Izdebski Hubert

Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP Art. 186, 187
Prezentowany komentarz dotyczy jedynie dwóch artykułów Konstytucji. Przedmiotem ich regulacji jest jednak status organu o szczególnym znaczeniu dla realnego funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego – mającego stać na straży niezależn
17% rabatu
37,55
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Samorząd terytorialny Pionowy podział władzy
Podręcznik szczegółowo omawia zagadnienia prawne, polityczne i ekonomiczne dotyczące różnych obszarów samorządu terytorialnego, takie jak: - doktrynalne podstawy samorządności terytorialnej, - przestrzenne ramy działalności samorządu teryto
20% rabatu
47,47
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP Art. 15, 16, 163-172
Przedmiotem niniejszego komentarza są przepisy Konstytucji RP dotyczące samorządu terytorialnego: art. 15 i art. 16, zamieszczone w pierwszym rozdziale „Rzeczpospolita”, określającym podstawowe zasady ustroju RP, oraz art. 163–172, czyli ca
17% rabatu
50,07
60,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP Art. 6, 70, 73
Przedmiotem komentarza są dwa artykuły rozdziału II Konstytucji RP usytuowane w podrozdziale "Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne": art. 70 i art. 73, a ściśle powiązany z art. 73 in fine, zwłaszcza w zakresie swojego ust. 1
15% rabatu
41,87
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Komentarz
W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określaną jako „Konstytucja dla Nauki”, w tym. m.in.: - nowe zasady finansowania uczelni, - powoływanie i działalność nowego organu w postaci rady
20% rabatu
119,87
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ustawa o własności lokali Komentarz
Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień regulowanych ustawą o własności lokali w ujęciu praktycznym. Dokładnej analizie poddano najczęściej występujące problemy związane z takimi kwestiami jak: ustanowienie własności lokalu, p
13% rabatu
139,05
159,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ile jest nauki w nauce?
Książka ma charakter postdyscyplinarny. Stanowi próbę zachęcenia do refleksji nad przemianami współczesnej nauki. Zarazem jest to głos w debacie nad proponowanymi zmianami w ustawodawstwie dotyczącym szkolnictwa wyższego i nauki. Uwzględnia
13% rabatu
60,34
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Doktryny polityczno-prawne Fundamenty współczesnych państw
Podręcznik zawiera syntetyczne opracowanie z zakresu doktryn dominujących we współczesnym dyskursie politycznym oraz doktrynalnych źródeł instytucji politycznych i prawnych, właściwych demokracji konstytucyjnej. Dyskurs dotyczy również aksj
20% rabatu
55,51
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Konstytucjonalizm rosyjski. Historia i współczesn.
Praca poświęcona jest konstytucjonalizmowi Rosji i jego współczesnemu funkcjonowaniu w Federacji Rosyjskiej. Przedstawione zostało podłoże historyczne, tj. zarówno próby stworzenia rosyjskiego modelu konstytucyjnego przed rewolucją bolszewi
30% rabatu
44,38
63,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Historia myśli politycznej i prawnej
W podręczniku ,,Historia myśli politycznej i prawnej" przedstawione zostały zagadnienia dotyczące m.in.: idealistycznej nauki Platona o państwie, filozofii prawa Immanuela Kanta, rozwoju myśli liberalnej, pozytywizmu prawniczego w XIX
5% rabatu
46,77
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej Tom 13
Tom 13 z serii Systemu Prawa Administracyjnego w sposób dogłębny i kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące etyki urzędniczej i etyki służby publicznej. Publikacja została poświęcona osobom pełniących służbę publiczną, w szczególności admin
14% rabatu
343,14
399,00 zł
niedostępny
Okładka książki Ustawa o zdrowiu publicznym Komentarz
W komentarzu autorzy w sposób kompleksowy omówili katalog zadań z zakresu zdrowia publicznego - mających na celu poprawę sytuacji zdrowotnej społeczeństwa - nałożonych na organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, k
16% rabatu
83,61
99,00 zł
niedostępny
Okładka książki Doktryny polityczno-prawne
Doktryny polityczno-prawne
Wydawca: Wolters Kluwer
wysyłka: niedostępny
Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw to podręcznik, dzięki któremu studenci studiów prawniczych mogą uzyskać wiedzę z zakresu doktryn dominujących we współczesnym dyskursie politycznym oraz doktrynalnych źródeł instyt
19% rabatu
48,06
59,00 zł
niedostępny
Okładka książki Dziecko - pacjent i świadczeniobiorca
Poradnik dotyczy zagadnień szeroko rozumianego prawa dziecka do ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Omówiono w nim uwarunkowania konstytucyjne dotyczące prawa dziecka do ochrony zdrowia oraz
21% rabatu
46,88
59,00 zł
niedostępny
Okładka książki Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz
Komentarz w nowym wydaniu zawiera, uwzględniającą potrzeby praktyki, analizę przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym po ich gruntownych nowelizacjach. W publikacji zaprezentowano wskazówki postępowania w różnych sytuacjach stwarza
12% rabatu
131,79
149,00 zł
niedostępny
Okładka książki Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym Komentarz
Komentarz do ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki jest pierwszym tego typu kompleksowym opracowaniem na rynku wydawniczym. W drugim wydaniu omówiono najnowsze zmiany ustawy dotyczące:
16% rabatu
83,61
99,00 zł
niedostępny
Okładka książki Historia myśli politycznej i prawnej
W podręczniku „Historia myśli politycznej i prawnej” przedstawione zostały zagadnienia dotyczące m.in.: - idealistycznej nauki Platona o państwie, - filozofii prawa Immanuela Kanta, - rozwoju nowoczesnej myśli liberalnej, - pozytywizmu
12% rabatu
35,37
39,99 zł
niedostępny
Okładka książki Samorząd terytorialny
Samorząd terytorialny
Wydawca: Wolters Kluwer
wysyłka: niedostępny
Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności to podręcznik, który stanowi kompleksowe, uwzględniające także problematykę mienia i finansów, opracowanie prawnych podstaw organizacji i działalności samorządu terytorialnego. Łączy on
17% rabatu
57,58
69,00 zł
niedostępny
Okładka książki Introduction to Public Administration and Administrative Law
Wprowadzenie do administracji publicznej i prawa administracyjnego. Podręcznik w języku angielskim.
40% rabatu
18,30
30,50 zł
niedostępny
Okładka książki Etyka prawnicza Stanowiska i perspektywy 3
Książka stanowi trzeci zbiór studiów pod tytułem Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy. Pierwszy zbiór – publikacja referatów przedstawianych na seminarium z zakresu etyki prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warsza
17% rabatu
40,89
49,00 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
2
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj