Wolters Kluwer Polska

Okładka książki Prawo karne
Podręcznik Prawo karne. Wykład akademicki zawiera prezentację wszystkich kluczowych zagadnień prawa karnego materialnego. Znajdują się w nim - oprócz informacji podstawowych - rozważania teoretyczne, wykorzystujące wieloletni dorobek polski
28% rabatu
57,00
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Archeologia sądowa w teorii i praktyce
Publikacja ma charakter interdyscyplinarny i prezentuje wiedzę z zakresu archeologii, kryminalistyki oraz medycyny sądowej, a także zawiera wybór regulacji prawnych niezbędnych w pracy archeologa sądowego. Autorzy omawiają między innymi: b
28% rabatu
57,00
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kalendarz Dyrektora Szkoły 2023/2024
Kalendarz Dyrektora Szkoły 2022/2023 to praktyczny i funkcjonalny terminarz roku szkolnego (wrzesień 2023 - wrzesień 2024). Publikacja składa się z trzech części: kalendarzowej - zawierającej przejrzysty i funkcjonalny układ "dzień na stron
28% rabatu
42,57
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego 2023 r. Przewodnik po zmianach
W publikacji omówiono nowelizację procedury cywilnej dokonaną ustawą z 9.03.2023 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 614). Jej celem jest kompleksowe, a przy tym syntetyczne wyjaśnienie
28% rabatu
114,72
159,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo o prokuraturze. Komentarz
Komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów ustawy - Prawo o prokuraturze z uwzględnieniem standardów międzynarodowych i norm konstytucyjnych, a także analogicznych uregulowań dotyczących ustroju sądów i statusu sędziów w Polsce oraz us
28% rabatu
194,08
269,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Praca zdalna i hybrydowa. Aspekty organizacyjne i prawne
Autor opisuje, jak krok po kroku opracować i wdrożyć system pracy zdalnej i hybrydowej, aby efektywnie wspierał pracowników i pracodawców oraz był zgodny z przepisami prawa i dobrymi praktykami. W publikacji omówiono zagadnienia, takie jak
28% rabatu
71,43
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Postawy i reguły odpowiedzialności samorządu terytorialnego w sferze socjalnej
Celem publikacji jest odpowiedź na pytanie, czy obowiązujące przepisy stwarzają jednostkom samorządu terytorialnego możliwość odpowiedzialnego prowadzenia polityki społecznej wobec członków wspólnoty. Autorzy omówili m.in. takie zagadnienia
28% rabatu
107,50
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo handlowe. Zagadnienia wybrane
W publikacji przystępnie i wyczerpująco zaprezentowano wszystkie najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa handlowego. Przyswajaniu wiedzy pomaga klarowny układ tekstu, a także schematy, które ułatwiają zrozumienie omawianych problemów. Aut
28% rabatu
57,00
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo rzeczowe. Pytania i odpowiedzi
Podręcznik stanowi kompletne i syntetyczne opracowanie problematyki polskiego prawa rzeczowego. Obejmuje takie kwestie jak: charakterystyka prawa własności, prawnorzeczowe sposoby nabywania i utraty prawa własności, ochrona własności (w tym
28% rabatu
49,78
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Budowa Systemu Wynagrodzeń. Teoria i praktyka
Jest to pierwsza na polskim rynku publikacja prezentująca teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania wynagrodzeniami, tzw. Compensation & Benefits. Autorzy opisują, jak skutecznie opracować i wdrożyć politykę wynagrodzeń i świadczeń dodat
28% rabatu
71,43
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Procedura cywilna. Skrypt dla studentów administracji i nie tylko
W książce w przystępny sposób przedstawiono podstawy prawa procesowego cywilnego. Jest to także praktyczny poradnik co do zasad zachowania się w sądzie, zwracania się do sądu i stron, rozumienia treści wezwań, zasad zaskarżania orzeczeń itp
28% rabatu
42,57
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Verba volant, scripta manent. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bogusławie Gneli
Księga powstała dla uczczenia działalności naukowej Pani Profesor Bogusławy Gneli jednej z najwybitniejszych przedstawicielek polskiej nauki prawa cywilnego, kierownika Katedry Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego, o
28% rabatu
215,73
299,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo handlowe
Podręcznik w przystępny sposób prezentuje całość problematyki z zakresu prawa handlowego. Poza przedstawieniem fundamentalnej tematyki, takiej jak: zagadnienia ogólne prawa handlowego, ustrój prawny przedsiębiorców, prawo spółek, prawo umów
28% rabatu
64,21
89,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kodeks postępowania cywilnego
Stan prawny: 20 kwietnia 2023 r. W najnowszym 12. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: – z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289 ze zm.),
28% rabatu
16,59
23,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Wspieranie i resocjalizacja nieletnich. Komentarz
W komentarzu szczegółowo i przystępnie omówiono przepisy nowej ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która zastąpiła dotychczasową ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. Nowe przepisy wprowadzają m.in. następujące zmiany: -
28% rabatu
186,87
259,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Podstawy prawa
Podręcznik stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z podstawami prawa. Autor wprowadza czytelnika w świat pojęć i instytucji prawa, uzupełniając je przykładami z różnych dziedzin prawa publicznego i prywatnego. Złożone problemy p
28% rabatu
57,00
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kodeks karny wykonawczy. Komentarz
Komentarz omawia nie tylko regulacje Kodeksu karnego wykonawczego, ale również przepisy Kodeksu postępowania karnego dotyczące wykonywania orzeczeń w sprawach karnych w ramach współpracy między państwami członkowskimi UE oraz na podstawie r
28% rabatu
251,80
349,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz
Publikacja kompleksowo opisuje zagadnienia dotyczące gospodarowania nieruchomościami, z uwzględnieniem publicznych zasobów nieruchomości. Szczegółowo przeanalizowano w niej procedury obrotu nieruchomościami i tworzenia rozmaitych zasobów ni
28% rabatu
237,37
329,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 2. Karta nauczyciela oraz prawo pracy
Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór, które wynikają zarówno z przepisów Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach
28% rabatu
143,58
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Zobowiązania masy upadłości
Książka jest pierwszym w polskiej doktrynie prawa upadłościowego kompleksowym omówieniem zagadnienia zobowiązań masy upadłości. Poddano analizie charakter prawny tej instytucji oraz jej wpływ na wszczęcie i przebieg postępowania upadłościow
28% rabatu
136,36
189,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
18
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj