PWE

Okładka książki Druga twarz trzeciego sektora. Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami pozarządowymi
Książka składa się z pięciu rozdziałów. W każdym, oprócz osadzenia w różnorodnych ramach koncepcyjnych i teoretycznych, autorka pokazuje wyniki badań zarówno światowych, jak i polskich badaczy, a także próbuje dokonać pewnych podsumowań. Ta
37% rabatu
63,09
99,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Cyfrowa analiza danych i procesów
W szybko zmieniającym się świecie przedsiębiorstwa muszą z wysoką elastycznością i sprawnością dopasowywać się do nowych warunków gospodarczych, pojawiających się możliwości konkurowania oraz kształtujących się preferencji klientów. Osiągni
37% rabatu
56,77
89,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zdolność absorpcyjna przedsiębiorstwa w relacji do dynamicznych zdolności menedżerskich wyd. 2
Zdolność absorpcyjna wiedzy jest teoretyczną koncepcją, którą zajmują się badacze analizujący umiejętności organizacji związane z absorpcją wiedzy. W rozważaniach teoretycznych i badaniach empirycznych odnoszą ją do różnych zjawisk biznesow
37% rabatu
50,46
79,91 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Metodologia badań nad turystyką wyd. 2
Oddawana do rąk Czytelników książka stanowi drugie, gruntownie zmienione i uzupełnione wydanie opracowania, które ukazało się nakładem Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego w 2020 r. Podjęta w nim problematyka dotyczy najbardziej fundamentaln
37% rabatu
50,46
79,91 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zarządzanie wiedzą inżynierską
Niniejsza praca została poświęcona zagadnieniom zarządzania wiedzą inżynierską. W dniu dzisiejszym zagadnienia zarządzania wiedzą inżynierską, można traktować jako świat widziany z perspektywy projektowania i świat oparty na procesach wytwa
37% rabatu
56,77
89,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Logistyka. Zawiłości dziejów i nowe horyzonty
Celem podstawowym niniejszej monografii jest wskazanie prawdopodobnych trendów w dziedzinie logistyki i łańcuchów dostaw, które z natury mają obecnie charakter międzynarodowy. Trendy te są prognozą wynikającą z obserwowanych procesów histor
37% rabatu
37,83
59,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zastosowania innowacyjnych technologii informatycznych
RYSZARD KNOSALA Prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, dr h.c. mult. jest prezesem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, honorowym przewodniczącym Komitetu Inżynierii Produkcji PAN oraz honorowym prezesem Polskiego Towarzystwa Zarządzan
37% rabatu
56,77
89,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kompetencje pracowników organizacji w Przemyśle 4.0. Perspektywa pokolenia Z
Głównym celem niniejszej monografii jest identyfikacja współczesnych kierunków rozwoju koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze kształtowania kompetencji pracowniczych. Ponadto zamierzeniem Autorów jest opracowanie katalogu tych k
37% rabatu
37,83
59,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wymiary transformacji. Przemysł, rolnictwo, usługi publiczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profeso
Zmiany instytucjonalne i technologiczne są atrybutami nowoczesności i tworzą nowe wymiary jej transformacji. W literaturze analizowane są takie zjawiska, jak: nowe podejście do zasobów w zarządzaniu i organizacji, cyfryzacja, zielona transf
37% rabatu
63,15
99,99 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Lubelsko-warszawska debata o projekcie Kodeksu rolnego
Oddawana do rąk czytelników monografia jest pokłosiem dyskusji polskich prawników agrarystów przeprowadzonej w wyniku prezentacji projektu Kodeksu rolnego. Prezentowana publikacja oddaje stan projektowanych zmian na koniec marca 2023 r. Ksi
25% rabatu
59,68
79,91 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Efektywność strategii inwestycyjnych w zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi
Monografia realizuje cel znalezienia sposobu zarzadzania, który dzięki wyższej efektywności inwestycyjnej przy danym poziomie składek i akceptowanym ryzyku rynkowym pozwoliłby na podniesienie przyszłych świadczeń emerytalnych. Intencją auto
37% rabatu
56,77
89,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kulturowe uwarunkowania kompetencji przywódczych ekspatriantów na przykładzie Chińskiej Republiki Lu
Książka stanowi analizę uwarunkowań kulturowych kompetencji przywódczych menedżerów-ekspatriantów w Chinach, która została przeprowadzona, w połączeniu z wynikami badań wtórnych i przeglądu literatury, na podstawie własnych badań zrealizowa
37% rabatu
56,77
89,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wartość konsumencka w kontekście zrównoważonego rozwoju. Percepcja i akceptacja zrównoważonej wartości konsumenckiej na rynku spożywczym
Książka stanowi rezultat projektu badawczego prowadzonego w latach 2021–2023, zrealizowanego dzięki wsparciu Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego V programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza ”.
37% rabatu
56,77
89,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Marketing relacji w dobie technologii cyfrowych
Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu marketingu relacji, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych zmian w sferze budowania i zarządzania relacjami z klientem w epoce czwartej rewolucji przemysłowej. W monografii omówiono nowoczesne m
37% rabatu
56,77
89,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Rola finansjalizacji w funkcjonowaniu gospodarki
Finansjalizacja jest rozumiana jako wzrost znaczenia motywów finansowych, rynków finansowych oraz uczestników sceny finansowej i instytucji finansowych, które powodują konsekwencje dla gospodarki i życia społecznego. Zjawisko to stawiane je
37% rabatu
56,77
89,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Inteligencja ekonomiczna w działalności usługowej
Przedmiotem dociekań naukowych w monografii były rodzaje inteligencji składające się na inteligencję ekonomiczną w działalności usługowej z podziałem na branże. Poruszono tematykę piętnastu czynników mogących wpływać na rozwój inteligencji
37% rabatu
37,83
59,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zarządzanie ryzykiem prawnym w bankowości
Tematyka ryzyka prawnego jest rzadko poruszana w literaturze naukowej i fachowej. Wynika to w dużym stopniu z konieczności połączenia przy jego analizie zagadnień z różnych dyscyplin. Problematyka „zarządzania ryzykiem” łączy w sobie zagadn
29% rabatu
49,94
69,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Podejście sytuacyjne w zarządzaniu zaangażowaniem w organizację
Podjęty w monografii problem labilności zaangażowania pracowników oraz słabnącej więzi z organizacją narasta w warunkach zmienności i niepewności. Prowadzi to do licznych odejść z miejsca pracy i strat organizacyjnych w obszarze kapitału lu
25% rabatu
59,68
79,91 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Pomiędzy sensem a bezsensem pracy. Rola zachowań przywódczych w kształtowaniu przekonania o sensie pracy
Jak słyszę poczucie sensu, to nie mam w głowie konkretnego obrazka, ale jakąś ideę. Praca, która ma sens, to taka, która wywołuje zmianę. Jestem jej elementem, mam na nią wpływ, a nie dzieje się obok mnie albo pomimo mnie. Tylko jakoś jeste
37% rabatu
50,46
79,91 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zarządzanie jakością w projekcie
Zarządzanie jakością od wielu lat było przedstawiane w standardach i publikacjach naukowych jako jeden z istotnych aspektów projektu. Prowadzone w tym zakresie badania sugerują jednak, że deklaracje autorów standardów w niewielkim stopniu o
37% rabatu
44,14
69,90 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
35
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj