Gonet Wojciech

nowość
Okładka książki Prawo o notariacie Komentarz Wzory aktów notarialnych i poświadczeń
Stan prawny: 1 maja 2022 r. Publikacja stanowi komentarz do ustawy – Prawo o notariacie napisany przez praktykujących notariuszy. W dziale I zawarto omówienie przepisów regulujących ustrój notariatu (art. 1–78d) z uwzględnieniem aktualnych
16% rabatu
250,95
299,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej
W publikacji zostały przedstawione prawne aspekty nadzoru i kontroli nad samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. W poradniku omówiono zagadnienia takie jak: -zakres pojęciowy terminów nadzoru i kontroli, -nadzór, kontrola wewnętrzna i ko
29% rabatu
92,17
129,00 zł
niedostępny
Okładka książki Dyscyplina finansów publicznych
W książce przedstawiono aktualne kwestie pojawiające się na gruncie stosowania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.: - dostępu do informacji publicznej, - przesłanek wi
29% rabatu
92,17
129,00 zł
niedostępny
Okładka książki Gospodarka komunalna
W poradniku przedstawiono prawne aspekty funkcjonowania podmiotów świadczących usługi z zakresu wodociągów i kanalizacji, ciepłownictwa, transportu miejskiego, utrzymania czystości, gospodarki odpadami i opieki zdrowotnej, takie jak: -ogran
29% rabatu
92,17
129,00 zł
niedostępny
Okładka książki Pełnomocnictwo, prokura, reprezentacja stron...
W publikacji przestawiono zasady właściwej reprezentacji różnych podmiotów (w tym: Skarbu Państwa, przedsiębiorców w upadłości, przedsiębiorców realizujących postępowanie restrukturyzacyjne, spółek prawa handlowego, jednostek samorządu tery
27% rabatu
190,24
259,00 zł
niedostępny
Okładka książki Podatki w obrocie nieruchomościami w praktyce notarialnej
Obrót nieruchomościami może być przedmiotem opodatkowania według kilku ustaw podatkowych. W książce zostały wyjaśnione i zobrazowane przykładami skomplikowane zagadnienia związane z rozstrzygnięciem kiedy obrót nieruchomościami podlega opod
29% rabatu
142,19
199,00 zł
niedostępny
Okładka książki Prawo pierwokupu nieruchomości
Prawo pierwokupu nieruchomości
Wydawca: Wolters Kluwer
wysyłka: niedostępny
Problematyka prawa pierwokupu nieruchomości jest bardzo rozbudowana – została uregulowana w ponad 20 aktach prawnych. Stosowanie przepisów dotyczących prawa pierwokupu w praktyce jest dość trudne ze względu na złożoność regulacji. Nie ułatw
20% rabatu
207,07
259,00 zł
niedostępny
Okładka książki Prawo podatkowe. Kazusy z rozwiązaniami
Zbiór kazusów wraz z komentarzem i rozwiązaniami zadań problemowych i obliczeniowych z zakresu 14 ustaw podatkowych został przygotowany na podstawie zagadnień, które mogą powodować największe wątpliwości. Opracowanie daje nie tylko możliw
20% rabatu
47,47
59,00 zł
niedostępny
Okładka książki Sprawozdania z operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych
Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Rachunkowości Budżetowej, Podatków, Finansów Publicznych zostały przygotowane z myślą o księgowych jednostek sektora finansów publicznych pracujących m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, jedn
27% rabatu
50,34
69,00 zł
niedostępny
Okładka książki Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
Partnerstwo publiczno-prywatne w wielu krajach jest efektywnym sposobem realizacji inwestycji i usług w sektorze publicznym. W Polsce uchwalono już drugą ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Poprzednia ustawa z 2005 r. nie znalazła je
20% rabatu
39,42
49,00 zł
niedostępny
Okładka książki Reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami
Zawieranie umów sprzedaży, zamiany, darowizny nieruchomości oraz umów obciążenia nieruchomości (tj. służebności osobistych, gruntowych, przesyłu, hipoteki oraz użytkowania) wymaga właściwej reprezentacji stron tych umów, aby nie doprowadzić
25% rabatu
66,92
89,00 zł
niedostępny
Okładka książki Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego
W pracy podjęto analizę historycznych rozwiązań naprawy i pomocy finansowej dla związków samorządowych oraz współczesnych rozwiązań naprawy finansów przedsiębiorcy. Publikacja ma charakter praktyczny przez wskazanie, co na podstawie obowią
16% rabatu
42,10
50,00 zł
niedostępny
Okładka książki Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Komentarz
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nastręcza wielu wątpliwości interpretacyjnych, o czym świadczą liczne rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. W niniejszej publikacji Autor stara się je
20% rabatu
47,47
59,00 zł
niedostępny
Okładka książki Zakres swobody zawierania umów przez jednostki samorządu terytorialnego
Zawieranie umów przez samorząd terytorialny związane jest z wieloma kontrowersjami teoretycznymi i praktycznymi. Możliwość zawarcia niektórych umów bywa kwestionowana przez organy nadzoru. W pewnych rodzajach umów samorząd terytorialny nie
20% rabatu
84,47
105,00 zł
niedostępny
Okładka książki Ustawa o gospodarce komunalnej Komentarz
Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz. Wzory umów i regulaminów to praktyczny komentarz, w którym omówiono złożone pod względem regulacji, a przez to trudne w interpretacji zagadnienia dotyczące prowadzenia gospodarki komunalnej przez j
15% rabatu
50,42
59,00 zł
niedostępny
Okładka książki Komentarz do ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Stan prawny na 1 września 2009r. Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi jest nową regulacją prawną określającą kolejny, po zamówieniach publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym, sposób realizacji zadań publicznych. Przewidzi
15% rabatu
41,88
49,00 zł
niedostępny
Okładka książki Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
Partnerstwo publiczno-prywatne w wielu krajach jest efektywnym sposobem realizacji inwestycji i usług w sektorze publicznym. W Polsce uchwalono już drugą ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Poprzednia ustawa z 2005 r. nie znalazła je
45% rabatu
26,95
49,00 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj