Wydawnictwo Naukowe UMK

Okładka książki The ethnography of historiography developed in the Polish People’s Republic: a historiographic and m
Translated by Barbara Komorowska The ethnography of historiography developed in communist Poland is a consequence of the ‘anthropological turn’ in historiographic and methodological studies and an aspect of the ethnography of modern though
2% rabatu
25,47
26,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Nomadyczna Europa Poststrukturalistyczne granice europejskiego uniwersalizmu
O idei Europy tradycyjnie myślano w kategoriach pokonywania granic. Tak jak mityczna księżniczka nosząca jej imię, Europa miała być nomadką – tworzyć się dzięki nieustannej wędrówce. Jednocześnie miała być ona nośnikiem uniwersalizmu – obie
2% rabatu
37,22
38,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Autorstwo Urynkowienie literatury i fantazmat podmiotu autorskiego
Zachodzące przemiany społeczno-kulturowe domagają się rewaloryzacji dotychczasowych ustaleń z zakresu prawa autorskiego i denaturalizacji pojęcia autorstwa, jego dyskursywizacji z uwzględnieniem kontekstów prawnych, ekonomicznych, estetyczn
2% rabatu
37,22
38,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Camino Polaco Teologia Sztuka Historia Teraźniejszość Tom 5
Wyjątkową inspiracją do wydania niniejszego tomu jest na pewno fakt, że od kilku miesięcy przeżywamy Rok Święty Compostelański. W tym roku grób św. Jakuba Większego w Santiago de Composteli staje się źródłem szczególnych łask dla każdego pi
2% rabatu
33,30
34,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Wokół zagadnień warsztatu artysty Tom 2 Malarza rzeźbiarza architekta
Wstęp / 11 Małgorzata Nowalińska Warsztat średniowiecznego mistrza. Sposoby mechanicznego kopiowania rysunku / 13 Dorota Maria Borowska Widzimy to, co wiemy. Znaczenie geometrii w tworzeniu kompozycji obrazu Jana van Eycka Małżeństwo Arno
2% rabatu
117,54
120,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Opakowanie Wprowadzenie do polityki zagranicznej państw członkowskich ASEAN
To z pewnością jedna z najlepszych pozycji poświęconych ASEAN – ciekawie napisana, a co najważniejsze, merytorycznie i obiektywnie ukazująca uwarunkowania historyczne, kulturowe oraz gospodarcze decydujące o polityce zagranicznej prowadzone
2% rabatu
45,06
46,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Filozofia Tom 2 Rozjaśnianie egzystencji
Filozofia Karla Jaspersa bezsprzecznie należy do dzieł ścisłej czołówki klasyki filozoficznej, które nie zostały jeszcze przełożone na język polski. Wraz z Byciem i czasem Heideggera oraz Byciem i nicością Sartre'a tworzy wielką trylogię ar
2% rabatu
50,93
52,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie A małe dzieci do ognia wrzucali
„Dziecięca wojna” jako pokoleniowe doświadczenie / 7 Antologia Część I. Okupacyjne wspomnienia / 65 Część II. Wojenne chwile grozy / 142 Część III. Zbiorowe mogiły / 216 Część IV. Cierpienia matki i dziecka / 259 Część V. Szkoła / 266
2% rabatu
37,22
38,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zabójcy seryjni i wielokrotni
W opracowaniu podjęto problematykę sprawców zabójstw wielokrotnych i seryjnych. W przypadku zabójców zakwalifikowanych do kategorii seryjnych wspólny dla ich czynów był motyw seksualny. Zasadniczy cel opracowania sprowadza się jednak nie ty
2% rabatu
45,06
46,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Emigracja zarobkowa Polaków do Szkocji
Prezentowana monografia ma charakter interdyscyplinarny, uwzględnia bowiem perspektywy: historyczną, socjologiczną, pedagogiczną i ekonomiczną emigracji zarobkowej Polaków w Szkocji. Ukazuje specyfikę oraz społeczno-kulturowe i ekonomiczne
2% rabatu
37,22
38,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zdolności dynamiczne jako źródło przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw
Głównym celem postawionym przed prezentowaną monografią jest uporządkowanie wiedzy z zakresu problematyki relacji zdolności dynamicznych i przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. Do jego osiągnięcia konieczne było podjęcie złożonego zagadn
2% rabatu
31,34
32,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego na podstawie art. 300 Kodeksu pracy
Przedmiotem prezentowanej monografii jest problematyka stosowania przepisów Kodeksu cywilnego na podstawie art. 300 k.p. do stosunków pracy. W odniesieniu do art. 300 k.p. sformułowano wiele poglądów mających swe źródło zarówno w koncepcjac
2% rabatu
38,20
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Muzeum w kulturze pamięci na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów
2% rabatu
38,20
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Editiones sine fine Tom 2
W dniach 21–22 XI 2019 r. odbyła się w Toruniu druga konferencja krajowa z cyklu Editiones sine fine, poświęcona opracowywanym edycjom źródeł historycznych z terenu ziem polskich. Organizatorem tego przedsięwzięcia były Zakład Źródłoznawstw
2% rabatu
31,34
32,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Tomasz z Akwinu Wykład Pierwszego i Drugiego Listu do Tesaloniczan
Tłumaczenie i wprowadzenie – Piotr Roszak Edycja – Piotr Roszak, Enrique Alarcón Egzegeza, z jaką się spotykamy, czytając Komentarz do Pierwszego Listu św. Pawła do Tesaloniczan, to „alfabet” teologiczny Akwinaty, gdyż egzegeza nie jest dl
2% rabatu
31,34
32,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Folklor polski i litewski Źródła Adaptacje Interpretacje
Monografia zbiorowa pt. Folklor polski i litewski (Źródła – adaptacje – interpretacje) powstała w efekcie współpracy trzech ośrodków akademickich: polskich – Uniwersytetu w Białymstoku wraz z Działem Naukowym Książnicy Podlaskiej im. Łukasz
2% rabatu
43,10
44,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki By skreślić historię naszych zbiorów Polskie kolekcje artystyczne
Kolekcja artystyczna jest dla mnie tworem celowym, będącym wyrazem kreatywności człowieka. Niekoniecznie jednak musi być efektem uświadomionych dążeń estetycznych, naukowych czy też światopoglądowych, niekoniecznie też musi być oparta na os
2% rabatu
54,85
56,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Osobliwy sąd Idea sądownictwa konstytucyjnego w kontekstach rządów prawa, demokracji i praw jednost
Idea sądownictwa konstytucyjnego wciąż jest przedmiotem sporów na płaszczyźnie nauki prawa i filozofii polityki, a także w sferze czysto politycznej. Przynajmniej częściowo wynika to ze specyfiki czy wręcz tytułowej „osobliwości” judicial r
2% rabatu
37,22
38,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Filozofia społeczna Róży Luksemburg
Po upadku większości państw deklarujących się jako socjalistyczne stojąca u ich podstaw filozofia marksistowska została instytucjonalnie potępiona i skazana na zapomnienie. Przyczyną tej negatywnej oceny były głównie kryteria pozanaukowe –
2% rabatu
37,22
38,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Zbigniew Tadeusz Wierzbicki Uczony i społecznik
Życie i twórczość Profesora Zbigniewa Tadeusza Wierzbickiego najpełniej wydaje się określać wizja „wszechludzkiej cywilizacji przyszłości”, wyzwanie dla „ludzi dobrych i mądrych” jako awangardy tej cywilizacji. Urzeczywistniał ją con amore
2% rabatu
37,22
38,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
79
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj