Poniatowska Lucyna

Okładka książki Wykorzystanie instrumentów polityki rachunkowości w wybranych obszarach sprawozdania finansowego
W książce przedstawiono zagadnienie zastosowania instrumentów polityki rachunkowości w obszarze sprawozdania finansowego, uwzględniając krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wskazano możliwości wykorzystania wybranych instrument
33% rabatu
40,31
60,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Determinanty użyteczności raportów finansowych..
Książka prezentuje problematykę użyteczności raportów finansowych w kontekście grup użytkowników informacji finansowej. Podjęto w niej próbę rozpoznania głównych czynników determinujących użyteczność informacji finansowych, prezentowanych w
29% rabatu
39,25
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wartości szacunkowe w sprawozdaniu finansowym...
Analiza zawartości informacyjnej sprawozdań finansowych sporządzanych według regulacji MSSF pozwala jednoznacznie stwierdzić, że znaczną część pozycji prezentowanych w raportach stanowią pozycje szacunkowe. Taki stan rzeczy wynika zarówno z
29% rabatu
39,25
55,00 zł
niedostępny
Okładka książki Polityka rachunkowości jednostek gospodarczych
W książce przedstawiono teoretyczne, formalne i merytoryczne zagadnienia polityki rachunkowości jednostek gospodarczych. Obejmuje ona następujące obszary: • teoretyczne aspekty polityki rachunkowości, • istotę i znaczenie polityki rachunkow
29% rabatu
35,68
50,00 zł
niedostępny
Okładka książki Wykorzystanie instrumentów polityki rachunkowości
W książce przedstawiono zagadnienie zastosowania instrumentów polityki rachunkowości w obszarze sprawozdania finansowego, uwzględniając krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wskazano możliwości wykorzystania wybranych instrument
29% rabatu
37,10
52,00 zł
niedostępny
Okładka książki Kierunki transformacji sprawozdawczości małych...
Wksiąż­ce przed­sta­wio­no kra­jo­we imię­dzy­na­ro­do­we re­gu­la­cje ra­chun­ko­wo­ści wza­kre­sie spo­rzą­dza­nia iba­da­nia spra­woz­dań fi­nan­so­wych jed­no­stek sek­to­ra MŚP. Uw­zględ­nio­no moż­li­wo­ści uprosz­czeń od­no­śnie spo­
30% rabatu
31,60
45,00 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj