Marian Noga

Okładka książki Zarządzanie ryzykiem w procesie podejmowania.. w.3
Podejmowanie decyzji ekonomicznych jest niezwykle ważne dla decydenta, ale również dla otoczenia bliższego i dalszego, funkcjonujących organizacji, firm, gospodarstw domowych, organów ustawodawczych, krajowych i samorządowych oraz ich organ
34% rabatu
32,82
50,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem.. w.3
Na polskim rynku wydawniczym jest cała gama bardzo dobrych podręczników z makroekonomii. Ostatni światowy kryzys gospodarczy zwrócił uwagę na dorobek nauk ekonomicznych, gdyż teoria ekonomii nie w pełni spełniła swoje predykcyjne przesłanie
34% rabatu
39,39
60,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kultura a ekonomia (wyd. II)
Kultura a ekonomia (wyd. II)
Autor: Marian Noga
Wydawca: CeDeWu
wysyłka: 48h
Na progu XXI w. ciągły, zrównoważony rozwój i wzrost gospodarczy to za mało, by wyjść z peryferii do centrum światowego systemu gospodarczego, w którym to ma szanse nastąpić pełna samorealizacja jednostki i społeczeństwa. Proces ten musi by
29% rabatu
32,83
46,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Rynek ropy naftowej a bezpieczeństwo...
Ropa naftowa już od połowy XX w. jest paliwem kluczowym dla zapewnienia wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz odpowiedniej jakości życia. Dziś to wciąż najważniejszy surowiec w światowym bilansie energetycznym, w strukturze zużycia wyprzedza
22% rabatu
46,61
60,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Neuroekonomia a ekonomia głównego nurtu
W 1996 roku Giacomo RIZZOLATTI wraz z Leonardo FOGASSI i Vittorio GALLESE odkryli u makaków neuron lustrzany (mirror neuron). Jest to neuron, który później odkryto u ludzi. Działanie tego neuronu polega na tym, że mózg danego człowieka za p
34% rabatu
31,52
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Szkice z makroekonomii
Szkice z makroekonomii
Autor: Marian Noga
Wydawca: CeDeWu
wysyłka: 48h
Profesor Marian Noga był – jak pamiętam – zawsze uważany przez studentów za najlepszego nauczyciela akademickiego w ówczesnej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a dobry nauczyciel to taki, który nie stosuje wyrażanej w Niemczech swego czas
34% rabatu
32,17
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zarządzanie ryzykiem w procesie podejmowania..
Podejmowanie decyzji ekonomicznych jest niezwykle ważne dla decydenta, ale również dla otoczenia bliższego i dalszego, funkcjonujących organizacji, firm, gospodarstw domowych, organów ustawodawczych, krajowych i samorządowych oraz ich organ
29% rabatu
32,11
45,00 zł
niedostępny
Okładka książki Mikroekonomiczne podstawy makroekonomii
Mikroekonomiczne podstawy makroekonomii
Autor: Marian Noga
Wydawca: CeDeWu
wysyłka: niedostępny
W literaturze przedmiotu twierdzi się, że makroekonomia - jako nauka - pojawiła się wtedy, gdy swoje prace zaczął publikować John Maynard Keynes. Autor w tej monografii pokazuje, że prapoczątki makroekonomii obserwowano już w XVI wieku, w o
29% rabatu
39,25
55,00 zł
niedostępny
Okładka książki Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem...
Na polskim rynku wydawniczym jest cała gama bardzo dobrych podręczników z makroekonomii. Ostatni światowy kryzys gospodarczy zwrócił uwagę na dorobek nauk ekonomicznych, gdyż teoria ekonomii nie w pełni spełniła swoje predykcyjne przesłanie
41% rabatu
30,51
52,00 zł
niedostępny
Okładka książki Kultura a ekonomia
Kultura a ekonomia
Autor: Marian Noga
Wydawca: CeDeWu
wysyłka: niedostępny
Do­pó­ki na pol­skim ryn­ku wy­daw­ni­czym funk­cjo­no­wał ter­min ,,eko­no­mi­ka kul­tu­ry"", wszyst­ko by­ło ja­sne. Jest to bo­wiem dys­cy­pli­na na­uko­wa zaj­mu­ją­ca się jed­ną z branż go­spo­dar­ki, czy­li sek­to­rem kul­tu­ry. Gdy n
29% rabatu
27,83
39,00 zł
niedostępny
Okładka książki Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europej.
Współcześnie na rynku pracy na tradycyjne czynniki, kształtujące popyt na pracę i jej podaż oddziałują procesy globalizacji i integracji. Procesy te wpływają na gospodarkę, jej charakter oraz czynniki wzrostu, modyfikują model zatrudnienia
29% rabatu
32,83
46,00 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj