Scholar

nowość
Okładka książki Continuity and Change
Continuity and Change
Wydawca: Scholar
wysyłka: 48h
By the scope of a remarkably informed analysis, the coherence of the reasoning, its relevance, and the sharpness of the gaze, this intellectually far-reaching synthesis opens up the opportunity to rethink rural Poland. I am convinced that P
20% rabatu
39,18
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Nowy konstytucjonalizm
Konstytucja jest dziś w centrum walki politycznej; każdy polityk ma na jej temat własne zdanie i nie sposób przyznać rację wszystkim. Ta książka jest przewodnikiem dla błądzącego Polaka, który chciałby wyjść z tego labiryntu. W przystępny s
21% rabatu
38,96
49,35 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Z uczelni na rynek pracy
Książka Magdaleny Jelonek na temat relacji między kształceniem na poziomie wyższym a sytuacją absolwentów na rynku pracy jest ciekawa, momentami inspirująca. (...) Jej ogromną zaletą jest podjęcie próby zrozumienia i interpretacji mechanizm
20% rabatu
25,98
32,50 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Wieś i rolnictwo 2020/3 (188)
Maria Halamska: Wiejskie okruchy pandemii – społeczności i ich instytucje. Wprowadzenie do numeru tematycznego Hanna Krajewska: Pandemie w historii świata [Pandemics in World History] Magdalena Masłowska: Ostatnia epidemia cholery azjatyc
20% rabatu
15,99
20,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Stosunki międzynarodowe 2020/1 t.56
Stanisław Parzymies: Wielka Brytania na kolanach wchodziła do Wspólnot Europejskich. Z Unii Europejskiej wychodzi w nieznane Piotr Kobza: Norway’s Attitudes to European Integration Within Foreign Policy: Dilemmas of Non-EU European States
20% rabatu
16,79
21,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kreowana i rzeczywista odpowiedzialność państwa
Konstrukcja każdego systemu ochrony zdrowia opiera się na podziale odpowiedzialności między społeczeństwo, reprezentowane z reguły przez instytucje publiczne (np. rządowe) i jednostki. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o reguły tego podzia
21% rabatu
29,84
37,80 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Rap w służbie narodu
Rap w służbie narodu
Wydawca: Scholar
wysyłka: 48h
Rap w służbie narodu to opowieść o popnacjonalizmie w rytmach hip-hopu. Piotr Majewski ujmuje węzłowe problemy współczesności – powstające na styku kultury popularnej, władzy, przestrzeni symboli i bitew o tożsamość – w sposób intelektualni
21% rabatu
33,16
42,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Polityka przestrzenna w czasie kryzysu
Już w marcu i kwietniu 2020 roku niektórzy badacze zaczęli zastanawiać się nad wpływem pandemii na rozwój miast, na rynek nieruchomości, ochronę środowiska czy uwarunkowania transportowe. Im więcej danych związanych z tym tematem się pojawi
21% rabatu
31,50
39,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kulturotropia
Kulturotropia
Wydawca: Scholar
wysyłka: 48h
Autorka z jednej strony zwraca uwagę na rolę, jaką kultura może odgrywać w teoriach i modelach rozwoju lokalnego, z drugiej zaś wprowadza czytelnika w realia miast kreatywnych, miast eventów. Pokazuje zagraniczne i polskie przykłady tworzen
20% rabatu
23,43
29,30 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Współczesna kultura historyczna i jej przemiany
Pojęcie kultury historycznej, tak jak je tu rozumiem, jest pojęciem wewnętrznie otwartym, obejmuje wszelkie zjawiska odnoszenia się do przeszłości. Wspomniana otwartość zasadza się na tym, że nie przyjmuje się tu żadnej skończonej listy zag
21% rabatu
29,84
37,80 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Osoba niepoczytalna a prawnokarna norma funkcjonowania
Książka Konrada Burdziaka stanowi interesujące studium o charakterze dogmatyczno-prawnym dotyczące problematyki odpowiedzialności karnej osoby niepoczytalnej w kontekście możliwości zastosowania wobec niej normy sankcjonowanej. (…) Zasadnic
21% rabatu
36,47
46,20 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Hybrydyzacja zarządzania rozwojem terytorialnym
Celem pracy jest przedstawienie złożoności zjawisk kształtujących zarządzanie rozwojem terytorialnym, które przybierają hybrydowe postaci, łącząc odległe – a nawet pozornie sprzeczne – procesy. Autor dąży do ukazania, w jaki sposób społecze
21% rabatu
21,55
27,30 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wiadomość od cesarza
Autor niezwykle kompetentnie, w formie eseju, omawia filozoficzne założenia analizy prawa. Rekonstruuje filozofię analityczną na dwa sposoby: przedstawiając historię instytucji zaangażowanych w tworzenie dzieł zaliczanych do tego nurtu (pod
21% rabatu
33,16
42,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wieś polska 1918-2018
Wieś polska 1918-2018
Wydawca: Scholar
wysyłka: 48h
Praca prof. Marii Halamskiej, pomyślana jako synteza wiedzy o polskiej wsi widzianej z perspektywy ostatnich stu lat, jest oryginalnym dokonaniem naukowym. Czytelnicy otrzymują odkrywcze, klarownie przedstawione, pogłębione kompendium. Mono
20% rabatu
33,58
42,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Pierwsze pokolenia wolności
Z bardzo ciekawych konkluzji Autora wynika, że młodzi Ukraińcy oceniają się pozytywnie, twierdzą, że mają potencjał. Łączy ich wiele spraw, wartości mimo heterogeniczności grupowej. Tym, co może przeszkodzić w tworzeniu poczucia przynależno
20% rabatu
38,62
48,30 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Biologia a stosunki międzynarodowe
Autorzy nie ulegają w swych wywodach biologicznemu determinizmowi czy redukcjonizmowi. Prezentują umiarkowane, zrównoważone podejście, które zakłada, że o ludzkich zachowaniach, w tym politycznych, decydują – zależnie od kontekstu – zarówno
21% rabatu
21,55
27,30 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Dziedzictwo Krzysztofa Skubiszewskiego w polityce zagranicznej RP
Minęło 10 lat od śmierci pierwszego ministra spraw zagranicznych wolnej Polski, a zarazem zupełnie niedawno obchodziliśmy 30. rocznicę wielkiej zmiany. W 1989 roku zaczęło się odzyskiwanie przez Polskę wolności i suwerenności oraz budowanie
21% rabatu
33,16
42,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Potrzeby edukacyjne seniorów a uniwersytet trzeciego wieku
Nasze spojrzenie na starość uległo daleko idącej zmianie, co można dobrze pokazać, odwołując się do koncepcji cyklów życia zaproponowanej przez Eriksona i jednocześnie dokonując pewnej jej rewizji. Nieodłącznym elementem towarzyszącym staro
20% rabatu
25,18
31,50 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Bezpieczeństwo międzynarodowe
Od pierwszego wydania tego podręcznika upłynęło niewiele ponad osiem lat. Natomiast w obszarze, którego dotyczy, wydaje się, że minęła epoka. Wówczas liberalny porządek międzynarodowy, z dominacją Zachodu w sferze bezpieczeństwa, mocno – pr
21% rabatu
49,74
63,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Wieś i rolnictwo 2020/2 (187)
„Wieś i Rolnictwo" to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, poświęcone badaniom obszarów wiejskich, założone w 1973 r. Celem czasopisma jest publikowanie wybranych artykułów i recenzji na temat szerokiego zakresu zagadnień dotyczących obsz
20% rabatu
15,99
20,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
58
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj