Dziawgo Ewa

Okładka książki Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych
Narastająca globalizacja i integracja rynków finansowych stwarzają wiele nowych perspektyw i możliwości inwestycyjnych. Jednakże wrasta również ryzyko rynkowe. Konsekwencją tego faktu jest poszukiwanie nowych metod i instrumentów zarządzani
25% rabatu
66,71
89,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wycena opcji egzotycznych
Wycena opcji egzotycznych
Autor: Dziawgo Ewa
wysyłka: niedostępny
Niesymetryczność praw i obowiązków nałożonych na strony transakcji powoduje, że w grupie instrumentów pochodnych opcje są szczególnym instrumentem zarządzania ryzykiem. W przypadku opcji egzotycznych istnieje możliwość zapewniania nieco od
10% rabatu
28,78
32,00 zł
niedostępny
Okładka książki Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji...
Na­ra­sta­ją­ca glo­ba­li­za­cja i in­te­gra­cja ryn­ków fi­nan­so­wych stwa­rza­ją wie­le no­wych per­spek­tyw i moż­li­wo­ści in­we­sty­cyj­nych. Jed­nak­że wra­sta rów­nież ry­zy­ko ryn­ko­we. Kon­se­kwen­cją te­go fak­tu jest po­szu­ki­
20% rabatu
55,96
70,00 zł
niedostępny
Okładka książki Materiały do ćwiczeń z matematyki
Skrypt przeznaczony jest dla studentów I roku studiów ekonomicznych na kierunku zarządzanie i marketing, jako pomoc w prowadzeniu ćwiczeń z matematyki. Nie będąc podręcznikiem, nie zawiera on treści teoretycznych, a jedynie wykorzystuje je
20,00
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj