Wolters Kluwer Polska

nowość
Okładka książki Stosowanie prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa prof. Andrzeja Matana
Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Matana, pracownika naukowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w stanie spoczynku, przygotowana z okazji
28% rabatu
143,18
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Postępowanie karne w kazusach
Publikacja jest zbiorem kazusów z zakresu postepowania karnego przygotowanych przez dydaktyków i praktyków zajmujących się procesem karnym. Kazusy zostały opracowane w dużej części w oparciu o rzeczywiste stany faktyczne, a zarysowane w ich
17% rabatu
49,19
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz
W komentarzu szczegółowo omówiono przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, wskazano problemy interpretacyjne i przedstawiono praktyczne propozycje ich rozwiązania. Komentarz wzbogacono o liczne przykłady oraz wskazówki dotyczące sto
28% rabatu
171,96
239,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne
W 34. wydaniu zbioru zawierającego najważniejsze akty prawne z zakresu prawa budowlanego uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: • z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U
28% rabatu
25,90
36,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Jakość w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwo pacjenta. Komentarz
Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta reguluje rozliczenia Narodowego Funduszu Zdrowia ze szpitalami w oparciu o jakość świadczonych usług mierzoną przez wskaźniki odnoszące się do trzech obszarów: klinicznego, kon
28% rabatu
143,18
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Azjatycki soft power a prawo własności intelektualnej
Soft power jest jednym z narzędzi wykorzystywanych do osiągnięcia wiodącej pozycji przez państwa azjatyckie. Jest to międzynarodowa wymiana kulturalna, współpraca i dyplomacja kulturalna, pomoc gospodarcza i technologiczna, wszystko to co b
28% rabatu
56,85
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki UMOWA OPCJI CALL I PUT W TRANSAKCJACH FUZJI I PRZEJĘĆ
Publikacja omawia umowę opcji call i put obejmującą prawa udziałowe w spółkach kapitałowych (tj. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółce akcyjnej oraz spółce akcyjnej), a w szczególności: • dopuszczalność zamieszczania opcji
28% rabatu
121,60
169,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Meritum Podatki 2024
Meritum Podatki 2024 przedstawia istotne zmiany i nowości w zakresie podatków takich jak PIT, CIT, VAT, podatek od nieruchomości, spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych. Publikacja zawiera omówienie najważniejszych zmian legislac
28% rabatu
251,11
349,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Zatrudnienie funkcjonariuszy publicznych na podstawie stosunku służbowego
Publikacja przedstawia tematykę zatrudnienia na podstawie stosunku służbowego, w jakim pozostają funkcjonariusze służb mundurowych (zmilitaryzowanych) oraz żołnierze zawodowi. Omówiono w niej m.in. następujące zagadnienia: • nawiązanie, pr
28% rabatu
114,40
159,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju
Stan prawny: 4 stycznia 2024r. Praktyczny zbiór najważniejszych aktów prawnych z zakresu prawa administracyjnego. Zawiera informacje o uwzględnionych zmianach. Zastosowany system oznaczania nowych przepisów znacznie ułatwia codzienną pracę
28% rabatu
64,03
89,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospod
Stan prawny: 4 stycznia 2024r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH: 15 września 2023 r. – ustawa z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1
28% rabatu
64,03
89,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe
Stan prawny: 4 stycznia 2024 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: USTAWA O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU ZA PRACĘ: 1 stycznia 2024 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych usta
28% rabatu
64,03
89,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Dobry nauczyciel - dobry uczeń - dobra szkoła
W publikacji omówiono zadania nauczyciela we współczesnej szkole, oczekiwania społeczne wobec nauczycieli, doskonalenie i wspomaganie ich pracy oraz zarządzanie potencjałem, odpowiedzialność i uprawnienia. Zaprezentowano kwestie programowan
29% rabatu
56,37
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Karty pracy DISC. Ćwiczenia z budowania relacji w życiu zawodowym i osobistym
Przewodnik w przejrzysty sposób prezentuje założenia i zastosowanie modelu DISC w praktyce. Zgodnie z tym modelem można wyróżnić cztery podstawowe style zachowań ludzi (oznaczone zwyczajowo kolorami: czerwonym, żółtym, zielonym, niebieskim)
28% rabatu
71,24
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodo
Stan prawny: 1 stycznia 2024 r. Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje: K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S.C., P.A.S.C., K.W.H., K.S.H., U.K.S., U.K.K. K.C. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. wzmocnienia sytuacji prawnej sp
28% rabatu
71,24
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Związki osób tej samej płci. Konsekwencje  braku regulacji w prawie polskim
Książka poświęcona jest problematyce związków osób tej samej płci w sytuacji braku regulacji ochrony ich praw na gruncie prawa polskiego. Omówiono w niej najczęstsze problemy wynikające z braku regulacji statusu par jednopłciowych na grunci
29% rabatu
99,19
139,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Mediacja w rozwiązywaniu indywidualnych sporów pracowniczych – ujęcie modelowe
Książka opisuje instytucję mediacji jako jedną z alternatywnych metod rozwiązywania sporów wynikających ze stosunku pracy. Celem tej publikacji jest wyodrębnienie modelu dopuszczalności mediacji w sporach pracowniczych, z uwzględnieniem spe
29% rabatu
127,73
179,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykrocze
Stan prawny: 1 stycznia 2024 r. Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje: K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.W.R.N., U.Ś.K., U.O.P.P.Ś. oraz U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A., U.P.N. K.K. – do katalogu funkcjonariuszy pub
28% rabatu
71,24
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz
Komentarz dotyczy: • podlegania ubezpieczeniom społecznym, • ustalania i rozliczania składek oraz ich ewidencjonowania na kontach płatników i kontach (subkontach) ubezpieczonych, • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, • prowadzenia dokum
29% rabatu
234,77
329,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Organy ochrony prawnej
Podręcznik stanowi omówienie ustrojów najważniejszych organów ochrony prawnej powoływanych i działających na podstawie prawa Rzeczypospolitej Polskiej. W książce zostały przedstawione zagadnienia związane z klasyfikacją organów ochrony praw
28% rabatu
56,85
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
27
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj