Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Okładka książki Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji 3
Niniejsza książka jest kontynuacją rozpoczętego dwa lata temu cyklu wydawniczego „Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji”. Książka zawiera 62 raporty z badań przeprowadzonych w kilkudziesięciu ośrodkach naukowych w Polsce w 2020 r. w
36% rabatu
63,89
99,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Współpraca i integracja gospodarcza Azji Wsch.
Monografia Współpraca i integracja Azji Wschodniej. Studium teoretyczno-empiryczne jest poświęcona interesującemu zagadnieniu. Gospodarki państw Azji Wschodniej mają bowiem duże znaczenie dla świata, w tym dla Europy i Polski. Współpraca i
36% rabatu
44,70
69,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Controlling personalny
Przedmiotem rozważań prezentowanych w książce uczyniono najwyższy szczebel w „drabinie controllingu” (wyższy od controllingu kosztów i controllingu jakości), a mianowicie controlling efektywności. Celem książki jest uporządkowanie dość poka
36% rabatu
31,97
49,99 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Metody badawcze w naukach o zarządzaniu i jakości
Jest to pierwsza tego typu książka na rynku wydawniczym w Polsce. W sposób kompleksowy omawia zagadnienia metodologiczne w zakresie wykorzystania metod badawczych w naukach o zarządzaniu i jakości. Stanowi efekt dziesięcioletniej pracy Auto
36% rabatu
31,91
49,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Metodologia badań nad turystyką
Głównym celem pracy jest próba określenia podstaw metodologicznych badań nad turystyką, ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektów ontologicznych oraz epistemologicznych. Wydaje się bowiem, że szczególnie w zakresie teoretycznych studiów na
36% rabatu
31,91
49,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zarządzanie wiedzą w organizacjach w dobie...
Problem starzenia się społeczeństw nabiera coraz większego znaczenia dla nich samych i gospodarki, dlatego rządy państw, a także inne organizacje podejmują działania mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom tego zjawiska. Przyczyny są
36% rabatu
38,31
59,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Systemy informacyjne w przedsiębiorstwach...
Rozważania zawarte w książce koncentrują się wokół problematyki zasilania informacyjnego procesów decyzyjnych w działalności marketingowej prowadzonej w firmach handlowych. Skoncentrowano się na funkcjach i elementach systemu wspomagania de
36% rabatu
38,31
59,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zarządzanie funduszami strukturalnymi UE...
Książka przedstawia wielopłaszczyznowe ujęcie zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kontekście rozwoju regionalnego. W obliczu bieżącej debaty o przyszłości polityki spójności UE i formułowa
36% rabatu
31,97
49,99 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Makroekonomia. Zbiór zadań
Niniejszy zbiór zadań został przygotowany jako opracowanie towarzyszące podręcznikowi Makroekonomia pod red. Alojzego Z. Nowaka i Tomasza Zalegi. Podstawowym jego celem jest ułatwienie studentom samodzielnej nauki makroekonomii. Zbiór zadań
36% rabatu
31,91
49,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zachowanie konsumentów. Wybrane problemy
Publikacja jest przeznaczona dla osób zajmujących się problematyką zachowań konsumentów i wykorzystaniem wiedzy z tego zakresu w działaniach marketingowych organizacji, a także dla studentów – jako materiał uzupełniający do zajęć dotyczącyc
36% rabatu
31,91
49,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Działania marketingowe organizacji
Publikacja jest poświęcona szeroko rozumianej problematyce działań marketingowych w różnego rodzaju organizacjach. Poszczególne rozdziały są wynikiem zmian dostrzeganych przez autorów zarówno w samej organizacji, jak i w jej otoczeniu. Prze
36% rabatu
38,31
59,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym
Kategoria jakości w szkolnictwie wyższym, choć tak ważna dla zapewnienia oczekiwanego tempa rozwoju państw i społeczeństw, ciągle jeszcze nie znajduje odpowiadającego jej randze odzwierciedlenia w pracach przedstawiających tę problematykę w
36% rabatu
44,70
69,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Rewolucja 4.0. Nowe technologie w marketingu
Rewolucja 4.0 to przede wszystkim nowa droga do odniesienia sukcesu przez organizacje – dzięki postępowi technologicznemu. Połączenie kanałów online i offline umożliwia lepszą komunikację z klientami i opracowanie dla nich odpowiedniej ofer
37% rabatu
25,12
39,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Marketing w przedsiębiorstwie - ujęcie operacyjne
Książka składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy pokrótce objaśnia genezę, istotę oraz społeczną i gospodarczą rolę marketingu. W szczególności zwrócono w nim uwagę na przesłanki ukształtowania się współczesnego marketingu, podst
36% rabatu
38,31
59,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Doskonalenie organizacji i procesów innowacyjnych
Współczesne organizacje, zwłaszcza przedsiębiorstwa, działając w warunkach turbulentnego otoczenia, skazane są na dostosowanie się do tych zmian. Konieczne jest stałe doskonalenie procesów zachodzących w przedsiębiorstwach, a także wdrażani
36% rabatu
41,50
64,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kapitalizm patchworkowy w Polsce i krajach...
Książka zawiera wyniki interdyscyplinarnego projektu badawczego osadzonego w nurcie studiów porównawczych nad kapitalizmem, realizowanego przez zespół autorów w latach 2015-2019. Przyjmując w punkcie wyjścia ramy analityczne wykorzystywane
36% rabatu
44,70
69,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty...
Od wielu lat toczy się międzynarodowa debata publiczna na temat współpracy międzysektorowej w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych w ramach szeroko rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Zagadnienia PPP doczekały s
36% rabatu
31,91
49,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Rezylientne łańcuchy dostaw jako złożone systemy..
Rezyliencja to emanacja złożoności i dynamiki, dzięki którym łańcuch dostaw zachowuje ciągłość operacyjną w niepewnych czasach. Innymi słowy, rezylientny łańcuch dostaw odznacza się zdolnością adaptacji, reaktywnej odpowiedzi i odzyskiwania
36% rabatu
44,70
69,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Informacja na rynku usług finansowych
Monografia podejmuje niezwykle aktualną, zwłaszcza w rzeczywistości pokryzysowej, ale także istotną dla funkcjonowania rynku finansowego oraz uczciwego i rzetelnego kształtowania relacji umownych instytucji finansowych z klientami problemat
36% rabatu
44,70
69,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zarządzanie łańcuchem dostaw w ujęciu zintegr.
W monografii zarządzanie łańcuchem dostaw jest przedstawione jako proces stanowiący syntezę wzajemnie dopełniających się, a więc komplementarnych czynności regulacyjnych będących treścią funkcji planowania, organizowania, koordynowania i ko
36% rabatu
38,31
59,90 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
2
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj