Matematyka z wesołym kangurem Kadet 2018
Testy konkursu międzynarodowego "KANGUR MATEMATYCZNY" wraz z rozwiązaniami, począwszy od 1992 roku dla poziomu wiekowego "KADET" (klasa 7 - 8 szkoły podstawowej). Ciekawy i kolorowy skład. Testy zadań konkursowych na inne poziomy znajdziesz w kolejnych tomach serii "Matematyka z wesołym Kangurem". Ta książka jest następcą tzw. "niebieskiego" kangura, który począwszy od roku 2015 został rozdzielony na dwie książki - osobną dla poziomu Kadet i Junior. W książce znajdziesz: Testy konkursu międzynarodowego "Kangur Matematyczny" z lat 1992-2018 wraz z kompletem rozwiązań dla wszystkich lat konkursowych!
27% rabatu
26,83
36,75 zł
Dodaj
do koszyka
Complete PET Student's Book without Answers with CD-ROM and Testbank
Informed by the Cambridge Learner Corpus, and providing an official past exam paper, Complete PET is the most authentic exam preparation course available. Each unit of the Student's Book covers one part of each exam paper and provides thorough exam practice. Grammar and vocabulary exercises target areas that cause problems for candidates, based on data from the Cambridge Learner Corpus, taken from real exam scripts. The CD-ROM provides additional exam-style practice (audio available separately or as part of the 'Student's Book Pack'). A Testbank access code for four online Cambridge English: Preliminary practice tests is included with this Student's Book.
14% rabatu
119,97
139,50 zł
Dodaj
do koszyka
Jak czytać rozumieć i tłumaczyć dokumenty prawnicze i gospodarcze? Podręcznik dla tłumaczy
Podręcznik dla tłumaczy języka angielskiego. Stanowi połączenie słownika, kursu angielskiego oraz wprowadzenia w podstawowe zagadnienia prawne i gospodarcze charakterystyczne dla krajów anglosaskich. Jest to praktyczny przewodnik dla wszystkich osób, które stykają się z dokumentacją gospodarczą pisaną w języku angielskim. W książce szczegółowo omówiono terminologię charakterystyczną dla umów oraz innych dokumentów o charakterze gospodarczym, właściwości gramatyczne języka angielskiego oraz przedstawiono interpretacje kluczowych terminów ekonomicznych i prawnych. Kolejna z serii, czwarta książka autorstwa Prof. Berezowskiego stanowi: praktyczny przewodnik, za sprawą którego każdy tłumacz może udoskonalić swój warsztat tłumaczeniowy. Prof. Berezowski, podobnie jak w poprzednich książkach serii, gruntownie omawia wybrane pojęcia i terminy podając ich właściwe formy w obcym języku. podręcznik, który kompleksowo, bardzo przejrzyście i niezwykle interesująco tłumaczy, często niezrozumiałe dla tłumacza, zagadnienia prawne i gospodarcze, które są przedmiotem przekładu. Innymi słowy, autor nie tylko proponuje ekwiwalenty terminologiczne tłumaczonych pojęć, ale również obszernie i wyczerpująco odpowiada na pytania: czym są tłumaczone dokumenty czego dotyczą po co są przygotowywane jakie rodzą konsekwencje w jakim kontekście biznesowym są sporządzane Do omawianych zagadnień należą w szczególności: problematyczna terminologia z zakresu geografii, arytmetyki i dyplomacji; struktura spółek gospodarczych, ich władze oraz pełnione przez nie funkcje; cykl rozwoju spółki od momentu jej zawiązania do zakończenia prowadzenia działalności, jej rodzaje; rynek papierów wartościowych i związane z nim zagadnienia natury finansowej, gospodarczej i prawnej; fundusze inwestycyjne; banki; podatki; systemy prawne; porównanie zawodów prawniczych istniejących w Polsce i krajach anglojęzycznych; postępowanie karne i cywilne; prawo administracyjne (samorząd terytorialny, administracja rządowa).
13% rabatu
112,23
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Club @dos 2 Język francuski 8 Podręcznik z płytą CD
Club @dos to dwutomowa seria podręczników do nauki języka francuskiego w klasach VII-VIII szkoły podstawowej. W skład kursu wchodzi podręcznik, do którego dołączona jest płyta CD z nagraniami audio oraz zeszyt ćwiczeń w wersji podstawowej.
10% rabatu
27,90
31,00 zł
Dodaj
do koszyka
Club @dos 2 Język francuski 8 Zeszyt ćwiczeń
Club @dos to dwutomowa seria podręczników do nauki języka francuskiego w klasach VII-VIII szkoły podstawowej. W skład kursu wchodzi podręcznik, do którego dołączona jest płyta CD z nagraniami audio oraz zeszyt ćwiczeń w wersji podstawowej.
10% rabatu
21,60
24,00 zł
Dodaj
do koszyka
Edito C1 Methode de francais + DVD
La première méthode pour des apprenants autonomes en quête d'espace d'expression et de méthodologies pour renforcer leur argumentation - 20 thèmes pérennes, courts et déclencheurs d'idées - Une grande liberté et souplesse d'utilisation - 100 % de documents authentiques aux registres différents : quotidien, standard, soutenu - Un cahier d'activités méthodologiques, pilier de perfectionnement lexical et linguistique : des productions écrites, des exposés oraux, des fiches méthodologiques, une épreuve DALF, les corrigés commentés Plus Le DVD-rom : 100 % de documents authentiques porteurs d'idées et des vidéos pour dynamiser le cours
16% rabatu
82,32
98,00 zł
Dodaj
do koszyka
Passe-Passe 1 Methode de francais A1.1
La méthode pour parler et grandir en français ! - Méthode sur 3 niveaux du A1.1au A2.1 - Une forte dimension interculturelle et plurilingue - Une pédagogie différenciée pour s'adapter à chaque enfant - Des activités qui font appel aux intelligences multiples - 13 chansons originales conçues pour la méthode - Une préparation au DELF Prim
16% rabatu
57,96
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Genial! A2 Curso de espanol
¡Genial! es un método para jóvenes y adultos que sigue el MCER, así como el PCIC y tiene un enfoque orientado a la acción. En su diseño se ha tenido en cuenta la enseñanza de ELE en grupos de contextos muy diversos. El aprendizaje se produce de un modo afectivo y eficaz, la progresión de contenidos está bien pautada, existe una enseñanza integrada de las destrezas y la relación entre los contenidos es fluida. Otros puntos que son destacables es la atención que se ha prestado a la pragmática, a las diferencias culturales, a las variedades del español, a un aprendizaje consciente del alumno y al desarrollo de estrategias de aprendizaje. Incluye un código de acceso al libro digital en www.blinklearning.com
14% rabatu
98,90
115,00 zł
Dodaj
do koszyka
Lexical Grammar
This book is for anyone is interested in the relationship between grammar and vocabulary. The introduction looks at recent developments in corpus linguistics and second language acquisition research, and outlines the important role which chunks play in textual cohesion and in fluency, as well as in grammar acquisition. The practical part of the book provides practitioners with a large number of classroom suggestions and activities for making grammar teaching more lexical, and for making vocabulary practice more grammatical. Activities move from receptive to productive and can be used on their own or to supplement and enhance coursebook content.
14% rabatu
125,52
145,95 zł
Dodaj
do koszyka
Cambridge Alphabet Book
Helps children to write both the capital and small letters of the English alphabet.
14% rabatu
9,20
10,70 zł
Dodaj
do koszyka
J.Polski SP 8 Między Nami ćw. wersja B GWO
Jednoczęściowy zeszyt zawiera przede wszystkim zadania sprawdzające. Służy pomocą w przygotowaniu się na przykład do sprawdzianów. Ćwiczenia odnoszą się tylko do wiedzy i umiejętności z podstawy programowej.
13% rabatu
9,83
11,30 zł
Dodaj
do koszyka
J.Polski SP 8/1 Między Nami ćw. wersja A GWO
Dwuczęściowy zeszyt zawiera zbiór ćwiczeń kształcących m.in. umiejętności czytania ze zrozumieniem i tworzenia wielu form wypowiedzi oraz doskonalących poprawne posługiwanie się językiem. Pomaga w przygotowaniach do egzaminu. W zeszycie znajdują się elementy teorii porządkujące wiedzę. Zeszyt jest dopasowany do zawartości podręcznika.
13% rabatu
9,83
11,30 zł
Dodaj
do koszyka
J.Polski SP 5/2 Między Nami ćw.wersja A w.2018 GWO
Dwuczęściowy zeszyt zawiera zbiór ćwiczeń kształcących m.in. umiejętności czytania ze zrozumieniem i tworzenia wielu form wypowiedzi oraz doskonalących poprawne posługiwanie się językiem. W zeszycie znajdują się także elementy teorii porządkujące wiedzę. Zeszyt jest dopasowany do zawartości podręcznika.
13% rabatu
11,22
12,90 zł
Dodaj
do koszyka
J.Polski SP 5/1 Między Nami ćw.wersja A w.2018 GWO
Dwuczęściowy zeszyt zawiera zbiór ćwiczeń kształcących m.in. umiejętności czytania ze zrozumieniem i tworzenia wielu form wypowiedzi oraz doskonalących poprawne posługiwanie się językiem. W zeszycie znajdują się także elementy teorii porządkujące wiedzę. Zeszyt jest dopasowany do zawartości podręcznika.
13% rabatu
11,22
12,90 zł
Dodaj
do koszyka
Historia SP 5 Podróże w czasie ćw. w.2018 GWO
Zeszyt ćwiczeń ma ten sam układ treści co podręcznik. W zeszycie znajdują się zadania do każdej lekcji, kształcące między innymi umiejętności czytania tekstów źródłowych i analizy map oraz pomagające utrwalić wiedzę o postaciach, wydarzeniach i datach.
13% rabatu
12,18
14,00 zł
Dodaj
do koszyka
Historia SP 8 Podróże w czasie podręcznik GWO
Nowy podręcznik dla klasy 8 jest zgodny z podstawą programową obowiązującą od 2017 roku. Książka spełnia wszystkie formalne wymogi stawiane podręcznikom przez nową ustawę oświatową.Podręcznik jest ostatnią częścią chronologicznego kursu historii, który zaczyna się w klasie 5. Na klasę 8 przypada materiał od wybuchu II wojny światowej do współczesności.
13% rabatu
29,14
33,50 zł
Dodaj
do koszyka
Historia SP 8 Podróże w czasie ćw. GWO
Zeszyt ćwiczeń ma ten sam układ treści co podręcznik. W zeszycie znajdują się zadania do każdej lekcji, kształcące między innymi umiejętności czytania tekstów źródłowych i analizy map oraz pomagające utrwalić wiedzę o postaciach, wydarzeniach i datach.
13% rabatu
9,83
11,30 zł
Dodaj
do koszyka
Piękne dawne zabawy dziecięce
Ten bogato ilustrowany zbiór przedstawia aż 170 rozmaitych zabaw ulubionych przez dzieci już od wielu pokoleń. Czytelnik znajdzie tu propozycje zarówno dla dzieci młodszych, jak i starszych, zabawy indywidualne oraz zespołowe, a także te, które można zrealizować w domu lub w plenerze. Publikacja zawiera: zabawy z piłką, obręczami, bąkiem i innymi rekwizytami zabawy w berka i w chowanego zabawy w kole i zabawy fantowe zabawy paluszkowe i majsterkowanie zabawy ze śpiewem i z tańcem gry sportowe i zawody rymowanki, wyliczanki i zgadywanki łamańce językowe i gry słowne
25% rabatu
29,25
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
Career Paths-Accounting Student's Book Digibook
Accounting z serii Career Paths to publikacja przeznaczona dla osób przygotowujących się do pracy lub zawodowo zajmujących się księgowością, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w aspekcie związanym z pracą zawodową.
7% rabatu
54,87
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Gente Joven 2 Edición revisada klasa 8 Podręcznik
Gente Joven Edición revisada to kurs dostosowany do realiów polskiej szkoły, zgodny z nową podstawą programową. Kurs Gente Joven Edición revisada zawiera ciekawe i dostosowane poziomem nagrania audio i charakteryzuje się nowoczesną obudową dydaktyczną. W opracowaniu kursu uwzględniono dostosowanie do wytycznych MEN i wymagania zawarte w nowelizacji ustawy oświatowej, m.in. przystosowanie do wymagań wieloletności. Nowa adaptacja znanej serii powstała we współpracy z nauczycielami i uczniami. Uwzględnia zgłoszone przez nich propozycje zmian i ulepszeń. Podręcznik składa się z pięciu rozdziałów, co pozwala na większą elastyczność przy pracy z określonymi siatkami godzin. Objaśnienia i komentarze gramatyczne podane są zarówno po hiszpańsku, jak i po polsku, co ułatwia uczniom samodzielną naukę. Ponadto w skład podręcznika wchodzi słowniczek hiszpańsko-polski, transkrypcje nagrań i aneks prezentujący ciekawe informacje o kulturze i cywilizacji obszaru hiszpańskojęzycznego.
10% rabatu
41,40
46,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka