PWE

nowość
Okładka książki Zachowania konsumentów aktywizujące działania przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne w t
W niniejszej monografii, będącej rezultatem obszernych badań, obserwacji i analiz prowadzonych przez autorkę na przestrzeni kilku lat, podjęto próbę zaprezentowania nowego podejścia do strony popytowej i podażowej usług gastronomicznych z u
36% rabatu
51,50
79,90 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Ekonomia rozwoju trwałego
Ekonomia rozwoju trwałego
Wydawca: PWE
wysyłka: 48h
Celem monografii jest zebranie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu ekonomii rozwoju trwałego oraz wskazanie zasad dalszego rozwoju cywilizacyjnego. Potrzeba podjęcia tej tematyki wynika z przekonania, że dotychczasowe podejście w sterowani
36% rabatu
38,61
59,90 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Zrównoważone rynki finansowe - perspektywa krajowa i międzynarodowa
Celem monografii jest ukazanie zmian w funkcjonowaniu rynków finansowych w warunkach oddziaływania czynników niefinansowych i kreowanego przez nie ryzyka. W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano wpływ kwestii ESG na działalność podmiotó
36% rabatu
32,16
49,90 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Model wewnętrznej oceny jakości kształcenia na uczelni
Jednym z zamysłów autorów było zdefiniowanie kryteriów jakości procesu kształcenia z punktu widzenia różnych grup interesariuszy szkoły wyższej, które mogłyby służyć do przeprowadzenia wewnętrznej oceny jakości kształcenia. W opinii autorów
36% rabatu
25,72
39,90 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Sprawność przedsiębiorstw w warunkach niepewności. Teoria i praktyka
Trwają nieustanne próby wyjaśniania powodzenia przedsiębiorstwa określanego niekiedy trwaniem i ciągłością działania. Także z powodu zamiaru określania jego perspektyw rozwojowych. Czynniki powodzenia przedsiębiorstwa stały się powodem kszt
36% rabatu
45,05
69,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Marketing kulturowy
Marketing kulturowy
Wydawca: PWE
wysyłka: 48h
Książka stanowi pierwszą systematyczną próbę analizy polskiego rynku komunikacji marketingowej z wykorzystaniem narzędzi symbolicznej teorii organizacji. Kieruje ona uwagę na socjokulturowy, dynamiczny kontekst funkcjonowania marek, nie red
36% rabatu
45,05
69,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Logistyka zwrotna produktów niepełnowartościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi
W obecnych realiach gospodarczych sposób zarządzania przedsiębiorstwami, uwzględniający zagadnienia zrównoważonego rozwoju, procesu globalizacji, zmiany podstaw społecznych i dynamiczny rozwój rynków, ulega ciągłym przeobrażeniom. Stąd też
26% rabatu
34,24
45,99 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Microsoft Excel w zastosowaniach statystycznych Praktyczne przykłady analiz ekonomicznych i biznesowych
rzeglądasz oferty pracy i wszędzie wymagana jest bardzo dobra znajomość programu MS Excel w szczególności w zakresie tworzenia raportów statystycznych? A może w pracy wykorzystujesz Excela i wiele czasu zajmuje Ci wykonywanie standardowych,
36% rabatu
38,61
59,90 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Big data w zarządzaniu
Koncepcja big data jest traktowana jako jeden z elementów leżących u podstaw idei Przemysłu 4.0. Bez wątpienia zjawiska te silnie wzajemnie na siebie wpływają. Współczesne procesy produkcyjne generują coraz więcej danych - zazwyczaj słabo u
36% rabatu
45,05
69,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Logistyka w zarządzaniu strategicznym
Począwszy od lat 90. XX wieku w zarządzaniu strategicznym coraz większą rolę pełni nurt zasobowy. W ramach tego nurtu kluczowe znaczenie w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa przypisywane jest tzw. potencjałom strategicznym p
36% rabatu
32,16
49,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ekologia
Intensywny rozwój cywilizacji powoduje, że współczesne społeczeństwa nie tylko wpływają na środowisko, ale także mają zdolność jego przekształcania w sposób zarówno pozytywny, jak i negatywny. Wszelkie działania, które są korzystne dla środ
36% rabatu
45,05
69,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Dynamiczny rozwój techniki komputerowej oraz szybki postęp w zakresie technologii wytwarzania doprowadziły w ostatnim trzydziestoleciu do szerokiego za stosowania w przemyśle obrabiarek sterowanych numerycznie i robotów przemysłowych oraz z
36% rabatu
45,05
69,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Lean Management na publicznych uczelniach akademickich
Badania nad szkolnictwem wyższym w Europie są realizowane od wielu dekad. Także na gruncie polskim w ostatnich latach powstało wiele prac systematyzujących wiedzę w zakresie badań nad szkolnictwem wyższym. Głównym celem prezentowanej monogr
36% rabatu
38,61
59,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Rynek zdrowia seniorów
Rynek zdrowia seniorów
Autor: Kauf Sabina
Wydawca: PWE
wysyłka: 48h
Autorka ocenia w książce przygotowanie polskiego systemu zdrowia do stawienia czoła problemowi starzenia się społeczeństwa oraz prezentuje narzędzia ekonometryczne ukierunkowane na szacowanie popytu na świadczenia opieki długoterminowej wra
36% rabatu
38,61
59,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zarządzanie projektami innowacyjnymi Aplikacje w środowisku PLM
W książce przedstawiono różne obszary i trendy zarządzania projektami innowacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem ujęć hybrydowego, zwinnego i modułowego. Zaproponowano rozszerzenie tych podejść o zastosowanie odpowiednich technik, metod o
36% rabatu
45,05
69,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wspomaganie informacyjne menedżerów produkcji
Celem książki jest zwiększenie know-how w obszarze wspomagania informacyjnego menedżerów produkcji i pokazanie możliwości i potencjalnych korzyści, jakie wiążą się z zastosowaniem nowoczesnych systemów informatycznych. W nowoczesnym przedsi
36% rabatu
45,05
69,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zarządzanie finansowe bankiem w erze cyfrowej
Inspiracją dla przygotowania niniejszej publikacji była potrzeba kompleksowego spojrzenia na zarządzanie finansami banków w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym, w którym cyklicznie występują kryzysy (m.in. globalny
36% rabatu
38,61
59,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Pozagiełdowe instrumenty pochodne na rynku wschodzącym
Oddajemy do rąk Czytelników nowatorską publikację opisującą rynek instrumentów pochodnych z punktu widzenia praktyki zarządzania ryzykiem finansowym. Książka jest przeznaczona dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych oraz dla prak
36% rabatu
41,83
64,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Powiązania produkcyjne w wymianie handlowe...
Kiedy w 2013 r. władze Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) ogłosiły światu, że zamierzają reaktywować starożytny Jedwabny Szlak, nikt nie spodziewał się, że ich strategia będzie tak ambitna. Przez wprowadzenie swojej wersji szlaku i nazwanie
36% rabatu
38,61
59,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Innowacyjne przedsiębiorstwo usługowe
Przedmiot niniejszej pracy stanowi problematyka innowacyjności przedsiębiorstw usługowych. Dynamiczne zmiany systemowe, które zachodzą w krajach wysoko rozwiniętych, przyczyniają się do wzrostu znaczenia przedsiębiorstw usługowych, zatem w
36% rabatu
32,16
49,90 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
33
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj