Szustak Grażyna

Okładka książki Sieć bezpieczeństwa finansowego (wyd. II)
Sieć bezpieczeństwa finansowego, będąca podstawą nowej architektury finansowej, stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania, zwłaszcza w okresie kry­zysu finansowego. W książce zaprezentowano pierwsze tak kompleksowe i profesjonalne pod
25% rabatu
31,48
42,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Banki spółdzielcze na rynku finansowym w Polsce
Autorzy monografii, bazując na aktualnych regulacjach prawnych, źródłach literaturowych oraz własnej wiedzy i doświadczeniu naukowym, prezentują w niniejszej publikacji, w kompleksowy sposób, problematykę związaną z funkcjonowaniem polskieg
25% rabatu
37,48
50,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Europejski rynek płatności detalicznych
Płatności to nie tylko podstawowa usługa finansowa, bez której nie mogą się obyć osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, a gospodarka nie mogłaby sprawnie funkcjonować, ale także bardzo atrakcyjny i rozwijający się w bardzo szybkim tempie segment
26% rabatu
43,63
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wielopłaszczyznowy system kontroli ryzyka bankowego
W monografii zaprezentowano i krytycznie oceniono obecny kształt systemu kontroli ryzyka bankowego, wyodrębniając w nim dwie płaszczyzny: - instytucjonalną, na którą składają się zewnętrzne względem banków instytucje kontroli ryzyka bankow
15% rabatu
47,57
56,00 zł
niedostępny
Okładka książki Kreowanie wartości banku
Zarządzanie wartością to metoda zarządzania, która w ostatnich latach zdominowała obszar badawczy w odniesieniu do firm, ale nie doczekała się kompleksowego podejścia w odniesieniu do banków, jako specyficznych instytucji rynku finansowego.
20% rabatu
47,17
59,00 zł
niedostępny
Okładka książki Działania restrukturyzacyjne i naprawcze
Dzia­ła­nia re­struk­tu­ry­za­cyj­ne i na­praw­cze ma­ją miej­sce za­rów­no w wa­run­kach kry­zy­su fi­nan­so­we­go, jak i w funk­cjo­no­wa­niu ban­ków w sta­bil­nym oto­cze­niu go­spo­dar­czym. W związ­ku z po­wyż­szym na­su­wa­ją się py­t
20% rabatu
31,99
40,01 zł
niedostępny
Okładka książki Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie działalności instytucji finansowych
Systemy wczesnego ostrzegania to instrumenty zarządzania instytucjami finansowymi nie tylko w warunkach kryzysu finansowego, ale również w warunkach stabilności finansowej. Ich skuteczność zależy przede wszystkim od odpowiedzi na takie pyta
20% rabatu
40,77
51,00 zł
niedostępny
Okładka książki Adekwatność kapitałowa w ocenie bezpieczeństwa banku
Funkcjonowanie banku, jako instytucji zaufania publicznego, wymaga oceny w aspekcie jego stabilności i bezpieczeństwa. Najważniejszym kryterium tej oceny stała się adekwatność kapitałowa, oddająca relacje ryzyko - kapitał, a tym samym rozsz
20% rabatu
38,38
48,00 zł
niedostępny
Okładka książki Sieć bezpieczeństwa finansowego
Sieć bezpieczeństwa finansowego, będąca podstawą nowej architektury finansowej, stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania, zwłaszcza w okresie kryzysu finansowego. W książce zaprezentowano pierwsze tak kompleksowe i profesjonalne pode
20% rabatu
38,38
48,00 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj