Słownik biograficzny słodowników, piwowarów...
Okres od około 1450 roku do wczesnych lat XVII wieku uważany jest zazłoty wiek piwa. Jest to okres szybkiego wzrostu poziomu produkcji i konsumpcji,wyprzedzający rozwój ówczesnej populacji. Umowna granicarozdzielająca krainy o tradycjach winiarskich i piwowarskich przesunęłasię wyraźnie w kierunku południowym. Rozwojowi piwowarstwa sprzyjałpostęp technologiczny i rozwój wiedzy. Ówczesna Rzeczpospolita należałado krajów o ugruntowanej tradycji piwowarskiej, słynących z doskonałychpiw pszenicznych, nazywanych białymi. Takie piwa ceniono wówczasnajbardziej. Największym ośrodkiem produkcyjnym Rzeczypospolitejbył rzecz jasna Kraków. Stanisław Kutrzeba, znakomity historyk i znawcadziejów miasta, początki tego rzemiosła wiązał z lokacją i przybyszaminiemieckimi i pisał: A jeśli koloniści na sztandarze swoim wypisali trzy hasła:swobody, oszczędności i czystości, to u stóp tej chorągwi spostrzeglibyśmy bez wątpieniabeczkę piwa i to dużą. Ta metaforyczna beczka znacznie powiększyłasię w dobie nowożytnej. Piwowarstwo było największym i najważniejszymrzemiosłem uprawianym w ówczesnym Krakowie. Dość wspomniećo 140 browarach, licznych słodowniach i niezliczonych karczmach obecnychw krajobrazie miasta.Historię piwowarstwa krakowskiego tworzyli ludzie, rzemieślnicyurodzeni w Krakowie, jak i przybyli z wielu wsi i miast ówczesnej Rzeczypospolitej,a nawet spoza jej granic. Poprzez ich historie prześledzić możnadzieje piwa i piwowarstwa, nieodłączną część polskiej tradycji, o czymjuż w XIX wieku pisał Aleksander Jelski: Co prawda, proces techniczny piwowarstwastanowi [...] najpraktyczniejszą stronę przedmiotu, tem niemniej i wiadomośćhistoryczna o napoju z dawien dawna narodowym i najmniej szkodliwym,tudzież o literaturze ojczystej, dotyczącej wytworu onego i znaczenia w obyczajach,nie będzie może bez pożytku dla szerszego koła czytelników, lubiących wpatrywaćsię w przeszłość rodzimą. Ufam tedy w ich pobłażliwość w razie, gdyby mi się nieudało w czem sprostać zadaniu.
24% rabatu
45,89
60,00 zł
Dodaj
do koszyka
Mała encyklopedia piwowarska Krakowa...
Obaj Autorzy archeolog i historyk sztuki od wielu lat prowadzą badania terenowe i studia źródłowe nad krakowską (a także kazimierską) zabudową, co dokumentują ich liczne opracowania.Od lat badają też rolę piwowarstwa w życiu gospodarczym miasta. () [Praca] zawiera cenne podsumowanie dotychczasowego stanu badań nad lokacyjnymi układami przestrzennymi obu miast oraz ich późniejszymi adaptacjami, przekształceniami, częściowymi destrukcjami (co dotyczy zwłaszcza Kazimierza po roku 1655). Ta bardzo obszerna charakterystyka jest niezbędnym tłem wszelkich zjawisk społecznych i gospodarczych zachodzących w obu miastach, a więc także piwowarstwa. Browary, słodownie, karczmy były wszak, jak udowadniają Autorzy, wpisane w programy wielu śródmiejskich mieszczańskich siedzib.Istotnym aspektem encyklopedycznych haseł jest objaśnianie zmieniającej się, różnorodnej terminologii. () Niektóre hasła mają szczególne znaczenie. Bardzo obszernie ujęto hasła browari słodownia, charakteryzując w oparciu o konkretne przykłady zarówno architekturę budynków, jak ich programy, związane z cyklem produkowania oraz magazynowaniem piwa i słodu. () Interesująco przedstawia się hasło karczma, w zabudowie miejskiej pojmowana jako pomieszczenia przeznaczone do szynkowania piwa i innych napitków () wydzielone w budynku frontowym; liczne cytaty zaczerpnięte z nowożytnych akt miejskich to szczegółowe opisy wnętrz, ich urządzenia i funkcjonowania. Szereg haseł dotyczy systemów zaopatrywania w wodę. () Hasło młyny to wartościowa próba uporządkowania stanu badań (i niejednokrotnie rozbieżnych interpretacji), poruszenie bardzo trudnego problemu wobec z jednej strony istnienia różnych nazw odnoszących się do tego samego obiektu, z drugiej tej samej nazwy, mogącej, jak się wydaje, określać różne obiekty.Nowym, wprowadzonym przez Autorów terminem, jest przedsiębiorstwo piwowarsko-karczmarskie, prowadzące działalność o złożonym zakresie, ściśle związaną z posesją miejską i jej zabudową, łącznie z budynkiem frontowym.
24% rabatu
30,60
40,01 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka