Jaworski Jacek

Okładka książki Teoria i praktyka zarządzania finansami.. w.3
Finanse, czyli przepływy pieniężne, to „krwioobieg” przedsiębiorstwa. Zapewniają one możliwości nabywania, przetwarzania i dostarczania surowców, produktów, towarów i usług. Niniejsza książka obejmuje najważniejsze obszary wiedzy dotyczącej
31% rabatu
56,55
82,01 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kara za grzechy
Kara za grzechy
Wydawca: Bookzwami.pl
wysyłka: 48h
Poznaj Igora Herta, człowieka, który nie bał się marzyć i nie wahał ostro zapolować na to, by jego marzenia się spełniły. Szybko zorientujesz się, że to znasz, że przeżyłeś, że coś ci to przypomina... Ponad 200 stron wartkiej akcji, ciekawa
38% rabatu
18,52
29,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw.
Współczesna rachunkowość to system dostarczania informacji finansowej dotyczącej działalności przedsiębiorstwa dla bardzo zróżnicowanej grupy odbiorców. Jako jedna z najstarszych dziedzin ekonomii rachunkowość rozwinęła i w dalszym ciągu do
31% rabatu
30,34
44,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Żołnierze spod znaku wyklętej swastyki
Swastyka kojarzy się źle, budzi grozę i kontrowersje. Trudno otrząsnąć się z przygnębiającej aury tego symbolu. Emocje związane są przede wszystkim z hitlerowskimi Niemcami, II wojną światową oraz największymi zbrodniami ludzkości popełnion
42% rabatu
69,45
119,95 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Żołnierze spod znaku trupiej główki
To książka, która stanowi rodzaj wyczerpującego leksykonu o wszystkich jednostkach wojskowych, a także policyjnych całego świata, ruchów narodowo-wyzwoleńczych itp., które wyróżniały się znakiem trupiej czaszki. Choć wojskowa oznaka w posta
42% rabatu
69,45
119,95 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Litewski kontekst wojny polsko rosyjskiej 1831 roku
Prezentowany materiał jest podsumowaniem wystąpień autora na konferencjach poświęconych problematyce Powstania Listopadowego organizowanych w ostatnim czasie na Litwie i w Polsce - w Muzeum Regionalnym Litewskich w Keleme, w Muzeum Wojska i
25% rabatu
35,98
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Regina Armorum Rzecz o lancy
,,Regina Armorum. Rzecz o Lancy? to praca wieloletniego sekretarza Klubu Miłośników Dawnych Militariów Polskich, red. nacz. czasopisma ,,Militaria?, Jacka Jaworskiego, stanowiąca przypomnienie o polskim wkładzie do wspólnego dorobku europej
25% rabatu
94,44
126,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zarządzanie Szkołą Wyższą dylematy i wyzwania t.14
Nowoczesna gospodarka oparta na wiedzy stawia przed wyższymi uczelniami specyficzne wymagania. Dotyczą one nie tylko samego przekazywania wiedzy, ale także metod jego organizacji i sterowania. To z kolei jest domeną zarządzania szkołą wyższ
19% rabatu
57,47
71,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Żołnierze spod znaku wyklętej swastyki
Swastyka kojarzy się źle, budzi grozę i kontrowersje. Trudno otrząsnąć się z przygnębiającej aury tego symbolu. Emocje związane są przede wszystkim z hitlerowskimi Niemcami, II wojną światową oraz największymi zbrodniami ludzkości popełnion
42% rabatu
69,45
119,95 zł
niedostępny
Okładka książki Zarządzania finansami przedsiębiorstw
Zarządzania finansami przedsiębiorstw
Wydawca: CeDeWu
wysyłka: niedostępny
Oddawana do rąk Czytelników książka adresowana jest głównie do studentów kierunków ekonomicznych i pokrewnych, jako podręcznik z przedmiotów związanych z problematyką zarządzania finansami przedsiębiorstw. Może też być cennym przewodnikiem
25% rabatu
59,96
80,00 zł
niedostępny
Okładka książki Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw
Współczesna rachunkowość to system dostarczania informacji finansowej dotyczącej działalności przedsiębiorstwa dla bardzo zróżnicowanej grupy odbiorców. Jako jedna z najstarszych dziedzin ekonomii rachunkowość rozwinęła i w dalszym ciągu do
25% rabatu
29,23
39,00 zł
niedostępny
Okładka książki Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw
Niniejsza książka to zaktualizowane o najnowsze uregulowania normatywne trzecie wydanie popularnego podręcznika adresowanego do studentów kierunków ekonomicznych i pokrewnych, poświęconego podstawom rachunkowości. Może być on także przydatn
25% rabatu
35,98
48,00 zł
niedostępny
Okładka książki Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami
Autorzy skoncentrowali się na omówieniu poszczególnych pojęć z perspektywy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Czytelnicy odnajdą tu zatem wyjaśnienia dotyczące m.in.: - przygotowywania projektów aktów planistycznych oraz wydawania dec
25% rabatu
126,67
169,00 zł
niedostępny
Okładka książki Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz to oparte na orzecznictwie sądowym opracowanie dotyczące zagadnień związanych z podstawowymi pojęciami w zakresie planowania przestrzennego, treścią aktów planowania przestrzen
42% rabatu
57,32
99,00 zł
niedostępny
Okładka książki Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz
Trzecie wydanie Komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami uwzględnia zmiany stanu prawnego na dzień 1.4.2013 r. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie takich zagadnień jak: podział i scalanie nieruchomości, pierwokup wywłaszcz
25% rabatu
209,11
279,00 zł
niedostępny
Okładka książki Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw
Od­da­wa­na do rąk Czy­tel­ni­ków książ­ka ad­re­so­wa­na jest głów­nie do stu­den­tów kie­run­ków eko­no­micz­nych i po­krew­nych ja­ko pod­ręcz­nik z pod­staw ra­chun­ko­wo­ści. Mo­że rów­nież być przy­dat­na dla prak­ty­ków go­spo­dar­cz
32% rabatu
27,11
39,90 zł
niedostępny
Okładka książki Aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste oraz pierwokup ustawowy
. Serię Nieruchomości stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiąz
19% rabatu
47,76
59,00 zł
niedostępny
Okładka książki Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem
Istotą gospodarki kapitalistycznej jest rodzenie się nowych przedsiębiorstw na gruzach tych, które upadły". Teza ta sformułowana przez J. Schumpetera leży u podstaw tworzenia się oraz rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Cytuj
25% rabatu
46,47
62,00 zł
niedostępny
Okładka książki Reglamentacja zawodów rynku nieruchomości
Serię Nieruchomości stanowią poradniki prezentujące szerokorozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań.
20% rabatu
63,16
79,00 zł
niedostępny
Okładka książki Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw
Książka adresowana jest głównie do studentów kierunków ekonomicznych i pokrewnych, jako podręcznik z przedmiotów związanych z problematyką zarządzania finansami przedsiębiorstw. Może też być cennym przewodnikiem dla praktyków gospodarczych
27% rabatu
64,20
88,00 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
2
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj