Izdebski Hubert

Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 146, 147, 150, 15
Prezentowany tom zawiera komentarz do czterech artykułów Konstytucji RP z rozdziału VI "Rada Ministrów i administracja rządowa". Określają one kolejno: zadania i kompetencje Rady Ministrów, skład Rady Ministrów, szczególne wymogi dotyczące
22% rabatu
43,15
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 75
Prezentowany tom zawiera komentarz do artykułu dotyczącego mieszkania – szczególnego dobra, z którego możliwość korzystania ma szczególne znaczenie z punktu widzenia zaspokajania podstawowych potrzeb człowieka, a tym samym realizowania jego
22% rabatu
36,86
47,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz
W opracowaniu przedstawiono ewolucję ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz komentarz do poszczególnych jej artykułów. Omówiono istotne nowelizacje wynikające z poszerzenia jej zakresu normatywnego o re
30% rabatu
175,42
249,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 20, 21, 22
Niniejszy tom zawiera komentarz do trzech artykułów Konstytucji RP, które mają podstawowe znaczenie dla określenia gospodarczego ustroju Państwa. W art. 20 jako podstawę ustroju gospodarczego wskazuje się społeczną gospodarkę rynkową, opart
22% rabatu
43,15
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Metodologia dysertacji doktorskiej dla prawników – teoria i praktyka
Niniejsze opracowanie w sposób usystematyzowany definiuje, czym jest dysertacja doktorska, oraz dokonuje analizy naukowej pracy badawczej nad doktoratem, a także metodologicznych, etycznych i prawnych podstaw takiej pracy, których efektem i
30% rabatu
69,75
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Doktryny polityczno-praw Fundamenty wsp w.5/21
Podręcznik stanowi syntetyczne opracowanie zagadnień z zakresu doktryn dominujących we współczesnym dyskursie politycznym oraz doktrynalnych źródeł instytucji politycznych i prawnych, właściwych demokracji konstytucyjnej. Wykład dotyczy rów
30% rabatu
48,61
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP Art. 3
Zadeklarowana w art. 3 Konstytucji zasada jednolitości państwa – częściej używa się określenia „państwo unitarne” – definiuje terytorialny ustrój RP, którego konkretniejszy model jest określony w, dotyczących samorządu terytorialnego, przep
20% rabatu
38,62
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP Art. 186, 187
Prezentowany komentarz dotyczy jedynie dwóch artykułów Konstytucji. Przedmiotem ich regulacji jest jednak status organu o szczególnym znaczeniu dla realnego funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego – mającego stać na straży niezależn
20% rabatu
36,20
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Samorząd terytorialny Pionowy podział władzy
Podręcznik szczegółowo omawia zagadnienia prawne, polityczne i ekonomiczne dotyczące różnych obszarów samorządu terytorialnego, takie jak: doktrynalne podstawy samorządności terytorialnej, przestrzenne ramy działalności samorządu terytorial
30% rabatu
41,57
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Komentarz
W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określaną jako Konstytucja dla Nauki, w tym. m.in.: - nowe zasady finansowania uczelni, - powoływanie i działalność nowego organu w postaci rady u
30% rabatu
104,97
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ustawa o własności lokali Komentarz
Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień regulowanych ustawą o własności lokali w ujęciu praktycznym. Dokładnej analizie poddano najczęściej występujące problemy związane z takimi kwestiami jak: ustanowienie własności lokalu, p
30% rabatu
112,02
159,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ile jest nauki w nauce?
Książka ma charakter postdyscyplinarny. Stanowi próbę zachęcenia do refleksji nad przemianami współczesnej nauki. Zarazem jest to głos w debacie nad proponowanymi zmianami w ustawodawstwie dotyczącym szkolnictwa wyższego i nauki. Uwzględnia
11% rabatu
61,51
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Historia myśli politycznej i prawnej
W podręczniku ,,Historia myśli politycznej i prawnej" przedstawione zostały zagadnienia dotyczące m.in.: idealistycznej nauki Platona o państwie, filozofii prawa Immanuela Kanta, rozwoju myśli liberalnej, pozytywizmu prawniczego w XIX
28% rabatu
35,50
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP Art. 15, 16, 163-172
Przedmiotem niniejszego komentarza są przepisy Konstytucji RP dotyczące samorządu terytorialnego: art. 15 i art. 16, zamieszczone w pierwszym rozdziale „Rzeczpospolita”, określającym podstawowe zasady ustroju RP, oraz art. 163–172, czyli ca
20% rabatu
48,27
60,00 zł
niedostępny
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP Art. 6, 70, 73
Przedmiotem komentarza są dwa artykuły rozdziału II Konstytucji RP usytuowane w podrozdziale "Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne": art. 70 i art. 73, a ściśle powiązany z art. 73 in fine, zwłaszcza w zakresie swojego ust. 1
25% rabatu
36,97
49,00 zł
niedostępny
Okładka książki Doktryny polityczno-prawne Fundamenty współczesnych państw
Podręcznik zawiera syntetyczne opracowanie z zakresu doktryn dominujących we współczesnym dyskursie politycznym oraz doktrynalnych źródeł instytucji politycznych i prawnych, właściwych demokracji konstytucyjnej. Dyskurs dotyczy również aksj
27% rabatu
50,68
69,00 zł
niedostępny
Okładka książki Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej Tom 13
Tom 13 z serii Systemu Prawa Administracyjnego w sposób dogłębny i kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące etyki urzędniczej i etyki służby publicznej. Publikacja została poświęcona osobom pełniących służbę publiczną, w szczególności admin
10% rabatu
360,90
399,00 zł
niedostępny
Okładka książki Ustawa o zdrowiu publicznym Komentarz
W komentarzu autorzy w sposób kompleksowy omówili katalog zadań z zakresu zdrowia publicznego - mających na celu poprawę sytuacji zdrowotnej społeczeństwa - nałożonych na organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, k
20% rabatu
79,16
99,00 zł
niedostępny
Okładka książki Doktryny polityczno-prawne
Doktryny polityczno-prawne
Wydawca: Wolters Kluwer
wysyłka: niedostępny
Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw to podręcznik, dzięki któremu studenci studiów prawniczych mogą uzyskać wiedzę z zakresu doktryn dominujących we współczesnym dyskursie politycznym oraz doktrynalnych źródeł instyt
27% rabatu
43,06
59,00 zł
niedostępny
Okładka książki Dziecko - pacjent i świadczeniobiorca
Poradnik dotyczy zagadnień szeroko rozumianego prawa dziecka do ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Omówiono w nim uwarunkowania konstytucyjne dotyczące prawa dziecka do ochrony zdrowia oraz
25% rabatu
44,37
59,00 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
3
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj