Rakoczy Bartosz

Okładka książki Ochrona środowiska w praktyce gminy
Książka przedstawia zadania i obowiązki gminy w dwóch aspektach, z jednej strony jako podmiot zobowiązany wykonywać określone zadania z zakresu ochrony środowiska, a z drugiej – sama jest podmiotem korzystającym ze środowiska. W publikacji
28% rabatu
93,46
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo o odpadach Wybrane problemy
Praktycznie każdy podmiot prawa, nawet jeśli nie jest wytwórcą odpadów, to z całą pewnością doświadcza ich oddziaływania. Problematyka odpadów oraz ich zagospodarowania stanowi istotny obszar prawa, który został szczegółowo omówiony w publi
28% rabatu
93,46
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo ochrony środowiska
Obecne zaktualizowane i uzupełnione wydanie podręcznika zawiera analizę najważniejszych zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska. Omawia regulacje dotyczące m.in. problematyki: - handlu emisjami, - ochrony warstwy ozonowej, - gospodarki
24% rabatu
44,66
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo wodne
Prawo wodne
Wydawca: Wolters Kluwer
wysyłka: 48h
Celem opracowania jest usystematyzowanie problematyki Prawa wodnego z uwzględnieniem praktycznego stosowania jego przepisów. Autor szczegółowo omawia te instytucje, które mają zasadnicze, kluczowe znaczenie dla stosowania ustawy. Porządkuje
10% rabatu
115,64
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wybrane problemy prawa geologicznego i górniczego
Książka przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące problemów prawa geologicznego i górniczego w ujęciu zarówno praktycznym, jak i teoretycznym. Prawo geologiczne i górnicze jako część systemu prawnego pozostaje w relacjach z innymi akt
28% rabatu
93,46
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo ochrony środowiska
Podręcznik zawiera analizę najważniejszych zagadnień prawa ochrony środowiska, w tym m.in.: - handlu emisjami, - ochrony warstwy ozonowej, - gospodarki odpadami, - ochrony drzew i krzewów oraz krajobrazu. - ochrony zwierząt wykorzystywanych
28% rabatu
49,98
69,00 zł
niedostępny
Okładka książki Prawo przedsiębiorców
Prawo przedsiębiorców
Wydawca: Wolters Kluwer
wysyłka: niedostępny
Książka zawiera pogłębioną analizę najistotniejszych zagadnień odnoszących się do publicznoprawnych aspektów działalności gospodarczej. Prawo przedsiębiorców to publikacja w całości poświęcona nowym regulacjom prawnym zawartym w uchwalonych
29% rabatu
91,53
129,00 zł
niedostępny
Okładka książki Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim
W książce zostały wyjaśnione przede wszystkim pojęcia gospodarka leśna"" i trwale zrównoważona gospodarka leśna"", a także ich wzajemne relacje. Ustalenia terminologiczne pozwalają na szczegółową analizę poszczególnych zasad, przy czym omaw
27% rabatu
72,22
99,00 zł
niedostępny
Okładka książki Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce
Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ochroną środowiska wpisującym się w zasadę zrównoważonego rozwoju. Jej procedura ma dostarczyć organowi administracji publicznej podejmującemu decyzję informa
20% rabatu
119,87
149,00 zł
niedostępny
Okładka książki Służebność przesyłu w praktyce na przykładzie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
Tematyka urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje wiele złożonych kwestii normatywnych i technicznych. Autorzy opracowania identyfikują podstawowe problemy służebności przesyłu, proponują kierunki ich rozwiązania, a także koncentru
17% rabatu
106,63
129,00 zł
niedostępny
Okładka książki Odpowiedzialność za szkody łowieckie
Książka przedstawia wieloaspektową analizę problematyki odpowiedzialności za szkody łowieckie. W pracy omówiono m.in. takie zagadnienia jak: - szacowanie i określanie wysokości szkód łowieckich, - specyfika szkód łowieckich, w tym przesła
27% rabatu
94,11
129,00 zł
niedostępny
Okładka książki Prawo ochrony środowiska
Podręcznik Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe zawiera zbiór najważniejszych informacji o prawie ochrony środowiska. W obecnym zaktualizowanym i uzupełnionym wydaniu przedstawiono najnowsze regulacje dotyczące m.in. problematyk
20% rabatu
39,43
49,00 zł
niedostępny
Okładka książki Prawo geologiczne i górnicze Komentarz
W dniu 9 czerwca 2011 roku ustawodawca polski uchwalił nową ustawę - Prawo geologiczne i górnicze. Mimo tak krótkiego okresu obowiązywania była ona już wielokrotnie nowelizowana. Usprawiedliwieniem takiego stanu rzeczy jest poniekąd fakt, ż
19% rabatu
201,57
249,00 zł
niedostępny
Okładka książki Prawo gospodarki komunalnej
Prawo gospodarki komunalnej
Wydawca: LexisNexis
wysyłka: niedostępny
Prawo gospodarki komunalnej to książka zwięźle omawiająca najważniejsze akty prawne regulujące wykonywanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności. Autor w przystępny sp
19% rabatu
31,57
39,00 zł
niedostępny
Okładka książki Służebność przesyłu w praktyce
Służebność przesyłu w praktyce jest poświęcona wprowadzonej w 2008 r. do polskiego prawa cywilnego instytucji, zbliżonej do służebności gruntowej. W książce wyjaśniono wiele istotnych kwestii związanych z prawami i obowiązkami przedsiębiorc
19% rabatu
47,76
59,00 zł
niedostępny
Okładka książki Odpowiedzialność za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego
Odpowiedzialność za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego to wnikliwe opracowanie dotyczące zagadnień związanych z wynajmowaniem lokalu, a szczególnie konfliktu interesów właścicieli nieruchomości i lokatorów. W publikacji przedstawiono zak
19% rabatu
55,86
69,00 zł
niedostępny
Okładka książki Komentarz do ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
W Komentarzu przedstawiono poszczególne przepisy w kontekście istniejących norm prawa krajowego oraz wskazano na poszczególne elementy implementacyjne, a ponadto podjęto próbę określenia relacji prawnych między komentowaną ustawą a innymi a
14% rabatu
50,71
59,00 zł
niedostępny
Okładka książki Ustawa o lasach Komentarz
Ustawa o lasach Komentarz
Wydawca: Wolters Kluwer
wysyłka: niedostępny
Stan prawny na: 1.10.2010 r. W piśmiennictwie i w praktyce odczuwalny jest brak literatury dotyczącej prawa leśnego, choć problemy prawne rodzące się w związku ze stosowaniem ustawy o lasach są niemałe. Prezentowany komentarz ma na celu w
22% rabatu
80,82
103,95 zł
niedostępny
Okładka książki Wybrane problemy prawa leśnego
Publikacja stanowi zbiór artykułów o charakterze monograficznym, omawiających wybrane zagadnienia prawa leśnego - od jego pojęcia i usytuowania w systemie prawa, przez kompleksowe przedstawienie zagadnień odpowiedzialności cywilnej uregulow
19% rabatu
67,18
83,00 zł
niedostępny
Okładka książki Prawo łowieckie Komentarz
Komentarz jest kompletnym i wielowątkowym omówieniem zagadnień polskiego prawa łowieckiego oraz najważniejszego orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych w tym zakresie. W publikacji przedstawiono najnowsze zmiany dokonane w usta
27% rabatu
109,44
149,00 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
2
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj