PWE

Okładka książki Wpływ czynników i nieoczekiwanych zdarzeń politycznych na rynki kapitałowe
Przed każdym systemem finansowym stoją dwa zasadnicze zadania. Po pierwsze, system ten mobilizuje oszczędności i alokuje kapitały. Po drugie, ułatwia on dzielenie ryzyka w gospodarce pomiędzy różnych aktorów życia gospodarczego. W sprawnym
35% rabatu
45,54
69,90 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Employee experience Zarządzanie kapitałem ludzkim w kategoriach rynku doznań
Pracownik (employee) od momentu podjęcia pracy w organizacji staje się częścią jej organizmu. Jednocześnie otwiera się dla niego świat nowych doznań, doświadczeń (experience). Od tego, jak ten świat subiektywnie postrzega, zależy czas i jak
35% rabatu
39,04
60,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Instrumenty zarządzania finansami publicznymi w Unii Europejskiej
Monografia składa się z czterech rozdziałów, w których w układzie teoretycznym i praktycznym zaprezentowano instrumenty zarządzania finansami publicznymi. W rozdziale pierwszym przedstawiono reguły fiskalne, w drugim - niezależne instytucje
35% rabatu
39,03
59,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Behawioralne determinanty decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym
Współczesne finanse cechuje dynamiczny rozwój oraz interdyscyplinarność, pozwalająca na poszerzenie perspektywy dotychczas normatywnego podejścia do społeczno-gospodarczej działalności człowieka. Proponowana w ramach klasycznych finansów ko
35% rabatu
39,03
59,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 4
Niniejsza książka jest kontynuacją cyklu wydawniczego "Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji". Książka zawiera ponad 50 raportów z badań przeprowadzonych w kilkudziesięciu ośrodkach naukowych w Polsce w 2021 r. Zaprezentowane w książ
35% rabatu
65,08
99,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Mikroekonomia
Mikroekonomia
Wydawca: PWE
wysyłka: 48h
Niniejsze wydanie Mikroekonomii odzwierciedla ewolucję tej dziedziny wiedzy. Naukowcy w całej Europie prowadzą ożywioną debatę na temat kierunków jej rozwoju - zarówno pod względem metod nauczania, jak i prowadzenia badań. W nowym wydaniu u
35% rabatu
65,09
100,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Law and International Strategic Management Managing the Complexity of Multilevel Regulation
This text is the result of cooperation between Polish and Dutch academics and lawyers who both are involved in research, University lecturing and business consulting. The idea to develop a practical guide for (future) business managers and
35% rabatu
52,07
80,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Polskie przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim. Wyzwania współczesności
Przedmiotem dociekań w niniejszej książce są współczesne wyzwania, jakie stoją przed przedsiębiorstwami funkcjonującymi w ramach jednolitego rynku europejskiego. W intencji redaktorów i autorów praca ma być swego rodzaju hołdem naukowym zło
35% rabatu
52,07
80,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Internet Rzeczy i jego przemysłowe zastosowania
Internet Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) to kolejny krok w ewolucji Internetu. Tworzy on ogólnoświatowy system relacji ludzi maszyn i otaczającej ich infrastruktury. Tworzenie IoT rozpoczęło się na początku lat 90. XX w. poprzez wiąza
35% rabatu
45,54
70,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zachowania konsumentów aktywizujące działania przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne w t
W niniejszej monografii, będącej rezultatem obszernych badań, obserwacji i analiz prowadzonych przez autorkę na przestrzeni kilku lat, podjęto próbę zaprezentowania nowego podejścia do strony popytowej i podażowej usług gastronomicznych z u
40% rabatu
48,34
80,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Retail 4.0. 10 zasad handlu detalicznego w erze cyfrowej
Rewolucja technologiczna ostatnich kilkudziesięciu lat zmieniła wiele założeń, na których opierał się świat handlu detalicznego. Oczekiwania klientów rozwija się z prędkością cyfrową: kupujący pragną coraz bardziej angażujących, spersonaliz
35% rabatu
35,77
54,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Opakowanie jako narzędzie oddziaływania na nabywców. Zarządzanie opakowaniem w przedsiębiorstwie
W publikacji chciałam usystematyzować dotychczasową wiedzę o opakowaniu, a także zaktualizować ją o te obszary, które dotychczas nie były uwzględniane w rozpoznaniu naukowym. Jednoczenie nie uzurpuję sobie prawa, aby powiedzieć, że jest to
40% rabatu
48,34
80,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ekonomia rozwoju trwałego
Ekonomia rozwoju trwałego
Wydawca: PWE
wysyłka: 48h
Celem monografii jest zebranie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu ekonomii rozwoju trwałego oraz wskazanie zasad dalszego rozwoju cywilizacyjnego. Potrzeba podjęcia tej tematyki wynika z przekonania, że dotychczasowe podejście w sterowani
35% rabatu
39,04
60,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zrównoważone rynki finansowe - perspektywa krajowa i międzynarodowa
Celem monografii jest ukazanie zmian w funkcjonowaniu rynków finansowych w warunkach oddziaływania czynników niefinansowych i kreowanego przez nie ryzyka. W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano wpływ kwestii ESG na działalność podmiotó
40% rabatu
30,20
50,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Model wewnętrznej oceny jakości kształcenia na uczelni
Jednym z zamysłów autorów było zdefiniowanie kryteriów jakości procesu kształcenia z punktu widzenia różnych grup interesariuszy szkoły wyższej, które mogłyby służyć do przeprowadzenia wewnętrznej oceny jakości kształcenia. W opinii autorów
35% rabatu
26,01
40,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Sprawność przedsiębiorstw w warunkach niepewności. Teoria i praktyka
Trwają nieustanne próby wyjaśniania powodzenia przedsiębiorstwa określanego niekiedy trwaniem i ciągłością działania. Także z powodu zamiaru określania jego perspektyw rozwojowych. Czynniki powodzenia przedsiębiorstwa stały się powodem kszt
40% rabatu
42,29
70,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Marketing kulturowy
Marketing kulturowy
Wydawca: PWE
wysyłka: 48h
Książka stanowi pierwszą systematyczną próbę analizy polskiego rynku komunikacji marketingowej z wykorzystaniem narzędzi symbolicznej teorii organizacji. Kieruje ona uwagę na socjokulturowy, dynamiczny kontekst funkcjonowania marek, nie red
35% rabatu
45,54
70,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Logistyka zwrotna produktów niepełnowartościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi
W obecnych realiach gospodarczych sposób zarządzania przedsiębiorstwami, uwzględniający zagadnienia zrównoważonego rozwoju, procesu globalizacji, zmiany podstaw społecznych i dynamiczny rozwój rynków, ulega ciągłym przeobrażeniom. Stąd też
30% rabatu
32,06
45,99 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Microsoft Excel w zastosowaniach statystycznych Praktyczne przykłady analiz ekonomicznych i biznesowych
Przeglądasz oferty pracy i wszędzie wymagana jest bardzo dobra znajomość programu MS Excel w szczególności w zakresie tworzenia raportów statystycznych? A może w pracy wykorzystujesz Excela i wiele czasu zajmuje Ci wykonywanie standardowych
35% rabatu
39,04
60,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Big data w zarządzaniu
Koncepcja big data jest traktowana jako jeden z elementów leżących u podstaw idei Przemysłu 4.0. Bez wątpienia zjawiska te silnie wzajemnie na siebie wpływają. Współczesne procesy produkcyjne generują coraz więcej danych - zazwyczaj słabo u
35% rabatu
45,54
70,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
33
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj