Nawrot Wioletta

Okładka książki Exchange-Traded Funds (ETF). Nowe produkty na...
Fundusze Exchange-Traded Funds (ETF) są jednym z najmłodszych produktów na rynku instytucji wspólnego inwestowania, który stanowi alternatywę w stosunku do bezpośredniej inwestycji w akcje lub pośredniej alokacji kapitału w fundusze inwesty
34% rabatu
42,66
65,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Globalny kryzys finansowy XXI wieku
Upadek jednej z największych w świecie instytucji finansowych w połowie września 2008r. - banku inwestycyjnego z 158-letnią tradycją, "wielkiego" Lehman Brothers, wstrząsnął fundamentami globalnego systemu finansowego, w całej swojej rozcią
28% rabatu
47,30
66,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Finansowanie firm na rynkach zagranicznych
Książka ta jest jedyną, jak do tej pory, na rynku wydawniczym w Polsce traktującą w sposób tak obszerny problematykę związaną z gromadzeniem kapitału na działalność firmy krajowej poprzez rynki zagraniczne. Może być z powodzeniem polecana d
30% rabatu
27,39
39,00 zł
niedostępny
Okładka książki Udziałowe papiery wartościowe na rynkach międzynarodowych
Pierwsza pozycja na ten temat na rynku polskim. Przedstawiono w niej w sposób kompleksowy tematykę związaną z istotą kwitów depozytowych, obszarami ich zastosowania (gromadzenia kapitału przez podmioty gospodarcze bądź poprawy swego wizerun
30% rabatu
27,39
39,00 zł
niedostępny
Okładka książki Globalny kryzys finansowy XXI wieku
Globalny kryzys finansowy XXI wieku
Wydawca: CeDeWu
wysyłka: niedostępny
Upa­dek jed­nej z naj­więk­szych w świe­cie in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych w po­ło­wie wrze­śnia 2008r. - ban­ku in­we­sty­cyj­ne­go z 158-let­nią tra­dy­cją, ,,wiel­kie­go"" Leh­man Bro­thers, wstrzą­snął fun­da­men­ta­mi glo­bal­ne­go sys­t
25% rabatu
39,86
53,00 zł
niedostępny
Okładka książki Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie
Poważną zaletą książki jest jej przystępny język, gdyż nawet stosunkowo skomplikowane zagadnienia przedstawione są w sposób jasny i przejrzysty. Autorka umiejętnie połączyła kwestie ekonomiczne z analizą prawną, dbając przez cały czas o wys
25% rabatu
34,62
46,00 zł
niedostępny
Okładka książki Exchange Traded Funds (ETF)
Exchange Traded Funds (ETF)
Wydawca: CeDeWu
wysyłka: niedostępny
Fundusze Exchange-Traded Funds (ETF) są jednym z najmłodszych produktów na rynku instytucji wspólnego inwestowania, który stanowi alternatywę w stosunku do bezpośredniej inwestycji w akcje lub pośredniej alokacji kapitału w fundusze inwesty
29% rabatu
34,97
49,00 zł
niedostępny
Okładka książki Rynek kapitałowy i jego rozwój
Rynek kapitałowy i jego rozwój
Wydawca: CeDeWu
wysyłka: niedostępny
Książka: ""Rynek kapitałowy i jego rozwój"" stanowi pogłębioną i wielopłaszczyznową analizę nad istot rynku kapitałowego, a w szczególności rynku papierów wartościowych, i występujących na nim tendencji.W książce przedstawiono m.in.:struktu
29% rabatu
34,97
49,00 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj