka zagraniczna 1918-2023
Przedmiotem oceny jest zbiór siedmiu opracowań pióra: - Ryszarda Stemplowskiego (wstęp i zakończenie), - Marka Kornata (lata 1918-1939), - Wojciecha Materskiego (1939-1945), - Piotra Długołęckiego (1945-1989), - Andrzeja Friszke (1989-2015
37% rabatu
33,22
52,50 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Poczekalnie
Poczekalnie
Wydawca: Scholar
wysyłka: 48h
Istnieje rozdźwięk między oficjalnym, wyidealizowanym obrazem wydziałów prawa a rzeczywistością, którą możemy odczytać na podstawie przestrzeni i odbywających się w niej interakcji. Wydziały nie przypominają miejsc rozwoju czy tworzenia wsp
29% rabatu
33,01
46,20 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski
Monografia jest poświęcona analizie procesu przemian dokonujących się na wsi, określanych mianem gentryfikacji. Autorka podjęła nie tylko trud opisania zjawiska, sposobu jego definiowania na gruncie socjologii i dyscyplin pokrewnych, zaawan
29% rabatu
27,01
37,80 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Opakowanie Wybrane problemy prawne w stosunkach polsko-rosyjskich
Patrząc na przedłożony tom z perspektywy politologa i badacza stosunków międzynarodowych, odnosi się nieodparte wrażenie, że jest to jedna z najgłębszych i najbardziej wnikliwych prac zbiorowych traktująca o stosunkach polsko-rosyjskich (w
29% rabatu
33,01
46,20 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Mobilizacja etniczności
Mobilizacja etniczności
Wydawca: Scholar
wysyłka: 48h
To książka ważna dla badań etnicznych, zwłaszcza w kontekście zderzenia twardych danych spisowych z miękkimi danymi wynikającymi z szacunków. Niezależnie od oceny samej metodologii spisu i jego wyników, dane spisowe są – nie tylko w przypad
29% rabatu
31,51
44,10 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Wkraczanie w dorosłość w szybkozmiennym świecie
Start w dorosłość okazuje się znacznie łatwiejszy, gdy osoby wychowujące dziecko i potem nastolatka – czyli rodzice, opiekunowie i nauczyciele – są w stanie przewidzieć, do jakiego świata ich przygotowują. […] Dorośli mają coraz większy pro
29% rabatu
28,50
39,90 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Mesjasze i millennia pustkowia
Celem dociekań Autora jest przede wszystkim ustalenie, czy brazylijskie ruchy społeczno-religijne miały millenarystyczno-mesjanistyczny charakter, ale zakres zebranych i wykorzystanych przez niego materiałów znacząco wykracza poza nakreślon
29% rabatu
37,51
52,50 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zarys koncepcji placebo legislacyjnego
Autor posługuje się metaforą medycznego placebo do opisania procesów legislacyjnych, w których tworzone akty prawne mają służyć bardziej celom politycznym lub psychologicznym niż realnemu rozwiązywaniu problemów społecznych. Eksploruje, jak
29% rabatu
46,52
65,10 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Socjologiczna agora
Każdy z tekstów to niejako etiuda na zadany temat, bliski autorkom i autorom, ale zarazem nienachalna fantazja na temat współczesności, zadań nauki i jej związków z otoczeniem społecznym, politycznym i kulturowym. Jest to próba ukazania i o
29% rabatu
35,26
49,35 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wynagrodzenie za pracę w świetle zasad sprawiedliwości i równości
Zasada równego traktowania oraz zasada niedyskryminacji w zatrudnieniu stanowią szczególny aspekt ogólniejszej zasady równości, uważanej za jedno z fundamentalnych praw człowieka. Z nieuzasadnionym różnicowaniem wynagrodzeń, będącym wyrazem
29% rabatu
52,52
73,50 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Widzialnośc zawiści
Widzialnośc zawiści
Wydawca: Scholar
wysyłka: 48h
Autor podnosi w sposób pionierski problematykę emocji w perspektywie mechanizmów życia politycznego. Bogata literatura, różnorodna problematyka, żywy i klarowny język sprawiają, że książka z pewnością spotka się z żywym zainteresowaniem czy
29% rabatu
30,01
42,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Mojżesz Mendelssohn i potomność
Tytuł oryginału: Moses Mendelssohn und seine Nachwelt. Eine Kulturgeschichte der jüdischen Erinnerung Seria Klio w Niemczech, t. 28 Książka wydana wspólnie z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie Żydowski filozof oświeceniowy Mos
29% rabatu
34,51
48,30 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Polska wieś 2024
Od 2000 r. systematycznie, co dwa lata, publikujemy raport o stanie wsi, towarzysząc przemianom zachodzącym na terenach wiejskich i w rolnictwie – począwszy od ostatniego etapu przygotowań do przystąpienia do Unii Europejskiej, przez dwadzi
29% rabatu
39,83
55,75 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Psychologia społeczna
Nowa wersja podręcznika Psychologia społeczna ukazuje się w 14 lat po jego pierwszej edycji. Później było wiele wydań, bo podręcznik zyskał powszechne uznanie wykładowców i studentów. To wydanie jednak zasadniczo różni się od poprzednich. W
29% rabatu
93,78
131,25 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Rocznik Strategiczny 2023/24 Tom 29
ROCZNIK STRATEGICZNY jest jedyną w Polsce i w Europie Środkowej publikacją, która systematycznie i całościowo przedstawia główne wydarzenia i tendencje w życiu międzynarodowym mijającego roku. OBSERWATORIUM BEZPIECZEŃSTWA oferuje wnikliwą
29% rabatu
48,01
67,20 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Rozwój rynku żywności ekologicznej a zachowania konsumentów
Większość dotychczasowych badań skupiała się na analizie jednej z dwóch sfer rynku ekologicznego – albo na sektorze produkcji rolnictwa ekologicznego, albo na sektorze konsumpcji żywności ekologicznej. W tej monografii znalazły się oba aspe
29% rabatu
34,51
48,30 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Tymczasowość w biografiach wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej Analiza socjologiczno-psychologiczna
Publikacja w istotny sposób poszerza wiedzę na temat funkcjonowania systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem w Polsce. (…) Autorka obnaża błędy tego systemu, który zamiast chronić krzywdzone dzieci, utrwala poczucie niebezpieczeństwa, niesta
29% rabatu
28,50
39,90 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Różnice indywidualne Uwarunkowania i konsekwencje
Książka dedykowana prof. Włodzimierzowi Oniszczence Różnice indywidualne w zachowaniu są powszechne. Paradygmat różnic indywidualnych może zatem być wykorzystany do analizy z pozoru odległych od siebie aspektów ludzkiego funkcjonowania. W
29% rabatu
34,51
48,30 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Separatyzmy, ruchy niepodległościowe i regionalizmy we współczesnej Europie
Książka wydana wspólnie z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego Nasza część świata od wieków była sceną ścierania się tendencji odśrodkowych i dośrodkowych, w których istotny element sta
29% rabatu
39,02
54,60 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ochrona praw ludności rdzennej w Indonezji
Książka dr Iwony Ryniak-Olszanki stanowi interesujące i wnikliwe spojrzenie na problematykę praw ludności rdzennej w Indonezji. Autorka osadza swoje rozważania w szerokiej perspektywie międzynarodowej, obejmującej rozwój zarówno prawa międz
29% rabatu
31,51
44,10 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
69
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj