Wiesława Przybylska-Kapuścińska (red.)

Okładka książki Pieśni i piosenki żydowskie CD
Lista utworów: 1. Na Przypiecku 2. Piękny Jak Księżyc 3. Wieczór Róż 4. Rebeka 5. Joisełe Mój Królewiczu 6. Rabejnu Tam 7. Miasteczko Bełz 8. Tak Malował Pan Chagall 9. Szabasowy Wieczór 10. Na Całym świecie Szabas 11. Uczta 12. Modlitwa 13
25% rabatu
23,46
31,30 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Polityka pieniężna i rynki finansowe wobec...
Wyzwania gospodarki 4.0, czyli czwartej rewolucji gospodarczej, są szczególnie istotne w obszarze polityki pieniężnej i rynków finansowych. Decydenci z tych obszarów muszą bowiem wprowadzać zmiany uwzględniające galopujący postęp technologi
32% rabatu
40,77
60,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Damy polskiej piosenki Sława Przybylska
„Damy polskiej piosenki” to seria kompilacji dedykowana najważniejszym wokalistkom w historii polskiej muzyki rozrywkowej oraz niezapomnianym piosenkom w ich wykonaniu. Bez wątpienia oba te kryteria spełniają twórczość oraz sceniczna histor
18% rabatu
26,10
31,85 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Pamiętasz...
"Wszystko co dobre zachowuję w pamięci. Dziś składam podziękowania tym wszystkim, którzy pamiętają śpiewane przeze mnie piosenki. To właśnie im dedykuję ten album." - Sława Przybylska Najpiękniejsze polskie piosenki w wykonaniu Sł
18% rabatu
29,82
36,39 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Radosny smutek przemijania
Witać każdy dzień z uśmiechem i z piosenką na ustach, zatapiać myśli w poetyckich strofach, w rozważaniach o naturze świata; dzielić się sercem z najbliższymi, uczyć wciąż nowych rzeczy; poznawać, podziwiać, odkrywać, świętować chwilę; pami
42% rabatu
69,54
120,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Pieśni i piosenki żydowskie
01. Ojfn pripeczik - Na przypiecku - At the Fireplace 02. Szejn wi di lewune - Piękny jak księżyc - Beautiful as the Moon 03. Erew szel szoszanim - Wieczór róż - The Evening of Roses 04. Rebeka - Rebecca 05. Josełe majn krojn - Josełe mój k
15% rabatu
16,44
19,35 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Funkcjonowanie współ. gosp. rynkowej - rynek fin.
Książ­ka za­wie­ra in­te­re­su­ją­ce przy­czyn­ki do­ty­czą­ce przede wszyst­kim funk­cjo­no­wa­nia ryn­ku fi­nan­so­we­go. Au­to­rzy przed­sta­wi­li w nim po­glą­dy na te­mat ban­ko­wo­ści a lu­ki cy­fro­wej, wy­klu­cze­nia fi­nan­so­we­go
20% rabatu
46,37
58,00 zł
niedostępny
Okładka książki Funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego...
Te­ma­ty­ka po­ru­szo­na w ni­niej­szej książ­ce po­dej­mu­je wy­bra­ne, ak­tu­al­ne pro­ble­my ryn­ku pie­nięż­ne­go i ka­pi­ta­ło­we­go. Są wśród nich kwe­stie zwią­za­ne ze stra­te­gią bez­po­śred­nie­go ce­lu in­fla­cyj­ne­go i mia­ra­m
20% rabatu
39,18
49,00 zł
niedostępny
Okładka książki 40 Piosenek Sławy Przybylskiej
Sława Przybylska – polska piosenkarka. Ukończyła Zespół Państwowych Szkół Plastycznych, studiowała handel zagraniczny w Szkole Głównej Służby Zagranicznej. Udzielała się artystycznie już w czasie studiów. Zadebiutowała na szerszej scenie po
15% rabatu
29,72
34,99 zł
niedostępny
Okładka książki Pośrednictwo finansowe w Polsce
Je­dy­ny­mi po­śred­ni­ka­mi na ryn­ku fi­nan­so­wym w Pol­sce po zmia­nie trans­for­ma­cji go­spo­dar­czej by­ły ban­ki ko­mer­cyj­ne. Wkrót­ce po otwar­ciu Gieł­dy Pa­pie­rów War­to­ścio­wych w War­sza­wie po­wsta­ło za­po­trze­bo­wa­nie
20% rabatu
47,17
59,00 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj