Nadolna Bożena

nowość
Okładka książki Rachunkowość w planowaniu i rozliczaniu projektów
Publikacja zawiera przykładowe rozwiązania problemów dotyczących: – planowania projektów, – ustalania budżetów projektowych, – monitorowania i kontroli ich przebiegu, – rozliczania projektów zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym. Ponadto przedstawiono cały proces planowania i realizacji projektu przy wykorzystaniu rachunkowości finansowej i zarządczej. Niewątpliwym walorem publikacji są praktyczne rozwiązania możliwe do bezpośredniego zastosowania w każdej jednostce w zakresie ujęcia w księgach rachunkowych realizowanych projektów, w tym budowy planu kont oraz sposobów prezentacji informacji dotyczących projektów w sprawozdaniu finansowym. Książka będzie pomocą w pracy głównych księgowych, prawników oraz menedżerów wszystkich szczebli zarządzania jednostkami gospodarczymi, a także pracowników działów IT.
18% rabatu
106,36
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zarządzanie kosztami
Zarządzanie kosztami. Teoria i dobre praktyki to książka, która w sposób syntetyczny omawia istotę i praktyczne wykorzystanie modeli rachunku kosztów. Zaletą opracowania jest wskazanie wielu przykładów i studiów przypadków. W książce znajdziesz m.in. takie zagadnienia jak: - przyczyny powstawania kosztów i metody racjonalnego zarządzania nimi; - zasady definiowania i klasyfikacji kosztów według kryteriów wykorzystywanych przy konstrukcji poszczególnych odmian rachunku kosztów; - sporządzanie raportów wewnętrznych; - wykorzystanie modeli rachunku kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwami z różnych branż; problemy operacyjnego zarządzania kosztami zmiennymi i stałymi, występującymi w rachunku kosztów częściowych; - zarządczą przydatność analizy progu rentowności i krótkookresowe rachunki decyzyjne; - problemy i etapy wdrażania budżetowania kosztów w celu podnoszenia efektywności zarządzania kosztami; - rolę rachunku kosztów w zarządzaniu zasobami, postrzeganymi jako źródło generowania kosztów; - specyficzne cechy strategicznego zarządzania kosztami w dłuższej perspektywie czasowej; - rachunki kosztów i korzyści, traktowane jako instrument zrównoważonego zarządzania kosztami.
18% rabatu
81,63
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Sprawozdawczość podmiotów prowadzących działalność leczniczą
Publikacja ukazuje kompleksowo sprawozdawczość finansową i niefinansową (statystyczną, medyczną i niemedyczną) różnych podmiotów leczniczych, zarówno niebędących przedsiębiorcami (SPZOZ, jednostki budżetowe, jednostki non profit), jak i przedsiębiorców (spółki prawa handlowego, spółki prawa cywilnego). Omówiono w niej obowiązujące te podmioty standardy informacyjne sprawozdawczości oraz zawartość merytoryczną sporządzanych przez nie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych. Opracowanie zawiera: - praktyczne uwagi w zakresie sporządzania i badania sprawozdania finansowego, planu finansowego i inwestycyjnego, - procedury sporządzania sprawozdań finansowych, a w jednostkach sektora budżetowego także sprawozdań budżetowych, - omówienie sposobu ujęcia zdarzeń po dniu bilansowym i błędów z lat ubiegłych, - omówienie kwestii weryfikacji zapisów kont analitycznych i syntetycznych oraz przygotowania, - przeprowadzenia i rozliczenia wyników inwentaryzacji składników aktywów i pasywów, - wskazanie potencjału informacyjnego poszczególnych elementów sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych.
18% rabatu
81,63
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych
Publikacja prezentuje rozwiązania dotyczące opracowywania i funkcjonowania zakładowego planu kont dla dużych, małych i mikropodmiotów leczniczych o różnej formie prawnej: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytutów badawczych, fundacji, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców. W książce przedstawiono m.in. takie zagadnienia, jak: - nadrzędne zasady rachunkowości, które powinny być respektowane w tych jednostkach przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych, - elementy polityki rachunkowości, - zasady wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy, - sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich weryfikacji, a także stosowane uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych przez małe i mikropodmioty lecznicze, - zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla dużych podmiotów leczniczych oraz wzór zarządzenia będącego wprowadzeniem do dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości, - charakterystyki poszczególnych kont stosowanych w podmiotach leczniczych według zespołów wzorcowego planu kont, - powiązanie planu kont syntetycznych i analitycznych ze sprawozdawczością finansową podmiotów leczniczych.
13% rabatu
86,58
99,00 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka