Wydawnictwo Naukowe UAM

Opakowanie Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939. Tom III: 11 IX 1931-21 IX 1939
Tom III (ostatni) edycji „Źródeł do Dziejów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” obejmuje protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego za okres działalności uczelni od 11 IX 1931 do 21 IX 1939. Protokoły z tego okresu licz
17% rabatu
59,25
71,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Stefania Zahorska Pisma filmowe
W ogromnym i różnorodnym dorobku Stefanii Zahorskiej (1889-1961) obejmującym działalność literacką, reportaże, publikacje z zakresu historii sztuki, filozofii, literatury, socjologii... poczesne miejsce zajmuje refleksja teoretyczno- i kryt
17% rabatu
72,60
87,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Polskie i bułgarskie firmonimy w perspektywie komunikacyjno-wizualnej
Nowatorska publikacja z zakresu polskiej i bułgarskiej chrematonimii przedstawia funkcjonowanie firmonimów na szyldach – wizualnych nośnikach informacji i reklamy – w polskich i bułgarskich miastach (m.in. Warszawie, Sofii, Poznaniu, Płowdi
17% rabatu
30,88
37,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Studia Musicologia Calisiensia II
Drugi tom Studia Musicologica Calisiensia dedykowany jest emerytowanemu profesorowi uczelni polskich i zagranicznych Beniaminowi Voglowi z okazji 75. rocznicy urodzin. Pierwsza część Studiów została w całości poświęcona ich protagoniście. M
17% rabatu
27,54
33,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Czy ten naród ma zginąć?
Książka wydana w 1921 roku w USA jest relacją naocznego świadka wydarzeń rozgrywających się w latach pierwszej wojny światowej na pograniczu Turcji, Syrii, Iraku oraz Iranu; zawiera także świadectwa innych naocznych świadków. Autor opisuje
17% rabatu
26,70
32,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Liczby w cyfrowym świecie Rozmowy o współczesnej edukacji matematycznej dziecka
Na przestrzeni ostatnich lat, w wyniku silnej technicyzacji życia, zmienił się model rozwoju dzieci i młodzieży, a w konsekwencji i model edukacji. Nie chodzi już tylko o prymitywne stosowanie elementów e-learningu, ale o całe spektrum pode
17% rabatu
25,87
31,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Rzecznictwo wybranych problemów społecznych z perspektywy socjologicznej
Książka dotyczy zaangażowania organizacji pozarządowych i przedstawicieli instytucji pomocy społecznej w rzecznictwo praw społecznych. Jest to socjologiczna analiza praktyk społecznych podejmowanych w imię praw i interesów osób zagrożonych
17% rabatu
28,37
34,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Transmisja ryzyka kredytowego do Polski w okresie światowego kryzysu finansowego 2007-2014
Polska była krajem, który relatywnie łagodnie przeszedł przez zapoczątkowany w 2007 roku światowy kryzys finansowy. Polskie banki nie były zaangażowane na rynku papierów wartościowych powiązanych z amerykańskimi kredytami subprime, a stosun
17% rabatu
25,04
30,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Краса у дзеркалах буття. Постать Михайла Коцюбинського в українській культу
Autor bada postać mistrza literatury ukraińskiej Mychajły Kociubyńskiego (1864–1913) w trzech symbolicznych odzwierciedleniach – biograficznym, estetycznym oraz społecznym. Analizie poddano życiorys, światopogląd oraz relacje prywatne pisar
17% rabatu
23,37
28,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Tradycja i tradycjonalizm w dyskursie kulturowym
W humanistyce, w naukach społecznych czy też – ujmując najszerzej – w badaniach stawiających w centrum swego zainteresowania człowieka i „uniwersum spraw ludzkich” nadrzędne i dominujące znaczenie wydaje się mieć pojęcie kultury. Istnieje i
17% rabatu
26,70
32,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki International legal sources of implementation of the humanitarian principle in the process of impris
Książka zawiera przede wszystkim analizę dokumentów prawa międzynarodowego, posiadających prawnie wiążący charakter (hard law) oraz dokumentów przedstawia- ących jedynie propozycje dla wypracowania w systemach krajowych stosownych wzorców p
17% rabatu
25,87
31,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Marząc wielki, śniąc potężny Aspekty narracyjne współczesnej rosyjskiej polityki językowej
Książka stanowi analizę oraz interpretację aspektów narracyjnych polityki językowej, którą kreują i promują współcześnie rosyjskie władze federalne. W książce zawarto rekonstrukcję poglądów dotyczących języka rosyjskiego, jego statusu, kond
17% rabatu
33,38
40,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Uniwersyteckie Wykłady na Zamku Wiedza
Jubileuszowy rok setnej rocznicy powstania Uniwersytetu Poznańskiego wpłynął na wybór tematu przewodniego „Uniwersyteckich wykładów na Zamku”. Stała się nim „wiedza”, czyli zbiór wiarygodnych wiadomości z określonej dziedziny. Do wygłoszeni
17% rabatu
15,02
18,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Poeta-Nauczyciel(ka)-Dziecko Twórczość dla dzieci Juliana Tuwima i Jana Brzechwy w zmieniającej się
Utwory Juliana Tuwima i Jana Brzechwy dla dzieci znają wszyscy. Od kilku pokoleń bawią starszych i młodszych czytelników. Rodzice czytają dzieciom pełne humoru, żartobliwe utwory obu poetów. Zapewne nie ma w naszym kraju osoby, która nie zn
17% rabatu
34,21
41,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Geneza i palingeneza życia w dziewiętnastowiecznej nauce i literaturze francuskiej
W dziewiętnastym wieku odkrycia naukowców rezonują nie tylko w zamkniętych ścianach laboratoriów i akademii, ale również w przestrzeni literackiej i społecznej. Zmieniają sposób przedstawiania życia i człowieka w literaturze: od tej pory mo
17% rabatu
19,19
23,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Życie i nauki o życiu w literaturze francuskiej i polskiej XIX wieku Studia
Książka stanowi próbę historycznego spojrzenia na związki łączące literaturę francuską i polską z naukami przyrodniczymi w XIX wieku. W tworzących ją trzech studiach zaprezentowano zmianę naukowego paradygmatu, do jakiej dochodzi na przełom
17% rabatu
19,19
23,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Akt transnarodowy w systemie europejskich aktów administracyjnych
Przedmiotem książki jest wyodrębnienie i opisanie szczególnej formy działania organów administracji publicznej, jaką jest wydawanie transnarodowych aktów administracyjnych prawa europejskiego. Akty te są wydawane przez organy państw członko
17% rabatu
37,55
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Polonia i Polacy za granicą - kulturowe i edukacyjne obszary badań i doświadczeń
Książka jest rezultatem zainteresowań i pasji zarówno badawczych, jak i dydaktycznych autorów tekstów. Jej celem jest ukazanie osiągnięć oraz kierunków badań nad Polonią i Polakami za granicą, a także doświadczeń kulturowo-tożsamościowych i
19% rabatu
42,35
52,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Uwarunkowania gotowości do resocjalizacji
„Uwarunkowania gotowości do resocjalizacji” to książka, w której Czytelnik znajdzie inspiracje dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej opartej na dowodach naukowych. Oś rozważań stanowi Wieloczynnikowy Model Gotowości Sprawcy, który gotowoś
18% rabatu
20,49
25,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Uniwersytet Wspólnota różnorodności i różnicy
Niniejsza książka sięga do koncepcji architektury wiedzy akademickiej wskazując na główne, przenikające się obszary nauk. W Strategii Lizbońskiej możemy odszukać próby zdefiniowania wiedzy przez pryzmat gospodarczych i technologicznych aspe
17% rabatu
40,89
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
90
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj