Adamus Rafał

Okładka książki Toksyczny dług XXI wieku
Toksyczny dług XXI wieku
Autor: Adamus Rafał
Wydawca: Difin
wysyłka: 48h
Toksyczny dług XXI wieku jest krótką analizą problematyki nadmiernego, niebezpiecznego zadłużenia w wymiarze zarówno długu publicznego państw świata (ze szczególnym uwzględnieniem Polski jako członka Unii Europejskie), jak i długu prywatneg
17% rabatu
34,84
42,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Oddłużenie w upadłości konsumenckiej i układzie konsumenckim
W publikacji omówiono przesłanki, tryby i skutki oddłużenia niewypłacalnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym także byłych przedsiębiorców. Wyjaśniono, jakie znaczenie z punktu widzenia przepisów prawa o niewy
20% rabatu
63,16
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kształtowanie wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Komentarz
Kształtowanie wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Komentarz to kompleksowy komentarz zawierającyomówienie tzw. ustaw kominowych, t.j.: ustawy z 3.3.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami pr
14% rabatu
128,07
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Autor: Adamus Rafał
Wydawca: C.H. Beck
wysyłka: niedostępny
Prawo restrukturyzacyjne
14% rabatu
145,26
169,00 zł
niedostępny
Okładka książki Prawo upadłościowe Komentarz
Prawo upadłościowe Komentarz
Autor: Adamus Rafał
Wydawca: C.H. Beck
wysyłka: niedostępny
Publikacja to praktyczny komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.), stanowiącej uregulowanie kwestii związanych z: zasadą wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych d
15% rabatu
296,48
349,00 zł
niedostępny
Okładka książki Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz
Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz
Autor: Adamus Rafał
Wydawca: C.H. Beck
wysyłka: niedostępny
Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978), która wchodzi w życie 1.1.2016 r. Prawo restrukturyzacyjne wspólnie z Prawem upadłościowym stanow
5% rabatu
160,47
169,00 zł
niedostępny
Okładka książki Nowa upadłość konsumencka
Nowa upadłość konsumencka
Autor: Adamus Rafał
Wydawca: Difin
wysyłka: niedostępny
Publikacja odnosi się do nowych przepisów o odrębnym postępowaniu upadłościowym w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej), które weszły w życie z dniem 31 grudnia 2014 r. Nowe prz
14% rabatu
38,68
45,00 zł
niedostępny
Okładka książki Likwidacja masy upadłości. Zagadnienia praktyczne
Opracowanie poświęcone zostało zagadnieniom likwidacji majątku należącego do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabytego przez upadłego w toku postępowania upadłościowego celem zaspokojenia wierzycieli. Likwidacja masy upadłości stan
17% rabatu
39,82
48,00 zł
niedostępny
Okładka książki Upadłość a zobowiązania cywilnoprawne
Upadłość a zobowiązania cywilnoprawne
Autor: Adamus Rafał
Wydawca: Difin
wysyłka: niedostępny
Problematyka zobowiązań cywilnoprawnych na wypadek ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy należy do węzłowych zagadnień prawa upadłościowego. Problemy – zarówno teoretyczne jak i praktyczne – powstające na tym tle mają trudne do przecenienia z
15% rabatu
42,48
50,00 zł
niedostępny
Okładka książki Upadłość deweloperska
Upadłość deweloperska. Komentarz jest opracowaniem adresowanym do uczestników tzw. rynku deweloperskiego (przedsiębiorców deweloperów, ale także ich podwykonawców w zakresie robót budowlanych, klientów na rynku usług deweloperskich) jak i d
15% rabatu
36,53
43,00 zł
niedostępny
Okładka książki Umowa o podróż w prawie polskim
Umowa o podróż w prawie polskim
Autor: Adamus Rafał
Wydawca: Difin
wysyłka: niedostępny
Masowy rozwój turystyki prowadzi do poddania tej dziedziny aktywności społecznej regulacji prawnej w systemach prawnych różnych państw, a w tym również w Polsce. Celem owej regulacji prawnej jest m.in. ochrona konsumentów korzystających z u
15% rabatu
36,53
43,00 zł
niedostępny
Okładka książki Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz
Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz to publikacja przygotowana przez prawników praktyków, zajmujących się również pracą naukową. Autorzy Komentarza zarówno korzystają zatem z dorobku judykatury oraz ustaleń doktryny, jak i posiłkują s
40% rabatu
173,40
289,00 zł
niedostępny
Okładka książki Związki międzygminne Komentarz
Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w formie związku jest obok porozumienia najpopularniejszą formą współpracy, pozwalającą na realizację wielu zadań publicznych, których wykonanie przez poszczególne gminy nie byłoby możliwe.
15% rabatu
58,62
69,00 zł
niedostępny
Okładka książki Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej
Opracowanie stanowi analizę zagadnienia problematyki prawnej przedsiębiorstwa upadłego w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego. Zachowanie przedsiębiorstwa upadłego, o ile pozwalają na to racjonalne względy, to
15% rabatu
84,10
99,00 zł
niedostępny
Okładka książki Upadłość a potrącenie Komentarz
Upadłość a potrącenie Komentarz
Autor: Adamus Rafał
Wydawca: C.H. Beck
wysyłka: niedostępny
Stan prawny na 1 maja 2010 roku Opracowanie zawiera omówienie sześciu artykułów ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze: art. 89, 93-96, 245 ust. 1 pkt 5. Przy czym wskazano także na inne przepisy tej ustawy mające znaczenie dla przedstawi
15% rabatu
33,13
39,00 zł
niedostępny
Okładka książki Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie Komentarz
Niniejszy Komentarz poświęcony jest zagadnieniu instytucji przewłaszczenia na zabezpieczenie (i innych powierniczych czynności zabezpieczających) w kontekście upadłości, po poważnych zmianach w tym zakresie wprowadzonych ustawą z dnia 6.3.2
15% rabatu
33,13
39,00 zł
niedostępny
Okładka książki Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego
Stan prawny: 1 stycznia 2010 r. Niniejszy komentarz poświęcony jest zagadnieniu bezskuteczności czynności upadłego jako jednego ze skutków ogłoszenia upadłości. Problematyka bezskuteczności czynności upadłego nie jest nową konstrukcją w po
15% rabatu
33,13
39,00 zł
niedostępny
Okładka książki Upadłość a hipoteka na mieniu upadłego
Publikacja Upadłość a hipoteka na mieniu upadłego przedstawia szczegółowo zagadnienia podstawowego zabezpieczenia rzeczowych wierzytelności cywilnoprawnych, jakim jest hipoteka. Autor przede wszystkim omówił sytuację w której wierzyciel hip
10% rabatu
44,08
49,00 zł
niedostępny
Okładka książki Prawo naprawcze przedsiębiorcy
Prawo naprawcze przedsiębiorcy
Autor: Adamus Rafał
Wydawca: LexisNexis
wysyłka: niedostępny
To publikacja poświęcona restrukturyzacji przedsiębiorcy w drodze postępowania naprawczego uregulowanego w ustawie - Prawo upadłościowe i naprawcze. Opracowanie uwzględnia zmiany wynikające z ustawy z 6 marca 2009 roku nowelizującej Prawo
10% rabatu
152,02
169,00 zł
niedostępny
Okładka książki Upadłość konsumencka Komentarz praktyczny
Upadłość konsumencka. Komentarz praktyczny to publikacja na temat niezwykle ważnej w prawie upadłościowym instytucji upadłości konsumenckiej. Upadłość ta została wprowadzona nowelą z 5 grudnia 2008 r. do ustawy – Prawo upadłościowe i napraw
10% rabatu
35,08
39,00 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
2
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj